Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Voer indoor fietsstallingen in"

De laatste interpellatie komt van Steven Nagels (N-VA). Hij stelt een vraag over de mogelijkheid tot indoor fietsparkings.

"Ik wil dat gerust bekijken", reageert schepen Vandecasteele. "Bijvoorbeeld aan de Lijnbaanstraat zou dat mogelijk zijn. In de Langestraat - als er centen zijn - zou dat ook makkelijk zijn. Dat kan een oplossing zijn om leegstand weg te werken."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Vroeger konden er twee vissersboten liggen, nu zes"

Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert op de vragen van Yves Miroir.

"In alle voorstellen is het voorzien dat de vissers laden en lossen aan de kaaien. Niet via de pontons, dat wil ik even verduidelijken. Er was wel een laad-en loszone voorzien naast de Franlis. Er waren vijf van de zes vissers akkoord. Met de persoon die niet akkoord was, hebben we afgesproken dat zij de eerste plaats krijgen op de pontons. In het verleden konden daar twee boten liggen, nu kunnen er zes liggen. Dat is dus een voordeel dat ze vroeger niet hadden."

"Ik begrijp nog altijd niet waarom die Franlis daar moet liggen", reageert Yves Miroir.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"De kustvissers worden stiefmoederlijk behandeld"

De voorlaatste interpellatie is er eentje van Yves Miroir (SP.A).

"Men stelt voor om in de plaats van de kustvissers aan de vistrap, de Franlis te leggen. Ik begrijp totaal niet waarom dat zou moeten. Er zijn toch nog plaatsen in de haven? De hele lengte voor de kustvissers daar is nog 60 meter. Vroeger was dat het hele dok. Nu wil men de kustvissers weg, door ze aan pontons te leggen." Hij benadrukt het unieke karakter van de vistrap en vraagt dat het stadsbestuur de kustvisserij verder blijft ondersteunen.

Björn Anseeuw (N-VA) wil zich aansluiten bij de interpellatie van Yves Miroir. "We moeten ook wel oog hebben voor de moeilijke situatie waarin kustvissers moeten werken. We moeten hen koesteren en zorgen dat ze hier nog lang hun ding kunnen doen. Ik heb zelf contact opgenomen met MDK met de vraag of ze wilden samenzitten met de kustvissers. Twee dagen later was het tot een compromis gekomen. De kustvissers worden door dit stadsbestuur stiefmoederlijk behandeld."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Wat met afvaloverlast in de binnenstad?

De volgende interpellatie komt van Sofie Cloet (Groen). Ze heeft het over de blijvende afvaloverlast in de binnenstad. Ze pleit voor ander soort huisvuilophaling tijdens het broedseizoen van meeuwen. "Is het stadsbestuur hiertoe bereid? Zoals met ophaling voor 10 uur 's morgens, niet 13 uur in de middag?"

Bevoegd schepen Jean Vandecasteele (SP.A) geeft haar een antwoord. "Het aantal meeuwen dat lastig is neemt af. Het is voor de eerste keer in jaren dat ik dat hoor. Wij hebben al de maatregelen genomen om de ophalingen in de zones dichtst bij de kust, de ophaling tussen 7 en 12 uur 's morgens te organiseren. Wil je dat nog vroeger, heb je problemen. Het contract met de IVOO loopt nog tot 2023. Nachtophaling kost dan 30% meer."

"Wij investeren in afvalstraten. Nu zijn er 8, volgend jaar komen er 10 bij. We kunnen aan 100 raken in vijf jaar. Dat is de toekomst."

"Wat met harde zakken? Dat is onpraktisch. De afvalophalers werken praktisch en in een beperkte tijd. Ik heb de alternatieven opgesomd."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Natacha Waldmann over jeugdsubsidies voor KVO

Natacha Waldmann (Groen) interpelleert over het toekennen van de jeugdsubsidie aan KVO.

"Het nieuwe bestuur moet tijd krijgen om te bewijzen dat het deze keer wél menens is met de KVO-jeugd. We zijn tevreden met de maatschappelijke return, maar blijven vragen stellen bij het sportieve luik. Er is een afbouw bij de jeugdwerking, wat men niet verwacht bij de toekenning van een dergelijke subsidie. Welke stappen zet de stad in ondersteuning naar de club? Hoe komt het dat men dan toch aan alle voorwaarden voldoet? In het dossier dat ik kreeg werd er aan twee voorwaarden niet voldaan."

Schepen Arne Deblauwe (SP.A) reageert: "KVO heeft alle punten van de subsidieovereenkomst nageleefd. Als we zien dat er iets niet klopt, treden we in dialoog."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"De zone rond de vuurtoren wordt weer duinengebied"

De Groen-fractie is actief, want ook de volgende interpellatie komt van Wouter De Vriendt.

"De omgeving rond het Maritiem Plein, de slipway en de bunkers aan de sluizen liggen er verwaasloosd bij. Het lijkt meer en meer op een verwaarloosd stort."

Maar: Wouter De Vriendt had zijn interpellatie vorige week ingediend. "En vandaag is daar een grote opkuisactie geweest. Hoog tijd."

"De actie daarvoor was in het kader van het plaatsen van een hekken rond de slipway", reageert schepen Jean Vandecasteele. "Zolang het Hof van Beroep geen uitspraak heeft gedaan over de Siol (houten vissersschip, red.), kunnen we niet verder."

"MSO maakt samen met erfgoed een masteplan om de hele site rond de bunkers te ontwikkelen. Ze zouden willen beginnen werken in 2020."

"We gaan ook de duinenzone rond de vuurtoren uitbreiden. Dat begint in het najaar. Er komt een plein aan de Buskruitstraat, de paden worden opnieuw aangelegd, er zijn zitbanken voorzien. We beginnen als het broedseizoen gedaan is, 1 juli dus."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Natacha Waldmann (Groen) komt op Twitter nog even terug op weggestemde voorstel van partijgenoot Sofie Cloet

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Nieuwe vismijn moet klaar zijn in maart 2019

De volgende interpellatie komt van Wouter De Vriendt (Groen) en gaat over nieuwe vismijn.

Hij stelt zich vragen over de timing van de bouw van de nieuwe vismijn en stelt zich ook vragen over het geschil met de Vlaamse Visveiling. "Zij hebben de afspraken rond de visaanvoer in Oostende niet nageleefd. Wat is de stand van zaken rond de gerechtelijke procedure hierrond?"

Burgemeester Vande Lanotte (SP.A) : "Er zijn 10 opslagplaatsen gebouwd, maar niet allemaal verhuurd. Maar dat is een investering die is doorgevoerd."

"Tussen de stad en de Visveiling is er nooit een afspraak geweest dat ze moésten bouwen. We hadden wel het gegeven dat men 45% van de vis moest aanlanden in Oostende. Er is ondertussen een akkoord-vonnis. De Vlaamse Visveiling moet 106.000 euro betalen, maar met uitstel tot april volgend jaar. De vismijn moet klaar zijn tegen eind maart 2019. En dan moeten zij die 106.000 euro niet betalen. Dan hebben de garantie dat ze vismijn zullen bouwen. Bovendien is er met de Visveiling gepraat en is er een nieuwe methodiek, met vaste dagen. Dus in 2018 hebben we meer dan 41% geveild in Oostende. Deze maand zelfs 44%. In de gemeenteraad werd altijd gezegd dat de vismijn er niet ging komen, wel, die is nu onderweg."

Yves Miroir (Groen) reageert verontwaardigd over het akkoord-vonnis. "Wij wisten hier totaal niet van."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Is het nu zo moeilijk om te antwoorden op mijn vraag?"

Wouter De Vriendt (Groen) stelt de vraag: "Kan er hier iemand van de collega's zeer helder en duidelijk zeggen welke stappen er nog zullen gezet worden? Wie zal gaan spreken met wie?"

"Er zijn een aantal opmerkingen geformuleerd door de commissie", zegt Bart Tommelein. "De beslissing moet nu genomen worden door de gemeenteraad en de Vlaamse regering."

Johan Vande Lanotte: "Er is nergens gezegd dat er nu nog onderhandelingen komen. De commissie heeft een advies geformuleerd, en nu moet er een beslissing worden genomen."

"Het is intriest", reageert Björn Anseeuw fel. "Ik vind dit niet om te lachen. Is het nu zo moeilijk om te antwoorden op mijn vraag?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Bart Tommelein heeft geen zin in een discussie

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Bart Tommelein: "Geen politieke spelletjes over dit dossier"

Bart Tommelein (Open VLD) antwoordt op de vraag van Wouter De Vriendt of de Vlaams minister misschien duidelijkheid kan scheppen.

Tommelein: "Ik vind het not done dat u het woord tot mij richt. Voor mij was het de eerste officiële samenkomst met de voorzitter van de commissie. Ik was dus volledig objectief. We gaan hier deze discussie niet voeren, maar op het moment wanneer de beslissing wordt genomen. Als er randbemerkingen zijn, is het toch logisch om dat eerst te bekijken. Het antwoord van de burgemeester was wat mij betreft heel duidelijk."

"Wij willen zo snel mogelijk voor dit dossier een duurzame oplossing. Ik ga daar dus in de komende weken geen politieke spelletjes over spelen. En ik zal dat ook niet toestaan."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Oppositie reageert op het dossier Thermae Palace

Björn Anseeuw (N-VA) reageert: "Ik ben bezorgd want er moet snel worden beslist en snel werken worden uitgevoerd. Want ik wil waarschuwen voor een jarenlange juridische procedureslag als u het contract met de huidige huurder zou verbreken. Er is al veel tijd verloren. Ik herinner u aan het dossier van het Media Center, de Koninklijke Villa. Ik wil mijn vraag dan ook nog eens herhalen: wat gaat u met dat contract doen?"

Wouter De Vriendt (Groen): "De commissie is zeer duidelijk om het dossier toe te wijzen aan één van beide kandidaten. Ik vind niet dat u goed hebt geantwoord op onze vraag. Wij hadden het over politieke inmenging. Klopt het dat het Johan Vande Lanotte is die gesprekken zal voeren met beide kandidaten, zoals we in de pers lezen?"

Björn Anseeuw: "Ik vind dit zeer laag bij de grond. Gaat u zich aan het contract houden of niet?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Beslissing over Thermae Palace in augustus"

Björn Anseeuw (N-VA) hamert op het feit dat het Thermae Palace meer en meer een litteken van stad is. "Er moet eindelijk eens een goede beslissing worden genomen."

"De beslissing was voorzien voor eind 2017, niet zonder reden: de overeenkomst met de huidige huurder. Het meest bekend aspect hiervan in de schadevergoeding bij het verbreken van het contract: 8 miljoen euro."

Hij stelt zich de vraag wat de stad gaat doen met die overeenkomst.

Johan Vande Lanotte: "Ik zal zeer kort zijn hierover omdat het over een juridische procedure gaat. Vandaag liggen er twee dossiers op tafel die door de commissie als vrij positief worden beoordeeld. Dat was niet zo in het verleden, en het verlengen van de termijn heeft dus wel wat opgeleverd. Aan onze juridische specialisten hebben we gevraagd wat we moeten doen."

"Onze advocaten hebben alvast laten weten dat er drie opties zijn. Een: we gaan voor geen van de twee kandidaten en moeten dus opnieuw praten met de huurder. Twee: we wijzen het toe aan de eerste. Drie: we geven het voordeel aan de derde. Dit zou allemaal perfect legaal zijn."

"Maar goed, bij de twee kandidaten zijn een aantal randbemerkingen gemaakt. Op basis hiervan hebben we beslist om een aantal extra specificaties te vragen. Dat zal gebeuren door de Vlaamse regering en de juridische specialisten. Dat moet gebeuren in de komende weken zodat we in augustus op de gemeenteraad met een beslissing kunnen komen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Ook Christian Verougstraete (Vlaams Belang) heeft een interpellatie ingediend over de toestand rond de parel van de kust.

"Het bleef lang stil in het Thermae-dossier. Via de pers vernamen we nu dat de Eau-telcommissie een advies gegeven heeft. De gemeenteraad heeft het recht de volledige inhoud van dit dossier te kennen. Graag meer uitleg omtrent de huidige stand van zaken in dit lang aanslepend dossier."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Hét dossier van de avond: de interpellaties over het Thermae Palace van start

De interpellaties over het Thermae Palace starten. Alle oppositiepartijen stellen hier vragen over.

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt begint. "Op 8 juni heeft de Eau-tel Commissie een voorstel van toewijzing geformuleerd."

Hij vraagt zich af waarom het nog nodig is om met beide kandidaten te gaan praten. "Als het advies van de commissie niet gevolgd wordt, waarom dan een commissie inroepen? Wij hameren op de nood aan een objectieve procedure. In het verleden hebben we ook al gewezen op de inmenging van de burgemeester."

"De beslissing moest vallen op 31 december 2017. Dat is verlengd naar 30 maart 2018. Dat werd overeengekomen met de huidige uitbater, omdat de handelsovereenkomst moest worden beëindigd. Wat zijn de consequenties hiervan?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"De grootste zwemvijver van onze stad ligt aan het strand"

De interpellaties gaan van start.

Katty Tournoij (Vlaams Belang) bijt de spits af. Zij pleit voor een zwemvijver als aanvulling voor een stedelijk zwembad.

Arne Deblauwe (SP.A) antwoordt: "Dat is niet zo evident. Er zijn heel wat voorwaarden aan verbonden, niet in het min de hygiëne. De grootste zwemvijver van onze stad ligt aan het strand."

Katty Tournoij vindt het jammer dat er niet gezocht wordt naar een alternatief.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Sofie Cloet pleit voor een sticker 'ja, ik wil reclame'.

Sofie Cloet (Groen), pas terug uit zwangerschapsverlof, heeft een agendapunt toegevoegd. Ze vraag voor een ja/ja-sticker voor reclame op de brievenbussen.

"Het is nu zo dat iedereen automatisch publiciteit in de bus krijgt, tenzij er een sticker hangt met ja/nee of nee/nee. Wij willen dat systeem omdraaien: enkel wie een sticker plakt, 'ja, ik wil reclame', krijgt nog reclame in de bus."

Ze verwijst daarbij naar Amsterdam, waar het systeem al in voege is.

Schepen Tom Germonpré (SP.A) reageert: "We zullen zorgen dat de stickers nee/nee, beter worden verdeeld. Zodat mensen bewust kiezen om al dan niet reclame in de bus te krijgen. Waar we wel moeten opletten, is dat het vaak gaat om mensen die geen toegang hebben tot internet. Zij hangen af van die reclame als beron van informatie. Het zou goed zijn om dus eens te gaan kijken naar Amsterdam en dan terug te koppelen."

Er wordt gestemd; het voorstel wordt niet goedgekeurd.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Nieuw reglement voor de buitenschoolse kinderopvang

Charlotte Verkeyn (N-VA) komt ook op punt 45 - over het reglement op de buitenschoolse kinderopvang - tussen. "Wij hebben het reglement nog eens nagelezen en de regel rond opvang wanneer je kind ziek is, is nog niet helemaal duidelijk. We vragen dan ook dat dit tegen de gemeenteraad van augustus opgelost is."

Schepen Tom Germonpré (SP.A): "Heel wat meer mensen kunnen beroep doen op de kinderopvang door het nieuwe reglement. We hebben afgesproken dat dit op een menselijke manier moet gebeuren."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Een grote maffia op de kop van arme kinderen"

Charlotte Verkeyn (N-VA) komt tussen bij de goedkeuring voor de subsidie van CKG Kapoentje. Keshia Van Gaeveren (SP.A), die werkt bij CKG Kapoentje, verlaat voor dit punt de zaal.

"Ook vorig jaar kwamen wij al tussen op dit punt. Nu zouden wij nog eens - naast de loonskosten - moeten extra subsidiëren voor de werkingskosten. We hebben al meerdere vragen gesteld hierover."

Volgens Charlotte Verkeyn is het een "maffia op de kop van arme kinderen".

Het punt wordt goedgekeurd.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Wat met het renovatiefonds van het AGSO?"

Wouter De Vriendt (Groen) komt tussen op punt 28, de goedkeuring van het jaarverslag van het AGSO. "Het AGSO zou een renovatiefonds opstarten waarbij ze woningen kopen, renoveren en weer verkopen aan particulieren. Het werd groots aangekondigd, maar wordt niet uitgevoerd. In het budget is daar trouwens geen aparte post voor terug te vinden."

"Wij betreuren dat", zegt hij. "Inbreiding is absoluut de toekomst. En daarmee kan je ook investeren in erfgoed. Wat zijn de plannen van de schepen?"

Kurt Claeys (Open VLD) reageert. "Wij zijn niet verplicht om daar een bedrag op in te zetten, maar de belangrijkste reden is het commerciële oogpunt; om het niet kenbaar te maken. We zijn ook continu op zoek naar panden. Dat project gaat dus steeds verder, en we maken er budget voor vrij."

Wouter De Vriendt benadrukt nog eens dat hij het bijzonder jammer vindt dat het project niet van de grond komt.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

De gemeenteraad gaat van start!

De gemeenteraad start met de uitreiking van de brevetten van de Laureaten en Ereteken van de Arbeid.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

De lekker lange gemeenteraad kan beginnen...

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen

Zowel Groen, N-VA als Vlaams Belang hebben het over de stand van zaken in het dossier Thermae Palace en Koninklijke Gaanderijen.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Uitgebreide agenda

Op de agenda in openbare zitting staan er 57 punten. Er zijn tien interpellaties.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Andere interpellaties

Verder heeft Wouter De Vriendt het ook nog over het uitblijven van de bouw van een nieuwe vismijn en de verwaarlozing en verloedering in de omgeving van het Maritiem Plein en de slipway.

Zijn Groen-collega Natacha Waldmann interpelleert over de jeugdwerking van KVO, Yves Miroir (Groen) over de bereikbaarheid van de vistrap, en Sofie Cloet heeft het over de meeuwenproblematiek en het afval op straat. Zij heeft ook nog een extra agendapunt op de agenda gezet: voor de invoering van een reclamesticker 'ja/ja'.

N-VA-raadslid Steven Nagels doet een voorstel om indoor fietsenstallingen in te voeren. Tot slot stelt Katty Tournoij (Vlaams Belang) een vraag over openluchtzwembaden in Oostende.