Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Yves Miroir over gebrekkige coördinatie openbare werken

Yves Miroir (Groen) interpelleert ook over de 'gebrekkige coördinatie van openbare werken'. "Ik heb in de commissie gevraagd of er vergaderingen worden gehouden om de werken af te stemmen op elkaar, maar u vond uw gsm interessanter", aldus Yves Miroir. "Misschien is het beter deze vergaderingen met de nutsmaatschappijen weer in het leven te roepen."

Yves Miroir schetst vervolgens het goede voorbeeld van de aanpak in Gent, "met een goede burgemeester, Termont, voor wie ik in bewondering sta. Het lijkt mij niet zo onmogelijk om dezelfde manier van werken te gebruiken, zoals vroeger het geval was. Ik vraag u openlijk een antwoord en als u weigert te antwoorden, dan zien we wel wat dat geeft als gevolg."

"Ik dacht dat u mij aan het plagen was in de commissie", reageert Jean Vandecasteele. "Iemand die 18 jaar schepen is geweest, weet toch hoe wij dat aanpakken. Maar nu lijkt mij dat u het echt niet weet." Waarop de schepen de Oostendse aanpak toont op een tablet en zegt dat Oostende het zeker niet slecht doet. "We vergaderen niet meer maandelijks rond de openbare werken, maar elke veertien dagen! Wij doen ons best, maar het is niet altijd makkelijk om alle maatschappijen op één lijn te krijgen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Maxim Donck: "Is er coördinatie van openbare werken in het centrum?"

Maxim Donck (N-VA) merkt op dat net voor de zomervakantie heel wat werken aan de gang zijn: op de zeedijk, Kaaistraat, Warschaustraat, de Aartshertoginnestraat, de stationssite, bruggen in de haven staan in de stellingen, aan Petit Paris zijn nog werken bezig... "Ik zeg niet dat dit allemaal de verantwoordelijkheid van de stad. U kan er ook niet aan doen dat een aannemer beton giet in een riool, zoals in de Kaaistraat. Maar toch, het is een beetje heel veel. Is er enige coördinatie of zijn wij het lijdend voorwerp van andere administratieve overheden die werken uitvoeren? Hoe kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken?"

"Ik ben er altijd in geslaagd om de openbare werken tegen 1 juli of tegen de bouwvakantie in orde te krijgen. Ik spreek niet over private werken", legt schepen Jean Vandecasteele uit. "Ook de zeedijk is een privéwerk, maar we eisen dat dit op een treffelijke manier afgeschermd wordt in de zomer. Alle werken in de Belle Epoquewijk zullen af zijn tegen 1 juli. Bij een pak andere werken hebben wij niets in de pap te brokken. Nutsmaatschappijen moeten ons niet vragen om werken te mogen starten, maar ook de werken van Eandis in de Aartshertoginnestraat zullen tegen 1 juli af zijn. De werken in de Kaaistraat, waar we niets aan kunnen doen, zullen tegen de bouwvakantie klaar zijn. Maar de meeste werken zijn tegen 1 juli klaar."

Op vraag van Maxim Donck zegt schepen Vandecasteele nog dat de aannemer in gebreke gesteld is voor het storten van beton over 100 m in de Kaaistraat.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Verkavelingen Prins Rose en Baanhof worden woonerf

Wouter De Vriendt interpelleert over de wijzigingen aan de verkeers- en parkeersituatie van de verkavelingen Prins Rose en het Baanhof. Hij wil weten wat de bedoeling is in beide woonwijken. "Wij vinden een woonerf een ideale oplossing. Het stadsbestuur wil nu toch naar een woonerf gaan in het Baanhof, maar kan dat wel met behoud van de trottoirs?"

Schepen Jean Vandecasteele zegt dat al van bij het begin duidelijk was dat de parkeersituatie problematisch kon worden. "De burgemeester is met bijna alle mensen persoonlijk gaan praten. We zijn nu alles aan het realiseren, rekening houdend met hun verzuchtingen. Beide verkavelingen worden grotendeels woonerf."

"In de verkaveling Prins Roselaan komen in totaal 89 extra parkeerplaatsen. Alles is al gemarkeerd, behalve het driehoekig pleintje, waar we nog niet uitzien. In het Baanhof staan we iets minder ver, maar zijn we bezig met het inrichten. Over een goede week zijn we klaar. Er komen 166 parkeerplaatsen bij en 50 parkeerzones van 10 m. Dat is het sluitstuk van het proces van inspraak met de inwoners."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Wouter De Vriendt wil doorsteek Westerkwartier-zee

Wouter De Vriendt wil weten of er een verbinding tussen het Westerkwartier en de zee kan komen over de gronden van de renbaan, nu er een nieuw project komt in de plaats van de Vives-schoolgebouwen. Volgens schepen Kurt Claeys is die verbinding fysiek al aanwezig en is de stad er voorstander van dat die ook gerealiseerd wordt. Maar mensen zullen rekening moeten houden met het golfballetje dat op hen af kan komen en de zone is op wedstrijddagen van de paardenrennen helemaal niet toegankelijk. De bereidheid van de golfclub en de renvereniging is er. Je mag wel niet vergeten dat er een hoogteverschil is van 5 m, dus voor mindermobiele mensen is die verbinding toch niet zo ideaal."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Charlotte Verkeyn over zwerfkatten

Charlotte Verkeyn (N-VA) interpelleert over de gevolgen van een nieuw besluit van de Vlaamse regering omtrent zwerfkatten. Ze pleit voor een samenwerking met vrijwilligers om teruggeplaatste katten 's winters van straat te houden.

Schepen Tom Germonpré zegt dat er heel veel maatregelen zijn genomen rond het beperken van het aantal zwerfkatten. We dragen de samenwerking met de kattendames hoog in het vaandel. Zij fungeren als aanspreekpunt voor mensen in de buurt. Wij voldoen al aan heel wat vereisten van het nieuwe decreet. Zo hebben we een meldpunt, ook expliciet vermeld op de site, en voorzien we zelf beschuttingsplaatsen, want veel mensen voorzien zelf beschuttingsplaatsen, altijd in overleg met onze diensten."

Charlotte Verkeyn zegt dat het een wettelijke verplichting is sinds 1 april om een hele straat te verwittigen van een vangactie en dat een boom of een struik niet volstaan als beschuttingsplaatsen, dus dat er meer moet gebeuren dan dat. Het kan zijn dat u bepaalde zaken niet nodig vindt, maar het is wettelijk verplicht. Enkele schuilhuisjes aan de oude watertoren volstaat niet."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

An Casteleyn over hogere hoogwerker en logiesdecreet

An Casteleyn (CD&V) heeft een vraag over de hoogwerker van de Oostendse brandweer, die 28 m hoog is en maximaal tot de achtste verdieping van een appartementsgebouw kan komen. "Dat hangt dan nog af van de stand van de wagen. In Antwerpen is een hoogwerker gekocht met 50 m bereik", zegt ze. "Met het toenemend aantal hoge appartementen zou een hogere hoogwerker toch nuttig zijn."

"Een aantal toeristische logies kunnen niet meer verhuurd worden door het ontbreken van een tweede vluchtroute. Dat is vereist door het nieuwe logiesdecreet", vervolgt An Casteleyn. "Mogelijk kan een hogere hoogwerker daar een oplossing voor zijn. Want met leegstand zijn we toch niet gebaat."

Schepen Jean Vandecasteele antwoordt dat Vlaanderen de normen van het logiesdecreet wat degelijker gemaakt heeft. "Er moet een tweede vluchtweg zijn en een hoogwerker van de brandweer is hier geen oplossing voor. Er moeten twee vluchtwegen zijn. Vroeger werd dat opgelost met een verklaring op eer, maar dat wordt niet meer aanvaard."

"Wat de hoogtewerker zelf betreft: de brandweer is daar niet zo'n voorstander van. Hoe hoger, hoe windgevoeliger en aan de kust kan het wat meer waaien dan in het binnenland. De ondergrond wordt meer belast en niet alle ondergrondse garages zijn daarop berekend. Ik denk aan de Royal Palace, die veel ondergrondse garages heeft voor- en achteraan. Er gaat ook meer tijd verloren bij het evacueren. Een hogere hoogtewerker is ook niet makkelijk om mee te rijden, zeker niet in smalle straten. Het is trouwens niet meer Oostende dat materiaal voor de brandweer koopt, wel brandweerzone 1.

"Zonder tweede vluchtweg zijn appartementen hoger dan 25 m onveilig", vult burgemeester Vande Lanotte aan. "Wat de eigenaars de voorbije zes jaar verklaard hebben op eer, zullen ze nu effectief moeten doen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Manu Beuselinck: "Centrum niet aantrekkelijk genoeg"

Manu Beuselinck (N-VA) vindt dat meer moet worden ingezet op de aantrekkelijkheid van de kern: "Netheid, onderhoud, parkeren... Ik denk aan de Adolf Buylstraat, een belangrijke winkelstraat toch. Je moet eens echt naar de straat kijken en niet naar de winkels: putten, stukken beton... Totaal onaantrekkelijk! Er is absoluut te weinig aandacht voor het aantrekkelijk maken van het winkelcentrum."

Jeroen Soete zegt dat het stadsbestuur veel doet voor het winkelcentrum en zich op de kaart heeft gezet, maar dat de e-commerce ook een belangrijke rol speelt. "U bent consequent in uw strijd tegen baanwinkels - en trouwens ook tegen regionale luchthavens - maar het zal wel jobs kosten. Mensen gaan naar baanwinkels. Als ze niet naar Oostende komen, zal het elders zijn. En dan verliezen wij de jobs."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Wouter De Vriendt: "Met Media Markt nog meer verkeer naar Torhoutsesteenweg"

Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over de mogelijke verhuizing van Media Markt naar de Torhoutsesteenweg. "Het fileleed op de Torhoutsesteenweg is er nu al niet te overzien",aldus De Vriendt. "Wil het stadsbestuur echt nog meer autoverkeer aanzuigen naar daar? Met Groen willen we het kernwinkelgebied versterken. De bewering van de burgemeester in de pers, dat je als stad de economische vergunning niet kan weigeren als Vlaanderen gunstig adviseert, is niet juist. Het advies dat het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie over grote vestigingen à la Media Markt moet geven, is niet bindend."

"Ik weet uiteraard dat dat advies niet bindend is, ik ben zelf minister van Economische Zaken geweest", reageert burgemeester Johan Vande Lanotte. "Ik heb ook niet gezegd dat ik het probleem niet zie. Maar het kader om een vergunning te weigeren is heel beperkt. Als minister heb ik nog bij de Europese Commissie gepleit om hier te kunnen ingrijpen, maar dat is nooit aanvaard. Bovendien zegt het decreet dat economische argumenten niet mogen meespelen. Ik vind dit zelf niet fantastisch, maar het is de realiteit van wat de Europese Commissie zegt. Je kan altijd iets weigeren, maar na verloop van tijd verlies je toch, na beroepen, eventueel bij de Raad van State. Er is al eens een vergunning toegekend aan Media Markt voor de Torhoutsesteenweg. Alle procedures daartegen hebben gefaald."

Volgens Wouter De Vriendt wil de burgemeester gewoon de strijd niet aangaan. "U hebt ook in pers gezegd dat de mensen toch naar de baanwinkels komen. Maar u moet toch ijveren voor de leefbaarheid van u stad? Wat voor een uitspraak is dat? Verdedig niet het belang van Media Markt, maar het belang van Oostende."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Huisdiersticker komt er ook in Oostende

Bart Tommelein (Open VLD) opent de interpellaties. Hij pleit voor een 'huisdiersticker' op het raam om bij een woningbrand aan te geven hoeveel huisdieren er zich in de woning bevinden. "In heel wat andere gemeenten bestaat dat al", aldus Bart Tommelein. "Brandweerlui moeten natuurlijk hun leven niet wagen voor een huisdier, maar als de situatie het toelaat, kunnen zo meer huisdieren worden gered."

Charlotte Verkeyn (N-VA) houdt hetzelfde pleidooi. "Je mag het niet gedroomd hebben dat er iets misloopt met je huisdier. Via de Vlaamse minister van Dierenwelzijn is het zelfs mogelijk om in te tekenen en die stickers gratis te ontvangen. Dat moet wel binnen de drie maanden gebeuren."

"Een van mijn slechtste gemeenteraden in 36 jaar was toen ik het nieuws kreeg dat mijn kater verdwenen was. Tot ik het verlossende telefoontje kreeg van mijn vrouw dat de kater terecht was", reageert schepen Jean Vandecasteele, die meldt dat er inderdaad is ingetekend op de actie van Vlaams minister Ben Weyts. De sticker wordt als alles goed gaat vanaf eind augustus ter beschikking gesteld via diverse kanalen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Financieel tekort voor De Grote Post

De Grote Post heeft een tekort van 42.000 euro op de balans van vorig jaar omdat een beloofde subsidie van de provincie niet in huis is gekomen. Werner Verbiest (N-VA) stelt er een vraag over. Schepen Bart Plasschaert reageert dat het tekort niet tot een direct cashflowprobleem leidt, maar dat het cultuurcentrum wel geen reserves kan opbouwen en de financiële toestand wel aandacht vraagt.

"De mensen van De Grote Post hebben een visietekst opgesteld voor de volgende legislatuur", zegt schepen Plasschaert. "In de volgende legislatuur moeten we uitmaken wat we met het cultuurcentrum beogen. De subsidie niet verhogen en de werking en toekomstplannen beperken, of toch kijken of we deze subsidie kunnen verhogen. Maar dat is een beslissing voor de volgende ploeg."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Natuurliefhebbers weer kritisch voor inplanting crematorium

Een lening voor crematoriumbeheerder OVCO doet de kritische stemmen over de inplanting van het crematorium aan de Grintweg weer naar boven komen. Volgens natuurliefhebbers ligt die te diep in het toekomstige Stadsrandbos. "In grote natuurgebieden in Frankrijk zijn ze op zoek naar het wouwaapje, een vogelsoort", aldus Yves Miroir. " Nabij de plaats waar het crematorium komt, broedt een koppel. Er zijn er maar drie meer in Vlaanderen. Als je daar al geen rekening mee houdt, begrijp ik wel waarom de biodiversiteit snel achteruit gaat." Miroir stelt voor om tegen te stemmen.

Björn Anseeuw (N-VA) sluit zich aan bij de opmerking van Yves Miroir. Schepen Jean Vandecasteele reageert niet meer en stelt dat de stemming gevraagd is. Groen en N-VA stemmen inderdaad tegen.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Groen: "Maak adviezen erfgoedcommissie bindend"

Het stadsbestuur wil de samenstelling van de adviescommissie A.be - die oordeelt over sloopaanvragen voor bouwkundig erfgoed - aanpassen om tot een grotere professionalisering te komen.

"Ons erfgoed is in sneltempo aan het verdwijnen. We zien het gestut worden, verkrotten onder onze ogen en dikwijls gesloopt", vinden raadsleden Natacha Waldmann (Groen) en Charlotte Verkeyn (N-VA). Natacha Waldmann vindt dit een goede eerste stap, maar pleit ervoor om de adviezen bindend te maken en om de commissie ook te laten oordelen over panden die niet op de Oostendse, maar wel op de Vlaamse erfgoedlijst staan. Want beide lijsten lopen niet volledig gelijk.

"U reageert positief, maar doet ook aan sfeerschepping. Vraag na hoeveel keer het college het advies van de commissie niet gevolgd heeft", reageert schepen Kurt Claeys. "Wij doen dat quasi altijd." Maar de oppositie blijft erbij dat te veel erfgoed verdwijnt.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Yves Miroir: "Harde hand nodig ter bescherming Oosteroeverduinen"

De gemeenteraad moet een beheersovereenkomst met Natuurpunt goedkeuren voor het beheer van een stuk Oosteroeverduinen. Yves Miroir (Groen) wil dat het gebied strikt als natuurgebied beheerd wordt en niet langer gebruikt wordt door de Marinekadetten - een jongerenvereniging die de marinegeest wil bevorderen. Burgemeester Vande Lanotte zegt dat Natuurpunt dat zelf in handen heeft. Bij overtredingen kunnen zij zelf gaan praten met de betrokkenen of de inspectiediensten inschakelen. Volgens Yves Miroir is er toch een harde hand nodig waar Natuurpunt een beroep op kan doen bij een te verregaand conflict. "Ook de politie van Oostende is bevoegd op het grondgebied van Oostende", vindt hij.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

De Grote Klok toch op kringlooppapier

Het bestek voor het drukken van 18 edities van het stadsmagazine De Grote Klok in 36 maanden, goedgekeurd op de vorige zitting, wordt herzien. Raadslid Yves Miroir (Groen) merkte toen op dat geen recyclagepapier vereist was en de meerderheid komt nu tegemoet aan die opmerking en voorziet wel dat op recyclagepapier gedrukt moet worden. Yves Miroir is tevreden, maar vindt dat die aanpassing ook al meteen op de vorige gemeenteraad kon gebeuren.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Johan Vande Lanotte: "Geen lange periode zonder investeringen"

"Er is een kansspelcommissie die de werking van ons casino constant evalueert en zo de sleutel in de hand heeft. De licentie kan altijd ingetrokken worden of geschorst", legt burgemeester Vande Lanotte uit. "Onze kwaliteitscontrole ligt daar. 15 jaar is zowat de standaardtermijn voor de kansspelcommissie."

Björn Anseeuw (N-VA) vindt dat Oostende wel heel vroeg is om een concessie vanaf 2021 te verlengen. De burgemeester reageert: "Waarom we zo vroeg beginnen? Na het aanduiden van de concessionaris moet nog over de overname van het handelsfonds onderhandeld worden. Dat kan een jaar duren. We komen dan toch al heel dicht bij de nieuwe concessiedatum. We willen geen al te lange periode waarin niet geïnvesteerd wordt, net wanneer Middelkerke en Knokke-Heist hun nieuwe casino's in de markt zetten."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Nieuwe concessie voor casino

Het stadsbestuur wil een oproep lanceren voor een nieuwe concessie voor de uitbating van het casino. De huidige concessie loopt af op 31 juli 2021. De nieuwe concessie zou lopen voor 15 jaar, tot 31 juli 2036.

"De nieuwe concessionaris kan in 2021 starten, maar een andere mogelijkheid is dat de nieuwe concessionaris het handelsfonds al eerder overneemt. De procedure daarvoor is vastgelegd", zegt burgemeester Vande Lanotte. "De Delvauxzaal behoort niet meer tot de concessie en de Kursaal zal dan ook niet meer moeten betalen om die te gebruiken."

Wouter De Vriendt (Groen) vreest dat er te weinig mogelijkheden voorzien zijn om de concessie op te zeggen mocht de uitbating onvoldoende kwaliteit of uitstraling hebben. "Na 15 jaar kan de concessiehouder gewoon 'laten weten' dat hij nog 15 jaar wil doorgaan, de stad of Kursaalbeheerder nv EKO hoeven daar niet mee akkoord te gaan. Er is ook nergens sprake van verbrekingstermijnen of -vergoedingen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Vragen bij seksuele en relationele vorming in secundair onderwijs

De gemeenteraad is begonnen. Natacha Waldmann (Groen) heeft vragen bij een samenwerkingsovereenkomst tussen stad en CAW Noord-West-Vlaanderen voor het bieden van relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs. Ze wil weten of het budget van 56.000 euro voldoende zal zijn. Burgemeester Vande Lanotte ziet het probleem niet. "Dit is zo overeengekomen en het CAW was daar tevreden mee."

Björn Anseeuw (N-VA) merkt op dat deze vorming er is vooral is gekomen om de vele jongeren van vreemde origine onze zeden en gewoonten bij te brengen. Hij vraagt zich af wat de resultaten zijn. De burgemeester antwoordt dat het moeilijk meetbaar is, maar dat ze ervan uitgaan dat er toch effecten zijn. "Als we dat enkele jaren doen, moeten we dit zeker evalueren met de scholen en met het CAW."

Jeroen Soete (SP.A) zegt dat het toch ruimer gaat dan jongeren van vreemde origine, maar bijvoorbeeld ook over de rol van websites en sociale media. Natacha Waldmann betreurt dat er geen minimumvoorwaarden vastgelegd zijn. Volgens de burgemeester ligt nochtans een duidelijk kader vast, maar geen aantallen scholen of leerlingen. Björn Anseeuw pleit om na enkele jaren een bevraging te houden bij de leerlingen zelf.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Tien interpellaties

Op de agenda staan tien interpellaties. Twee komen uit de meerderheid: Bart Tommelein zal het hebben over 'huisdierstickers' ter bescherming van dieren bij woningbrand en An Casteleyn (CD&V) interpelleert over 'hoogwerker brandweer en logiesdecreet'.

Wouter De Vriendt (Groen) stelt vragen over de verhuizing van Mediamarkt naar de nu al drukke Torhoutsesteenweg, over de behoefte aan een doorsteek van het Westerkwartier naar zee en over de wijziging van de parkeersituatie in de Prins Roselaan en het Baanhof.

Charlotte Verkeyn (N-VA) stelt vragen over de invoering van het besluit van de Vlaamse regering met nieuwe maatregelen omtrent (zwerf)katten en, net als Bart Tommelein, over huisdierstickers. Belinda Torres Leclercq (Groen) diende een interpellatie in onder de titel 'gevelbankjes voor sociaal contact'.