Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Raad is ten einde

Na een kleine twee uur zitting verklaarde de burgemeester de raad als gesloten.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Groen wil Desselgemnaar mee laten beslissen over vernieuwing dorpskern

Het enige Groen-raadslid in het halfrond nam het ook op voor de Desselgemse bevolking in het dossier van de dorpskernvernieuwing. "Wij vinden het evident om inwoners te bevragen en te laten participeren bij dergelijke verregaande ingrepen." Inge Vandevelde stelde meteen voor en inspraakgroep op te richten, een combinatie van inwoners, deskundigen en politieke vertegenwoordigers. Ook, zo vindt ze, mag de vernieuwing zich niet beperken "tot een platte verkoop van stadseigendommen aan de immobiliënmarkt".

Schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V): "Op vandaag is er nog geen oplossing voor Jakkedoe en bibliotheek, maar we zijn er wel zo goed als rond mee. Je stelt nu als het ware het hier goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan in vraag, maar daaraan zullen wij ons proberen te houden. Het mogelijke woonuitbreidingsgebied zal nog niet worden aangesneden, want we merken nog geen behoefte. Indien we verdere initiatieven nemen, zullen we de bevolking zeker inlichten."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Stad geen voorstander om boeken naar dichtste filiaal te laten komen

Inge Vandevelde (Groen) blijft op de nagel van de bibservice kloppen. Volgens het oppositieraadslid is die er na de opening van de nieuwe Waregemse bib niet op verbeterd in de uitleenposten van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. "Daarom stellen wij voor dat inwoners van de deelgemeenten een boek, cd of wat dan ook kunnen laten overkomen naar het voor hen dichtste filiaal. Als het niet lukt om het bibpersoneel hiervoor in te schakelen, kan het overbrengen wellicht worden uitbesteed aan de lokale sociale economie", klonk het.

Schepen van Bib Pietro Iacopucci (CD&V): "Je vraag lijkt voor de hand liggend, maar op dit moment is dit praktisch moeilijk realiseerbaar, zeker omdat het hier om een grote extra personeels- en vervoerskost gaat. We zien de filialen vooral als een opstapje voor kinderen naar de bibliotheek en niet als vervanging van het hoofdfiliaal. Trouwens, er bestaan zaken als klaspassen en online of telefonisch verlengen, zodat men niet om de haverklap naar de bib moet."

© Foto a-IVD
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Waar blijven trajectcontroles?

Thea Mestdagh (N-VA) vroeg zich luidop af waar de trajectcontroles blijven op de Desselgemseweg en Wortegemseweg. De plaatsing ervan werd nochtans al in de gemeenteraad van december vorig jaar goedgekeurd.

Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Sindsdien is er al een hele procedure doorlopen, maar op de Expresweg, waar ANPR-camera's komen, was een uitbreiding van het kabelnetwerk nodig. Pas binnenkort kan men starten met de aanleg van sturings- en datasystemen. Tegen eind dit jaar zouden de trajectcontroles actief moeten zijn."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Politieke fracties willen straatborden met verkiezingen beperken

Als het van Xavier Wyckhuyse (Open VLD) afhangt, zullen volgend jaar na Waregem Koerse geen 'visueel vervuilende' verkiezingsborden opduiken in het straatbeeld. "Er zijn voor kandidaten van de volgende gemeenteraadsverkiezingen mogelijkheden genoeg om zich kenbaar te maken bij de kiezers: van persoonlijk contact over folders en debatten tot sociale media", aldus Wyckhuyse. "Kunnen we in Waregem niet met alle partijen overeenkomen dat we kiezen voor een campagne zonder verkiezingsborden en affiches langs de openbare weg?"

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "We zijn als stad wettelijk verplicht om een aantal borden langs de weg te zetten. Als gemeenteraad kunnen wij de mensen ook niet verbieden om in hun tuin een bord te zetten. Wel is het zo dat we, eens we alle deelnemende partijen kennen, best eens aan tafel gaan zitten om goede afspraken te maken op dit vlak."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Open VLD niet te spreken over water in skatepark

Xavier Wyckhuyse kan er niet bij dat het skatepark in het Jeugdcentrum, dat pas afgelopen zomer werd geopend, last heeft van regenwater dat maar niet wegsijpelt, waardoor skaten moeilijk is. "De uitbater van het Sportkafee liet al verscheidene keren weten dat het skatepark er vuil bijligt en dat de hele site er onverzorgd uitziet door zwerfvuil." Wyckhuyse wou weten of de stad de aannemer al in gebreke heeft gesteld en welke maatregelen er zullen worden genomen tegen de zwerfvuilproblematiek.

Jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V): "Er is nog geen sprake van ingebrekestelling, want de aannemer heeft intussen de verzinkput drie keer groter gemaakt en de doorlaatbaarheid van de waterafvoer is vergroot. Als de verzinkput toch nog dreigt vol te lopen, biedt een dompelpomp nu soelaas. Na de wolkbreuk van vorige zaterdag ben ik gaan kijken en stond het skatepark droog."

Na het recente dodelijke ongeval op de skateramp vroeg Wyckhuyse ook om het dragen van een helm daar te verplichten, maar schepen Neirynck maakte duidelijk dat de stad niet meer kan doen dan sensibiliseren. "Als ik een kijkje ga nemen, zie ik slechts een enkeling onder de skaters die beschermend materiaal draagt. Past niet in hun cultuur."

De schepen gaf ook mee dat de uitbater van het Sportkafee het overtollige vuil zoveel mogelijk zelf probeert op te ruimen en dat de jeugddienst de kwestie mee opvolgt.

© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

N-VA ijvert voor inschrijving bij Be-Alert

Tijdens het vragenuurtje polste Geert Deroose (N-VA) naar de interesse van de stad om zich in te schrijven voor Be-Alert, dat mensen via sms verwittigt als er zich in hun omgeving een noodsituatie voordoet.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "We zullen inderdaad meestappen in dat systeem. De activering kost de stad eenmalig 100 euro en jaarlijks 1.100 euro."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Centrumstraten krijgen camerabewaking voor resterende Europese voetbalwedstrijden

Voor de thuismatchen tegen Vitesse (19 oktober) en Lazio Roma (7 december) komt er, met instemming van de raad, camerabewaking op vijf locaties in het centrum, onder meer op de kruispunten Holstraat-Zuiderlaan, Holstraat-Markt-Keukeldam en aan de achterzijde van de kerk.

Xavier Wyckhuyse (Open VLD) vroeg zich af of het centrum die donderdagnamiddagen net als voor het duel tegen Nice weer een hele namiddag moet worden afgesloten. Burgemeester Vanryckeghem: "Het probleem is dat je nooit op voorhand weet hoeveel bezoekende supporters zullen afkomen, maar de vooruitzichten zijn dat het tegen Vitesse en Lazio volle bak zal zijn, dat betekent toch een 1.000-tal fans uit Nederland en Italië."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Tuinhier zal volkstuinpark beheren

Er komen in de Slekkeput 40 perceeltjes van 40 vierkante meter met individueel tuinhuis die als volkstuintje moeten dienen. Tuinhier Waregem krijgt een perceel als demotuin en een tuinhuis/carport met bergruimte. Het beheer van het park, dat allicht eind februari zal openen, wordt overgedragen aan Tuinhier Waregem. De aanleg en inrichting zijn wel ten laste van de stad. Alles kreeg het fiat van de raad.

Jan Balduck (N-VA): "Wij zijn zeker voorstander van deze tuintjes, maar volgens ons is de kleine infrastructuur die wordt gebouwd niet conform de richtlijnen van stedenbouw."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V): "Het is niet de bedoeling dat daar grote betonnen fundamenten worden gegoten. Het gaat om beperkte constructies die in principe niet vergunningsplichtig zijn."

Inge Vandevelde (Groen) vindt dat de stad nu al werk mag maken van de zoektocht naar een tweede locatie voor volkstuintjes. "Alles op z'n tijd", vond burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V)

© Foto Google Streetview
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Inrichtingsplan 93 Senior Homes goedgekeurd

Een ander belangrijk dossier dat door de raad werd goedgekeurd is het inrichtingsplan van Senior Homes in de Molenstraat. Daar komen 93 assistentiewoningen, een cafetaria, wellness en een ondergrondse parkeergarage. De ontwikkelaar zal instaan voor de realisatie van een verbinding voor zachte weggebruikers tussen de Westerlaan en de Molenstraat, die intensief gebruikt kan worden door de schoolgaande jeugd van het atheneum.

Mario Verhellen (SP.A) vindt deze realisatie geen reden voor de stad om zelf niet verder te investeren in betaalbare seniorenhuisvesting.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Snelheid op Nokerseweg wordt ingedijkt

In de omgeving van freinetschool De Kleine Wereld komen twee asverschuivingen met rijbaankussens om de snelheid van het verkeer, zeker van auto's die richting ring rijden, te milderen. Eerder was er sprake van de aanleg van een rotonde op het kruispunt Nokerseweg-Bessemstraat, maar dat voorstel bracht te veel praktische problemen met zich mee. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met deze snelheidsremmende maatregelen.

Mario Verhellen (SP.A): "Het is de derde keer in deze legislatuur dat deze kwestie op tafel komt. Wil in het vervolg de situatie van de straat niet alleen op vandaag bekijken met het oog op de invoering van snelheidsremmende maatregelen, maar ook aandacht hebben voor de toekomst."

© Foto a-HDV
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Gedeeltelijk parkeerverbod in Keerstraat

In de Keerstraat zal voortaan een parkeerverbod gelden aan de kant van de onpare huisnummers tussen de Broekstraat en het fietspad op de spoorwegbedding. Reden: de vuilnisophaling verloopt er problematisch als bestuurders langs beide kanten van de straat parkeren.

Thea Mestdagh (N-VA): "Door deze maatregel zullen auto's sneller door de straat kunnen rijden en komt de veiligheid van de fietsers in het gedrang. Is er overleg geweest met de scholen van 't Gaverke en werd er overwogen om eenrichtingsverkeer in te voeren?"

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Eenrichtingsverkeer betekent ook overlast voor de bewoners, het is iets dat we achter de hand willen houden. Niet vergeten ook dat de Keerstraat een fietsstraat wordt met als gevolg dat de fietser daar voorrang krijgt op de automobilist. Ook zullen we nog een voetpad aanleggen aan de kant waar we het parkeerverbod invoeren."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Kortparkeren in Vansteenbruggestraat

Het stadsbestuur wil in de Roger Vansteenbruggestraat kortparkeren invoeren op de parkeerstrook langs de middenberm rechtover de school. Sinds de invoering van betalend parkeren op de parking van het ziekenhuis is de parkeerdruk in de Vansteenbruggestraat namelijk serieus gestegen. De raad heeft nu ingestemd om kortparkeren (30 minuten) in te voeren op weekdagen via het gebruik van de parkeerschijf.

Mario Verhellen (SP.A): "We hebben te maken met ontwijkingsgedrag omdat automobilisten moeten betalen op een andere parking. Een nieuw reglement is één zaak, het laten naleven een andere. Je moet regelmatig iemand langssturen. Kunnen we hier niet met een soort elektronische bewaking werken zoals met het shop&go-systeem?"

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Uiteraard zullen onze parkeertoezichters regelmatig controleren en als deze maatregel niet voldoende blijkt, kunnen we nog altijd voor een alternatief kiezen."

© Google Streetview
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Meerdere begraafplaatsen krijgen urnenbos

Vanaf 1 november zal de mogelijkheid bestaan om biologisch afbreekbare asurnen te begraven in volle grond in speciale urnenbossen op de begraafplaatsen De Barakke, Beveren-Leie, Schoendalestraat (Desselgem) en Sint-Eloois-Vijve. Niet op de oude begraafplaatsen Den Olm en Ooigemstraat (Desselgem). Er zullen een aantal belangrijke bepalingen gelden. Zo worden in de urnenbossen geen graftekens opgericht en mogen er geen bloemen worden geplaatst. De familie van de overledene kan wel een naamplaatje laten aanbrengen op een gedenkzuil aan de inkom van het urnenbos (prijs: 50 euro). Behalve op een daartoe voorzien wandelpad is het verboden het urnenbos te betreden. Aan de gemeenteraad werd gevraagd de noodzakelijke wijziging van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen goed te keuren, wat ook gebeurd is.

Inge Vandevelde toont zich erg tevreden met de urnenbossen, want met oppositiepartij Groen had ze deze realisatie voorgesteld.

© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Drafpiste wordt veiliger voor paarden

Om de veiligheid van de deelnemende paarden aan drafwedstrijden op de Gaverbeekrenbaan te verhogen is er nood aan een veiligheidsstrook van 2,5 meter aan de binnenzijde van de piste. De aanleg wordt geraamd op zowat 187.000 euro. De raad heeft zich akkoord verklaard om hier een open aanbesteding van te maken. Dat Waregem deze kwestie moet bekostigen is niet onlogisch, want de piste bevindt zich op stadsgrond.

Schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V): "Het wordt een binnenstrook om dravers die in galop gaan veiliger uit de wedstrijd te halen."

© Foto Belga
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Camerabewaking bij Europese wedstrijden

Bij hoogdringendheid vroeg burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) om straks een agendapunt te mogen toevoegen over camerabewarking in de centrumstraten naar aanleiding van de Europese thuiswedstrijden van Zulte Waregem tegen Vitesse (19 oktober) en Lazio Roma (7 december).

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

De raad is begonnen

Evenwel zonder Xander Pruvoost en Bernard Loosveldt van N-VA en Martine Vandevelde (onafhankelijk).

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Open VLD pleit voor verkiezingen zonder publiciteitsborden

Als het van Xavier Wyckhuyse (Open VLD) afhangt, zullen volgend jaar na Waregem Koerse geen 'visueel vervuilende' verkiezingsborden opduiken in het straatbeeld. "Er zijn voor kandidaten van de volgende gemeenteraadsverkiezingen mogelijkheden genoeg om zich kenbaar te maken bij de kiezers: van persoonlijk contact over folders en debatten tot sociale media", vindt hij. Straks eens horen of de raad er ook zo over denkt.

© Foto a-HDV
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Zo is het halfrond samengesteld

© GF