Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Hannes Hosten
door Hannes Hosten

De gemeenteraad zit erop

De marathonzitting is afgesloten.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

N-VA en Groen tegen tweedeverblijfstaks

Maxim Donck (N-VA) betreurt dat met de wijziging van de belastingverordening op tweede verblijven enkel de definitie wordt aangepast - en dit om misbruiken uit te sluiten. Donck had liever ook een diversifiëring van het tarief gezien naargelang de grootte en de ligging van het tweede verblijf. De rechter heeft een zo hoge tweedeverblijfstaks zelfs onwettig genoemd. Waarom komt daar geen aanpassing aan?

Groen sluit zich aan bij de mening van Donck. "Wij vinden de tweedeverblijfstaks in Oostende niet rechtvaardig", aldus Wouter De Vriendt. "We moeten de tarieven diversifiëren."

De meerderheid keurt de tweedeverblijfstaks toch goed.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Schuldherschikking wordt goedgekeurd

De herschikking van een reeks leningen naar één gemeenschappelijke lening op 20 jaar ligt ter goedkeuring voor. Björn Anseeuw legde deze voormiddag al uit dat dit de stad 2,2 miljoen euro zal kosten en het een slecht voorstel is. Hij roept op om tegen te stemmen, maar de meerderheid gaat daar niet op in en keurt de herschikking goed.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Overdracht van gronden voor bouwproject Oosteroever

Het stadsbestuur keurt een onteigening in der minne goed voor de gronden van het Vlaams Gewest op de kop van de Baelskaai en aan het Vuurtorendok. De gronden worden overgedragen aan het AGSO. Dit kadert in het bouwproject op de Oosteroever

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Stadsbudget en meerjarenplan goedgekeurd

Het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 wordt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

En dan weer over het Sociaal Huis

Dan wordt de bespreking van het budget van het Sociaal Huis hervat. Manu Beuselinck (N-VA) herbegint met een pleidooi om werk te maken van de samenwerking tussen het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende campus Henri Serruys. "Ik ben op de hoogte van de gesprekken daarover, maar ik hoor dat de politiek er nog niet klaar voor is. Maak hier absoluut snel werk van voor we geen enkele gespecialiseerde zorg nog in Oostende kunnen aanbieden", roept hij op.

Collins Nweke (Groen) dringt aan op de dringende realisatie van het wijkgezondheidscentrum, permanente daklozenopvang en sociale kruidenier. Hij wil ook dat ouderen niet uit het oog worden verloren bij de verdere digitalisering van de stad.

Vanessa Vens is blij met de vele complimenten, maar zegt dat voortgebouwd werd op het beleid van de jaren daarvoor. Ze wijst erop dat het aantal leefloners quasi niet gestegen is de laatste jaren. Elke sociaal werker in het Sociaal Huis doet aan fraudebestrijding en wij hebben een jurist aangeworven. Er waren schorsingen en ook 286 weigeringen van steun."

"Op de Torhoutsesteenweg willen wij naast een sociale kruidenier heel wat functies in die locatie steken: leskeukens, want we moeten jongeren leren eten klaarmaken. Jammergenoeg hebben heel wat jongeren dat thuis niet geleerd. Het is een andere manier om aan maatschappelijk werk en activering te doen. Er zijn ook polyvalente ruimtes en burelen voor onze medewerkers. De sociale kruidenier op zich zal iets meer dan 200.000 euro kosten. Niet iedereen zal toegang krijgen tot de sociale kruidenier en de producten zullen niet gratis zijn, maar goedkoper. Wij weten dat armoede een heet hangijzer is en dat wij daar elke dag moeten rond werken. Een permanente daklozenopvang? Wij hebben geïnvesteerd in een goede winteropvang. Het wijkgezondheidscentrum hebben we niet zelf in handen, we zijn wel bereid om centen te investeren om een pand te kunnen huren. Maar op dit moment vinden de mensen van het wijkgezondheidscentrum geen dokter. Het is een moeilijk verhaal waar de dokters op blokkeren."

Johan Vande Lanotte over de ziekenhuissamenwerking: "Onze houding is heel duidelijk. We staan voluit achter een samenwerking. Wij hebben gezegd dat we akkoord zijn met een fusievoorstel met drie, maar het is niet door ons afgeblazen. Wel door anderen die voorstelden dat we eerst zouden defusioneren met Brugge en dat de campus Serruys dan zou aansluiten bij het AZ Damiaan. Maar het moet een fusie zijn, niet een afschaffing van een ziekenhuis. Voor een nieuwbouw op één campus weten wij van de minister dat er in de eerste vijf, zes jaar geen geld zal zijn."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Binnenkort weer 'vesche vis' op de nieuwe Vistrap", zegt schepen Martine Lesaffre

Schepen Martine Lesaffre (Open VLD) over haar investeringen: "In 2016 wordt systematisch geïnvesteerd in de kwaliteit van het stedelijk patrimonium. Het vernieuwen van daken, dakgoten, schilderen van gevels... zulke zaken staan op het programma. Het paradepaardje wordt de afwerking van de Vistrap. Wij gaan er binnenkort weer onze vesche vis kunnen halen. We zullen in 2016 ook de gemeenteraadszaal en de Alice Freyzaal aanpakken."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Veel ergernis bij oppositie over onduidelijkheid rond zwembad

Schepen Arne Deblauwe zal investeren in speelpleintjes in diverse wijken. De stad blijft zowel jeugdbewegingen als sportclubs op alle vlakken ondersteunen en investeert verder in de sportinfrastructuur, waarbij in 2016 vooral plannen worden gemaakt: een sportzaal in samenwerking met de politie in de Zandvoordestraat, een sportzaal in samenwerking met het GO! in de Maurits Sabbestraat en het zwembad. Er wordt ook verder geïnvesteerd in het sportpark De Schorre.

"Het is graven en zoeken naar ambitie wat betreft jeugd", vindt Natacha Waldmann (Groen). "Ik lees dat 2016 een administratief jaar wordt waarin veel plannen gemaakt worden. Wat heeft u dan in de voorbije drie jaar gedaan, beste schepen? Zouden uw plannen na drie jaar al niet duidelijk mogen zijn? Dat is er toch me lachen? Wat is de stand van zaken betreffende het zwembad?

Ook Charlotte Verkeyn (N-VA) is verrast dat 2016 vooral een administratief jaar wordt. "Het gebrek aan initiatief in uw beleidsdomein is toch wel stuitend. U steekt pas geld in iets als het echt niet verder kan, als men bij wijze van spreken door een balustrade zakt omdat die echt versleten is."

Arne Deblauwe: "Wat het zwembad betreft, wij gaan in de komende weken communiceren en duidelijkheid geven. Natacha Waldmann: "Wat is dat hier eigenlijk? U weet al wat u gaat doen met het zwembad, maar u gaat het eerst aan de pers zeggen?" Ook Björn Anseeuw eist om meteen informatie te krijgen over de plannen voor het zwembad.

Burgemeester Vande Lanotte zegt dat een en ander nog afhankelijk is van een beslissing die het schepencollege nog moet nemen. Enkele adviezen en meningen moeten nog gevraagd worden om te kunnen beslissen. Dan zal helemaal op het einde van het jaar of in het begin van het volgende jaar beslist worden. Op vandaag kunnen we daar niet op vooruitlopen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Een goede raad

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Kan er nog een appartementje bij in Oostende?

Nancy Bourgoignie (SP.A) meldt dat ze blij en gelukkig is. "Alle woonpremies waren heel succesvol. Dat zetten we verder. Ook met het seniorenbeleid gaan we verder. De grootste hap uit het budget - 2,5 miljoen euro - gaat naar het nieuwe ontmoetingscentrum in de Mansveldstraat in de Vuurtorenwijk. Wij investeren in mensen", besluit ze.

Charlotte Verkeyn (N-VA): "Wij willen ook investeren in mensen, en dan vooral in het aantrekken van jonge mensen. We moedigen alle initiatieven aan. Ik denk aan de acties rond woningen. Verkavelen stoot op grenzen, dus we moeten ook kijken naar de binnenstad. Deze initiatieven - bijvoorbeeld Bootsman Jonsen - zijn we weinig bekend." Schepen Bourgoignie reageert dat ze hier zal over communiceren en dat ze het voorstel van Charlotte Verkeyn goed en constructief vindt.

Natacha Waldmann (Groen) stelt zich vragen bij de stijgende leegstand. "Uw collega's van ruimtelijke ordening dragen de boodschap uit dat er altijd wel nog een appartementje bij kan in Oostende. De stad wil woonprojecten stimuleren die gericht zijn op de huisvesting van éénoudergezinnen. Zijn dit tweekamerappartementen? Wat daar zijn we echt al verzadigd." Schepen Bourgoignie reageert: "We hebben naar de samenstelling van de Oostendse bevolking gekeken. Wij blijven op dezelfde manier streng maar rechtvaardig zijn qua leegstand."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Energiebesparende maatregelen in stadsgebouwen

Schepen Germonpré kondigt enkele belangrijke investeringen aan. Onder meer in kinderopvang, ook het budget voor 'kansen voor kinderen' wordt verhoogd. Er is budget voorzien voor de uitbreiding van het stadsrandbos. Voor een bedrag van om en bij de 1,8 miljoen euro zullen we investeren in de stadsgebouwen om het energiegebruik te beperken."

Sofie Cloet (Groen) is erg blij met de investeringen in energiebesparing in de stadsgebouwen. "Onze oppositie heeft gewerkt", concludeert ze tevreden. "Maar de meest logische actie vinden we niet terug: het adequaat winddicht maken van vensters in het stadhuis?"

Collins Nweke vraagt quota in het personeelsbestand van de stad om het aantal mensen uit etnisch-culturele minderheden op te drijven. Volgens Nweke is schepen Germonpré daar niet voor te vinden.

Tom Germonpré over de energiebesparende maatregelen: "Wij hebben gekozen voor de meest verstandige maatregelen, die het meest energiebesparing opleveren. Nieuw glas in het stadhuis heeft een terugverdieneffect van 48 jaar, andere maatregelen zijn te realiseren met een veel kleinere investering. Wij kiezen voor de meest efficiënte maatregelen."

Over quota rond etnisch-culturele minderheden in het stadspersoneel: "Er zijn al heel wat maatregelen om mensen uit die minderheden te doen solliciteren bij de stad en we werken goed samen met de betrokken organisaties. Wij vinden op vandaag niet dat er quota moeten komen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Jean Vandecasteele over heraanleg van straten, voet- en fietspaden

Jean Vandecasteele (SP.A) overloopt de investeringen van het Openbaar Domein: "We starten met de aanleg van verschillende fietspaden. Onder andere aan de Steensedijk, en we zorgen voor de dichtmaking van het Groen Lint."

"Verschillende straten worden opnieuw aangelegd: de Kuipersstraat, Sportstraat, Frans Musinstraat, Velodroomstraat... Ook op de Vuurtorenwijk worden veel straten vernieuwd. In het voorjaar van 2016 starten we met de heraanleg van de Koninginnelaan."

"We trekken 1,4 miljoen uit voor onderhoudswerken, 1 miljoen voor nieuwe voetpaden en er komen 180 nieuwe hondenpoepbuizen."

"Het wijkpark aan de Nieuwe Koers krijgt vorm, we starten met de aanleg van de tuinen van Stene en de bouw van de sterrenwacht."

Werner Verbiest (N-VA) stelde de schepen vragen over het nieuwe mobiliteitsplan. "In Oostende blijft het plan zeer vaag. Het enige domein waar men concrete voorstellen doet is het fietsbeleid. We lezen niets over bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid van de binnenstad. Parkeerbeleid? Nergens een visie gevonden. Dit verkeersplan is geen concrete leidraad voor de toekomst." Schepen Vandecasteele: "Het mobiliteitsplan wordt pas in het voorjaar van 2016 besproken. Dien uw voorstellen in en we zullen ze bespreken."

Sofie Cloet interpelleerde de schepen ook over de plannen rond de aanleg van het fietspad aan de Keignaert en het stadsrandbos. Ze verwijst daarbij naar het fragiel ecologisch evenwicht. "Voor het fietspad zullen we een compromis vinden tussen natuur en fietsers", antwoordde schepen Jean Vandecasteele.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

"Oostende hinkt economisch achterop"

Steven Nagels (N-VA): "Oostende hinkt economisch achterop. Er is nood aan een ommezwaai. We moeten iets doen aan de rampzalige armoede- en werkloosheidscijfers. Het Economisch Huis kost meer dan 1 miljoen euro, maar slaagt er niet in om voor een ommekeer te zorgen.

Collins Nweke (Groen) ziet enkele positieve bewegingen op economisch vlak. Er werd een doorlichting van het Economisch Huis doorgevoerd en de raad van bestuur kreeg een nieuwe vorm. "We hopen dat er nog meer doorzichtigheid komt in de werking van het Economisch Huis", aldus Nweke. Voor Groen zou het Economisch Huis best een extern verzelfstandig agentschap worden.

Burgemeester Johan Vande Lanotte: "De werkloosheid is 1,63 keer de gemiddelde werkloosheid in Vlaanderen, meer dan de factor 1,5 die wij vooropstellen. Nochtans is ons economisch klimaat goed. In Oostende is de stijging van de werkgelegenheid groter dan in de centrumsteden. Ons doel is twaalf extra bedrijven aan te trekken. Het grote probleem is onze arbeidsmarkt: zelfs als er jobs gecreëerd worden, gaan die niet naar Oostendenaars. We moeten werken op mobiliteit en taalkennis. De werkloosheid van autochtonen is, in tegenstelling tot in Vlaanderen, gedaald in Oostende. We voorzien drie jaar aan een stuk - 2016, 2017, 2018 - centen voor het activeren van onze nieuwe mensen. Het is de enige weg - maar ook de moeilijkste weg - die we kunnen bewandelen."

"Een van de pistes rond het Economisch Huis is er een dochter van de haven van te maken, maar ook in de haven is een auditcomité aan het werk. We moeten kijken hoe realistisch dat is."

Volgens Steven Nagels is het gemiddelde van de werkloosheid in de centrumsteden 1,34 keer het Vlaamse gemiddelde. Oostende scoort slechter dan de centrumsteden. Burgemeester Vande Lanotte belooft dat te laten nazien.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Sara Casteur volgt de gemeenteraad op afstand

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

De zitting hervat

Na de lunch wordt de zitting om 14 uur hervat.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Pilootproject rond bestrijding van drugs bij sportclubs

Krista Claeys: "Het budget voor landbouw blijft hetzelfde als in de voorgaande jaren. Ik wil de bestaande landbouw zoveel mogelijk blijven ondersteunen. Ook de budgetten van juridische zaken en verzekeringen blijft hetzelfde. Er is een juriste aangeworven voor een betere opvolging van de geschillen die we hebben. Drugbeleid: we starten dit jaar een pilootproject rond de bestrijding van drugs in sportclubs, ook bij de ouders. We vinden het belangrijk dat kinderen veilig thuis geraken. Er komen ook gratis schoolvoorstellingen rond drugs in De Grote Post voor de derde graad van het lager en de eerste graad van het secundair onderwijs. We werken ook verder aan een beter imago voor de uitgaansbuurt. Voor alternatieve straffen en maatregelen blijft het budget gelijk, ook voor het MSOC, dat zich wel meer en meer profileert als expertisecentrum rond drugs."

De voormiddagzitting wordt iets na 12.30 uur afgesloten.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Björn moest naar het toilet...

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Kurt Claeys: "Digitalisering, nieuwe woonvormen en erfgoedbeleid"

Kurt Claeys (Open VLD) vertelt over zijn bevoegdheden:

"Digitalisering is een stokpaardje voor Oostende. Het is een middel om te organisatie te verbeteren. We investeren in de interne en externe werking. De Wi-Fi wordt verder uitgebouwd: in alle stads- en sportgebouwen zal er gratis Wi-Fi zijn."

"Qua ruimtelijke ordening wordt het Stadsatelier verder gezet. We zijn daar ambitieus in. Het Stadsatelier zal ook meehelpen met het ontwikkelen van nieuwe woonvormen: kangoeroewoningen, co-housing..."

"In de verordening zijn er drie luiken: nieuwbouw, verbouwen en erfgoed. Mensen die zeggen dat we geen beleid hebben van erfgoed in de bouw: we werken daar momenteel aan."

Op de vraag van Collins Nweke (Groen) - hij vroeg zich af hoe het zit met de senioren die geen internetaansluiting hebben - antwoordde de schepen dat er zal blijven ingezet worden op Oostende@internet om de Oostendse senioren op het internet te krijgen.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Fractieleiders meerderheid aan het woord

Ook de fractieleiders van de andere meerderheidspartijen komen nog aan het woord.

Jeroen Soete, fractieleider SP.A: "Ik vind de toonzetting van de oppositie pure vergiftiging van de publieke opinie. Het beeld dat geschetst wordt van de financiële toestand strookt totaal niet met de werkelijkheid. Onze schuld per inwoner zit dicht bij het gemiddelde van de andere centrumsteden. We halen meer inkomsten uit de belastingen hoewel ze niet verhoogd worden. De operatie-IMEWO: the proof of the pudding is in the eating, we zullen moeten afwachten wat dit oplevert."

Hilde Veulemans, fractieleider CD&V en voormalig schepen van Begroting, feliciteert haar opvolgster op Begroting Martine Lesaffre en haar ex-collega's in het schepencollege met het geleverde werk. Ze is positief over de gelegde accenten en heeft het over moedige beslissingen, onder meer over de afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor 60-tot 65-jarigen.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Respect in de gemeenteraad

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Zitting geschorst en weer geopend

Manu Beuselinck (N-VA) begint een bespreking van het budget van het OCMW. Hij gaat hard tekeer tegen de sociale kruidenier, die volgens hem de bestaande kruidenierszaken concurrentie zal aandoen. Bart Tommelein komt herhaaldelijk tussen met de melding dat hij het niet correct vindt dat dit nog aan bod komt terwijl de bespreking van het OCMW-budget al eerder op de agenda stond en de N-VA en Groen-oppositie toen geen opmerkingen had. Als Beuselinck maar op het thema van de sociale kruidenier blijft doorgaan, besluit een kwade Tommelein om de zitting te schorsen.

Vijf minuten later wordt de zitting weer geopend en herinnert voorzitter Tommelein aan de normale gang van zaken. Het budget van het Sociaal Huis is al goedgekeurd, in de bespreking van de stadsbegroting per schepen komt schepen en OCMW-voorzitter Vens het laatst. Björn Anseeuw (N-VA) en Wouter De Vriendt (Groen) betreuren dat het debat over het Sociaal Huis niet gewoon kan doorgaan, maar leggen zich erbij neer.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Ook in de gemeenteraad worden er selfies genomen

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Open VLD: "Wie kan hier tegen zijn?"

Sabine Friederichs, plaatsvervangend fractieleider Open VLD: "Het stadsbudget is gezond en het schuldbeheer is meer dan onder controle. En er zal wel degelijk geïnvesteerd kunnen worden in onze stad. Minder leningen en kunnen investeren in onze stad, wie kan daar tegen zijn? En met de liberalen gaan de belastingen niet omhoog. Het is een belasting die oog heeft voor de toekomst, de autofinancieringsmarge in 2019 is meer dan positief. Maar we moeten waakzaam blijven en eerst naar onze eigen werking kijken. We moeten voor een permanente efficiëntie- en effectiviteitstoets bij onze ambtenaren. De investeringen in digitalisering en energiebesparing zijn op lange termijn. Investeren op lange termijn in mensen en leefomgeving komt iedereen in onze stad ten goede." Fractieleider Sara Casteur is zoals bekend in bevallingsverlof en wordt tijdelijk als raadslid vervangen door Johan Seynaeve, als fractieleider door Sabine Friederichs.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Geen belastingsverhogingen

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Aantal jobs en jongeren stijgt weer in Oostende, volgens burgemeester Vande Lanotte

Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) verdedigt het meerjarenplan. "Het plan dat wij hier voorleggen zorgt ervoor dat de schuld per inwoner naar 1.100 euro gaat. In 2019 gaat minder dan 8% van ons budget naar schulden afbetalen. We zijn op dit moment, wat inkomen betreft, langzaam een inhaalbeweging aan het doen. Meer dan andere steden."

"Wat de jobratio betreft: van 2006 naar 2013, stijgen wij 1.6%. Niemand ontkent dat we een achterstand hebben. Maar Oostende is geen Antwerpen of Gent. We hebben geen provinciebestuur of universiteit. Toch gaan we vooruit qua jobcreatie. Sinds drie jaar stijgt het aantal jongeren opnieuw in Oostende. Het idee dat we niet voor jonge gezinnen huisvestingen bouwen, is fout."

Johan Vande Lanotte overliep de leningen, schulden en investeringen van Oostende. "Door structureel aan schuldverlaging te doen, geef je minder uit per jaar. Dat betekent dat je kan investeren zonder te lenen. Op termijn doe je dus een heel goede zaak. We investeren 14 miljoen met een schuld die zakt."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Vlaams Belang: "Operatie aandelen niet risicoloos"

Chris Verougstraete (Vlaams Belang): "Wij wijzen er al lang op dat de stad boven haar stand leefde en dat de schulden te hoog waren. Blijkbaar hebt u naar ons geluisterd en bent u de goede weg ingeslagen." Verougstraete noemt de herschikking van de leningen als een positieve operatie, die 1,3 miljoen euro opbrengt.

De verkoop van de toekomstige opbrengsten van IMEWO-aandelen noemt Verougstraete een 'onzekere factor'. "Het is een pilootconstructie waarbij overgegaan wordt tot marktconsultatie die niet risicoloos is."

Verougstraete mist een provisie voor de herstelling van de Rock Strangers in het budget. Hij wil daar meer uitleg over. Hij wil ook weten wat de evolutie is in het mogelijke heropstarten van een roro-lijn vanuit de Oostendse haven. "We moeten ons hoeden om niet alles in te zetten op één bepaalde havenactiviteit, maar te mikken op diverse sectoren."

"We vinden het jammer dat u afstapt van de realisatie van een maritiem museum", aldus Chris Verougstraete. "We blijven ervan overtuigd dat een museum over het rijke maritieme verleden van Oostende heel wat toeristen naar onze stad zou kunnen trekken."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Johan Vande Lanotte speelt Sinterklaas

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Het budget is een staaltje improvisatie van de Oostendse politiek, vindt Groen

Wouter De Vriendt (Groen) geeft zijn mening over het budget.

"Er is een kip met een gouden ei gevonden: de verkoop van toekomstige opbrengsten van onze aandelen in Eandis Assets. 50 miljoen euro dat zomaar uit de lucht komt vallen.Dit lijkt weer op een typisch staaltje improvisatie van de Oostendse politiek."

Wouter De Vriendt lijst enkele bezwaren en vragen op:

- "We cashen nu, maar in ruil zijn we voor vele jaren onze jaarlijkse opbrengst van de dividenden kwijt. Het volgende stadsbestuur heeft dus minder beleidsruimte en mag de bonen fretten."

- "Deze constructie doet denken aan de financiële hocus pocus van voor de bankencrisis van 2008. Pensioenfondsen en groepsverzekeraars leggen de komende jaren 50 miljoen euro op tafel leggen. Maar ze doen dat niet voor de mooie ogen van onze burgemeester. Oostende moet dus rente betalen. Hoeveel?"

"Misschien moeten we heel Oostende uitverkopen? Al onze bezittingen, als onze toekomstige opbrengsten. Misschien moeten we al onze toekomstige subsidies op de markt gooien? Tegen 2018 hebben we dan nul euro schulden. Zou dat niet mooi zijn, om zo naar de kiezer te trekken?"

Wouter De Vriendt gaat verder: "Versterken van lokale economie is een blinde vlek. Het woord 'haven' komt nooit aan bod. We blijven die economische troef dus negeren. Het aantal jonge inwoners blijft dalen, net als het aantal plaatsen in de kinderopvang. In weerwil van alle mooie beloftes. En Oostende verwaarloost pronkstukken. Het is onaanvaardbaar dat in 2016 nog altijd niets zal gebeuren met het zwembad, en met de Koninklijke Gaanderijen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

N-VA: "Stadsbudget gebaseerd op twee kunstgrepen"

Meteen wordt overgeschakeld op de bespreking van het stadsbudget. Björn Anseeuw (N-VA) levert een eerste schot voor de boeg. "Deze meerderheid pakte uit met twee kunstgrepen van formaat. Vooreerst wil u de de toekomstige opbrengsten van de aandelen uit IMEWO verkopen aan een of ander pensioenfonds. Maar de opbrengst ligt nog niet vast, wie de koper wordt, staat ook nog niet vast en toch is de hele begroting hierop gebouwd. De tijdsduur staat ook nog niet vast, dit kan net zo goed eeuwigdurend zijn. U was hier trots op, mijnheer de burgemeester, maar wij van de N-VA denken toch dat u dit wat te rooskleurig inziet."

"Een tweede wondermiddel is de herfinanciering van een reeks lopende leningen met verschillende duurtijden naar één lening van 20 jaar en een rentevoet van 1,73%. Er dient wel een wederbeleggingsvergoeding te worden betaald. Maar voor 24 van de 51 leningen is de looptijd langer en de intrestvoet hoger. Daarnaast is er nog de wederbeleggingsvergoeding van 1,4 miljoen euro. Ik begrijp niet hoe de Oostendse burger hier voordeel uithaalt."

"U was op 1 december heel optimistisch voor de camera over dit budget, maar we kunnen alleen maar hopen dat u toen onder invloed was. Dit budget kost de Oostendenaar 2,2 miljoen euro, het enige wat u hiermee doet is de schuld doorschuiven naar de toekomst. Dat is schuldig verzuim. Waarom wil u de grootbank ING een cadeau doen van 2,2 miljoen euro."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

John Crombez is afwezig

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Minder schulden in 2016"

Martine Lesaffre (Open VLD) overloopt de geplande investeringen van het meerjarenplan 2016-2019.

"Ondertussen is het BBC-decreet (budget- en beheerscyclus) bekend voor iedereen. Er zijn twee financiële normen, twee voorwaarden waaraan het meerjarenplan moet voldoen. Eerst en vooral moeten de resultaten van de kasbasis nul zijn en ten tweede moet de autofinancieringsmarge in 2019 positief zijn."

"Het opmaken van het budget heeft tijd in beslag genomen. We hebben duizenden lijnen onder de loep genomen en geanalyseerd. Dit was een huzarenstukje."

"Onze schuld zal in 2016 dalen", gaat de schepen verder. "In 2019 zullen onze schulden gedaald zijn tot 77 miljoen. En minder dan 8% van het budget zal gaan naar afbetaling van schulden."

"Dit is een ambitieus programma. Kwaliteit is de gouden draad. We zetten ook in op jonge gezinnen en kinderen: opvang, speelpleintjes, nieuwe fietsverbindingen, duurzaamheid. En participatie en wijkwerking sluitstuk. De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in de Mansveldstraat op de Vuurtorenwijk moet het begin zijn van een nieuwe cyclus."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Budget Sociaal Huis snel goedgekeurd

Het budget van het Sociaal Huis is al goedgekeurd. Vanessa Vens legde eerst uit dat het Sociaal Huis het roer een beetje omgooit en de cliënt meer centraal stelt. "Die krijgt een actievere rol in zijn eigen toekomst", aldus Vens. "De taal is een heel belangrijk item: 57% van de mensen is anderstalig. We gaan net zoals de stad op afspraak werken omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen leren afspraken maken. We willen evolueren naar 50 sociale tewerkstellingen in de privésector dit jaar. We bouwen ook een nieuwe vleugel aan rusthuis Lacourt en we starten de bouw van de sociale kruidenier."

Enkel Patrick De Vyt van het Vlaams Belang replikeerde. Hij merkte op dat het aantal mensen met een uitkering in drie jaar met 50% gestegen is, daar waar ze in de laatste jaren van de vorige legislatuur met 30% waren gedaald. Hij pleit voor een fraudecel en voor het koppelen van het leefloon aan budgetbegeleiding. "We zitten voor budgetbegeleiding met een wachttijd van meer dan drie maanden. Dat kan niet in de stad met de grootste graad van kansarmoede van de centrumsteden", aldus De Vyt.

"Het Sociaal Huis moet ook stoppen met bouwprojecten die gedoemd zijn om te mislukken, zoals de Zeeparel (serviceflats in de Torhoutsesteenweg) en het nieuwe dienstencentrum De Schelpe", vindt De Vyt. "We moeten ook geen vluchtelingen aantrekken, deze die we van hogerhand verplicht krijgen zijn al voldoende." Het Vlaams Belang pleitte ook voor een volledige samenwerking tussen Sociaal Huis en stadsbestuur. "Heeft een afzonderlijk budget nog wel zin?", vroeg De Vyt zich af.

Björn Anseeuw (N-VA) vroeg meteen de stemming over het budget van het Sociaal Huis. Hij zei wel dat dit buget tot het geheel van het stadsbeleid hoorde en hij er later op terug zal komen. Dat zorgde meteen voor het einde van het debat. Het budget en het meerjarenplan werden goedgekeurd door de meerderheid, Groen onthield zich. Ook over de aanpassing aan het meerjarenplan 2015-2019 en de derde budgetwijziging 2015 werd meteen gestemd.