Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"We willen allemaal een goede en duurzame oplossing"

Björn Anseeuw (N-VA): "Ik denk dat we het eens zijn dat het dringend is dat er een goede en duurzame oplossing komt. De procedure van twee jaar geleden is op sterven na dood. De stad verbindt zich er trouwens toe om verdere gesprekken te voeren met de huidige huurder. Dat staat in de overeenkomst. Ik heb hier al voor gewaarschuwd, dat je in een juridsche procedureslag terecht zal komen."

"Ik zal u een voorbeeld geven van een van uw leugens." Jeroen Soete (SP.A) hekelt het feit dat Wouter De Vriendt zei dat de procedure op maat is geschreven van de huidige uitbater. "De 8 miljoen euro die Van Moerkerke zou krijgen bij het stopzetten van zijn uitbating kan je vergelijken met het stopzetten van een huurcontract. Als je die wil verbreken, moet je ook een vergoeding betalen."

Wouter De Vriendt (Groen): "Uw vergelijking met huurcontract klopt langs geen kanten. Hier gaat het om een concessie. Dat is iets helemaal anders."

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

"U beschuldigt mij van liegen!"

Ook John Crombez (SP.A) reageert op de vraag van Wouter De Vriendt: "De voorkeur is dat er urgent een oplossing komt. Dat we wachten op de beslissing van de Vlaamse overheid, de eigenaar van de gronden, is terecht. Zeggen dat we weer een deadline missen, meneer De Vriendt, is alleen maar politieke klap. Als Stad Oostende moeten we daar op wachten. Al de rest van uw betoog is niet relevant."

Wouter De Vriendt (Groen): "Uw manier van reageren is laag bij de grond. U beschuldigt mij van liegen! Zeg mij dan wat van mijn betoog niet klopt! Alles wat wij zeggen, kunnen wij staven met bewijzen. De stad heeft grove fouten gemaakt in dit dossier!"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"U beseft de urgentie niet van dit dossier"

Christian Verougstraete (Vlaams Belang) wil zich aansluiten bij de interpellatie van Wouter De Vriendt. "Om welke reden staat dit dossier niet op de agenda van de gemeenteraad? Wil het bestuur dit doorschuiven naar de volgende legislatuur?"

Johan Vande Lanotte reageert. "In het eindverslag stonden er een aantal problemen. Er zijn nog overlegvergaderingen geweest. Maar op een drukke ministerraad Thermae Palace nog tussen gooien is niet evident, en dat was een voorwaarde om het voor augustus te bespreken."

"Er zijn nog altijd drie mogelijkheden. We gaan voor kandidaat 1, kandidaat 2 of geen van beide. Komende weken gaan we verder spreken met het Gewest, en de Vlaamse regering. Het is niet de stad die beslist."

"Dus in feite staan we geen stap verder", antwoordt Wouter De Vriendt. "U lost niets op en u beseft de urgentie niet van het dossier."

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

Dossier Thermae Palace: "Om door de grond te zakken"

Wouter De Vriendt (Groen) stelt zich vragen bij het uitblijven van een oplossing voor de Thermae Palace. "We lezen in de Krant van West-Vlaanderen dat de procedure zou worden stopgezet en dat de huidige uitbater Mark Vanmoerkerke de uitbater zou blijven. Klopt dat?"

"En als het ook klopt dat de Vlaamse regering extra geld op tafel legt, is onze vraag: hoeveel? Dat zal nooit 80 miljoen euro zijn, het bedrag dat nodig is voor de restauratie van het hotel en van de gaanderijen."

"Deze oplossing zou een zoethoudertje zijn, niet meer dan dat. Het koopt ons wat tijd, tijd die het gebouw eigenlijk niet heeft. Het moet verbergen dat de huidige procedure de doodsteek krijgt en dat alle inspanningen voor niets waren. En na de verkiezingen zullen we dan maar een nieuwe poging doen, zeker?"

"Dit is werkelijk een vaudeville, beste collega's. Het is om door de grond te zakken van schaamte. Van in het begin is de procedure verknoeid."

"De zogezegde objectieve jury die alle kandidaturen moest onderzoeken, was een farce. In werkelijkheid was het burgemeester Vande Lanotte die de onderhandelaar was. Op een ouderwetse manier, zonder transparantie, met geheime vergaderingen zonder verslag in de achterkamers. Oude politieke cultuur. De jury liet dat allemaal begaan en kwam amper bijeen. Dat hebben wij al aangekaart met bewijzen op de gemeenteraad van februari."

"Resultaat op het einde van de rit: nul."

"Groen is altijd voortrekker geweest in het debat voor een eerlijke procedure die tot resultaten zou leiden. We herhalen onze oproep voor een faire en correcte procedure. Wat nodig is, is een gemengde delegatie met vertegenwoordigers van de Stad en het Vlaamse Gewest, die de onderhandelingen voert met de eerst geplaatste kandidaat."

"Ik kijk uit naar de antwoorden, want we hebben weer een deadline gemist."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

TAZ op zoek naar grotere locatie

Sofie Cloet (Groen) vraagt zich af of Theater aan Zee naar grotere locaties kan verhuizen. "Wij vinden dat TAZ in Oostende moet blijven. Hoe wil de stad tegemoetkomen aan de vraag van TAZ naar een grotere locatie?"

Schepen Bart Plasschaert (CD&V) antwoordt: "We zijn de laatste jaren op zoek gegaan. Zo hebben we De Grote Post de hele maand aan TAZ gegeven. Twee jaar geleden hebben we ook de Versluys Dome ter beschikking gesteld. Er blijft ook de vraag naar gebruik van de Kursaal. Zij organiseren op dat moment een tweewekelijkse musical."

"Uitwijken naar de buurgemeenten? Het is zo dat er heel duidelijk in het contract staat dat ze exclusief in Oostende blijven. En we willen dat ook zo houden."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Meeuwen horen niet thuis in de stad"

Staf Cattoor (N-VA) interpelleert over de overlast veroorzaakt door meeuwen. "Meeuwen horen niet thuis in de stad", vindt hij.

Hij stelt een aantal maatregelen voor: om de huisvuilopvaling vroeger te plannen, toeristen te sensibiliseren, groenplaatsen aanleggen ver buiten de stad, samenwerken met de kustgemeenten...

Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert dat hij hoopt dat de volgende meerderheid het grondig zal aanpakken.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Katty Tournoij over bomen in de straten

Katty Tournoij (Vlaams Belang) interpelleert over de herinrichting van straten: "Er worden bomen aangeplant om het visuele van de straat te verbeteren. We hebben niets tegen groen in de straat maar er zijn ook negatieve kanten aan verbonden", zegt ze. "Heeft de stad hier voldoende informatie over ingewonnen?" Ze verwijst onder meer naar de schaduw die bomen creëert.

"Wij vinden groen belangrijk", reageert Jean Vandecasteele . "De keuze wordt bepaald door een aantal elementen zoals bijvoorbeeld wind. Waar we de bomen zetten houden we ook rekening met een aantal parameters, zoals voetpaden en dergelijke."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Extra parkeerplaatsen voor bewoners Northlaan

Ook de volgende interpellatie komt van Wouter De Vriendt (Groen). "Bij evenementen stijgt de parkeerdruk in de Northlaan enorm. Binnekort worden er nog grote bouwprojecten gerealiseerd. De problemen zullen dus nog toenemen voor de vaste bewoners."

"We zullen hetzelfde doen zoals de rest van Mariakerke. We gaan tellen hoeveel bewonersplaatsen er nodig zijn, en zorgen dat mensen een bewonerskaart kunnen krijgen", reageert schepen Jean Vandecasteele (SP.A).

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Wegwerpplastic in beach bars nog altijd toegelaten

Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over het gebruik van wegwerpplatic in beachbars. "Vorig jaar stemde de gemeenteraad een stedelijke verordening met een verbod op plastic tijdens evenementen op het strand. Maar dit jaar werd nog geen werk gemaakt van duurzaamheid. Terwijl vrijwilligers elke dag het strand afdweilen om afval op te ruimen, gebruiken de beach bars een paar meter verder nog altijd wegwerpplastic."

Burgemeester Vande Lanotet (SP.A) antwoordt. "De verordening is van toepassing vanaf 15 september 2018. Deze zomer nog niet dus. Het was niet verboden van niet-recycleerbaar materiaal te gebruiken. We zien bijvoorbeeld wel dat Q Beach House niet veel gedaan heeft qua gebruik, maar wel heel veel op gebied van opruimen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Yves Miroir in de bres voor een zeldzame orchidee

Yves Miroir (Groen) interpelleert over het behoud van een waardevolle orchidee langs Duinkerkseweg.

"Deze plant - bijenorchis - is zeer zeldzaam en staat op de rode lijst. Er zou al een oplossing zijn: een Nederlander zou de planten komen verzetten. Maar deze planten hebben specifieke noden. Ondertussen is de hele populatie verdwenen."

Jean Vandecasteele (SP.A): "We gevraagd om te wachten met maaien tot we wisten waar de orchissen zich bevonden. Er werden er geen gevonden aan de bruggen, maar wel aan de Choqueelstraat. Dit stuk blijft onaangeroerd."

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

"Kerntaken van de brandweer zijn prioritair"

"Sinds Johan Vande Lanotte burgemeester is, zijn de branden in Oostende alleen maar toegenomen", grapt schepen Jean Vandecasteele (SP.A) eerst bij het beantwoorden van de vragen.

"En nu serieus: de kerntaken van de brandweer zijn prioritair. Als het brandt, gaan ze uiteraard de Langestraat niet kuisen. Maar de ploegen van de beroepsbrandweer die geen andere taken hebben, kunnen we ergens anders inzetten. Deze zomer is dat 17 keer gebeurd voor het reinigen van het openbaar domein, dat is óók hun taak. De capaciteit van onze brandweer laat dat toe."

"Wat het takenpakket betreft: vaak voer voor discussie, maar als er een ongeval is, ruimt de brandweer ook alles op. De tankwagen kan daar dus voor gebruikt worden."

"Stad Oostende betaalt elk jaar 8,1 miljoen euro aan de brandweerzone. We zien wel of ze deze reinigsdiensten of waterkost gaan aanrekenen", zo antwoordt de schepen op de vraag over de kostprijs.

"En misschien ook goed om weten: de brandweermannen hebben onlangs een mooie loonsverhoging gekregen, daar mag dus wel iets tegenover staan."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Is het de taak van de brandweer om de zeedijk te reinigen?

De interpellaties gaan van start.

Alle oppositiepartijen stellen vragen over de inzet van de brandweer bij het reinigen van de zeedijk deze zomer.

Natacha Waldmann (Groen): "Als er brand uitbreekt, is de wagen die men gebruikt, niet meer beschikbaar. Oostende heeft ook een heel lange traditie van gebruik van de brandweer voor andere zaken dan hun kerntaak", zegt ze. "De brandweer is geen poetsploeg."

Ook Patrick De Vyt (Vlaams Belang) interpelleert hierover. "De brandweerploegen van Oostende zijn geslonken door de zonevorming. Wij vinden het dus niet verantwoord dat men de brandweer inzet voor het reinigen van de zeedijk. Bij brand moet men dan ook beroep doen op vrijwilligers van naburige korpsen. Het is ethisch niet verantwoord dat men hiervoor leidingwater gebruikt."

Maxim Donck (N-VA): "Ik vind dat een deel van het verhaal niet verteld is. Er is een gebrekkige infrastructuur. Mensen moeten hun vuilnis nu eenmaal ergens kwijt kunnen. U zet in op preventie. Dat is één iets, maar er moet een sluitstuk zijn: boetes."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Nieuwe voorwaarden voor het Leescafé van de bib

Wouter De Vriendt (Groen) komt tussen op punt 53, de concessie voor het Leescafé van de bib. "De concessie aan de huidige uitbater werd verlengd, maar dit is een addendum met strengere voorwaarden", zegt hij.

Voor elke andere activiteit dan deze die passen in de context van een leescafé, moet de uitbater een vergunning aanvragen. "Gaat het dan om avondactiviteiten die er soms georganiseerd worden?"

Het plaatsen van een open terras wordt voortaan onderworpen aan de stedelijke verordening en aan belastingen. "Dit betekent dat er windschermen moeten komen. Dat zou de charme van het terras helemaal teniet doen."

Bart Plasschaert (CD&V) reageert dat dit addendum er niet zomaar is gekomen. "Het is de eerste uitbater van het leescafé die ervoor zorgt dat het goed draait. We hebben de prijs van de concessie zeer laag gehouden."

"Er zijn een aantal praktische problemen", gaat de schepen verder. "Bijvoorbeeld het gebruik van de toiletten van de bib. Soms waren er klachten over het odnerhoud van de toiletten. Als er gevraagd wordt om toestemming te vragen voor activiteiten, dan heeft dat daarmee te maken. Er was ook in een paar gevallen schade aan de tentoonstellingen in de exporuimte van de bib."

"Wij willen zeker niet de activiteiten van het leescafé boycotten", verzekertBart Plasschaert.

Wat betreft het terras: "Andere uitbaters vroegen zich af of het terras ook niet aan de reglementen moest voldoen. Ik denk wel dat het goed is dat er een scherm komt, want ik zit daar regelmatig in de wind."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Leegstand bij het SVK

Björn Anseeuw (N-VA) heeft een vraag over de huurovereenkomsten van het SVK. "Wie gaat het gat dichten als niet alle huurinkomsten er zijn? Er is ook zoiets als leegstand. De leegstand bedraagt 12,59 procent. Waarom kan er niet binnen het stelstel verhuurd worden."

"Het klopt dat het SVK altijd erg geïnteresseerd is om hoofdhuurder van een dergelijk project, nu voor eenoudergezinnen, te zijn", reageert bevoegd schepen Nancy Bourgoignie (SP.A). "De huidige wetgeving zorgt ervoor dat het SVK huurt van het stadsbestuur. Zij staan wel in voor het innen en doorstoren van alle gelden aan de stad."

Björn Anseeuw (N-VA) vindt dat het niet kan dat Oostende een van de slechte leerlingen van de klas is als het gaat over het SVK.

De schepen herhaalt dat er een reserve is van 380.000 euro en dat het de bedoeling is dat die reserve de komende jaren wordt aangevuld.

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

"Beschamend"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Kinderarmoede is gestegen de voorbije zes jaar"

Charlotte Verkeyn (N-VA) heeft vragen over een subsidie aan NetwerkHuis van het Kind. "We hadden liever gezien dat u de middelen beter had besteed in plaats van telkens aan dezelfde partners."

Schepen Tom Germonpré (SP.A) geeft een antwoord: "Ik denk dat we de voorbije jaren veel stappen vooruit hebben gezet."

De subsidie zal dienen om een digitale tool te ontwikkelen zodat ouders en hulpverleners makkelijk kunnen terugvinden bij welke dienst ze moeten aankloppen.

Ook Natacha Waldmann (Groen) bedankt de schepen voor zijn uitvoerige uitleg over zijn beleid van de voorbije zes jaar. "We moeten niet alleen maar inzetten op één partner. Het hele middenveld moet betrokken worden."

"De kinderarmoede is gestegen de voorbije zes jaar", herhaalt Charlotte Verkeyn. "Er is nood aan een administratieve vereenvoudiging en niet aan een dergelijke tool. Het is te ingewikkeld en te moeilijk."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Fietspad Sportstraat eindelijk aangelegd

Wouter De Vriendt (Groen) komt tussen op punt 30, de verrekening van de werken in de Belle Epoquewijk. Hij heeft het specifiek over de aanleg van het fietspad in de Sportstraat.

"Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar het is eindelijk zover. We willen daarom het stadsbestuur bedanken."

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

Nieuws in de rand

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Gemeenteraad van start

De gemeenteraad gaat van start.

Sofie Cloet (Groen) komt tussen op punt 3 dat gaat over het gebruik van een reinigingsmachine op het strand.

Schepen Vandecasteele (SP.A) reageert dat ze nu al 14 fulltime equivalanten meer inzetten in het seizoen om het strand op te ruimen. "Kan het zonder machine, dan willen we dat doen. Maar kan het niet zonder, dan doen we dat niet."

Bart Casteleyn
door Bart Casteleyn

Vuurwerk op de laatste gemeenteraad?

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

57 punten, elf interpellaties

Op de agenda staan 57 punten in openbare zitting. De oppositieraadsleden dienden elf interpellaties in. Natacha Waldmann (Groen), Maxim Donck (N-VA) en Patrick De Vyt (Vlaams Belang) stellen vragen over het inzetten van de brandweer voor het reinigen van het openbaar domein het afspuiten van de zeedijk. Yves Miroir, ook Groen, interpelleert over het behoud van een waardevolle orchidee langs de Duinkerkseweg.

Nog voor Groen diende Sofie Cloet interpellaties in om meer dierenwelzijn te vragen op de standplaatsen voor paarden en koetsen en over de vraag van Theater aan Zee naar grotere locaties. Groen-fractieleider Wouter De Vriendt stelt vragen over het gebruik van wegwerpplastic in de beach bars, de parkeerproblemen voor de bewoners van de wijk Northlaan en het Thermendossier, waar nog steeds geen oplossing voor is.

Bij N-VA interpelleert Staf Cattoor nog over de 'steeds groter wordende overlast door de meeuwen' en bij Vlaams Belang wil Katty Tournoij meer weten over de herinrichting van diverse straten. (HH)