Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Einde van de zitting

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) sluit de vergadering af.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Hilde Decoene (CD&V) wil op meer tijdstippen licht rond atletiekpiste

Volgens Hilde Decoene (CD&V) ligt de Tieltse atletiekpiste er vaak heel donker en verlaten bij. "Het is er wel aangenaam lopen als er activiteiten voorzien zijn van AV Molenland en VV Tielt. Op andere momenten is het echter niet zo aangenaam en vooral onveiliger. Recreatieve lopers en joggers zouden beperkte verlichting in grote mate appreciëren."

Sportschepen Simon Bekaert (SP.A) : "Koken kost geld. We zullen de verschillende mogelijkheden onderzoeken. In tegenstelling tot andere steden en gemeenten is het gebruik van de looppiste gratis. Maar, we zullen uw vraag onderzoeken."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Uitbouw academies : op site Godelieveschool of... toch aanpalend op Lakenmarkt ?

Het blijft op vandaag totaal onduidelijk - wie ziet door het bos nog de bomen ? - waar de uitbreiding van de academies (muziek en kunst) zal komen. Enkele maanden geleden was er groen licht : die uitbreiding zou er komen op de site Godelieveschool. Op vandaag is dat niet meer zeker.

Komt die uitbreiding er toch in de omgeving van de huidige site ? Want in de onmiddellijke omgeving, de Tiltex-site, was er het plan voor de ontwikkeling van een bouwproject door een private bouwpromotor. Maar die moet de plannen herzien.

"We stellen een (gehele of gedeeltelijke) grondruil voor : de site van de Sint-Pietersschool en de Sint-Godelieveschool (tussen Peperstraat en Kerkstraat, wel eigendom van de stad). Ook daar kunnen assistentiewoningen komen", zegt Vincent Byttebier (CD&V). "

Zo zou de Tiltex-site toch in aanmerking kunnen komen voor de noodzakelijke uitbreiding van de Tieltse academies (kunst én muziek)", vindt CD&V.

"We zijn al aan het onderhandelen met de eigenaar van de grond", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "Er zijn daar heel wat regels aan verbonden. We wachten op een voorstel van de eigenaar van de grond, zodat we in overleg verder de mogelijkheden kunnen bekijken. Maar uiteraard niet tegen elke prijs. Een grondruil behoort tot de mogelijkheden." Wordt vervolgd.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Jeugschepen Baekelandt : "Tuin De Brabandere zal intensief door jeugd worden gebruikt"

Jeugdschepen Margot Baekelandt (SP.A) reageert op de kritiek van CD&V-fractieleider Vincent Byttebier op de keuze van de site naast het stedelijk zwembad voor de inplanting voor de nieuwe jeugdlokalen.

"De jeugddienst zal mee verhuizen naar de nieuwe gebouwen, onder andere voor toezicht en de Poco Loco-werking. Voorlopig blijft het tankmonument op de huidige plaats. Indien er problemen komen, dan zullen we advies inwinnen bij de werkgroep Identiteit van de stad."

"Uitbreiding van het zwembad is op vandaag niet aan de orde : er is geen budget voor. Voordeel van die locatie zou ook zijn dat de Tuin De Brabandere door de jeugd zou kunnen worden gebruikt. Meer informatie volgt op de eerstkomende vergadering van de Gecoro-raad."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V verwijt meerderheid "wispelturig beleid" in dossiers jeugdlokalen en uitbreiding academies

Het stadsbestuur voorziet de nieuwbouw voor de jeugd dan toch niet in het stadspark, maar wel op grond tussen de Tuin De Brabandere en het stedelijk zwembad, in de onmiddellijke omgeving van de Europahal. "In samenspraak met de betrokkenen wordt deze piste nu verder uitgewerkt."

"Zowel bij de inplanting van de nieuwe jeugdlokalen als bij de uitbreiding van de stedelijke academies draait de regenboogmeerderheid voortdurend met de wind", klaagt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "Alternatieve locaties moeten worden onderzocht."

CD&V ziet volgende mogelijkheden : een nieuwbouw op de huidige locatie van de jeugdlokalen in de Ontvangerstraat, een nieuwbouw op de locatie van de Tiltex-site en het voorgestelde perceel tussen de Tuin De Brabandere en het stedelijk zwembad. "Er moet worden gekozen voor een degelijk en duurzaam ontwerp", aldus nog Vincent Byttebier.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Opstalhouder van zonnepanelen op Tieltse gebouwen failliet

De raad verleent goedkeuring aan een kaderovereenkomst met betrekking tot de overdracht van zonnepanelen op gebouwen van de stad Tielt. "In februari 2012 werden door de gemeenteraad een reeks opstalovereenkomsten goedgekeurd waardoor de daken van enkele stedelijke gebouwen (ontmoetingscentrum Aarsele, technische loods, IBO Tanneke) konden worden gebruikt voor de installatie van zonnepanelen", zegt burgemeester Els De Rammelaere.

"De stad kreeg een opstalvergoeding en kon van groene stroom gebruik maken." In 2013 ging de opstalhouder EcoPuur echter failliet. De bedrijfstak 'Zonnepanelen Tielt' werd onder curatele geplaatst en wordt mogelijks overgenomen door EcoPower en BeauVent. Er werd een kaderovereenkomst gemaakt, waarbij de overnemer alle schuldvorderingen zal betalen en de eerder overeengekomen opstalovereenkomsten behouden blijven.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Pas in tweede zittijd geslaagd voor mobiliteitsplan

Na een eerder ongunstig advies van de regionale mobiliteitscommissie kreeg het herwerkte mobiliteitsplan in november vorig jaar een gunstig advies. De raadsleden stelden het gemeentelijk mobiliteitsplan nu definitief vast.

Vincent Byttebier (CD&V) : "Voor de derde keer komt dit dossier op de agenda. Dit dossier is voor ons nog altijd gebuisd. Het traject duurde bijzonder lang vooraleer dit definitief wordt aanvaard. Het blijft ongelooflijk jammer dat deze meerderheid er maar niet in slaagt om het dossier van de zuidwestelijke tangent (tussen Pittemsesteenweg en Meulebeeksesteenweg) vooruit te krijgen. Er was ook geen overleg met de buurgemeente Pittem. Jullie alternatief, de verbreding van de Sint-Amandstraat, is enkel aanvullend, maar niet dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Tielt."

"We moeten blijven investeren in losliggende fietspaden : naar Schuiferskapelle, Kanegem, Wakken... Zulke projecten moeten voor verdere subisidiëring worden ingediend. Dan duurt het nog jaren vooraleer subsidies kunnen worden verkregen. Het hele parkeergebeuren was in Tielt ook al een soap. Het duurde ook heel lang vooraleer het werd uitgerold. Gouverneur Decaluwé vroeg onder meer naar aanpassingen en een evaluatie van het parkeerplan. Sommige handelaars hangen zelf bordjes om de parkeerreglementering aan hun klanten te duiden."

"Dan is er nog het circulatieplan, ook dat is nog altijd niet volledig duidelijk. De borden werden maanden geleden al beloofd. Ook de situatie rond het station blijft voor veel onduidelijkheid zorgen. Hoe ver staat de realisatie van het Blue Bike-project overigens ? Dat zijn allemaal redenen waarom we het mobiliteitsplan niet goedkeuren."

"We zijn gelukkig geslaagd in onze tweede zittijd", antwoordt mobiliteitsschepen Guido Mehuys (SP.A). "Die tangent wordt door de hogere overheid niet ondersteund, zo simpel is het. Maar we blijven vragende partij en moeten realistisch zijn. In plaats van hardnekkig aan die piste vast te houden, is er dat alternatief van de Sint-Amandstraat. Met dit plan kunnen we nu verder : onder meer voor subsidies voor de Deinsesteenweg, de Neringenstraat... Er staan heel wat belangrijke zaken in dat beleidsplan. We zullen dat plan inderdaad evalueren en indien nodig bijsturen."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Stadsbestuur vernieuwt wagenpark : goedkeuring voor 8 dienstvoertuigen

Het stadsbestuur vernieuwt een deel van het wagenpark. In totaal worden acht dienstvoertuigen besteld, onder meer één elektrisch. Het gaat om twee personenwagens, twee minibusjes (Tanneke en Jeugddienst) en vier bestelwagens.

Joris Vande Vyvere (CD&V) : "Als we de leeftijd van die wagens bekijken, zijn die inderdaad wel aan vervanging toe." Toch een aantal opmerkingen. "Er moet bijvoorbeeld worden opgelet met het verschil tussen handgeschakelde en automatische versnellingen, dat maakt een groot verschil. In het bestek zijn er ook grote verschillen tussen de voorziene uitrustingen", aldus Joris Vande Vyvere.

Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Het personeel geeft de voorkeur aan handgeschakelde voertuigen. Maar we vragen ook altijd prijs voor automatisch geschakelde voertuigen."

"Elektrische wagens zijn inderdaad duurder dan benzine-wagens. We maken wel de keuze om één zo'n elektrische wagen in gebruik te nemen", zegt schepen Bart Biebuyck (Open VLD).

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tieltse Cadeaubon : van 12 naar 18 maanden verlengd

Eind 2014 werd de Tieltse Cadeaubon ingevoerd. Vorig jaar goed voor 20.000 euro. Een heel beperkt bedrag in vergelijking met andere gemeenten en steden. In Waregem gaat het bijvoorbeeld om maar liefst 500.000 euro. "Die vergelijking gaat niet op. We zijn nog maar één jaar bezig."

"Uit een evaluatie is gebleken dat niet alle kaartlezersystemen de cadeaubonnen kunnen ontwaarden, zodat niet alle handelaars de geldigheidsduur (maximum 1 jaar) kunnen controleren", zegt schepen Bart Biebuyck (Open VLD)."

"Om het risico voor de handelaars op het ontvangen van ongeldige kaarten te beperken, wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de cadeaubonnen van 12 tot 18 maanden te verlengen." Er komen ook digitale cadeaubonnen.

CD&V-raadslid Hilde Decoene : "De cadeaubon bestaat al een jaar. Hoe komt dat één jaar na uitgifte er een probleem opduikt. Worden deze bonnen al gebruikt als attentie vanuit het stadsbestuur ? Gebeurde intussen al een evaluatie ? Op zaterdagvoormiddag bleek het echter niet mogelijk om op het stadhuis - in volle eindejaarsperiode - zo'n cadeaubon te kopen. Op vandaag is deze cadeaubon zeker geen succesverhaal, maar we geven het wel verder alle kansen", aldus Hilde Decoene.

Volgens schepen Bart Biebuyck (Open VLD) zijn er op vandaag geen grote problemen, maar door aanpassingen moet dit project 'een boost' krijgen. Ook de stad zal meer inzetten op cadeaubonnen, onder meer bij jubilea. Volgende week is er een evaluatie. We hopen dat nog meer handelaars instappen. Het zou inderdaad moeten mogelijk zijn om op zaterdagmorgen aan de infobalie een cadeaubon aan te kopen. We bekijken verschillende pistes."

Christophe Capoen (CD&V) stelt voor om die cadeaubonnen ook in andere verkooppunten aan te bieden. Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) onderzoekt onder andere of het ook in de deelgemeenten kan.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

OCMW : meer aandacht voor kinderarmoede, oprichting van boodschappen- en klusjesdienst

Voor 2016 voorziet het stadsbestuur aan het OCMW Tielt een werkingstoelage van bijna 3 miljoen euro. OCMW-voorzitter Pascale Baert (Open VLD) licht op de zitting het aangepast meerjarenplan toe. Opvallend zijn een aantal nieuwigheden. Een overzicht.

Het OCMW Tielt gaat de komende jaren onder meer inzetten op initiatieven rond kinderarmoede. "Hier wordt een budget van 5.000 euro voorzien voor het organiseren van lessen Nederlands voor allochtone kinderen in de scholen. Op vandaag beschikken scholen over een beperkt aantal uren om anderstalige kinderen bij te benen opdat zij zouden 'mee kunnen' in het regulier onderwijs. We kregen echter het signaal van de scholen dat deze zorguren niet voldoen en dat te vaak alle extra uren worden ingezet om die anderstalige kinderen bij te benen met als gevolg dat er geen of amper zorguren overblijven voor de andere kinderen en de andere problemen."

"In een poging tegemoet te komen aan de noodkreet die door de lagere scholen werd gedaan op de onderwijsraad, werd een gerichte oproep gedaan naar gepensioneerde leerkrachten met de vraag een aantal uur per week bij te springen zodat de zorguren opnieuw als dusdanig ingezet zouden kunnen worden voor alle kinderen en niet enkel voor de allochtone kinderen", zegt OCMW-voorzitter Pascale Baert.

Tielt telt 5.570 zestig plussers. "Dat de term senioren een te ruime lading dekt behoeft geen betoog maar het feit is, en is bekend door elk van jullie, we worden geconfronteerd met een hoge grijsdruk. Niet alleen weten we dat de vraag naar een betere ondersteuning voor thuiswonende zorgbehoevende mensen noodzakelijk is, ook weten we dat die noodzaak enkel maar zal toenemen in de nabije toekomst. Het is bij gevolg onze taak om nu al een degelijke werking uit te bouwen om enerzijds meteen al een betere ondersteuning te kunnen bieden en anderzijds om straks een volwassen thuiszorgdienstverlening te kunnen aanbieden."

"Omdat we het belang van deze uitdaging goed begrijpen, willen we hier in 2016 heel duidelijk onze pijlen op richten en schuiven we voor de beleidsdoelstelling ondersteuning voor thuiswonende zorgbehoevenden totaalplan naar voor.

Er zal dit jaar werk gemaakt worden van de aanwerving van een thuiszorgcoördinator. "Op vandaag zijn er veel diensten en organisaties actief in de thuiszorg maar er bestaat geen enkele link tussen die verschillende spelers. Wanneer mensen zich komen inschrijven voor een plaats in een assistentiewoning of een WZC, of die nu al dan nier onder beheer van het OCMW valt, krijgen ze de boodschap dat er binnen hier en, en dat kan variëren, gemiddeld twee jaar wellicht een plaats vrij zal zijn. Tussen nu en dan, gebeurt er niets. Het zal precies de taak van de thuiszorgcoördinator zijn om dan samen met betrokkene op zoek te gaan naar de beste omkadering zodat kwalitatief zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft in afwachting van een opname en dat die opname in een WZC misschien zelfs minder dringend kan worden."

Daarnaast wordt dit jaar werk gemaakt van een boodschappendienst. "Het OCMW diende hiervoor samen met vzw Locom een Leader-project in en verkreeg hiervoor €32 500, trouwens ook met de steun van Unizo, waarvoor onze oprechte dank. Hierover zal u weldra meer over vernemen maar het is alvast onze betrachting om ervoor te zorgen dat deze dienst een duurzame oplossing biedt voor de mensen die kampen met een beperkte mobiliteit en hierdoor niet of moeilijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien."

"Verder willen we dit jaar ook een klusjesdienst opstarten. De technische dienst slaagt er niet voldoende in snel en adequaat tussen te komen waar en wanneer nodig. Een versterking van de dienst is absoluut nodig. We willen van de gelegenheid gebruik maken om iemand onder de arm te nemen die tegelijk geschikt is voor de begeleiding van art. 60 tewerkstellingen maar ook voor de klusjesdienst. De vraag voor hulp bij kleine ingrepen is dan ook de meest voorkomende vraag gericht aan het Sociaal Huis."

"Het gaat hier uiteraard om heel kleine werkjes (lamp vervangen, verlichting of kader ophangen,...) waarvoor aannemers niet willen langskomen. Op die manier kunnen we zorgbehoevende mensen die geen hulp hebben van vrienden of familie helpen zonder marktverstorend te werken."

"Voorts willen we werken aan de ondersteuning en uitbreiding van de buurtwerkingen. Hiervoor wordt een sessie van zes lessen opgestart in Schuiferskapelle. Het gaat hier om een lessenpakket dat kosteloos van de provincie gebruikt kan worden. Verder wordt ook het initiatief "Zilverwijzer" bekeken. De bedoeling is om hieruit twee sessies te distilleren die over het hele grondgebied uitgerold kunnen worden en finaal moeten leiden naar de welzijnsbeurs van eind 2016", aldus Pascale Baert.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V vraagt extra verlichting rond atletiekpiste

Donker, onaangenaam, onveilig. Dat is de indruk die veel recreatieve lopers hebben als ze rondjes lopen op de atletiekpiste, als er geen activiteiten van AV Molenland of VV Tielt zijn. CD&V-raadslid Hilde Decoene gaat regelmatig in de vooravond joggen en roept het stadsbestuur op om meer verlichting te voorzien.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Vuurwerk voorzien rond nieuwe jeugdlokalen

De mededeling dat de bestuurscoalitie in het dossier rond de inplanting van nieuwe jeugdlokalen het geweer van schouder veranderde, is koren op de molen van de oppositie. Eerst wilde het stadsbestuur de nieuwbouw in het stadspark zien, maar wijzigde na protest van Natuurpunt De Torenvalk dat plan. De regenboogcoalitie plant de nieuwbouw nu tussen de tuin De Brabandere en het zwembad, in de onmiddellijke omgeving van de Europahal. De CD&V-oppositie wil het debat opnieuw voeren en vraagt dat het stadsbestuur advriesraden inschakelt. Die hoopt dat meerdere locaties worden bekeken : de huidige locatie in de Ontvangerstraat, de Tiltex-site en de site tussen de tuin De Brabandere en het zwembad.

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

In een notendop

KW
© KW