Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De gemeenteraad zit erop

Na 2 uur en drie kwartier is de laatste gemeenteraad van het jaar afglopen. We zien elkaar terug op de volgende zitting op 25 januari 2016.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Nog een eedaflegging

Ten slotte is er nog de eedaflegging van twee nieuwe OCMW-raadsleden: Bryan Vanderhaeghe en Christine Verdonck. Zij zijn de opvolgers van Petra Demeester en Edwin Lesschaeve.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Geen eigen winkel met streekproducten"

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Op de plaats van de vroegere Postillion zou de stad Poperinge via het Centrummanagement een winkel uitbaten met streekproducten. Klopt deze informatie?"

Christof Dejaegher (CD&V): "Bij elke stap van het centrummanagement bent u als bestuurder betrokken bij de besluitvorming. Nu verwijst u naar geruchten. Ik kan dit ferm tegenspreken. Noch zelf of via het centrummanagement zullen we een winkel uitbaten met streekproducten. Onder de maatregelen van het commercieel strategisch plan staat wel dat we moeten onderzoeken of een winkel in het centrum met streekproducten een te overwegen optie is. Een private speler heeft daarvoor interesse. Er wordt gekeken of dat subsidieerbaar is binnen Europese context. We hebben dus weet van zo'n project, maar zeker niet om zelf uit te baten."

Sabien Lahaye-Battheu: "Ik begrijp niet waarom u zo gepikeerd antwoordt. Burgers spreken ons aan hierover. Hier kunnen we dit op tafel leggen. Wij weten het antwoord niet en mogen en moeten het hier op de agenda zetten. Als burgemeester kan u het rechtzetten. Dat is de enige bedoeling voor onze vraag. Verder hoeft er niets achter te zoeken."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Geen lichten op industriegebied"

Marie-Claire Tilleman (Open VLD): "Een deel van de verlichting op het industrieterrein werkt niet. Eandis zou dit herstellen, maar dat is nog niet gebeurd. Er is ook al een vrachtwagen gestolen. Werken de camera's als het donker is? Wanneer zullen de lichten hersteld worden?"

Christof Dejaegher (CD&V): "Ik weet niet of er een verband is tussen het niet hebben van openbare verlichting en de diefstal van een vrachtwagen. De camera's op het industrieterrein kunnen nummerplaten herkennen in het donker. Ik denk dus niet dat die diefstal te maken heeft met de duisternis. Het valt ons niet te verwijten dat het lang duurt dat de lichten niet werkt. In oktober hebben wij alles al afgehandeld, maar er is wat onduidelijkheid geweest over welke werken exact nodig waren. Het materiaal moet natuurlijk besteld en geplaatst worden. Ik zal vragen om dit met spoed te doen. Het zal wellicht eind januari gebeuren."

Marie-Claire Tilleman: "Het zou goed zijn om hen te vragen dit zo snel mogelijk te doen. Ik heb overigen niet gezegd dat die diefstal het gevolg is van de duisternis."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De vragenronde kan beginnen

Er zijn twee vragen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Leefbaarheid in Roesbrugge"

Geert Ganne (N-VA): "We zijn blij dat het stadsbestuur het bewonersplatform in Roesbrugge opnieuw heeft opgestart. Waarom hebben jullie zelf niet gezegd in de raad het bewonersplatform opnieuw is opgestart? Er zouden ook nieuwe mobiliteitstellingen komen. Zijn die al gebeurd?"

Schepen Desmyter (CD&V): "De gemeenteraad zou hierover niet ingericht worden. Bij bewonersplatforms hebben we gekozen om hen autonoom te laten werken en niet via deze raad. De werking was al 1,5 jaar slapende. Nu hebben we zelf initiatief genomen. Bij het eerste overleg waren er een 30-tal mensen in een positieve sfeer. Als er enkele trekkers opstaan, kunnen we hen autonoom laten werken."

Schepen Marchand (CD&V): "De tellingen vanop de gemeenteraad in oktober zijn uitgevoerd door een studiebureau, maar we beschikken niet over de precieze aantallen. Die worden procentueel benaderd. De eigen tellingen worden binnenkort uitgevoerd. We zullen met het studiebureau kijken naar verkeersremmende maatregelen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Uitgebreid wifi-netwerk"

Johan Lefever (Open VLD): "Onze stad biedt gratis internet aan in nagenoeg alle openbare gebouwen. Een uitgebreid wifi-netwerk in het stadscentrum biedt heel wat mogelijkheden voor handelaars en toeristen. Kunnen jullie onderzoeken of er een volledig uitgerold wifi-netwerk kan komen in het centrum?"

Schepen Marchand (CD&V): "Iedereen Digitaal klinkt als muziek in de oren, maar er zijn enkele kanttekeningen. We hebben er zelf al bij stilgestaan, maar de ontwikkeling van het mobiel internet doet de nood aan een eigen wifi-netwerk verminderen. Het dataverbruik stijgt elk jaar met 60 procent en de prijzen zullen blijven dalen. Er zijn ook alternatieven met hotspots. Een volledig dekkend wifi-netwerk is ook een behoorlijke investering en de kans is zeer groot dat de prijzen voor mobiel internet de komende jaren nog zullen dalen en het publieke netwerk geen meerwaarde meer zal bieden. We zullen wel informeren bij de providers of zij kunnen participeren in zo'n netwerk."

Johan Lefever: "U zal dus met hen rond de tafel gaan zitten?"

Pieter Marchand: "Het hangt af van wat de providers zelf kunnen aanbieden."

Johan Lefever: "Het is een kostprijs, maar wij zien het als een investering. Vandaar onze vraag om te informeren. In Kortrijk zou het 18.000 euro per maand kosten, met nog bijkomende kosten per maand."

Schepen Loes Vandromme (CD&V) pikt in: "In de OC's van de deelgemeenten zijn we trouwens bezig met het installeren van een wifi-netwerk."

Stéphanie De Maesschalck (Groen) wil ook iets zeggen hierover. "De hoge gezondheidsraad zegt dat er rapporten zijn die stellen dat blootstelling aan stralen schadelijk kan zijn. Ik wil dit gewoon even meegeven."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Twee toegevoegde punten

Johan Lefever (Open VLD) voegt een agendapunt toe over Iedereen Digitaal, Geert Ganne (N-VA) wil het hebben over de leefbaarheid in Roesbrugge.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Geheime stemming

Punt 16 rond de samenstelling van de Gecoro wordt hernomen, met een geheime stemming. Griet Devos is unaniem verkozen als de nieuwe vertegenwoordiger voor ACV.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Logiestaks

De nieuwe logiestaks ligt voor. Er is geen forfaitaire belasting meer, maar een taks van 1,5 euro per persoon per nacht die doorgerekend kan worden aan de klanten.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij hadden een evaluatie gevraagd van de nieuwe logiestaks. Die evaluatie is voorgesteld in augustus van dit jaar. Wij en de andere partijen van de oppositie hebben toen gevraagd om het punt uit te stellen. U hebt toen zelf gezegd dat het overleg met de sector beter had gekund. Nu stellen we vast dat er een goed einde komt aan het hobbelig parcours. Op vraag van de logieshouders is er geluisterd naar hen. Na overleg met hen is er nu eeen nieuwe logiestaks. U hebt een bocht genomen, wat u enkel siert. Het blijft wel een nieuwe belasting."

Geert Ganne (N-VA): "We zijn tevreden dat de stad tot inkeer is gekomen. De taks wordt betaald door de echte gebruiker. Het is alleen jammer dat het bedrag hoger ligt dan in de omringende steden."

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik volg mijn collega's. Deze logiestaks is fair, vooral voor de kleine uitbaters."

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Het hobbelig parcours is waar, maar men leert er iets uit. Nu kiezen we voor een systeem van werkelijke overnachtingen. We zullen geen schoonheidsprijs winnen in politieke besluitvorming, maar de oplossing is er en daar doen we het voor."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De academie blijft de komende zes jaar in het Mariaziekenhuis

Dat punt werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het kan nog verlengd worden, afhankelijk van de timing van de verhuis naar de Vroonhofsite.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Woorden niet verdraaien"

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) heeft nog een opmerking: "Ik vind het aandoenlijk dat u ergens wel een aanknooppunt vindt in de geschiedenis om de pluimen op de hoed van Open VLD te steken. Misschien hebt u ook wel iets te maken met de ruimtereis van Dirk Frimout. Zou u ons geheugen daarover eens kunnen opfrissen?"

Sabien Lahaye-Battheu: "Ik kan begrijpen dat jullie ons programma van tien jaar geleden niet meer kennen en wil die pluimen niet op onze hoed steken. Ik citeer uit ons verkiezingsprogramma van 2006: 'Er kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn in de Vroonhofsite om samen te werken met het gemeenschapsonderwijs.' We hebben ook nooit voorgesteld om de gebouwen zomaar af te breken. Verdraai onze woorden alsjeblieft niet."

Burgemeester Dejaegher: "We gaan niet beginnen bekvechten, maar ik herinner me het pleidooi van jullie om daar een parking van te maken."

Johan Lefever (Open VLD): "Een beetje intellectuele eerlijkheid alsjeblieft. Wij hebben nooit gezegd om alle gebouwen plat te gooien."

Christof Dejaegher: "Ik heb gezegd dat jullie de achterste gebouwen zouden platgooien."

De discussie wordt hier afgebroken.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Principiële overeenkomst"

Christof Dejaegher (CD&V): "De oppositie zijn elkaars uitersten hier, de meerderheid zal de keuze van het gezond verstand maken." (lachen, red.) "Over de kosten kan ik uitleg geven. Dit is een principiële overeenkomst. Wij doen een voorstel voor de aankoop van de gronden en vragen een visum aan een landmeter-expert die moet zeggen of die prijs gerechtvaardigd is. Die procedure moeten we respecteren. Die kosten liggen dus nog niet vast. Over heel wat punten hebben we nu overeenkomst, maar het project start met de realisatie van het Huis van het Kind en de bouw van de lagere school. De centrumparking zal dan pas voor later zijn. Eerst moeten we aankopen, daarna de turnzaal afbreken voor het Huis van het Kind en dan pas komt de lagere school aan de beurt. Het ene project hangt vast met het andere, net als dominostenen. De timing volgt uit de overeenkomst en uit de huurovereenkomst met het ziekenhuis van zes jaar voor de academie. De verhuis zal dus pas voor de volgende legislatuur zijn. Een exact aantal parkings en timing uitspreken kan ik niet, we moeten het eerst aankopen."

"Over de architectuur vind ik het nog wat voorbarig. Gebouwen moeten voor mij niet uniform zijn om een mooie en rustige aanleg te hebben. Die vraag moet echter gericht worden aan een ontwerper. Ik kan daar nu nog geen grote uitspraken over doen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vroonhofsite

De Vroonhofsite krijgt drie nieuwe functies: Huis van het Kind, school en acadamie.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Al meer dan tien jaar hebben we met Open VLD voorgesteld om samen te zitten met het gemeenschapsonderwijs om er samen een project uit te bouwen. Nu ligt de samenwerkingsovereenkomst voor. Het GO! wil een nieuwe lagere school bouwen en in een tweede fase ook een nieuwe middelbare school. Dat is belangrijk voor het onderwijs. Voor de stad Poperinge zien we in 2017-2018 de realisatie van het Huis van het Kind en in een tweede fase de academie+. Voor die academie+ staat er niet echt een timing. Wat is de timing daarvan? Voor het kostenplaatje zien we de aankoop van gronden: 1.250.000 euro. Wat zullen de volgende gekende kosten zijn naast de grondenaankoop. Wanneer zullen de bijkomende parkingplaatsen gecreëerd worden en hoeveel zullen het er zijn?"

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik vraag samenwerking tussen uniformiteit van (bouw)stijlen tussen het GO! en de stad. Het uitzicht van het stadscentrum kan veranderen met het project van de Vroonhofsite. Ik hoop dat daaraan gewerkt kan worden. Het is een hele grote site waarin veel gebouwen komen. Hierin verschillen we van mening met Open VLD. Maak van de open ruimte een groene oase in plaats van parking."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Geheime stemming of niet?

Er moet een nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden voor de Gecoro. Er is twijfel of er een geheime stemming moet komen of niet. Uiteindelijk komt er aan het einde van de raad een geheime stemming. "De stembiljetten moeten eerst nog gemaakt worden..."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

CO7 omvormen

Danny Lefebvre (Open VLD): "Men wil ArcheoCO7 laten omvormen tot een Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst met heel wat nieuwe opdrachten. Zal er hiervoor extra personeel en subsidies nodig zijn?"

Schepen Loes Vandromme (CD&V): "De uitbreiding komt er door het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed. Nu hebben we enkel een archeoloog, maar er moet uitgebreid worden. Er komt een nieuwe subsidie-aanvraag: van 50.000 naar 92.000 euro. Dat is aanzienlijk meer. We werven dus extra personeel aan. De gemeentelijke bijdrage ligt vast tot 2019, we krijgen extra budget van Vlaanderen."

Danny Lefebvre: "We zullen dit zeker goedkeuren."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Nieuw stadsdepot

Er komt een nieuw stadsdepot. Het bestek en wijze van gunnen wordt goedgekeurd. Idem voor het tweede deel van de aanleg van het fietspad Poperinge-Watou.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Antwoord op onze vragen"

Het patrimoniumplan van de stad wordt goedgekeurd.

Marie-Claire Tilleman (Open VLD): "De vorige gemeenteraden vroegen we al meer duiding over het patriomniumplan. Dit is inderdaad een antwoord op onze vragen. Dat het plan werd opgemaakt door de eigen administratie, verdient alle lof. Het hoeven niet altijd dure studies te zijn. Een aantal van onze punten zijn ook opgenomen in het plan: onder andere de herbestemming van de O-L-V-kerk en de terugkeer van de academie naar het centrum. Er wordt ook inspraak beloofd. Als dit kan bereikt worden zonder bijkomende belastingen en niet tot verre toekomstplannen behoort, keuren we dit plan goed."

Burgemeester Dejaegher: "Die dure studies zijn een oneliner, soms heb je externe studies absoluut nodig. Als u zelf zou besturen, zou u die ook nodig hebben. Ik ben blij dat u de beleidskeuzes en dit plan goedkeurt."

Geert Ganne (N-VA): "Zal het huidige depot nog blijven en niet mee verhuizen?"

Burgemeester Dejaegher: "Dat staat te lezen in hetzelfde patrimoniumplan. We zullen er materiaal blijven stockeren dat niet vaak nodig is, zoals wagens van stoeten."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Meer dan 300 zitjes"

Christof Dejaegher: "Meneer Ganne, sorry dat ik wat nerveus antwoordde, maar we willen foutieve voorstellingen uit de wereld helpen. Ik wil nog ingaan op de 600 zitjes van meneer Butaye. De discussie over de capaciteit van de podiumzaal sleept al aan van in de jaren '80. Toen was er altijd sprake van een zaal met 300 zitjes. Nu halen we dit vlot met 350 zitjes. We moeten niet uitgaan van één activiteit, maar van een brede waaier. Het zal voor velen een kunst zijn, figuurlijk dan, toch om die 350 zitjes te vullen. De oude stadsschouwburg van Ieper heeft 400 zitjes, in Het Perron, een zaal moet bovenlokale bestemming zijn er 550. Ik denk dat 350 dus voldoende is voor Poperinge. Zal dat voor alle activiteiten zijn? Wellicht niet, maar dan zijn er nog mogelijkheden."

Eric Butaye: "Ik had niet zo'n reactie verwacht, ik gaf gewoon een kleine vaststelling, meer niet..."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Overlegmomenten"

Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We moeten met alle Poperingse culturele verenigingen nog eens overleggen over de nieuwe podiumzaal en dat zeker gebeuren."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Voldoende capaciteit"

Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Het zal inderdaad niet zijn voor volgend jaar. Er ligt nog veel werk op de plank, ook budgettair. Nu willen we een duidelijk beeld vormen van ons patrimonium en een plan opstellen. Het is ook technisch niet mogelijk om dat heel snel te bouwen. U sprak over meer capaciteit. Initieel was er in het eerste voorstel meer capaciteit, maar we zijn gedwongen in het box-in-a-boxprincipe door enkele adviezen, onder andere van Onroerend Erfgoed. Daar zijn beperkingen in, maar de capaciteit lijkt me nog altijd voldoende voor Poperinge."

"Voor 't Vogeltje hebben we het bewonersplatform al betrokken bij het project. Ook De Lovie zullen we meenemen. Er is geen ruimte meer voorzien voor een cultuurzaal in de Vroonhofsite, zoals te lezen in het patrimoniumplan. Waarom niet de Sint-Bertinuskerk? Dat dateert voor 2013 toen we gingen samenzitten met het centraal kerkbestuur. De O-L-V-kerk bleek toen de beste optie en de Sint-Bertinuskerk was geen optie voor hen... Voor de constructie van de box binnenin de kerk zijn er nog heel wat opties, ook met opties voor erfgoed."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Meer capaciteit in de kerk"

Er is een aktename van de haalbaarheidsstudie van de toekomstvisie van de parochiekerken.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij zijn er voorstander van om kerken te herbestemmen. Op vandaag is enkel onderzocht om van de O-L-V-kerk een podiumzaal te maken en dat de kapel van 't Vogeltje een parochiecentrum komt. De uitvoering van de herbestemming van de O-L-V-kerk zal pas voor 2019-2020 zijn. Daarvoor hadden we gehoopt op iets meer capaciteit, dan de huidige 340 zitjes. Voor de kapel van 't Vogeltje stellen we voor om De Lovie te betrekken in het project."

Eric Butaye (Open VLD) vult aan: "Als wij een kerstconcert organiseren in een kerk, kunnen we zo'n 600 stoelen zetten. Door het concept van een box-in-a-box verlies je natuurlijk veel plaats."

Geert Ganne (N-VA): "Wat zal er gebeuren met de cultuurzaal van de Vroonhofsite?"

Christof Dejaegher (CD&V) is boos: "Hebt u punt 10 niet gelezen?"

Geert Ganne: "Ik mag toch een vraag stellen? Pas op, ik ben blij met het project. Zou een haalbaarheidsstudie niet mogelijk zijn voor de Sint-Bertinuskerk?"

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Het is een heel mooi project, maar het erfgoed mag nog iets meer benadrukt worden. De O-L-V-kerk is beschermd als monument en laten we het kader van de kerk zijn waarde niet verliezen. De biechtstoel, de losse beelden moeten meegenomen worden in het totale project."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Belastingen blijven gelijk

De belastingen blijven gelijk. Open VLD en N-VA onthouden zich, de meerderheid en Groen stemmen 'Ja'.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Minder maaltijden"

Ook voor het OCMW wordt het meerjarenplan aangepast en het budget voor 2016 vastgesteld.

Eric Butaye (Open VLD): "We zien dat de ligdagprijs verhoogd is naar 50 euro per dag en dat de inkomsten voor thuisleveringsmaaltijden met 60.000 euro verminderd zijn, maar dat ligt in de lijn van onze opmerkingen in de OCMW-raad. We onthouden ons."

Stéphanie De Maesschalck. "Hoe zit het met de opvang van nieuwe vluchtelingen?"

Mark Paelinck (Samen) mag antwoorden als OCMW-voorzitter. "We moeten acht nieuwe plaatsen voorzien voor vluchtelingen en voor die huisvesting moeten we de privémarkt op. Voor de maaltijden zijn we overgeschakeld van warme naar koude maaltijden. Vroeger waren er 110 maaltijden, nu zitten we rond de 75. Er is dus inderdaad een verschil in inkomsten, maar dat wordt opgehaald door ons sociaal restaurant. Voor de ligdagprijs zijn we nog altijd een van de laagste van de streek."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Wel duurzaamheid"

Schepenen Kris Notebaert (CD&V) en Pieter Marchand (CD&V) benadrukken ook dat er wel aandacht is in het beleid voor duurzaamheid, onder meer in de landbouw.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Meer budget voor boeken"

Schepen Loes Vandromme (CD&V) wil de opmerkingen van de oppositie op haar domeinen beantwoorden. "Bij het gunningsdossier van bijvoorbeeld OC De Bollaard is er wel aandacht aan duurzaamheid. Voor het promoten van lokale landbouw hebben we een project goedgekeurd dat daar meer aandacht aan besteedt. Voor de bibliotheek is er een totaalbudget van 546.000 euro, waarvan er heel wat gaat naar personeel. Voor de komende jaren zien we daarvan een verhoging van 10.000 euro. Er zal bijna 60.000 euro vrijgemaakt worden voor nieuwe boeken."

Geert Ganne (N-VA): "Ik heb u die vraag gesteld vorige maandag en toen was het antwoord anders. Ik kan enkel zeggen dat het budget voor nieuwe boeken iets hoger zou mogen zijn."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Minder verdienen"

Eric Butaye (Open VLD): "Nog even terugkeren op de hoge aanslagvoet en de opcentiemen. Waarom innen wij dan minder dan de andere gemeenten?"

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "De verdiencijfers liggen veel lager dan elders en ook het onroerend goed is minder waard. Nochtans is de werkeloosheidsgraad bij ons lager."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Nog een tax shift"

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Bedankt voor deze duidelijke uitleg, ook voor leken in de financiële wereld. Nog één vraag: ik merk dat de exploitatiekosten, onder andere de personeelskost, de voorbije jaren veel gestegen zijn. Is daarmee rekening gehouden in het meerjarenplan?" Schepen Desmyter antwoordt positief. "Dat is zo met alle lasten. Pas op, er komt ook nog een tax shift, dus dat zal ook nog een en ander veranderen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Er is niets mis met leningen"

"Voor 2016 hebben we bijna 12 miljoen euro opgenomen in het budget om te investeren. Daar zullen we best wat leningen aanwenden, maar de schuld is nu nog altijd even hoog als bij het begin van deze legislatuur en er is niets mis met leningen. Belangrijk is de solvabiliteit en bij ons is de autofinancieringsmarge heel goed: 1,3 miljoen euro. Langetermijnsinvesteringen mogen we ook financieren met langetermijnsfinancieringen, zeker terwijl het financieel klimaat daarvoor gunstig is."

"Het AGB staat in harmonie met het budget van de stad. Het AGB moet ook geen overschotten creëren. Als je de schulden van het AGB bij die van de stad telt, moet je ook die van het OCMW bijtellen. Daar zien we dat we zelfs aan schuldafbouw doen."

"De oude toestellen van het skatepark in Proven zullen we hergebruiken, het worden geen nieuwe, dus dat is moeilijk te vergelijken met het nieuwe skatepark in Poperinge"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Hoge aanslagvoet"

"In vergelijking met vergelijkbare gemeenten halen wij als stad bij de personenbelasting minder op dan vergelijkbare gemeenten. De aanslagvoet en opcentiemen liggen hoger dan in andere gemeenten, maar die brengen veel minder op dan elders. Als we kijken naar de autofinancieringsmarge en kasbasis staan we er goed voor en houden we zelfs nog wat marche voor de komende jaren. Dat betekent dat we in staat zijn om onze leningen en investeringen af te lossen, zelfs meer dan dat. We mogen spreken over een gezonde financiële situatie bij de stad. Van 2011 tot 2014 zien we dat we gemiddeld 1,3 miljoen euro overbudgetteren voor personeelskosten. Die kunnen we aan het einde van het jaar recuperen. Aan ontvangstenzijden zien we 500.000 euro extra dan vooraf geraamd. De ontvangstenzijde groeit zelfs meer dan de uitgavenzijde."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Presentatie

Schepen Ben Desmyter (CD&V) mag antwoorden. Aan de hand van een Powerpointpresentatie wil hij het financieel profiel van Poperinge uitleggen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Leninglast

Eric Butaye (Open VLD) wil het hebben over het puur financiële van het budget "en niet over details". "Ik zie dat er heel wat bedragen overgegaan zijn van 2015 naar 2016. Voor het budget 2016 en het nieuwe meerjarenplan zie ik dat de cijfers onder controle worden gehouden tot 2019. Bovendien zijn er geen bijkomende leningen opgenomen. De leningslast eind 2015 is 19,6 miljoen euro. Dat is perfect terugbetaalbaar. De volgende jaren van de legislatuur zien we bij de op te nemen nieuwe leningen 7,8; 7,6 en 2,6 miljoen euro. Als ik de diverse grote en middelgrote projecten zien die op til staan, zal er wellicht 1/3de ontleend moeten worden. De leningslast zal dus stijgen naar 24 tot 25 miljoen euro, wat voor ons een maximum is. Nu de rente laag staat, zou ik die leningen toch aangaan."

"De personeelskost bedraagt om en bij de 10 miljoen euro. Ik wil ook aansluiten bij agendapunt drie van AGB De Kouter. Deze lening van 5,6 miljoen euro zal in 2016 zeker opgenomen moeten worden voor de afwerking van het zwembad en de bouw van een gevechtssporthal. We hebben schrik dat de minste tegenvaller negatief kan uitvallen en dat de stadskas zal moeten bijpassen. Tegen 2019 komt de leningslast op bijna 36 tot 37 miljoen euro samen met die van de stadskas. Dat is toch geen klein bedrag..."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Dure skateramp

Geert Ganne (N-VA) heeft meer opmerkingen over details bij het budget. "Het skatepark in Proven krijgt er een skateramp bij van 15.000 euro, een nieuwe ramp in Poperinge kost bijna tien keer zo veel. Hoe komt dat?"

"Schepen Vandromme heeft gezegd dat het budget voor nieuwe boeken in de bib 52.000 euro is. Ik mis echter aanbod dat up-to-date is. Ik had gehoopt dat het bedrag iets hoger zou zijn."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Duurzame maatregelen?

Stéphanie De Maesschalck (Groen) wil even terugblikken op de eerste drie jaar van de eerste legislatuur. "In het budget zien we meer investeringen in ecologische duurzaamheid. Daar zijn we heel blij om, onder andere heel wat charters en acties rond dakisolatie..."

Toch zijn er nog opmerkingen...

"Voor het verlichtingsplan vragen we ons af hoe het kan dat Eandis dit een voorstel zal indienen. Fietsen in Poperinge is veiliger, maar het blijven geïsoleerde gevallen. In grote ingrepen van mobiliteit wordt er niet expliciet gekeken naar mobiliteit. Dat kan beter. In het budget zien we dat er aandacht besteed wordt aan een pesticidevrije gemeente. Dat is heel goed. Wat houdt het handhavingsplan in voor lucht- en geurhinder?"

"Ook over de landbouwers heb ik nog vragen. Er zou een transitie komen naar een duurzame landbouw met het vrijwaren van de hopteelt in Poperinge. Zijn er nog andere acties gepland omtrent bijvoorbeeld biolandbouw. Ik vond dat niet terug in het budget. Kan de stad ook meer acties doen om lokale landbouwers te steunen, zoals bij evenementen van de stad?"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

En we zijn eraan begonnen

24 punten op de agenda, punt één is aangepaste meerjarenplanning 2014-2019, budgetwijziging 2015 en budget 2016.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De gemeenteraadsleden zitten klaar

De gemeenteraadsleden zitten allemaal keurig op tijd klaar. Buiten is er schaatsplezier voor de kinderen op de kerstmarkt, in het stadshuis is het weldra bittere ernst. Opvallend is dat er minder volk aanwezig is dan op andere zittingen. Zijn het de feestdagen of zijn enkele Poperingenaars vergeten dat we een half uur vroeger van start gaan?

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

19.30 in plaats van 20 uur

Nog dit: de gemeenteraad begint uitzonderlijk om 19.30 in plaats van om 20 uur, omdat de agenda vrij uitgebreid is. Benieuwd of de tijdsduur van drie uur en drie kwartier van de zitting in november overschreden wordt... Wij kijken er alvast naar uit!

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Kerk wordt concertzaal

De opvallendste beslissingen zijn herbestemming van de O-L-V-kerk tot concertzaal en de ontwikkeling van de Vroonhofsite.

Sinds eind 2013 was het stadsbestuur op zoek naar een herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Casselstraat. Die wordt nu een podiumzaal met 340 zitplaatsen, goed voor een kostprijs van 3,4 miljoen euro. Lees meer hierover via Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge wordt concertzaal met 340 zitjes - Cultuur & media - KW.be

De Vroonhofsite zou dan weer drie nieuwe functies krijgen: Huis van het Kind, Go!-school én academie. Lees meer via Vroonhofsite in Poperinge wordt school én academie - Onderwijs & jeugd - KW.be

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Patrimoniumplan voorgesteld

Verder komt het patrimoniumplan van de stad aan bod. Dit omvat onder meer het masterplan van het stadspatrimonium, de Vroonhofsite, de haalbaarheidsstudie parochiekerken, de centrumontwikkeling, de sportzone Ouderdomseweg, de dorpskern Watou, het dienstencentrum, de Gasthuiskapel, het Sint-Michielscomplex, de gevechtssportzaal...

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Belastingen blijven gelijk

Voor het aanslagjaar 2015 werd een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting vastgesteld tegen het tarief van 8 procent. Voorstel is om dat tarief hetzelfde te laten. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.975) blijven gelijk.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

In een notendop

© JL