Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Einde gemeenteraad na 2,5 uur

De gemeenteraadsvoorzitter sluit de gemeenteraad af. De volgende gemeenteraad is op 2 juli.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Groen in stad is triestig"

De laatste vraag is van Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Het is belangrijk voor de stad om ervoor te zorgen dat het groen in orde. Ik begrijp dan ook niet waarom het in Poperinge zo triestig. De perken en bloembakken zien er niet goed uit. Is er daar een probleem. Ook op de Grote Markt zijn er geen bloemen of planten te zien. Zijn er daar plannen.

Schepen Kris Notebaert (CD&V): "We zijn aan het omschakelen naar andere planten in functie van pesticidenvrij beheer. Je moet wachten tot bepaalde tulpen en bepaalde grassen uitgebloeid zijn. Bepaalde zaken vragen dus wat tijd. De bakken worden voorbereid. Op lange termijn willen we een volledige omschakeling doen. We gaan tewerk met aangepast bomen en specifieke bodembedekking die de onkruid tegengaat. Ik spreek ook tegen dat er op de Grote Markten geen planten staan."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Huisdierenstickers voor brandweer

Ook de volgende vraag is van Jan Van Bruwaene (N-VA): "Bij een uitslaande brand stelt de brandweer alles in het werk om mensen en dierenlevens te redden en de materiële schade te beperken. De huisdierensticker maakt in noodgevallen de brandweer in één oogopslag duidelijk hoeveel en welke dieren er zich in het gebouw bevinden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts geeft alle Vlaamse gemeenten en steden drie maanden de tijd om in te tekenen op een uniforme huisdiersticker, die gedrukt wordt op de kosten van de Vlaamse overheid. Heeft Poperinge hierop ingetekend, zal ze dit doen?"

Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben stickers die al ter beschikking gesteld werden door de hulpverleningszone Westhoek. Er werden negen verkocht. De stad heeft er ook besteld en die zullen we ter beschikking stellen. Wanneer zullen we passend kenbaar maken. Maar het meeste dat we moeten promoten zijn rookmelders, dat is veel belangrijker. Recent zijn 300 rookmelders verkocht."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nog geen verlichting in Weggevoerdenstraat

N-VA heeft vraag over weggevoerdenstraat. "De verlichting bij het binnenrijden van Roesbrugge in de Weggevoerdenstraat werd beloofd begin 2017. Is dit algebeurd?", vraag Jan Van Bruwaene.

Pieter Marchand (CD&V) antwoordt: "Het blijkt technisch niet zo gemakkelijk te zijn om dat te realiseren, maar we houden u op de hoogte van nieuwe verwikkelingen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Diefstallen op Ter Ruste

Johan Lefever (Open Ieper) blijft aan het woord bij het begin van de vragenronde: "Naar het schijnt wordt er serieus gestolen op begraafplaats Ter Ruste. Is het schepencollege daarvan op de hoogte en wat kan en moet het stadsbestuur daaraan doen."

Christof Dejaegher (CD&V): "Ik zou het geen detail noemen. Ik ben persoonlijk geschokkeerd dat mensen bloemstukken gaan stelen. Alleen is een probleem benoemen niet een oplossing vinden. Tussen woord en daad zitten wetten. U hebt uw vraag van sociale media geplukt. We hebben dat ook gezien en we zullen een werkgroep opstarten. De vox populi vraagt camera's. We hebben een probleem. Als je camera's plaats specifiek om een misdaad op te lossen, val je onder de wet van de bijzondere opsporingsmethodes. Je zou al om de dertig meter een camera plaatsen. Dat is dus ook niet haalbaar en niet beheersbaar want dan moet je nog alle beelden kunnen bereiken. Op sociale media kun je het probleem aankaarten, maar slachtoffers moeten wel een proces-verbaal laten opmaken. Op sociale media zul je het gerecht niet meekrijgen. De klok rond patrouilleren is niet haalbaar. We zijn aan het nadenken hoe we met een mix van maatregelen dit triest fenomeen kunnen bestrijden. Er zijn al maatregelen genomen. Zo werden twee van de drie inganegn dicht gemaakt. Dat was niet door iedereen met vel hulde onthaald. Er wordt al gebruik gemaakt van camera's, maar niet op regelmatige basis. Het allesbehalve eenvoudig aan te pakken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Parkeren met app

Johan Lefever (Open VLD) vraagt om 'als stad' in te schrijven op de service 4411. "De app zorgt ervoor dat je geen kleingeld meer nodig hebt bij het parkeren. Op vandaag kan dat al in 52 steden", aldus Johan Lefever.

Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Vroeger werd al eens overwogen om het betalend parkeren op die manier te doen. Dat werd niet gedaan omdat het onnodig complex zou zijn. Ondertussen is er nieuwe technologie. We laten onderzoeken hoe het kan ingepast in ons systeem."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Tewerkstelling personen met arbeidshandicap

Pascal Lapanne (Open VLD) mag de aanvullende agendapunten openen: "Waarom wordt niet aan de minimum van 2 % van de personeelsfuncties bij lokale besturen in te vullen door personen met een arbeidshandicap."

Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Het HR-beleid van een lokaal bestuur is de laatste jaren veel veranderd. Het streefcijfer is inderdaad 2 procent en het klopt dat we op 0,5 % liggen. De vraag is of we daarmee slecht bezig zijn. Een van de aanbevelingen is dat je best focust op talent. Nagenoeg voor geen enkele vacature hebben we diplomavereisten vastgelegd, waardoor we mensen kunnen selecteren op basis van talent. Bij aanwervingsproeven zie ik geen drempel die voor bepaalde mensen onoverbrugbaar zou zijn. We kunnen wel nadenken hoe we onze communicatie kunnen finetunen zodat we toch bepaalde doelgroepen kunnen bereiken. Concrete tips zijn welkom."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Transmobil

Het Interreg V-projectvoorstel Transmobil werd voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten in het Département du Nord en de Westhoek werd goedgekeurd, waardoor gestart kan worden met de realisatie van concrete acties. Voor Poperinge wordt voorgesteld om samen met de gemeenten Houthulst en Vleteren in te stappen in een studieopdracht betreffende dorpshubs met een combinatie van sociale functies, het terugbrengen van diensten en een mobiliteitsaanbod. Er zou meer bepaald voor één van de deelgemeenten - in overleg met de bewoners - worden nagegaan wat men precies verwacht van een dergelijke hub, om vervolgens op zoek te gaan naar een geschikte partner en ruimte. In Poperinge is Krombeke volgens het schepencollege de beste keuze, aangezien het lokale dienstenaanbod daar het beperktst is.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Voetweg 55

Hoewel tijdens het openbaar onderzoek één bezwaarschrift werd ingediend, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de verlegging van voetweg 55 in Reningelst definitief goed te keuren. Geen vragen, iedereen stemt ja.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Victor Veilig gratis?

De stedelijke jeugddienst kreeg van verschillende schooldirecties de vraag of men via het stadsbestuur sensibilisatiemateriaal van het type Victor Veilig kan aankopen. Dit betreft figuurtjes in kunststof met een hoogte van ongeveer 80 centimeter die tijdens piekmomenten worden geplaatst in schoolomgevingen, om er de autobestuurders op de aanwezigheid van kinderen te wijzen. De aankoopprijs per stuk bedraagt tussen 42,5 euro en 49 euro, afhankelijk van het bestelde aantal. Om de schooldirecties te ondersteunen bij de organisatie van dergelijke acties betreffende verkeersveiligheid, wordt voorgesteld om de figuurtjes echter goedkoper te verkopen, namelijk aan 20 euro per stuk.

Geert Ganne (N-VA): "Waarom geef je het niet gratis? Ik stel voor twee per school en de rest moeten ze zelf betalen."

Pieter Marchand (CD&V): "Scholen hebben in se ook een opdracht inzake veiligheid en mobiliteit. Er zijn heel wat initiatieven van scholen waarin de stad tusenkomt. Het is nuttig om te financieren per stuk. Alles gratis kan ook, maar we willen een signaal geven dat scholen ook een opdracht hebben."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"U begeeft zich op een gevaarlijk pad"

Het schepencollege wil dat de gemeenteraad een motie goedkeurt waarin de belabberde staat van het Jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele aankaart bij de Vlaamse overheid. Concreet stelt de motie voor om beheer van de IJzer en het pad over te hevelen aan de provincie West-Vlaanderen.

Geert Ganne (N-VA): "Ik ben daar al gaan fietsen. Ik kan je verzekeren dat je in het water ligt als je het probeert. Weet u wat het prijskaartje zal zijn?"

Jan Van Bruwaene (N-VA): "Ik meen me te herinneren dat Jurgen Vanlerberghe eens samen met Johan Vandelanotte eens in de krant gestaan hebben en zeiden dat het gerenoveerd worden."

Christof Dejaegher (CD&V): "U begeeft zich op een gevaarlijk pad. U weet wie nu de bevoegde minister is en wie de voorzitter is van NV Waterwegen? U weet wie in haar eigen stad een opera organiseert met belastinggeld. Laat ons persoonlijke aanvallen achterwege laten. In de jaren 90 zijn baggerwerken gebeurd, en die zijn de oorzaak van de slechte toestand. De essentie is dat de oever niet verstevigd zijn. Wat zal dat kosten? De ramingen lagen zoveel jaar terug 750.000 euro. Voor de stad is dat veel maar voor de NV Vlaamse Waterweg is dat niet zo veel. Ik krijg brochures binnen van vele mooie projecten. Laat ons daar geen politieke spelletjes spelen. Wij kunnen dit helaas niet op ons nemen. Het is aan de hogere overheid, maar dan merk je dat de Westhoek laatst komt."

Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Op het moment dat we dat gemeld hebben zag het Vlaams bestuurlijk landschap er anders uit. Er bestaat een meerjarenplan waar inderdaad een bedrag voor de heraanleg van deze oever. Het ging zelfs om een bedrag van 2 miljoen euro. Dat werd opgenomen in de begroting, maar er was tegenstand uit bepaalde hoek. Men vond niet dat het pad geschikt moest zijn voor fietsers. Jammer genoeg is toen van uitstel afstel gekomen."

Geert Ganne (N-VA): "Ik denk niet dat je toekomt met 1 miljoen."

Christof Dejaegher: "Ik denk dat de ware reden is dat de waterloop weinig economisch nut heeft, maar dat zegt men niet. Men geeft drogredenen. Maar de waarde op toeristische vlak is er wel."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Geen Obergrenzebachstraat

Een nieuwe verkaveling in de Duinkerkestraat zou Obergrenzebachstraat genoemd, maar het stadsbestuur komt daarop terug. Na een aantal opmerkingen over de moeilijke uitspreekbaarheid van de naam en een openbaar onderzoek - waarin negen tegenvoorstellen naar voor kwamen - besliste het schepencollege om de naam 'Touwslagerstraat' te weerhouden. Aan de gemeenteraad wordt maandag gevraagd om die naam definitief vast te stellen.

N-VA en Open VLD zijn tevreden dat hun opmerkingen gezorgd hebben voor een andere mening van het stadsbestuur.

Loes Vandromme (CD&V): "Ter info: we vragen altijd advies aan de archivaris en hij betrekt daarbij de vrijwilligers van het archief. Dat is op zich al een mooie vorm van inspraak."

Christof Dejaegher (CD&V): "Ik ben het nog steeds niet eens over de zogenaamde onuitspreekbaarheid van de naam. De mening van de verkavelaar en de archivaris waren belangrijker ind e overweging.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe straatnaam

NV Danneels uit Brugge realiseert in de Molenstraat en de Waaienburgseweg (ter hoogte van huisnummer 59A) een verkaveling. Het college van burgemeester en schepenen startte de procedure van straatnaamgeving op. De archivaris suggereerde Burgemeester Deblockstraat (Valère Deblock was de laatste burgemeester van Krombeke. Hij was 36 jaar lang burgemeester van Krombeke en zetelde 50 jaar lang in de gemeenteraad). Ander voorstellen waren Doolklop of Doolklopstraat (verwijzing naar de legende van Witsoone), Verbrande Molenstraat, Wiekenstraat, Molenhoek, Windvang (verwijzing naar de toenmalige Krombekemolen) en Carolus Derachestraat of Pastoor Derachestraat (verwijzing naar de eerste heemkundige van Krombeke). Op 5 april 2018 gaf de cultuurraad positief advies voor de naamkeuze 'Burgemeester Deblockstraat' en dat is ook de naam die het schepencollege voorstelt.

Er zijn geen vragen. Iedereen stemt ja.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Bescherming is beperking"

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Het Sint-Michielscomplex is beschermd, waardoor je niet zomaar voor duurzame materialen kan kiezen. Ook het inplannen van garages is daardoor niet evident. Die bescherming is dus een beperking waar we rekening mee moeten houden. Wat betreft de timing: uiteraard zijn we er nog niet. We keuren nu nog maar het bestek goed. De twee consortia moeten nu hun dossier opmaken. We zijn ook afhankelijk van de Vlaamse overheid die subsidies moet toekennen. Bij mijn weten is er nu niks in gebruik. Vermoedelijk zijn er in bepaalde lokalen zaken opgeslagen, maar niet meer dan dat. Kleine schade wordt hersteld om erger te voorkomen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Duurzaam Michielscomplex?

Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft ook vragen over het Sint-Michielscomplex: " Zeer goed dat er sociale appartementen bijkomen. In "uw gemeente in cijfers" lezen we dat aantal sociale woningen tussen 2013 en 2016 gedaald was... Dus bijkomend investeren in sociale woningen was broodnodig. De kwaliteit van sociale appartementen lag eerder dit jaar onder vuur, er werd al heel wat geschreven over de prijs die voornaamste criterium zou zijn. Hier is de prijs goed voor 40 van de 100 punten. Er zijn heel wat andere criteria. Toch blijft het heel belangrijk om goed de kwaliteit en duurzaamheid van gebruikte materialen te bekijken. Ik weet uit eigen ervaring hoe relatief nieuwe sociale woningen heel snel structurele gebreken kunnen vertonen door gebruik van minderwaardig materiaal om de prijs te drukken..."

"In aanbesteding die vanavond voorligt: duurzaamheid staat vermeld in de gunningscriteria voor 10 punten. Dit is heel positief. Inhoudelijk echter: wat betekent dit? Zowel in het criterium duurzaamheid als in het crit. Stedenbouwkundige meerwaarde en architecturale opvatting staat uiteindelijk dat de kwaliteit hiervan zal beoordeeld worden door een jury. Maar op basis waarvan? Welk punten zullen exact bekeken worden? Hoe objectief is dit? Er zijn twee vertegenwoordigers van Poperinge in die jury: dus het bestuur heeft zeker iets te zeggen in deze aanbesteding."

"Het criterium duurzaamheid mag nog veel gedetailleerder uitgewerkt worden in volgende aanbestedingen. Nu is het een woord dat erin staat, maar zonder duidelijkheid over wat het precies inhoudt... Het gaat vooral om het energiepeil van de woningen, maar duurzaamheid draait om meer dan louter E-peilen naleven. Ook de gebruikte materialen kunnen en moeten gescreend worden op duurzaamheid."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Oplossing voor Sint-Michielscomplex dichterbij

De Mandel zal 19 sociale appartementen en een viertal private appartementen in het Sint-Michielscomplex ontwikkelen en heeft daartoe twee kandidaten geselecteerd. Daardoor kan de tweede fase van de procedure opgestart worden en moet de gemeenteraad beslissen over het gunningsbestek. De opdracht omvat het ontwerpen (design), het renoveren en omvormen (build) van het geklasseerde Sint-Michielscomplex tot 19 sociale appartementen en een 4-tal private appartementen en het verkopen van de private appartementen.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Het is een complex dossier die al heel lang meegaat en waar al veel studies over gebeurd zijn. Zijn we er bijna. Kan de burgemeester schetsen hoe ver we staan? Waar is er parking voorzien voor de bewoners van de appartementen? Er zouden ook nog enkele lokalen in gebruik zijn of is dat verouderde info? Ondertussen is het gebouw vervallen. Kan er een opfrissing gebeuren aan de buitenkant?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Niet bevoegd om rally op moreel vlak te verbieden"

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt op de vraag van Groen: "Heeft dat een economische impact? Zeker en vast. Maar hoe het wordt gemeten, daarop zal ik het antwoord schulidg moeten blijven. Veel horecazaken en logies plukken er wel de vruchten van. Het zal altijd om een schatting en dus nattevingerwerk gaan. De schade aan de wegen valt altijd goed mee. Je hebt altijd wel iets, maar al bij al krijg ik geen signalen dat er daar grote problemen mee zijn. Een cijfer opplakken is moeilijk. De rest is een deels filosofische en deels juridische discussie. Ik krijg als burgemeester een verzoek die gekoppeld wordt aan een strikte procedure. De definitieve vergunning wordt pas gegeven net voor de wedstrijd als de veiligheid van het publiek gegarandeerd kan worden. Die procedure laat weinig ruimte voor een moreel oordeel. Die morele vraag is volgens mij iets waar je als stadsbestuur niet over bevoegd kunt zijn. Wat ben je met een verbod in Poperinge, als vijf kilometer verder in Ieper en Vleteren wel gereden wordt. Alles is relatief. Er zijn wielerwedstrijden waarbij er meer auto's meerijden dan met een rally en dat over een veel langer parcours."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Niet bevoegd om rally op moreel vlak te verbieden"

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt op de vraag van Groen: "Heeft dat een economische impact? Zeker en vast. Maar hoe het wordt gemeten, daarop zal ik het antwoord schulidg moeten blijven. Veel horecazaken en logies plukken er wel de vruchten van. Het zal altijd om een schatting en dus nattevingerwerk gaan. De schade aan de wegen valt altijd goed mee. Je hebt altijd wel iets, maar al bij al krijg ik geen signalen dat er daar grote problemen mee zijn. Een cijfer opplakken is moeilijk. De rest is een deels filosofische en deels juridische discussie. Ik krijg als burgemeester een verzoek die gekoppeld wordt aan een strikte procedure. De definitieve vergunning wordt pas gegeven net voor de wedstrijd als de veiligheid van het publiek gegarandeerd kan worden. Die procedure laat weinig ruimte voor een moreel oordeel. Die morele vraag is volgens mij iets waar je als stadsbestuur niet over bevoegd kunt zijn. Wat ben je met een verbod in Poperinge, als vijf kilometer verder in Ieper en Vleteren wel gereden wordt. Alles is relatief. Er zijn wielerwedstrijden waarbij er meer auto's meerijden dan met een rally en dat over een veel langer parcours."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

"Rally niet meer van deze tijd"

Ook voor de Ypres Rally (van 20 t.e.m. 23 juni) en het Feest van het Paard (25 juni) moeten speciale politiereglementen goedgekeurd worden.

Stéphanie De Maesschalck (Groen) grijpt de politieverordening aan om enkele vragen te stellen over de rally. "Ik ben van mening dat gelijk welke rally niet meer van deze tijd is. Denk er na de milieuschade die het teweegbrengt. Is er na de doortocht van de rally vorige jaren schade opgemeten? Kunnen jullie een inschatting maken van de schade aan wegen en bermen? Hoe valt het blijvend toestaan van de passage van een rally te rijmen met ondertekening van het burgemeestersconvenant, waarin duidelijk de doelstellingen zijn een betere leefbaarheid en veiligheid met een daling van CO2 en fijn stof uitstoot, en met het SAVE charter, waarin veiligheid in het verkeer een belangrijk item is...? In een stad die zich meer en meer wil profileren als stad met aandacht voor milieu en mobiliteit: hoe rijmt men dit met het blijvend kritiekloos toestaan van een rally op eigen grondgebied?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Informatieveiligheidsplan

De gemeenteraad moet ook stemmen over een informatieveiligheidsplan en een tijdelijke politieverordening op het voeren van propaganda over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Daarin worden de locaties van de aankondigingsborden en de start van de aanplakking vastgesteld.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Op welke termijn wil u alle punten verwezenlijkt zien?"

Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Er is al heel wat gebeurd, maar een timing erop plakken is gevaarlijk. Er komen soms onverwachte zaken om de hoek kijken. Begin 2019 blijft het streefdoel."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Obligaat rondje intercommunales

Nu komen een aantal intergemeentelijke samenwerkingen, zoals IVVO, Farys/TMVS, Zefier en Gaselwest - aan bod. Het schepencollege vraagt aan de gemeenteraad om de agenda van een buitengewone vergadering van Psilon niet goed te keuren. Daarop zou een statutenwijziging goedgekeurd worden dat in het nadeel is van plattelandsgemeenten.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Glasramen beschermen?

Jan Van Bruwaene (N-VA): "We hebben gezien dat in bepaalde kerken glasramen ingegooid werden. Wordt er iets gedaan om dat te voorkomen in de toekomst?"

Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Ik veronderstel dat je hebt over de Kapel in 't Vogeltje. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is bij politie en parket gekomen. Ik heb gehoord dat er daar een uitkomst komende is. We hebben gekozen voor een tijdelijke herstelling, met het oog op een definitieve bestemming. Overgaan tot een permanente beveiliging is lastig. We zoeken wel naar welke manier we de ramen kunnen beschermen, bijvoorbeeld door er een folie over te plakken.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Dure verzekeringen voor kerken

Geert Ganne (N-VA): "Ik heb eens voorgesteld om de verzekeringen voor de kerken te bundelen om kosten te besparen. Is er daar iets mee gebeurd?"

Schepen Ben Desmyter (CD&V): "We hebben een openbare opdracht uitgeschreven samen met AGB en OCMW. Een aantal, vier geloof ik, kerkfabrieken hebben zich daarop ingeschreven. Anderen kozen ervoor om op eigen houtje verzekeringen af te sluiten. Door ons initiatief konden ze wel opnieuw met hun verzekeraar rond tafel te zitten en een betere prijs te bekomen. Maar we willen wil streven naar een uniform verzekeringspakket. Daar wordt volop werk van gemaakt."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Open VLD mag beelden niet gebruiken

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. we werden ook al geconfronteerd met stukken die hier plots voor onze stoel liggen. On topic: we wilden een punt illustreren door gebruik te maken van de projector, maar we mogen die niet gebruiken. Dat werd ons een halfuur meegedeeld. We hebben het gevoel dat het debat hier gefnuikt wordt."

Myriam Maes (CD&V): "Het gaat over de noodzakelijkheid. Blijkbaar is de uitleg in de nota duidelijk genoeg. Maar ik neem nato van uw opmerkingen en we nemen het mee naar de volgende gemeenteraad.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

N-VA dient huiswerk te laat in

Jean-Marie Blondeel (N-VA) neemt eerst het woord. "Ik heb om 11.14 uur drie vragen doorgestuurd, maar die worden dus niet meer opgenomen. Ik geef toe: 14 minuten te laat, maar je kan toch ook de geest van de wet aanhouden. We hadden toch wat redelijkheid verwacht."

Myriam Maes (CD&V) haalt aan dat Stéphanie De Maesschalck (Groen) eerder al nipter na de deadline punten doorgestuurd had en dat ze toen ook geweigerd werden. "Afspraak is afspraak. Waar trek je anders de grens?"

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

36 agendapunten

Met 36 punten op de agenda wordt het wellicht een relatief lange openbare zitting, al gaan de eerste elf punten over de jaarrekeningen 2017 van de verschillende kerkfabrieken.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gemeenteraad gaat van start

Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V) verklaart de gemeenteraad voor geopend.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vragen van N-VA

Tijdens het vragenuurtje zal de N-VA-fractie het hebben over de verlichting in de Weggevoerdenstraat, stickers om huisdieren te redden bij brand, parkeerplaatsen op de markt van Watou, de herdenking van WO I en de Grote Markt van Poperinge. Op het ongebruikte middengedeelte wil de oppositiepartij bankjes of een mobiel speelpleintje.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

In een notendop

© TOGH