Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Afgelopen

Na twee uur zit de gemeenteraad erop. Meer duiding en analyse vind je vrijdag in de Krant van West-Vlaanderen, Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Peukentegels

Andy Verkruysse (SP.A) mag de laatste vraag voor zich nemen.

"Ik ben al eens tussengekomen over het plaatsen van asbakken in de winkelstraten in Ieper. Vlaanderen Mooi biedt peukentegels aan, is de stad daarvoor kandidaat?"

Schepen Jan Delie: "Neen, we vinden dat een verkeerd signaal om de peuken op de grond te gooien. En wat met vrouwen met hoge hakken? Dat zou een gevaar zijn."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vallende bladeren

Marc Clabau (Open Ieper) komt aan de beurt.

"Sinds een aantal dagen is herfst officieel terug in het land en stilletjes aan beginnen de bladeren aan de bomen terug te kleuren en te vallen. Mooie taferelen, maar die vallende bladeren kunnen ook enige hinder met zich meebrengen. Als te veel van die bladeren in de straatriolering terechtkomen, dan kan die potentieel gaan verstoppen. Op het wegdek of op het fietspad kunnen de bladeren platgereden worden tot een gladde brij. Belangrijk dus dat we hier extra aandacht voor hebben. Heeft het schepencollege een plan van aanpak klaar om hierop te anticiperen? Kunnen we een oproep doen aan de media en zijn er voldoende bladmanden voorzien?"

Stephaan De Roo: "Als de blaadjes vallen, is de natuur heel mooi. U hebt nog gehoord van het groene blaadje, maar hier zijn het bruine bladeren." (algemene hilariteit) "We hebben drie bladzuigkarren, er is één nieuw aangekocht die dubbel rendement haalt. In Ieper stellen we 265 bladkorven op. Die gaan we op regelmatige tijdstippen leegzuigen en de goten zullen we vanaf november ook poetsen. We kunnen echter niet overal tegelijkertijd zijn. Er komt ook een oproep in IeperActief."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Hoge Weide Boezinge

Valentijn Despeghel komt tussen over de wegenwerken op de Hoge Weide in Boezinge. "Een deel van de voetpaden en opritten is slecht heraangelegd geweest. Ze zijn verzakt en oneffen. Waarom is er slechts een gedeeltelijke heraanleg geweest? En hoe kunnen jullie de eigendomssituatie aanpakken in andere wijken?"

Stephaan De Roo: "We investeren er 170.00 euro, jullie hebben dat toen mee goedgekeurd op de gemeenteraad. U stelt hier enkel vragen over de kleine paadjes tussen de bewoners. Die zitten niet mee in het bestek, maar bewoners kunnen dit wel vragen om mee te nemen in de werken. Dat is bij sommigen gebeurd. Als stad nemen we wel altijd onze verantwoordelijkheid, net zoals we dat ook doen in de andere wijken."

Valentijn Despeghel: "U antwoordt naast de kersen. Nu scheppen we een precedent dat mensen zelf de verharding moeten betalen voor hun huis. We betreuren de aanpak van dit dossier. En hoe kunnen we dit oplossen in de toekomst?"

Schepen Dieter Deltour: "Het gaat niet om de opritten, maar om het pad tussen de oprit en de voordeur. Het is ook niet omdat een stuk grond eigendom is van de stad, dat het daarom openbaar domein is. In dit geval is de privévoortuin geen openbaar domein. Als u zegt dat we dit allemaal zullen betalen met overheidsgeld, moeten we overal alle opritten gaan oplappen, dat is uw precedent..."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Bijzitters verkiezingen

Patrick Benoot (Open Ieper) is aan de beurt.

"Op het federale niveau ligt een wetsvoorstel klaar dat burgers wil vrijstellen van voor- of bijzitterschap in kies- en telbureaus in het geval dat ze al minstens twee keer een dergelijke functie hebben uitgeoefend. Op die manier vermijden we dat dezelfde personen meer dan twee keer moeten assisteren bij verkiezingen. Zo kunnen we dus die burgerplicht beter spreiden over de ganse bevolking. Uiteraard moeten de mensen die wél meer dan twee keer bijzitter willen zijn dit steeds kunnen blijven doen op vrijwillige basis. In afwachting van de wettelijke uitwerking namen sommige steden zoals Kortrijk en Oostende zelf al initiatief een dergelijke regeling uit te werken. Graag had ik dan ook geweten of de Ieperse meerderheid bereid is om inwoners die dat wensen vrij te stellen van voor- of bijzitterschap wanneer ze hiervoor al minstens twee keer werden opgeroepen?"

Schepen Dieter Deltour: "Daar is een wettelijke regeling voor. De gemeente moet enkele maanden vooraf een lijst opmaken van mogelijke voor- en bijzitters. Voor de taak van voorzitter is de taak van ervaring belangrijk. Bij verkiezingen kunnen altijd dingen foutlopen en dan is ervaring belangrijk. Wie niet wil zetelen als voorzitter, kan altijd contact opnemen met de Ieperse contactpersoon. Ik ben ooit zelf eens aangeduid als voorzitter. Ik vond dat niet opportuun, gelet op mijn eigen politiek mandaat en heb gewoon een brief gestuurd. De voorzitter moet per stembureau een lijst van 12 bijzitters voorzien. Wie het echt niet zou willen, kan altijd overleggen en de wet registreert wie effectief gezeteld heeft als bijzitter. In Ieper zijn er al 1125 mensen sinds 2009 minstens één keer kandidaat-bijzitter geweest. Daarvan zijn er 445 één keer bijzitter geweest en 43 twee keer. Het gaat dus niet om veel mensen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Moskee

Nancy Six (Vlaams Belang) vraagt meer info over een officieuze moskee in de Boezingepoortstraat in Ieper. "Is er al een erkenning aangevraagd geweest? Hebben de brandweer en de politie daar controles uitgevoerd?"

Burgemeester Jan Durnez: "Er is vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst. De brandweer en politie hebben er geen controles gedaan en er is geen vraag tot erkenning gekomen."

Nancy Six: "Ik hoop dat ooit de ogen zullen opengaan. Loop maar zo verder met die paardenbril. De islamisering is volop aan de gang in Ieper."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De Vloei

Nu is De Vloei aan de beurt.

Philip Bolle: "Het is stil rond het project 'De Vloei'. Het kan dus wellicht geen kwaad om daar wat vragen rond te stellen. De stad zelf verkocht ondertussen 5 van de 20 'vrije kavels', 3 van de 25 'sociale kavels' en 5 van de 6 'overige' kavels. Slechts 13 op 51 dus. Ons Onderdak verkocht er 11 van de 22, de helft. Dus ook daar absoluut geen stormloop. De private partner Bostoen verkocht er 1 van de 9 en de WVI verkocht er 4 van de 13. Van IMFIRO is niets geweten, maar wellicht liggen de cijfers in dezelfde lijn. Allemaal cijfers waar wij niet echt vrolijk van worden."

"Maar wat vooral opvalt, is het volgende. Van de 13 kavels die de stad verkocht zijn er 7 vrijliggend. En die zijn allemaal verkocht. Van de 51 kavels die de stad in haar bezit heeft, zijn er slechts 15 zonder gemeenschappelijke tuin. Van die 15 zijn er 8 verkocht (waarvan 7 vrijliggend). Ons Onderdak heeft slechts 5 loten zonder deeltuin, en ook die zijn allemaal verkocht. De WVI heeft 4 kavels verkocht. De enige 4 die vrijliggend waren én daarenboven zonder gemeenschappelijke tuin. Voorzichtige, maar onvermijdelijke conclusie, de kopers zijn in hoofdzaak tuk op vrijliggende kavels (allemaal verkocht) en kavels zonder gemeenschappelijke tuin (grotendeels verkocht)."

"En daarom doen wij een constructief voorstel: zet de verkoop bij alle partners onmiddellijk stop en bestudeer hoe die gemeenschappelijke tuinen, of althans het grootste deel ervan, kunnen toegewezen worden in herverdeeld privaat bezit. Het aanbieden van meer woningen zonder deeltuin kan die boost betekenen die het project nodig heeft om een doorstart te maken."

Schepen Dominique Dehaene: "U bekijkt alles wat pessimistisch, ik doe dat optimistisch en maak me geen zorgen om de verkoop. Er wordt volop gebouwd op De Vloei. We spreken over 256 woonentiteiten. U spreekt over kavels, maar dat is maar een onderdeel van de hele realisatie. Ik zou het liever hebben over het aantal bouwvergunningen. Het aantal vergunde woonentiteiten gaat om 63 in de huidige fase en 8 lopende bouwaanvragen. Dus bijna 45 procent is in uitvoering van de huidige verkoopsfase. Ik begrijp uw voorstel van de deeltuinen, u stelt dat in vraag, maar zo eenvoudig ligt het niet. Er zijn kavels verkocht met een deeltuin. U stelt een ingrijpende wijziging voor, maar die klok terugdraaien kan niet meer."

"Voor Imfiro zijn er al 16 woningen verkocht, zij gaan weldra van start met bouwen. Het klopt dat onze sociale kavels trager gaat, maar daar zijn de voorwaarden ook strenger. Wat ik al enkele keren gezegd heb: we moeten het project wat tijd geven en het zal groeien als er ook meer gebouwd wordt."

Philip Bolle: "Ik heb het over verkoop, niet over vergunningen. Ik heb alle websites bekeken en op 30 september ben ik tot volgende cijfers gekregen. Als u zegt dat de cijfers niet kloppen, hebben uw diensten mij foute info gegeven. Wat ik u nu zeg, staat op de website van De Vloei. Van de 121 woningen zijn er na anderhalf jaar maar 29 verkocht. Het gaat niet om maar 29 percelen, maar alle vrijliggende kavels zijn al de deur uit, net als het grootste deel zonder deeltuin. De mooiste kersen zijn al van uw taart geplukt. Besturen is ook durven bijsturen. Optimisme alleen zal niet helpen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Reigersburg

Philip Bolle gaat verder.

"Voor zover geweten, zou de Raad van State in september 2017 uitspraak doen over de toekomst van het bovenlokaal bedrijventerrein Reigerburg.We zijn ondertussen oktober en dus is de uitspraak wellicht reeds bekend."

Schepen Dominique Dehaene: "We delen dezelfde bezorgdheid. Normaal zou er gepleit worden op 28 september, maar dat is 29 september geworden. Er is enkel gepleit over de vraag of de provincie een lokale overheid is en dus plan-MER-plichtig is of niet. Volgens de regelgeving toen was dat niet nodig, nu wel. Het voorlopig goede nieuws is, dat er nog geen uitspraak over is. Alles staat of valt daarmee. Als de provincie plan-MER-plichtig is, moeten we van nul herbeginnen. Het minder goede nieuws is dat er nog geen nieuwe datum bekend is voor de volgende pleidooien. Het is nog even wachten."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Gloria

Philip Bolle is nu aan de beurt.

"Met de verkavelingsvergunning van 15.02.2016 werd de site De Meersen/De Looie vergund voor maximaal 103 wooneenheden, waarvan 21 sociale en 21 bescheiden wooneenheden. Na het archeologisch vooronderzoek zijn de geplande afbraakwerken gerealiseerd en begint nu -als ik goed ben ingelicht-, het eigenlijke archeologisch onderzoek. Ondertussen maakt de bouwpromotor volop reclame voor het nieuwbouw- en reconversieproject -weliswaar onder de nietszeggende naam 'Gloria' i.p.v. 'de Meersen'- maar vreemd genoeg is er in hun briefwisseling naar potentiële klanten toe én op de site slechts sprake van 'een 80-tal gloednieuwe woningen en appartementen'. Ik heb mijn licht opgestoken bij Ons Onderdak voor de realisatie van de 21 sociale woningen en daar weet men mij te vertellen dat er formeel nog geen enkele afspraak is met de initiatiefnemer. Daar bevestigt men mij ook dat 3D Estate zowel de aannemer is van de sociale woningen alsook de bouwheer. Vindt u dit een normale gang van zaken of moeten we ons zorgen maken dat de bouwpromotor liever geen sociale woningen in de omgeving van het prestigieuze project wil?"

Schepen Dominique Dehaene: "De wachttijden in de sociale woonsector zijn lang. Met Ons Onderdak proberen we een inspanning te doen. Private ontwikkelaars kunnen sneller woningen realiseren en dan verkopen aan een speler in de sociale woningsector. Het engagement van die private verkoper is echter ten opzichte van de Vlaamse overheid, niet tegenover Ons Onderdak. Dit om belangenvermenging te vermijden. Uiteraard zijn we op de hoogte van het project, maar we kunnen geen engagement aangaan met hen. We kunnen wel kopen op plan en Ons Onderdak zal dan een overweging maken om die woningen eventueel aan te kopen."

Philip Bolle: "Mijn bekommernis is op welke manier die promotor het project kan laten aanslepen."

Dominique Dehaene: "Elke bouwvergunning verplicht om een project binnen de drie jaar te realiseren."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Afvalbakken

Jan Laurens (CD&V) komt tussen. "Ik ben tijdens de zomerdagen veel gaan wandelen. Het was altijd levendig, maar ik heb veel volle vuilnisbakken gezien. Nochtans staan er veel vuilnisbakken in de stad. Zouden er geen betere, grotere afvalbakken kunnen komen? Kunnen jullie dit onderzoeken?"

Schepen Jan Delie (N-VA): "In Ieper hebben we zo'n 300 afvalbakken die dagelijks gereinigd worden. Meerdere worden ook meerdere keren per dag geledigd. We vinden dat dit voldoende is. Het klopt dat er piekmomenten zijn en op sommige plaatsen hebben we grotere bakken gezet, zoals op de Leet. We denken wel na over grotere bakken. Al zullen die misschien ook meer afval aantrekken. Over ondergrondse bakken hebben we ook al nagedacht. Er zijn nog geen beslissingen over genomen. Bij evenementen moeten we misschien meer nadenken over de afvalproblematiek. Er kunnen ook meer stickers komen dat het onnodig deponeren van afval een inbreuk is."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vragenrondje

We zijn toe aan de vragen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Nieuwe volkstuinen

Valentijn Despeghel (SP.A) houdt een interpellatie over de nieuwe volkstuinen in Sint-Jan. "We zijn al jaren voorstander van bijkomende volkstuinen. Twee jaar geleden hebben we dit perceel aangekocht, maar toen al waren wij hier kritisch over. Er is veel geld betaald voor de grond - maar 17 tuintjes - en nu blijkt ook de grond vol te zitten met bouwafval en er moet een brug komen over beek. Wat zal dat allemaal kosten? Het dossier gaat ook niet echt vooruit. Er is nog niets gebeurd op het terrein."

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "U spreekt van 17 tuintjes, maar het zijn er 16. Er komen per vier tuintjes ook een tuinhuisje. Het klopt dat de 88 populieren gerooid moeten worden, door de beschaduwing en voor de helikopter van het ziekenhuis. De kapwerken zullen spoedig aanvatten. Er zijn voorbereidende grondwerken die we aan het voorbereiden zijn. De kostenraming voor het project is 150.623 euro en we hebben ingeschreven op een subsidie-aanvraag."

Valentijn Despeghel: "We betreuren het dat het dossier al twee jaar ligt te wachten. We hebben al veel tijd verloren. En plus de aankoop spreken we nu over 175.000 euro. Toch een pak geld voor 16 tuintjes."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Baggerwerken

Schepen Stephaan De Roo mag antwoorden: "Als bestuur zijn we blij dat de VMM na twee jaar al bereid is om te baggeren. Wat ze zullen doen met het slib, weten we niet. De VMM denkt dit uit te voeren tussen eind januari en eind april. Ze zullen goed communiceren met ons. De werken zullen gebeuren via aanbesteding."

"De VMM is geen beheerder geworden van de hengelsport en het visbestand in onze stad. Wel de ANB is verantwoordelijk voor deze materie. We hebben al verschillende keren overleg gehad met hen hierover. Er is een goede samenwerking tussen ons."

Philip Bolle: "Voor de vissers is het belangrijk om te weten onder welk regime ze vallen. Maar voor de baggerwerken: hoe zal het slib geruimd worden? En waar naartoe? Wij horen dat het naar Diksmuide zou moeten."

Schepen De Roo: "Ook voor de VMM was dit nog niet zo duidelijk. Er komt wel een kraan op een drijvend ponton en daarna zal het overgedragen worden in vrachtwagens. De berm blijft wel beschermd. Het gaat om 2,3, 4 weken."

Philip Bolle: "U spreekt van eind januari tot eind april. Ik zou vragen om dat te doen voor het broedseizoen van de vogels. We hebben dat meegemaakt in de Masscheleinlaan. De stad moet op haar strepen staan."

Stephaan De Roo: "Akkoord, maar in de Wieltjesgracht moest alles drooggezet worden. Nu zal dat niet het geval zijn."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Over slib

Philip Bolle is eerst aan de beurt.

"Ik heb enkele vragen tot toelichting over de komende grote baggerwerken in opdracht van de VMM in de Kasteelgracht tussen het gewezen zwembad en de Menenpoort en vanaf de Menenpoort tot aan de Vaubanstraat. Meer bepaald wat betreft het tijdstip van uitvoering, de verwachte kubieke slib, de manier van ruimen, het transport en de daaruit voortvloeiende hinder. Hoe zal dat allemaal gebeuren? Hoeveel werkdagen voorzien jullie en in welke periode? Hoeveel vrachtwagens per dag zullen door de stad slib vervoeren?"

"In het verlengde daarvan, graag toelichting over de reden(en) waarom de visverloven voor de vestingen nog steeds door de stad worden afgeleverd (en geïnd) in plaats van door de Vlaamse overheid. Sedert een tweetal jaar is de VMM nl. de bevoegde beheerder geworden van de vestingen als onbevaarbare waterloop. In principe zijn zij verantwoordelijk, niet alleen voor het onderhoud van de vestingwateren, maar ook voor het bepoten met vis en het uitreiken van de visverloven. Is dit een tijdelijke en uitdovende regeling en zo ja, wanneer wordt de overdracht aan de Vlaamse overheid gerealiseerd? Indien hier (voorlopig) geen plannen toe bestaan, hoe rijmt u dan die anomalie?"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Interpellaties

De agenda zit er op, de interpellaties zijn aan de beurt.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vestingen

De aankoop van een nieuw vestingstuintje ligt voor.

Philip Bolle: "Waarom koopt u slechts een deel aan van die volkstuin? Dit tuintje hebt u onteigend. U wilde toch alle volkstuinen verwerven?"

Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Er zijn doorsteken cruciaal in het dossier en dus hadden we slechts een dunne strook nodig."

Philip Bolle: "Er is toch onteigend geweest? Want er is een wederbeleggingsvergoeding betaald."

Dieter Deltour: "Slechts een aantal tuintjes is voor onteigening vatbaar verklaard. Een onteigening komt voor de rechtbank. Wij hebben na onderhandeling beslist om de vergoeding te betalen. Er is geen andere behandeling tussen de verschillende dossiers. We wilden de onteigeningsprocedure vermijden en hebben daarom telkens de wederbeleggingsvergoeding betaald. Elke verkoper was daarvan op de hoogte."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Yper Museum

De bouw van een nieuwe permanente tentoonstelling in het Yper Musem ligt voor.

Philip Bolle (SP.A): "Hoe zit het met het totale kostenplaatje van 4,2 miljoen euro voor het museum?"

Nancy Six (Vlaams Belang): "Wanneer zal er meer zicht zijn op wat er inhoudelijk te zien zijn?"

Jef Verschoore (CD&V) antwoordt: "Meneer Bolle, ik heb al enkele keren geantwoord dat we binnen het budget blijven en dat is nog altijd het geval. We koppelen regelmatig terug naar de raadsleden, maar kunnen dit in de toekomst nog doen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"CO7-vriendelijke installaties"

De renovatie van de stookplaats van het Yper Museum in de Lakenhalle ligt voor.

"Waarom wordt de tweede ketel vervangen? Is dit geen dubbele kosten?", vraagt Philip Bolle (SP.A).

Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Dit is een daad van goed beheer, we kunnen hiermee besparen. Het zijn CO7-vriendelijke installaties... of beter CO2-vriendelijke. Waar het hart van vol is..."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Weinig opmerkingen over het ontwerp"

Schepen Stephaan De Roo (CD&V) mag antwoorden.

"Er moet geen ontdubbeling zijn van de rioleringen, in samenspraak met de VMM. Mobiliteit laat ik over aan collega Dehaene. Meneer Despeghel, u zegt dat er onvoldoende inspraak is. U weet echter dat we hier al heel lang mee bezig zijn. We hebben de herinrichting afgewacht tot de werken in de stationsbuurt achter de rug waren. Daarna was de omgeving van de stationsbuurt aan de gang en de Eigenheerdstraat maakt daar deel van uit. We hebben hier lang over nagedacht. Nu komen we met een voorstel. Op de bewonersvergadering waren er weinig opmerkingen. Elke bewoners wist dat er een heraanleg zou komen."

Schepen Dominique Dehaene (CD&V) gaat verder.

"Dit dossier gaat al een heel eind mee en in de loop der jaren hebben we al veel bewoners gesproken. Er zijn weinig opmerkingen over het ontwerp en dat betekent dat de bewoners inspraak gehad hebben, de voorbije jaren. Er zijn altijd keuzes die we moeten maken, maar het voorstel dat voorligt, voldoet aan de meeste bemerkingen. Alle doorgaand verkeer dat de straat ziet als sluipweg, nemen we nu weg. Dat is nog niet vermeld. Voor de uren van de schoolstraat en parkeren is nog niets bepaald. We houden nog alle mogelijkheden open. Het zal wel een vooruitgang zijn voor de bewoners. Aan elk systeem zijn echter voor- en nadelen. Het klopt wel dat we de uren goed moeten bekijken."

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) komt ook tussen. "Uw suggestie om te vragen aan scholen om te stoppen op hetzelfde tijdstip, lijkt me moeilijk. We kunnen toch geen 1.500 leerlingen tegelijk door de straat laten? Dit als overweging."

Valentijn Despeghel: "Burgemeester, ik begrijp u, maar het is een groot verschil van 15.45 tot 16.50 uur. Kan dit niet beter op elkaar afgestemd worden? Ik vind dat er veel goede elementen zitten in het ontwerp, maar de buurtbewoners hebben niet echt het gevoel dat er inspraak is als het dossier nu al voorligt op de raad, terwijl er pas woensdag een vergadering was. U zegt ook dat de mobiliteit nog besproken moet worden, maar het ligt wel vast dat er een schoolstraat komt. Als bewoners hopen we ook dat het parkeerprobleem wordt aangepakt."

Schepen Dominique Dehaene: "Het parkeerbeleid is nog niet bepaald, dat heb ik al gezegd."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Eigenheerdstraat wordt heraanlegd

Valentijn Despeghel (SP.A) komt tussen over de heraanleg van de Eigenheerdstraat. SP.A-raadslid én inwoners van de straat Valentijn Despeghel komt tussen. "De enige bewonersvergadering vond pas plaats vorige woensdag en nu ligt het dossier al voor. De meerderheid was dus van plan om weinig tot geen rekening te houden met opmerkingen uit de vergadering."

"We betreuren het ook dat er vijf tot zes parkeerplaatsen zullen sneuvelen in de straat. Er zal binnen afzienbare tijd een nijpend parkeerprobleem zijn in de buurt."

"Een schoolstraat wordt twee keer per dag afgesloten. Geen probleem, maar er zijn drie scholen in de straat en de lessen eindigen telkens op een ander uurt. Zal de straat dan afgesloten zijn van 15.45 tot 16.50 uur? De buurtbewoners hadden twee goede suggesties. Ze gaan akkoord om de straat af te sluiten van 8 tot 8.30 uur en 's avonds zou het logisch zijn dat er eerst tijdsopnames gedaan worden om te checken hoe lang de schooluittocht duurt. En kunnen we de schoolstraat combineren met bewonersparkeren?"

Patrick Benoot komt tussen voor Open Ieper.

"Onze fractieleider Emmily Talpe gaf reeds onze bedenkingen bij dit voorstel voor de herinrichting van de Eigenheerdstraat in de gemeenteraad van juni vorig jaar, bij de aanstelling van de ontwerper. Grosso modo blijven onze opmerkingen hierover dezelfde. Kort samengevat: we zijn tevreden met de heraanleg van de Eigenheerdstraat, en we vragen met aandrang om voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor bewoners. Verder graag ook enige zicht op de timing: wanneer zijn de werken voorzien en wat is de geplande duurtijd?"

"Bovendien is het ook zo dat de Fiersstraat ondertussen in praktijk nog steeds een doodlopende straat blijft zonder keerpunt, gezien men de Eigenheerdstraat niet mag inrijden zonder vergunning. Wij stellen dan ook voor, om in afwachting van eigenlijke herinrichting, al de voorgestelde circulatie- en verkeersmaatregelen in te voeren. Meer concreet: om nu al het bord F99a in de Eigenheerdstraat weg te laten en er alle verkeer van de Elverdingestraat tot aan de Fiersstraat toe te laten, en daarnaast ook de rijrichting van de Fiersstraat om te keren, namelijk in de richting van de Maloulaan."

"Tot slot wil onze fractie ook nog eens herhalen dat er heel wat drukte aan de stationsomgeving weggenomen zou kunnen worden als men de rijrichting van Colaertplein zou omkeren of tweerichtingsverkeer zou toelaten in de Maloulaan. Dit is in ieder geval het bestuderen waard. Eerder zei schepen Dehaene dat dit meegenomen zou worden in het nieuwe mobiliteitsplan, maar gezien daar nog belangrijke knopen doorgehakt moeten worden, kunnen we dit misschien beter loskoppelen."

Nancy Six (Vlaams Belang): "Ik deel de opmerkingen van de collega's, maar wat zal er gebeuren in de weekends en schoolvakanties? Ik vraag ook wat uitleg over de uitstekende voetpaden."

Vera Lannoo (Groen): "We vinden het een goed plan, maar het is jammer dat het met weinig overleg gebeurd is, zoals collega Despeghel aanhaalt. En waarom is er geen ontdubbeling van de rioleringen?"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Computerproblemen

De software van de stemcomputer levert problemen op. "Heeft iedereen zijn kaart goed ingestoken?", aldus voorzitter Jan Vercammen (N-VA). Uiteindelijk raakt alles opgelost.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Ivan Tanghe legt de eed af

Ivan Tanghe legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Vlaams Belang.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Open Ieper maar met twee vanavond

Ann-Sophie Himpe en Emmily Talpe (Open Ieper) zijn verontschuldigd vanavond.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Volle publieksbanken

Er is opvallend veel volk aanwezig op de gemeenteraadszitting. Er zijn zelfs stoelen te kort, zelden meegemaakt.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vestingen

Ook de aankoop van een vestingtuintje komt opnieuw voor. De raadsleden kregen vorige week de kans om samen met het stadsbestuur op pad te gaan langs de Vestingen en de geplande herinrichting te bespreken. Ook wij kregen een rondleiding en een verslag daarvan, kan je lezen op pagina 2-3 van Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge van vorige week.

JL
© JL
Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Korte agenda

Amper 11 punten op de agenda. Het stadsbestuur stelt voor om van de Eigenheerdstraat een schoolstraat te maken. De straat paalt aan de Heilige Familei.

Bedoeling is de weg in te richten als schoolstraat, waar zwakke weggebruikers voorrang hebben. Gemotoriseerd verkeer zal worden geweerd. Alleen bewoners en schooldiensten mogen er nog in. Er worden geen riolen vervangen. Bestaande rijweg wordt opgebroken en de kruispunten met de de Stuersstraat en de Elverdingestraat worden heraangelegd. Er komen plantenbakken, zitbanken en bomen in de straat.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Niet Saskia, maar Ivan is opvolger

Vlaams Belang moest op zoek naar een opvolger. Eerst leek dat Saskia Dehollander te worden, maar omdat ze de afgelopen vijf jaar niet onafgebroken woonde in Ieper, mag ze niet zetelen. Uiteindelijk zal Ivan Tanghe nu zetelen. Hij is twaalfde opvolger en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vijf jaar geleden 94 stemmen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Geen Johan Sanders meer

Na meer dan 16 jaar neemt Johan Sanders (Vlaams Belang) afscheid van de Ieperse gemeenteraad. Nadat hij in 2012 zijn ontslag als regiosecretaris van Vlaams Belang en in 2015 een conflict had met Nancy Six, gooit hij nu de handdoek in de ring.

"Na mijn ontslag als regiosecretaris voor Vlaams Belang was het heel moeilijk om nieuw werk te vinden, deels door mijn engagement voor de partij. Soms werd dat zelfs vlakaf gezegd", aldus Johan Sanders in een interview in Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

In een notendop

JL
© JL