Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

De gemeenteraad is afgelopen

De gemeenteraad is afgelopen.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Vragen over preventie wateroverlast

Bert Laridon (N-VA) komt in een mondelinge vraag terug op de zware regenval die de kelders van het wzc Yserheem onder water zetten. "Zijn er al preventieve maatregelen genomen?"

Burgemeester Lies Laridon: "Deze bui komt maar om de zoveel honderd jaar voor. Hoe kan je daarvoor een riolering ontwerpen?"

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verslagen managementteam

Koen Coupillie (N-VA) herhaalt zijn vraag over het ter beschikking stellen van de verslagen van het managementteam. "Een uur voor de gemeenteraad van start ging, werden de verslagen vrijgegeven."

Burgemeester Lies Laridon: "Men is niet verplicht om de verslagen van het managementteam. U heeft ze gekregen. Ik wens u er veel plezier mee."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Vragen over hinder door werken

Katleen Winne (Idee2006) vraagt naar een betere coördinatie, signalisatie en organisatie van wegeniswerken. "Het economisch verlies is groot. Zondagavond waren er in de regio grote files. Kan de politie niet proactief ingrijpen?"

Kurt Vanlerberghe: "Het heeft weinig zin om dit altijd aan te brengen als we net een superzware dag hebben gehad. Zolang de zuidwestelijke omleidingsweg er niet is, zitten we met een centrum van Diksmuide dat gegijzeld wordt. De werken zijn nu eenmaal noodzakelijk. De politie is wel degelijk ingeschakeld. Wat kan je nog meer doen? Dit is nu eenmaal onvermijdelijk. Ik zie echt niet in wat er ons kan verweten worden."

Jürgen Van Collie (N-VA): "De politie moet sneller ingrijpen. Sommige borden worden nog 's morgens om 7 uur aangepast. Dat moet anders."

Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "De waarnemende zonechef zegt dat hij zelf op een kruispunt heeft gestaan om het verkeer te regelen. Maar op een bepaald moment is de spoorweg dicht. Wat kan je dan nog doen?"

Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "We proberen de openbare werken zo goed mogelijk te coördineren. Elke nacht droom ik ervan om openbare werken zonder hinder uit te voeren. Zonder glazen bol weet ik dat u volgend jaar dezelfde vraag zal stellen. Een website houdt de hinder bij. En er is een koppeling met gps'en. Geen enkele planning is onfeilbaar. Een onvoorziene gasleiding heeft voor extra werkdagen gezorgd."

"Dit leidt tot frustraties en daarom blijven we het herhalen", zegt Katleen Winne.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Vragen over hinder door werken

Katleen Winne (Idee2006) vraagt naar een betere coördinatie, signalisatie en organisatie van wegeniswerken. "Het economisch verlies is groot. Zondagavond waren er in de regio grote files. Kan de politie niet proactief ingrijpen?"

Kurt Vanlerberghe: "Het heeft weinig zin om dit altijd aan te brengen als we net een superzware dag hebben gehad. Zolang de zuidwestelijke omleidingsweg er niet is, zitten we met een centrum van Diksmuide dat gegijzeld wordt. De werken zijn nu eenmaal noodzakelijk. De politie is wel degelijk ingeschakeld. Wat kan je nog meer doen? Dit is nu eenmaal onvermijdelijk. Ik zie echt niet in wat er ons kan verweten worden."

Jürgen Van Collie (N-VA): "De politie moet sneller ingrijpen. Sommige borden worden nog 's morgens om 7 uur aangepast. Dat moet anders."

Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "De waarnemende zonechef zegt dat hij zelf op een kruispunt heeft gestaan om het verkeer te regelen. Maar op een bepaald moment is de spoorweg dicht. Wat kan je dan nog doen?"

Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "We proberen de openbare werken zo goed mogelijk te coördineren. Elke nacht droom ik ervan om openbare werken zonder hinder uit te voeren. Zonder glazen bol weet ik dat u volgend jaar dezelfde vraag zal stellen. Een website houdt de hinder bij. En er is een koppeling met gps'en. Geen enkele planning is onfeilbaar. Een onvoorziene gasleiding heeft voor extra werkdagen gezorgd."

"Dit leidt tot frustraties en daarom blijven we het herhalen", zegt Katleen Winne.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Aanpassing belastingsreglement op reclamedragers

Het belastignsreglement op reclamedragers wordt aangepast. Nu hoeven organisaties niet per se een zetel in Groot-Diksmuide te hebben om een vrijstelling te krijgen.

Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "Wordt er nog een factuur gestuurd naar de politieke partijen? Wie stelt de inbreuken vast?"

"Politieke partijen krijgen sowieso een vrijstelling", antwoordt schepen Kurt Vanlerberghe. "De verenigingen die een factuur gekregen hebben, blijven die factuur krijgen, maar we gaan een subsidie voorstellen. Vaststellingen kunnen gebeuren door een stadswacht. Het is geen politietaak."

Koen De Hantsetters (N-VA): "Dit is zeer moeilijk opgesteld."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Ontwerper voor ontmoetingscentrum Ten Bercle Pervijze

Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "We hebben beslist om voor de werken voor het ontmoetingscentrum Ten Bercle Pervijze te werken via de selectie WinVorm van de provincie West-Vlaanderen. Nu hebben we drie ontwerpers geselecteerd. Zij moeten nu aan de slag. Half oktober wordt de definitieve ontwerper gekozen om tegen de bouwvakantie van 2016 te landen met de bouwvergunning. In 2017 hopen we te starten met de bouw."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Diksmuide koopt noodgenerator

De stad Diksmuide koopt een noodgenerator voor de stad en het OCMW. Katleen Winne (Idee2006): "Je zal de noodgenerator toch niet in de kelder van het wzc zetten?"

"Ik ben geen technicus. We zullen moeten bekijken waar de generator zal komen", aldus burgemeester Lies Laridon (CD&V). "Dit heeft niets te maken met de recente wateroverlast, wel met het afschakelingsplan."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

De gemeenteraad is gestart

De gemeenteraad is van start gegaan. Marc Deprez (Idee2006) is verontschuldigd.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Groen stelt vraag over ringweg

Gert Maertens (Groen) stelt vanuit het publiek een vraag aan de schepen van mobiliteit en de burgemeester: "Ik zou graag een stand van zaken hebben in verband met de omleidingsweg. Waarom is er vertraging?"

Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "Om te beginnen is er te grondverwerving. Wat dat betreft zitten we op schema. Er zijn nog een drietal dossiers die op voltooiing wachten. Dan zitten we met een discussie wat betreft de ondertunneling van de spoorlijn. AWV en Infrabel zijn aan het discussiëren over hoe dat moet worden opgelost."

"Afgelopen zomer is er een procedure geweest voor het archeologisch onderzoek", gaat Kurt Vanlerberghe verder. "Uit het vooronderzoek blijkt dat er op vijf locaties moet worden gegraven. De archeologische onderzoeken zouden vanaf het voorjaar 2016 moeten plaatsvinden."

"Intussen zou de brug over de IJzer al geconcipieerd zijn", gaat Kurt Vanlerberghe verder. "Er is blijkbaar externe bijstand nodig van een studiebureau. Het gunningsverslag is in opmaak. In december 2015 zou het studiebureau aan de slag kunnen. De bouwaanvraag zou dan in 2016 kunnen worden ingediend. Eerst zou er gestart worden in Kaaskerke."

"Waarom loopt het dossier vertraging op?", aldus Kurt Vanlerberghe. "Als stad hebben we de diensten van AWV en Infrabel aangejaagd. Administratief was het een gigantische klus. Behoort onze omleidingsweg nog tot de prioriteiten van onze Vlaamse regering? Dat is een open vraag. We zijn als stad supervragende partij maar we zijn geen opdrachtgever, geen bouwheer. We betalen ook niet. We kunnen enkel hopen dat de minister in kwestie gevolg geeft aan onze roep. Alles hangt samen met dit dossier: de oplossing van de verkeersknoop, de nieuwe ambachtelijke zone in Kaaskerke..."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

N-VA: "Meerderheid geeft gevraagde documenten vrij één uur voor gemeenteraad"

Raadslid Koen Coupillie (N-VA) wilde met een bijgevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad vragen wanneer de verslagen van het Managementteam ter beschikking van de gemeenteraadsleden zullen worden gesteld. Een uur voor de gemeenteraad van start ging, kreeg hij een antwoord op die vraag, zo bijkt uit een mededeling. "Sinds 27 april vraagt N-VA om inzage te krijgen in de verslagen van het managementteam", aldus het oppositieraadslid. "De burgemeester wimpelde ons eerst af door met een gestreken gezicht ons te melden dat ze die documenten niet moet vrijgeven. Als er dan bewezen wordt door een brief van het Agentschap van Binnenlands Bestuur dat die documenten moeten worden vrijgegeven, dan zegt de burgemeester dat ze 'erover zal overleggen met de gemeentesecretaris' en daarna volgt de grote stilte.""Blijkbaar is er nog heel wat 'overleg' nodig geweest", gaat Koen Coupillie verder. "Dacht men nu werkelijk dat wij dit gingen vergeten? Is men pas in actie geschoten toen wij dit punt opnieuw agendeerden? Pas met het mes op de keel, toen ze echt niet anders konden, heeft de meerderheid de documenten vrijgegeven. Op maandagavond, één uur voor de gemeenteraad alle onbestaande verslagen vanaf het jaar 2012. Dit is niet toevallig. Dit getuigt van niets minder dan een mateloze minachting voor de oppositie. Dit zijn kinderachtige politieke spelletjes. Hoe kunnen wij nu nog vertrouwen hebben in antwoorden van de meerderheid? Hoe kunnen wij er nu op vertrouwen dat deze documenten volledig zijn?"

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Groen wil "Diksmuidse ring uit de vergeetput halen"

Groen mag dan niet in de gemeenteraad zitten, de partij stelt vanavond vanuit het publiek een vraag over de toekomstige ring rond Diksmuide. "Zit de Diksmuidse ring in de vergeetput?", zal Groen vragen aan de schepen van mobiliteit.

"In november vorig jaar stelde Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts nog dat de onteigeningsprocedure medio 2015 afgerond zou zijn", aldus Gert Maertens (Groen). "Het archeologisch onderzoek zou plaats vinden in de zomer van 2015. De realisatie van de ring is voorzien voor 2016. We zijn nu herfst 2015 en alles bleef stil. Het archeologisch onderzoek vond nog steeds niet plaats."

Volgens Groen krijgt de burger straks op het participatiemoment Grote Markt alweer slecht nieuws te horen. "Het studiebureau Grontmij becijferde dat een verkeersluw stadscentrum pas mogelijk is na de realisatie van de zuidwestelijke omleidingsring", aldus Gert Maertens. "Intussen zal het gemeentebestuur verder een gedoogbeleid voeren voor wat het sluipverkeer betreft. Ondertussen blijven voetgangers, fietsers, bewoners en handelaars gegijzeld door het verder toenemende verkeer in het centrum van Diksmuide. Wanneer de zuidwestelijke omleidingsweg gerealiseerd zal worden is een groot vraagteken."

"Waarom blijft het dossier rond de omleidingsweg aanslepen ?" vraagt Groen zich af. "Groen wil de Diksmuidse ring uit de vergeetput halen en zal op de gemeenteraad van vanavond 21 september uitleg vragen aan de schepen van mobiliteit. We nemen daarbij geen genoegen met een wollig antwoord, Groen vraagt klare taal. Het mag ondertussen wel eens duidelijk worden wie ervoor verantwoordelijk is dat de realisatie van de Diksmuidse ring er maar niet komt."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Idee2006 vraagt stand van zaken in verband met ringweg

Katleen Winne (Idee2006) vraagt vanavond op de gemeenteraad of een betere coördinatie, signalisatie en organisatie niet mogelijk is voor wegeniswerken. Daarnaast informeert het oppositieraadslid ook naar de huidige stand van zaken in verband met de toekomstige ringweg en de timing van andere lopende wegeniszaken.

Google
© Google
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wijziging belasting op reclamedragers

Op 1 juni 2015 keurde de gemeenteraad een gewijzigd belastingsreglement goed voor reclamedragers, zichtbaar van op de openbare weg. In het oorspronkelijke belastingsreglement was er een vrijstelling voor reclame voor evenementen in Groot-Diksmuide, georganiseerd door bepaalde verenigingen. De vrijstelling was evenwel alleen voor organisaties die hun zetel hebben in Diksmuide. Met de wijziging van 1 juni 2015 werd die beperking geschrapt. De overgangsbepaling waarin de vrijstelling retro-actief werd toegepast, werd echter door de gouverneur geschrapt. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de geschorste bepaling te schrappen. Alle overige bepalingen blijven geldig.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verkoop schoolgebouw van Oostkerke

Ook voor de verkoop van het schoolgebouw van Oostkerke en een aanpalende woning werd een verkoopsdossier samengesteld. Daarvoor wordt nu de goedkeuring gevraagd. De verkoop zelf werd al in de gemeenteraad juni goedgekeurd.

Google
© Google
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verkoop pastorie Leke

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van het verkoopsdossier van de pastorie van Leke. In de gemeenteraad van juni werd de verkoop al goedgekeurd. Nu heeft FED-net een verkoopsdossier samengesteld.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Diksmuide wil noodgeneratoren kopen

Bij een stroomuitval kan de werking van het wzc Yserheem en de noodcel in het administratief centrum niet meer gegarandeerd worden. Om dat te vermijden en de tijdspanne van de stroomuitval te overbruggen, wil de stad Diksmuide noodgeneratoren aankopen. De kostenraming voor een noodgenerator voor het wzc bedraagt 54.000 euro, exclusief btw; die voor de stad 25.000 euro, exclusief btw. Die laatste noodgenerator zou verplaatsbaar zijn waardoor die dan ook kan worden ingezet bij grote evenementen.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Werken Woumenweg en Iepersteenweg

Op de agenda van de gemeenteraad van vanavond ook een aantal punten in het kader van de werken in de Woumenweg en de Iepersteenweg. Zo wordt de goedkeuring gevraagd voor een samenwerkingsovereenkomst met AWV voor het verrnieuwen van de openbare verlichting in de Woumenweg. Er kan een subsidie van 162.000 euro gekregen worden. Dit alles kadert in de werken door Infrax voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeltelevisienet en het aanpassen van de openbare verlichting.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

In een notedop

IG
© IG