Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Einde van de zitting

Na precies drie uur sluit voorzitter-burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) de gemeenteraad af. Een fijn eindejaar !

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Boerenmarkt op de Markt : blijvend overleg gewenst

CD&V-raadslid Joris Vande Vyvere wil een blijvende evaluatie van de locatie van de boerenmarkt op zaterdag op de Markt. "Veel standhouders melden een dalende verkoop op de huidige locatie. Probleem is dat de 'dichtbije' parkeermogelijkheden heel beperkt zijn. Er moet op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd en overlegd. Niet alleen met de leveranciers, maar ook met de klanten/bezoekers. De boerenmarkt, of de verkoop rechtstreeks van producent naar consument, is nog altijd de beste garantie om een gezond en vers product voor een aanvaardbare prijs te kunnen kopen."

Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) : "Op 2 mei verhuisde de boerenmarkt naar de Markt. Dat kaderde in onze visie van de versterking van de kern. Op vandaag stellen we vast er meer volk in het centrum aanwezig is."

"Er zijn handelaars die minder omzet draaien, andere noteren dan weer een verhoging van de omzet. Er komen nu ook andere en nieuwe klanten naar de boerenmarkt. We plaatsten ook speciale aanduidingsborden voor de laad- en loszones. Dat lijkt wel te merken. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van deze zones. We moeten het uiteraard blijven opvolgen en bijsturen waar nodig."

"We zullen ook promotie maken voor de boerenmarkt op zaterdag. In het volgende stadsmagazine komt er een uitgebreid artikel over de boerenmarkt. We zullen ook de aandacht vestigen waar ze moeten parkeren. We zullen ook meer gebruik maken van sociale media om het initiatief bekend te maken. We zullen ook in de toekomst flyeren. Daarnaast staan er nog acties op stapel om de verkoop te doen stijgen. We blijven in overleg gaan, met de handelaars en de klanten. Dat is de beste manier om te weten wat er leeft."

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Er komt geen camera voor beveiliging zwembad

Volgens CD&V-raadslid Hedwig Verdoodt is er een stijgende veiligheidsproblematiek in het stedelijk zwembad. "Schoenen, kledingstukken, gsm's en portefeuilles worden gestolen. Iedereen kan vrij het zwembad betreden. Er is geen bemande kassa, bovendien kunnen de redders vanuit het zwembad zelf niet zien wat er in de kleedkamers gebeurt."

"We stellen voor dat het stadsbestuur via het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt een camera plaatst aan de ingang van het zwembad. Zo'n camera kan zowel preventief als repressief een belangrijke functie spelen om het aantal diefstallen in het zwembad en in de kleedhokjes te verminderen en om de eventuele daders te vinden."

Schepen Simon Bekaert (SP.A) : "De dader werd diezelfde dag nog gevat. Uitgezonderd deze enkele gevallen zijn er de voorbije jaren geen aangiftes gebeurd. Aan het JOC hangt een camera, die je wat kunt afstellen. Je kunt ook goed inzoemen."

"We hebben nu het geval gehad van één snoodaard. De toegang wordt wel gecontroleerd door de redder. Koken kost geld, maar niet op basis van een alleenstaand geval."

Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "Die camera kan bijvoorbeeld voor meer controle zorgen in bijvoorbeeld de voorhal. Iemand die verkeerde bedoelingen heeft, zal niet via de redder gaan."

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V : "Hele asbest-dossier is doofpotoperatie"

De regenboogcoalitie wuift de kritiek op de aanpak in het asbest-dossier weg. "We hebben correct gehandeld", zegt schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze ging nog een stap verder : "Dit is een doofpotoperatie." Blijkbaar werd in de raad van bestuur van het Gildhof ook geen meldingen gemaakt van een 'asbest-probleem'. "Ik zit niet in die raad", liet schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) weten. "Wel cultuurschepen Guido Mehuys (SP.A)", merkte Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) op. De SP.A-schepen had geen repliek klaar.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Burgemeester Els De Rammelaere : "Verenigingen zijn géén egoïsten"

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) kadert wat ze eerder zei over het 'egoïsme van sommige verenigingen'. "We hebben onmiddellijk het nodige gedaan om iedereen correct te informeren. We hadden ook een vergadering met de vaste gebruikers. We hebben alle mogelijke oplossingen gezocht. Aan verschillende verenigingen heb ik meerdere alternatieven voorgesteld. Het is niet van een leien dakje gegaan. Verenigingen zijn geen egoïsten, anders had ik er mij niet zo voor uitgesloofd", aldus burgemeester Els De Rammelaere.

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V : "Stadsbestuur nalatig in asbest-dossier Gildhof"

Oppositieraadslid Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "Er werd een inventaris gemaakt in 1996, een actualisatie in mei 2014 en daaraan werd een beheersprogramma aan gekoppeld. Er was inderdaad geen direct gevaar voor de gezondheid. Wat niet klopt is dat er geen maatregelen op korte termijn moesten worden genomen."

"Het beheersprogramma vermeldt : preventief moesten een aantal zaken gebeuren, onder meer de aanduiding van de asbest-zones. Een ander gegeven : de voorlichting naar het technisch personeel. Ook wordt vermeld dat er instructies moeten worden gegeven aan het technisch personeel bij werkzaamheden. En een periodieke, visuele inspectie van de toestand van die asbesthoudende producten."

"Er werd niks gedaan met die preventieve vaststellingen", zegt Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). In dat beheersprogramma staat een oranje knipperlicht : geen actualisatie, geen pictogrammen, geen luchtmeting... Nu staat het licht natuurlijk al op rood. En jullie zijn er nog doorgereden. Er is hier sprake van een nalatigheid, in het beheer van het patrominium als goede huisvader."

"Er zijn grote gevolgen door de sluiting. Wat zal er dan nog gerenoveerd worden na het oplossen van het asbest-probleem ? We begrijpen niet dat wanneer deze studie bekend was dat er niks gedaan werd in het kader van de renovatie. Iedereen die een huis moet onderhouden en ziet dat het dak lekt, zal niet starten met het schilderen van de muren. Heel onbegrijpelijk."

"Het is een verhaal die extra centen kost. De eindrekening is nog niet bekend. Maar ook voor de verenigingen zijn er heel wat praktische problemen. Bepaalde verenigingen werden in de pers bestempeld als 'egoïstisch'. We betreuren dat. Verenigingen zijn dat niet. Is er een vergoeding voorzien voor bepaalde verenigingen ? Er moet een initiatief komen vanuit het stadsbestuur om dit overleg met de verenigingen te doen. Het is een zwarte bladzijde voor cultureel Tielt. Die bladzijde had wit gebleven kunnen zijn."

Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Ik vind het verschrikkelijk dat jullie blijven beweren dat we niks gedaan hebben. Jullie zaten al die jaren in het bestuur, ook in 1996. We zijn in 2015 en één jaar later agenderen we een bestek voor de totale sanering van het asbest. De preventieve maatregelen zijn wel genomen. We hebben in dit dossier heel correct gehandeld."

GF
© GF
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Asbest-problematiek : 20 jaar dode letter

"Het cultuurcentrum Gildhof toont de tand des tijds", zegt Veerle Vervaeke (Open VLd). "In 1996 werd een eerste asbestplan opgesteld. Twintig jaar bleef het dode letter. Deze bestuursploeg pakt de problematiek wel aan. We waren ook gestart met de renovatie, zoals de positieve aanpak van het geuroverlast. Nu was onder meer de isolatie en het schrijnwerk aan de beurt."

"In het kader van de gewenste isolatiewerken aan het dak werden defecten vastgesteld aan de platen. Daarop werd beslist om een luchtmeting uit te voeren. Fibrecount deed dat op 5 november, waarbij de concentratie aan vezels bepaald werd. Er werden meer bepaald zes luchtmetingen uitgevoerd tijdens een gesimuleerd optreden. Dit om na te gaan of er eventueel vezels vrijkwamen bij deze acties. Deze metingen gebeurden op of boven het podium", zegt Veerle Vervaeke (Open VLD).

Het verslag vermeldt dat er een concentratie aan vezels werd vastgesteld. De ontleding van die vezels gebeurde in een bijkomend onderzoek op het monster met de hoogste meetwaarde. Na ontvangst van dit verslag werd onmiddellijk aan Mensura, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de stad Tielt, advies gevraagd omtrent de te nemen maatregelen. Mensura adviseerde bijgevolg om het gebouw niet langer te gebruiken en een saneringsplan op te stellen. "We voorzien in een totale dakrenovatie en de volledige aanpak van de asbest-problematiek."

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V : uniform reglement OK, prijsstijging niet

Oppositieraadslid Hilde Decoene (CD&V) : "We kunnen deze uniformisering van het gebruiksreglement voor de socio-culturele infrastructuur alleen maar toejuichen."

"Dit reglement werd tijdig aan de verenigingen en de adviesraden bezorgd. Er werd ook ingegaan op verschillende vragen. We juichen toe dat een en ander in positieve zin werd bijgestuurd."

"Toch zijn er hier en daar nog enkele onnauwkeurigheden. De stad ziet wel af van elke vorm van schadevergoeding, in geval van overmacht. Dat werd toegevoegd naar aanleiding van het asbest-incident in het Gildhof. Onze fractie wil de ploeg feliciteren met de aanpak van dit dossier. Hoewel het voor een aantal verenigingen stevig duurder wordt, zijn we tevreden over dit nieuwe reglement. Toch onthouden we door de grote prijsstijging. Misschien krijgen de verenigingen in de toekomst meer subsidies."

"We mogen ook niet alles duurder maken voor niet-Tieltse organisaties", zegt CD&V'er Joris Uyttenhove. "We willen een centrumstad zijn en centrumfuncties vervullen. Dan moeten we opletten met mensen van buiten de stad meer te laten betalen voor het gebruik van infrastructuur. We krijgen ook middelen uit het Gemeentefonds, precies om die bovengemeentelijke functies te vervullen."

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Uniform reglement voor huren socio-culturele infrastructuur

Stad Tielt beschikt over een ruim aanbod socio-culturele infrastructuur die verhuurd wordt aan diverse organisatoren. "Hiermee wenst de stad de activiteiten die doorgaan op grondgebied Tielt logistiek te ondersteunen en het verenigingsleven ten volle te bevorderen", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

"Tot op heden heeft elke infrastructuur zijn eigen reglement met eigen tarieven en staan verschillende stadsdiensten in voor de reservaties van deze zalen. Daar komt nu verandering in", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). In een aantal zalen worden fuiven niet meer toegelaten, gaat de voorrang naar Tieltse verenigingen en wordt de kostprijs duurder.

"Ik ben verheugd dat dit nieuwe reglement er is", zegt cultuurschepen Guido Mehuys (SP.A). "Tot op heden is het een warboel. Je moet uitkijken waar je naartoe gaat. Elke reservatie, elk reglement is op vandaag verschillend. De prijzen zijn bijvoorbeeld al jaren niet meer geïndexeerd."

"Vandaag zijn we er wel in geslaagd, maar uiteraard zijn we niet over het ijs van één nacht ijs gegaan. Bij de totstandkoming van dit reglement waren er heel wat overlegmomenten, met verschillende gebruikers en adviesraden. We hebben ook een en ander aangepast, op vraag van sommige verenigingen. Zo zijn activiteiten voor eigen verenigingen minder duur dan wat oorspronkelijk werd voorzien."

Belangrijk : de prijzen worden duurder. Voor Tieltenaren (of verenigingen), maar gevoelig meer voor niet-Tieltenaren (of verenigingen). "Sommige verenigingen van buiten Tielt kwamen hier heel goedkoop fuiven. Maar op verschillende vragen en opmerkingen hebben we positief gereageerd, onder meer voor eigen activiteiten. Er is een overgangsperiode voorzien. Reservaties die nu al gebeurd zijn, gaan natuurlijk aan de oude tarieven door. Zo is er al heel wat gepland voor volgend jaar." Het reglement wordt vanaf 1 januari 2016 ingevoerd.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Midwest, samen sterker : maar hoe precies ?

Midwest, een intergemeentelijke vereniging met buurtgemeenten, werkt aan een traject 'samen sterke besturen maken". CD&V-oppositieleider Vincent Byttebier ziet een aantal positieve punten, maar maakt enkele kanttekeningen.

"Alle partners moeten hierbij betrokken. Dat wordt vaak gezien als een soort van burgemeestersconferentie. Iedereen moet in dit proces worden betrokken. Welke stappen worden gezet, welke richting gaat uit ? Dan gaat het niet alleen over infosessies, en zo."

"Nu wordt Midwest vooral getrokken door de stad Roeselare. Maar ook kleinere steden, als Tielt, moeten hun stempel kunnen drukken. Wat is de bedoeling op de lange termijn, taken van intercommunales overnemen ? We moeten dit verder bekijken en samen brainstormen. We keurden deze nota goed, maar hebben onze bezorgdheden. Ook oppositieraadsleden moeten verder in de uitbouw worden betrokken. We moeten oo

"Ik deel volledig uw mening", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "We mogen niet opgeslorpt worden door Roeselare. Dat is ook de bedoeling niet, maar we moeten waakzaam zijn. We zijn bijvoorbeeld tegen een mogelijk verplicht opgelegde fusies van gemeenten. Het is belangrijk dat we onze rol blijven spelen en onze belangen op tafel blijven gooien."

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tielt gaat onbeheerd achtergelaten goederen online veilen

Wanneer op het grondgebied van de stad onbeheerde goederen worden achtergelaten dan rust er op de stad een verplichting tot bewaren van deze zaken. "Indien de goederen niet worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar dan verwerft de stad deze goederen. Ook bij uithuiszettingen rust er op de stad een tijdelijke bewaarplicht. Wanneer de bewaartermijnen overschreden worden komen deze goederen in het patrimonium van de stad", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

Het spreekt voor zich dat doorheen de jaren deze goederen gestaag aangroeien en geen directe functie hebben voor de stad maar integendeel veelal zorgen voor een stockageprobleem. Daarnaast zijn er ook binnen de stadsdiensten roerende goederen aanwezig die na verloop van tijd niet langer worden gebruikt of economisch afgeschreven zijn.

"In het kader van het efficiënt beheren van deze roerende goederen wordt voorgesteld over te gaan tot een verkoop van deze overbodige roerende goederen. Vanzelfsprekend worden roerende kunstgoederen met een bijzondere artistieke, culturele en/of historische waarde uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

GF
© GF
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tieltse handelaars betalen minder voor gratis verspreid drukwerk dan niet-Tieltse

Na de invoering in 2013 werd vastgesteld dat nog enige verfijning noodzakelijk is. "In het ontwerp wordt er in eerste instantie een meer uitgebreide motivering toegevoegd aan het reglement zodat de feitelijke gronden waarop de gemeenteraad zich baseert om deze heffing in te voeren worden verduidelijkt", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

Daarnaast wordt het woordgebruik verduidelijkt zodat duidelijk is dat niet enkel "reclamebladen" belastingplichtig zijn maar wel iedere uitgever van ongeadresseerd drukwerk, ongeacht als er nu al dan niet sprake is van redactioneel werk. "Tot slot wordt er een groter onderscheid gemaakt tussen Tieltse en niet-Tieltse handelaars waarbij inzonderheid de gewichtsgrens voor vrijstellingen wordt verhoogd."

Joris Uyttenhove (CD&V) : "Ook deze belasting werd door jullie in 2013 ingevoerd. We hebben die belasting toen verworpen. We hebben in september de pijnpunten naar voren gebracht. Ik heb toen gevraagd om te zoeken naar een herwerking. Op onze vraag werd dan ook ingegaan, in samenspraak met de bevoegde schepen. Vooral niche-zaken werden getroffen door deze hoge belasting. Deze belasting blijft onlogisch voor wie de kern wil versterken, maar dit aangepast reglement komt deels tegemoet aan onze eerdere verzuchtingen", zegt Joris Uyttenhove, plaatselijk Unizo-voorzitter. "Dit reglement is een mooi voorbeeld van hoe overleg tussen meerderheid en oppositie kan renderen. Toch blijven we er tegen gekant."

"In samenspraak hebben we een bijsturing gedaan", zegt schepen Bart Biebuyck (Open VLD). "Het werd ook besproken en goedgekeurd in de raad lokale economie."

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V verzet zich tegen verlenging van lokale belasting op handelsruimtes

In 2013 werd deze belasting (op publiek toegankelijk ruimtes in handelszaken, horeca, commerciële dienstverleners...) een eerste keer ingevoerd. "De belasting wordt als nuttig ervaren en draagt bij tot de versterking van de handels- en woonfunctie in het kernwinkelgebied, volgens de meerderheid", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan het reglement maar het toepassingsgebied wordt verlengd tot 2019.

Joris Uyttenhove (CD&V) : "Deze belasting is uitsluitend gericht op handelaars in het winkelkerngebied van Tielt. Nu wil u deze belasting doortrekken naar 2019. In het dossier zit geen enkel evaluatieverslag. We hebben deze belasting in het verleden niet goedgekeurd. Het gaat al om de 15de belasting die de zelfstandigen treffen, los van bijvoorbeeld ondernemers en landbouwers. Deze belasting gaat in tegen een belangrijke doelstelling : de aantrekkingskracht verder van onze stad vergroten. In het reglement werden geen aspecten toegevoegd. Onze fractie keurt dan ook deze belasting niet goed."

Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) : "In de raad lokale economie waren er gisteren geen opmerkingen. Daar zijn heel wat handelaars vertegenwoordigd. De reden dat er geen vragen komen ? Er gebeurt heel wat voor lokale economie. Hun geld wordt heel goed besteed : cadeaubon, kerstverlichting, eindejaarsactie, straks ook wifi in het kerngebied."

"We zetten in op de versterking van de kern. Dat zorgt voor goede resultaten : minder leegstand. Van 43 in 2013 naar 25 eind 2015. Dat is tegen de trend van Vlaanderen in, waar de kernen aan het leeglopen zijn. Het enthousiasme van de handelaars is groot : ze geloven er terug in, er is weer dynamiek. Enkele jaren geleden was men veel pessimistischer. Deze belasting is goed besteed", aldus Bart Biebuyck.

"Ik zeg niet dat er niks positiefs gebeurt in de stad", zegt Joris Uyttenhove (CD&V). "We zijn bijna de koploper voor lokale belastingen op het handelsgebeuren. Moeten we die 15 belastingen voor ondernemers zomaar behouden ?"

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Nood aan meer medewerkers om dienstverlening te blijven waarborgen

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) vindt de kritiek van CD&V op het voorgestelde budget 2016 onterecht. "Er werd de voorbije jaren wel degelijk bespaard, op verschillende vlakken."

"Elke dienst vraagt meer personeel. We hebben nood aan meer medewerkers om de goede dienstverlening te blijven waarborgen. Er zit geen marge op, zeker niet. Tenzij CD&V wil dat de dienstverlening wordt afgebouwd."

"Wat de verkoop van het eigen patromonium betreft, bekijken we alles stuk voor stuk. Het doorschuiven van investeringen is overigens een goed gevolg van de nieuwe wetgeving."

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V betreurt uitverkoop van eigen patrimonium

CD&V-fractieleider Vincent Byttebier reageert op de voorstelling van het budget 2016 : "De exploitatiekosten zullen volgend jaar weer heel wat stijgen. Er komen onder meer een aantal medewerkers bij. Zijn die allemaal wel noodzakelijk in deze moeilijke budgettaire tijden ?"

"Maar jullie gaan geen bijkomende leningen aan. Jullie kregen ook enkele mooie cadeaus in de schoot geworpen. De leningslast is verder gedaald. Toch zien we geen positief gevolg op het budget. De reserves slinken verder. Er zal niet veel meer overschieten na deze legislatuur", aldus Vincent Byttebier.

"We stellen ook de uitverkoop van ons patrimonium vast, zoals het hondenterrein, de verkoop van het gebouw van de jeugd aan de Ieperstraat, IBO-Tanneke in Kanegem... Het zijn uitverkopen we we betreuren. De ontvangsten uit retributies en belastingen stijgen wel."

"Er wordt verder niks nieuws gemeld in deze legislatuur. Continu worden bedragen doorgeschoven naar volgende jaren. We blijven ons vragen stellen over de realisatiegraad van de vastgelegde investeringen. Het is vooral belangrijk dat de exploitatie naar omlaag gaat."

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Minder ontvangsten, meer investeringen

De raadsleden krijgen een bundel cijfers voorgelegd, onder meer een budgetwijziging, een aanpassing aan het meerjarenplan en het budget 2016. De personeelskosten blijven behouden op het niveau zoals ingeschreven in het huidige meerjarenplan. Tielt gaat de komende maanden extra medewerkers aanwerven : preventiemedewerker, communicatiemedewerker, tweede IBO-coördinator en een intergemeentelijke GIS-coördinator en ICT-coördinator. Ook de werkingskosten blijven op hetzelfde niveau als voorzien. Door besparingen en interne verschuivingen wordt 100.000 euro voorzien voor de tijdelijke verhuizing en het inrichten van een alternatieve locatie ter vervanging van het door asbest gesloten Gildhof. Er komt ook jaarlijks een vrijwilligesfeest, kost : 5.000 euro per jaar.

"Een aantal beslissingen van de Vlaamse en federale overheid hebben een negatieve impact op de exploitatie-ontvangsten van de stad. Zo dalen de ontvangen uit het Gemeentefonds, sectorale subsidies, gesubsidieerd contractueel personeel en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

In het meerjarenplan worden voor 2,6 miljoen euro extra investeringen voorzien : wegenwerken en onderhoud aan wegen, nieuwe jeugdlokalen, restauratie Poelbergmolen en Mevrouwmolen, de aankoop van een veegwagen. Door een aantal extra investeringssubsidies en de verkoop van patrimonium stijgen de investeringsontvangsten met 850.000 euro.

Door verschillende inspanningen gaat het alsmaar beter met de financiële toestand van de stad. "In 2019 komt de autofinancieringsmarge uit op 801.537 euro."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Wat met Mulle de Terschueren ? Tielt is de hoofdstad van Europa !

Volgens CD&V-fractieleider Vincent Byttebier bestaat er heel wat onduidelijkheid over de investeringen en toekomstplannen van het Autonoom Gemeentebedrijf. "De 50.000 euro investeringen voor sport en toerisme zijn onduidelijk. Wat met Watewy, Mulle de Terschueren, het zwembad ? We willen als raadsleden dichter bij een en ander worden betrokken."

Sportschepen Simon Bekaert (SP.A) : "Een nieuw zwembad zit er zeker niet in. We hebben in de sportsector al heel wat geïnvesteerd, onder meer in een nieuwe sportvloer. Die 50.000 euro is niet voor grote nieuwe investeringen."

"We plannen nog werken aan het conditiecentrum, de afgraving tussen atletiekpiste en vrije oefenterrein,... We nemen ook energiebesparende maatregelen voor het zwembad, de helft wordt overigens door de provincie gesubsidieerd. Die 50.000 euro wordt voorzien voor kleinere investeringen."

Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "Die 50.000 euro komt elk jaar terug, maar er is niet altijd een duidelijke en concrete invulling. Wat is dan de beleidsmatige invulling ? Het probleem in het conditiecentrum sleept al jaren aan. We missen de planning en de invulling van dat bedrag. Er ligt weinig beleidsmatig vast."

Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) : "Voor Mulle de Terschueren zetten we dit jaar volop in op de herdenkingen rond WO I. Er is een werkgroep opgestart die nadenkt over een geschikte invulling. De Europa-zolder is bijvoorbeeld niet meer up-to-date, Europa is voortdurend in beweging. De kosten om een en ander aan te passen is duur. We bekijken onder meer de openingsuren, om die eventueel te verlengen."

"Er liggen verschillende pistes open. We zijn er ons van bewust dat Mulle niet voldoende open is. Hoe we het allemaal zullen doen, is nog niet concreet. Ook de nieuwe ambtenaar van toerisme zal hierbij betrokken worden. Eerst alles intern, er zijn geen externe specialisten bij betrokken", aldus toerismeschepen Bart Biebuyck. "Brussel is niet ver van Tielt, waar heel wat rond Europa gebeurt. Moeten we niet meer inzetten op de eigen identiteit van Tielt, als Europastad. Dat is een van de denkpistes. Rond de Europafeesten, de relatie met de zustersteden... Er zijn heel wat mogelijkheden die we nu verder bekijken."

Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "We hebben vroeger heel wat geïnvesteerd in Mulle. Die worden nu volledig teniet gedaan. Die investeringen moeten meer renderen. De hoofdstad van Europa is Tielt, hé."

Er is ook onduidelijkheid over een mogelijke concessie, wellicht komt er een horecazaak. Een en ander zal verder voorwerp zijn van onderhandelingen in het kader van de te ontwikkelen College-site.

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Centraal Kerkbestuur en stadsbestuur niet langer op voet van oorlog

Ver weg van de media hebben het stadsbestuur en het Centraal Kerkbestuur een overeenkomst bereikt voor het budget van de kerkfabrieken : Sint-Pieter : 290.000 euro, Onze-Lieve-Vrouw : 71.000 euro, Sint-Jozef 9.700 euro, Sint-Martinus Aarsele 44.000 euro, Sint-Bavo Kanegem 5.000 euro en OLV-geboorte : 28.000 euro.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V wil meer rapportering over wat in hulpverleningszone Midwest gebeurt

Voor Tielt betekent dit een bijdrage van 9,25% in de totale toelage aan de zone. Voor 2016 bedraagt dit voor Tielt een exploitatietoelage van 396.200,45 euro en een investeringstoelage van 159.562 euro.

CD&V wil meer betrokkenheid bij beslissing van die hulpverleningszone. "Het is belangrijk dat we ook op de hoogte blijven van wat er in Midwest gebeurt, te beginnen met de rapportering aan de raadsleden", aldus Vincent Byttebier. "We zullen dit agenderen op de volgende commissie algemeen bestuur", reageert burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tielt voorziet bijna 1,8 miljoen euro als bijdrage aan de politiezone

De stad Tielt betaalt voor 2016 bijna 1,8 miljoen euro aan de politiezone Regio Tielt, bestaande uit een werkingstoelage van 1.322.750 euro en een investeringstoelage van 456.203 euro.

Foto RN
© Foto RN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Centen, centen, centen !

De raadsleden krijgen een bundel cijfers voorgelegd. Hoewel er minder inkomsten zijn, gaat de stad de komende jaren meer investeren : landbouwwegen worden opgesmukt, molens gerestaureerd en de jeugdverenigingen krijgen een nieuwbouw.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Vrede tussen kerk en stad

Na maandenlang gekibbel in het verleden leven het Centraal Kerkbestuur en het stadsbestuur niet langer op voet van oorlog.

Na constructief overleg werd een overeenkomst voor de toelages aan de kerkfabrieken overeengekomen.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

In een notendop

kw
© kw