Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Einde gemeenteraad

Daarmee sluit gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V) de gemeenteraad af.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Grote Markt

De laatste vraag komt eveneens van Jan Van Bruwaene (N-VA). Hij heeft een opmerking over bewegwijzering op de Grote Markt. "Veel mensen weten niet welke richting ze uit moeten."

Schepen Pieter Marchand antwoordde opnieuw dat de aanpassingen beloofd werden door de aannemer en dat het gemeentebestuur in blijde verwachting.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Geen verlichting

Jan Van Bruwaene (N-VA) merkt op dat er nog geen verlichting is in de weggevoerdenstraat: "Nochtans werd dat eerder beloofd", aldus Van Bruwaene.

Schepen Pieter Marchand (CD&V): "We hebben dat inderdaad beloofd omdat ons dat beloofd werd door het Agentschap Wegen en Verkeer. We hebben werk gemaakt van eenrichtingsverkeer, zoals het AWV als voorwaarde gesteld heeft om die verlichting te realiseren. We zijn in blijde verwachting en zullen nog eens aandringen bij AWV."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Rotonde Abeelseweg

Johan Lefever (Open VLD) vraagt wanneer de rotonde in Abeelseweg zal aangepakt worden, inclusief monument voor ereburger Dirk Frimout

Christof Dejaegher: "We willen kiezen voor duurzamer materiaal want in het verleden hebben we problemen gehad met verrotting. Ook de verlichting moet aangepakt worden. Dat is ook niet evident. We hopen dat we dat de komende weken en maanden kunnen afwerken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Ongeluk op recyclagepark

Johan Lefever (Open VLD) heeft een vraag over het personeelsbeleid. "Verwijzend naar het ongeval dat recent gebeurde (juli 2017) op het containerpark lijkt het mij aangewezen dat er steeds op zijn minst twee werkmannen aanwezig zijn. Op het ogenblik van het ongeval met bezoekers stond de verantwoordelijke helemaal alleen. De man moest zich bekommeren om de slachtoffers, de ambulancediensten, de mug, de brandweer, en moest de bezoekers van het park verder informeren en helpen. Probleem doet zich vooral voor wanneer één van de gespecialiseerde werkmannen met vakantie is of ziek is. We vernemen dat op alle IVVO-parken uit aanliggende gemeenten steeds twee werkmannen aanwezig zijn. Vandaar onze vraag om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid ter plaatse gedragen kan worden door twee werkmannen."

Schepen van Personeelszaken Ben Desmyter (CD&V): "Er is enkel op dinsdag- en vrijdagvoormiddag maar één iemand aanwezig, op alle andere tijdstippen zijn er twee mensen aanwezig. We streven maximaal naar de aanwezigheid van twee mensen en we zijn die oefening aan het maken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Verkiezingen

Vanuit de voltallige Open VLD-fractie is er een aanvullend agendapunt, gebracht door Marie-Claire Tylleman over de mogelijkheid tot vrijstelling van een voor- of bijzitterschap in een kies-en telbureau. "Ons voorstel is dat het stadsbestuur de mogelijkheid onderzoekt om Poperingenaars vrij te stellen van een voor- of bijzitterschap in een kies- en telbureau wanneer die al minstens twee keer een dergelijke functie hebben uitgeoefend."

Schepen Loes Vandromme (CD&): "Er zijn in Poperinge ongeveer 24 voorzitters nodig en 192 mensen die bijzitter willen zijn. Van ongeveer 80 % daarvan is het al voor de tweede keer. Er kwamen angstaanvallen in de administratie toen ik over dit punt begon. Een aantal mensen zien dat als een eer. Men aanvaardt dat ook wel. Het is dus niet eenvoudig, dus ik stel voor om op dit punt nog een beetje af te wachten en de bestaande organisatie te behouden."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Erfgoed?

Jan Van Bruwaene (N-VA) vraagt wat er gedaan wordt met het Poperingse erfgoed. "Wordt dat geïnventariseerd en wat gebeurt er als er erfgoed wordt afgebroken of vernietigd?"

Burgemeester Christof Dejaegher somt een hele hoop maatregelen op over de bescherming van erfgoed. "Uw vraag is nogal vaag. Wat bedoelt precies met erfgoed?"

Van Bruwaene zegt dat hij tevreden is met de opsomming van maatregelen die de burgemeester net heeft gedaan.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Taxicheques

Taxicheques, een project dat enkele jaren geleden aan de kust gelanceerd werd, heeft als doel om jongeren veilig te laten uitgaan. Door het succes van deze actie aan de kust werkt Forum Jeugd aan een lancering in de Westhoek.

Het systeem van taxicheques is een manier om jongeren te stimuleren om veilig uit te gaan. Jongeren kunnen een pakket van 6 taxicheques kopen aan 10 euro per pakket, waarmee taxiritten kunnen betaald worden voor een waarde van 30 euro. Een aantal geïnteresseerde taxibedrijven ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren voor dit project: Taxi Merlyn (Oostduinkerke), Taxi Vandewalle (Kortemark), Taxi Kurt (Ieper) en Taxi Summer (Poperinge).

Deze actie is voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, de aangekochte cheques zijn een schooljaar geldig en kunnen op elke weekenddag, in elke vakantieperiode en op feestdagen gebruikt worden tussen 20 uur en 7 uur.

Voorgesteld wordt om het reglement van 'Taxicheques Westhoek' en het charter voor de deelnemende taxibedrijven goed te keuren.

Bert Costenoble (Open VLD), Geert Ganne (N-VA) en Stéphanie De Maesschalck (Groen) melden dat ze het een goeie maatregel vinden en dat ze zullen goedkeuren.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe appartementen 2

Stéphanie De Maesschalck (Groen) grijpt het punt aan om te polsen naar de visie van het stadsbestuur op het bouwen van appartementen in het centrum van Poperinge. "Ik ben niet tegen appartementen, maar het wordt een ongeloofelijke kakafonie. Het doet me pijn om het te zien. Ik vraag me af of het niet te laat is en of er op zijn minst een visie is over hoe de appartementen eruit zien. Kan er een vorm van uniformiteit komen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe appartementen 3

Burgemeester Christof Dejaegher: "Ik hoef je daarover niet eens te antwoorden. Wanneer je het college wenst te bekritiseren over het vergunningenbeleid dan moet je een punt toevoegen. Maar ik zal toch antwoorden. We zitten niet eens aan het Vlaamse gemiddelde wat appartementen in het centrum betreft. Ik wil u ook herinneren aan het feit dat we in een vrije markteconomie leven. Waarom stimuleren we verdichting? Omdat we anticiperen op het beleid van de Vlaamse regering. We hebben wel degelijk een visie. We hebben effectief bouwplannen teruggestuurd omdat ze ons insziens te zwaar waren. Je kunt niet op twee benen dansen. Ofwel wil je eenheidsworst ofwel laat je wat variatie toe. We bekijken wel degelijk dossiers op basis van kwaliteit."

Johan Lefever (Open VLD). "De vrije markt heeft al heel wat leegstaande en verkrotte panden opgeruimd. Ik vind die panden in de Ieperstraat een kanker in de stad, dus wij zijn blij dat dit punt nu op de agenda staat."

De Maesschalck: "Ik vind dat beide heren volledig naast de kwestie antwoorden. Ik ben begonnen met de zeggen dat ik niet tegen de bouw van nieuwe appartementen ben."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe appartementen

De NV Hyboma uit Kortemark wil de bestaande bebouwing in de Ieperstraat, met huisnummers 23 tot 29, slopen en vervangen door winkelruimtes en appartementen. Het gaat om de huidige winkel Obelisk, de vroegere winkel Jannemie (nu tijdelijk Chinees paviljoen, red.), de vroegere bureauruimte van wijlen burgemeester Marc Mahieu en de vroegere winkel Vansevenant, later winkel Clips en kantoor Argenta.

Architectenbureau Cottreel-Debrabander uit Ieper maakte het ontwerp op van het project. Er wordt een overdekte wandelverbinding (met erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van de stad) voorzien naar de overwelfde Vleterbeek vanaf de Ieperstraat. Ook is voorzien om de parkings ter hoogte van de Vleterbeek (na aanleg) over te dragen naar het openbaar domein. Zo krijgt de stad er dus vier parkeerplaatsen bij aan de kant van het Vroonhof. In de Ieperstraat komen drie nieuwe winkelruimten, waarvan er dus twee ook extra etalages zullen hebben aan de doorgang. Aan de kant van het Vroonhof komt een vierde winkel.

De gunning wordt verwacht tegen begin november, het hele project kan gerealiseerd worden binnen de twee jaar.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Garage brandweer Watou

Op de Kleine Markt in Watou wordt de vroegere garage van de brandweer uit de hand verkocht, om notaris- en andere kosten te vermijden. Iedereen kan bieden onder gesloten omslag. De instelprijs bedraagt 8.000 euro.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Begraafplaatsen

Er wordt voorgesteld wordt om de begraafplaats van Reningelst en Watou te vergroenen in navolging van het pesticidenreductiebestrijdingsplan. In een latere fase volgen de begraafplaatsen op de andere deelgemeenten.

Om de onderhoudswerken beheersbaar te houden, wordt de dolomietverharding vervangen door grasmatten. Op de hoofdwegen wordt een pad voorzien om de toegankelijkheid van de begraafplaats te verhogen.

Iedereen keurt goed.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Brug in de Winnezelestraat

In de gemeenteraad van 21 december 2015 werd de overeenkomst met Le Départment du Nord goedgekeurd voor het vernieuwen van de brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat. Het ontwerp en de gunningswijze van de werken aan deze brug werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2017.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 augustus 2017 de werken voor de opdracht 'Brug Winnezelestraat"'toegewezen aan aannemingen VANLERBERGHE BVBA voor een bedrag van 299.456,84, exclusief btw.

De helft van de kostprijs wordt betaald door Le Département du Nord. In de oorspronkelijke overeenkomst met Le Département du Nord werden de werken geraamd op 230.000 euro + 23.000 euro ereloonkosten. Rekening houdend met het gunningsbedrag, extra opmetingskosten en proefkosten bedragen de totale kosten nu 336.886,54 euro. Le Département du Nord vraagt om een addendum bij de oorspronkelijke overeenkomst op te maken met de actuele kostprijs.

Geert Ganne (N-VA) merkt op dat de meerkost 83.000 euro bedraagt. "Dat is meer dan 30 procent meerkosten. Persoonlijk vind ik dat veel. Kon dat niet beter berekend worden? En zal het ereloon van het studiebureau dan ook met zoveel stijgen?

Burgemeester Christof Dejaegher: "Het is heus niet envoudig om dit project tot een goed einde te brengen. Het is heel moeilijk om een juiste prijs te bepalen, mede doordat er met zo veel factoren rekening moet gehouden worden."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Rioleringen in Europalaan

Aquafin zal het project 'Aanleg van een RWA-leiding in de Europalaan tussen de Ouderdomseweg en de Westhoeklaan' (project 22.887) uitvoeren. In dit project is voorzien dat er een RWA (regenwaterafvoer) wordt aangelegd in de ringweg R33 (Europalaan en Oostlaan) vanaf de Ouderdomseweg tot aan de Ieperseweg. In de Ieperseweg loopt deze riolering tot aan de warenhuizen. Tussen de warenhuizen loopt de regenwaterafvoer verder tot aan de Poperingevaart. Het studiebureau Snoeck & Partners werd aangesteld voor de opmaak ontwerp.

Er zijn geen vragen. Iedereen keurt goed.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Geen spatje water

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt dat er "geen spatje water" in de straten van Roesbrugge stond. Wel op het kruispunt met de Waeyenbergstraat voor het dorp. Hij heeft geen weet van overstromingsgevaar: "Het studiebureau heeft dat berekend. Er komt een deeltje gescheiden rioleringsstelsel, maar we hebben geen plannen om het dorpscentrum van Roesbrugge opnieuw open te breken om een gescheiden riolering te voorzien."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Overstromingsgevaar?

Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft vragen bij de rioleringswerken, verwijzend naar eerdere overstromingen in Roesbrugge in 2007. Ze vraagt of er een gescheiden riolering voorzien is.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe rioleringen in Haringe

Aquafin zal het project 'Aansluiting Haringe centrum op het zuiveringsstation van Roesbrugge' uitvoeren. Deze rioleringswerken situeren zich vooral in de Haringestraat. Het studiebureau Cnockaert werd aangesteld voor de opmaak van het ontwerp.

Volgens de huidige planning zou het Aquafin-project uitgevoerd worden in 2019-2020.

De stad dient, gecombineerd met het Aquafinproject, volgende saneringen uit te voeren: bouw van een overstort t.h.v. de Kerkebeek, afkoppelen gracht Nachtegaalstraat t.h.v. woning Nachtegaalstraat 1D, afkoppelen van de gracht t.h.v. het kruispunt Nachtegaalstraat en de Moenaardestraat en sanering van de verspreid gelegen woningen in de Hoogstraat, Moenaardestraat, Haringeplein, Haringestraat en Nachtegaalstraat.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

De gemeenteraad begint met de aktename van enkele dringende tijdelijke politieverordeningen van gewijzigde en/of laattijdig aangemelde evenementen in de loop van de maanden augustus-september 2017.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Felicitaties voor organisatie Bier- en Hoppefeesten

Els Sticker (CD&V), Danny Lefebvre (Open VLD), Martine Vanbrabant (Vlaams Belang), Stéphanie De Maesschalck (Groen) en Geert Ganne (N-VA) feliciteren namens hun fracties het stadsbestuur voor de puike organisatie van Bier- en Hoppefeesten. Meteen is de gemeenteraad met een vrolijke noot begonnen.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gemeenteraad van start

De gemeenteraad gaat van start. Sabien Lahaye-Battheu, Danny Nolf en Jean Marie Blondeel zijn verontschuldigd.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Twee vragen van Open VLD

Open VLD zal twee vragen stellen op de gemeenteraad. Een vraag over de personeelsbezetting op het recyclagepark en een vraag over de heraanleg van de rotonde op de Abeelseweg.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

In een notendop

© GF