Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Einde van de zitting

Na een kleine vier uur zit de gemeenteraad er weer op.

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht, van vrijdag 22 september.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Nieuwpoort is vuiler dan Middelkerke"

Natacha Lejaeghere (onafhankelijke) interpelleert over onkruid in Middelkerke. "Niet alleen de straten van onze gemeente, maar ook het kerkhof van Westende wordt overwoekerd door gras en onkruid. Veel inwoners spreken hun ongenoegen uit."

Schepen Francine Ampe-Duron (CD&V): "Ik ben op de hoogte van deze problematiek. Sinds 2015 mogen we geen pesticiden meer gebruiken als gemeentebestuur. We zijn bezig met de begraafplaatsen om te vormen naar groene begraafplaatsen waar we kunnen maaien of siergrassen kunnen voorzien. Dat is een proces van lange tijd. De begraafplaatsen op het hinterland zijn al aangepakt, Westende en Lombardsijde worden aangepakt. Ik ging gisteren nog naar Westende en het lag er mooi bij op het kerkhof."

"Ik ging deze week ook kijken, het lag er echt nog niet proper bij", repliceert Natacha Lejaeghere.

"Dat zijn momentopnames. Het kerkhof ligt er vandaag heel netjes bij. Het ingezaaide gras komt nu pas op. De grafzerken moeten onderhouden worden door de inwoners. Waar de paadjes heel smal zijn, komt er sierschors. Gisteren lag het er proper bij, in het voorjaar doen we verder in alle deelgemeenten. De Oesterbank laat mensen ook manueel het onkruid verwijderen. Wij zetten in op ons openbaar domein. In de zomer staan de auto's in de weg en is het onderhoud moeilijker, maar we doen ons best. Nieuwpoort ligt er vuiler bij dan Middelkerke", aldus Francine Ampe-Duron.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Paaltjes op de dijk

Sandra Van den Bossche (LDD): "Wie is er bevoegd voor het afsluiten van de dijk? Wie beschikt er naast de politie en de gemeentediensten nog over sleutels en zijn de paaltjes voldoende beveiligd?"

"De preventiedienst is verantwoordelijk. Iemand gaat om 6 uur 's morgens openen. Die paaltjes komen los nadat ze een paar keer gebruikt worden. Dit is geen ideale oplossing. Paaltjes in de grond, zoiets werkt niet. Dat leerde ik bij de kustburgemeesters deze week", antwoordt de burgemeester.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Afwezigheid van ambtenaren

Diego Demarcke (LDD):"Ik stelde al meermaals vast dat bij ziekte of afwezigheid van ambtenaren bepaalde dienstverleningen grote vertraging oplopen. Onlangs liep door een langdurige afwezigheid van een ambtenaar de aanvraag voor een parkeerplaats voor mindervaliden een onverantwoorde vertraging op. Hoe wordt de vervanging van ambtenaren voorzien tijdens hun langdurige afwezigheid en hoe zit het met de afdeling van de dossiers tijdens hun afwezigheid?"

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD):"Wanneer contractuelen ziek zijn, worden ze vervangen. De meeste personeelsleden zitten per 3, per 4 of per 6 in een bureau. Zij weten waarmee hun collega's bezig zijn."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Parkeerautomaten in Westende?

Natacha Lejaeghere (onafhankelijke): "Wat is het parkeerbeleid in de Westendelaan en het marktplein in Westende-Dorp?"

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD): "We weten dat er enkele parkeerplaatsen zijn weggevallen. Er was een overleg met de handelaarsbond. Zij vragen om een blauwe schijf in te voeren, dat zullen we bespreken. Er is misschien een oplossing als jullie volgende gemeenteraad meehelpen in de budgetwijziging."

"Er was geen beleid voor de werken begonnen, eigenlijk. We gaan nog een parkingsje zetten", aldus Lode Maesen.

"Een inwoner kreeg van uw kabinet een mail dat het idee leeft dat er parkeerautomaten zouden komen", weet Natacha Lejaeghere. "We zullen alles bespreken in de cel mobiliteit. Of er geen parkeerautomaten komen? Dat hebben we nog niet beslist. Er moet trouwens nog een toplaag komen", aldus Liliane Pylyser-Dewulf.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Schepen Dewulf trekt fors van leer

Tom Dedecker (LDD): "In juli vernam ik via de media, bij monde van schepen Liliane Pylyser-Dewulf, dat het schepencollege beslist heeft om een klacht neer te leggen lastens de voltallige oppositie wegens laster en eerroof en een forse schadevergoeding te zullen eisen. De schadevergoeding zou zowaar bestemd zijn voor het Kinderkankerfonds. Werd dergelijke klacht reeds ingediend door schepen Dewulf of door het schepencollege? Of sprak de schepen voor haar beurt? Op Focus-WTV gaf u een intellectueel hoogstaand interview. 'Betalen gaan ze', schreeuwde u. Is het de bedoeling om de oppositie monddood te maken door het dreigen met klachten en is het Kinderkankerfonds op de hoogte van de politieke recuperatie van de schepen? Dat u zich al eens vergist, weten we. U durft het economisch belang van uw familie al eens verwarren met het algemeen belang."

Schepen Liliane Pylyser-Dewulf:" Het schepencollege heeft geen beslissing genomen. Of dat zal gebeuren? Dat weet ik niet. Wel heb ik een bekende, bekwame strafpleiter onder de arm genomen. Ik ga individueel in de aanval. Dit pik ik niet meer, ik ben 70 jaar. Wat deed u trouwens vanmorgen met de cameramensen voor mijn deur?"

"Dat zijn uw zaken niet. U gaat mij niet beperken in mijn bewegingsvrijheid", zegt Tom Dedecker.

Daarop vertelt de schepen over haar persoonlijke band met het Kinderkankerfonds.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Vlaanderen kijkt toe"

"Ik ben niet alleen met Willy Michiels gaan eten, ik ben met meneer Versluys ook gaan eten, op KV Oostende", roept de burgemeester even later in het debat wanneer Jean-Marie Dedecker haar corruptie verwijt.

"Jullie hebben de Middelkerkenaars voor 46 miljoen opgelicht", herhaalt Jean-Marie Dedecker zijn uitspraak van elke gemeenteraad - deze keer voor de camera. "Jij hebt de hele boel gesaboteerd", zegt Liliane Pylyser-Dewulf.

Daarop ontspoort de zitting opnieuw. "Lees het vonnis", roept Danny Van den Broucke (onafhankelijke) naar Jean-Marie Dedecker, terugblikkend op de agendapunten over het tennisdossier. "Vlaanderen kijkt toe", zegt Lode Maesen sarcastisch, doelend op de aanwezige cameraploeg.

Daarmee is de discussie over het casino voorlopig achter de rug.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Debat wordt grimmig

"Blijkbaar is behoorlijk bestuur en veiligheid hier à la tête du cliënt. Het casinodossier heeft al een kwalijke naam", aldus Geert Verdonck.

"U heeft er toch alle belang bij dat de sloopvergunning gekoppeld is aan de bouwvergunning", merkt Dirk De Poortere op.

"Ik ben tevreden dat Middelkerke een nieuw casino krijgt. Stop nu toch eens al die negativiteit. Het is gedaan voor mij, ik ben al die zever moe", stelt de burgemeester.

"Wij zijn verkozen om oppositie te voeren, om het beleid te controleren", haalt Lode Maesen uit.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Geen krakers in het huidige casino"

"Chapeau dat u de kranten zo goed leest, meneer Verdonck. Als de journalist schrijft dat de vergunning in orde is, dan kan ik daar niet aan doen", zegt de burgemeester.

"Vreemd, want ook Focus-WTV berichtte vandaag hetzelfde op hun website", aldus Geert Verdonck.

"De sloopaanvraag is binnen. De timing zal bekeken worden door onze stedenbouwkundige ambtenaar. Daarna bekijkt het schepencollege de veiligheid, het straatbeeld en het oneigenlijk gebruik. Wij gaan die dingen bekijken", aldus de burgemeester. "Wat ik bedoel met oneigenlijk gebruik? Krakers, bijvoorbeeld. Wij hebben het recht om te overleggen binnen de meerderheid. De slopingsaanvraag is nog maar binnen. Alles is in handen van bouwheer Testerep."

"U moet toch een visie hebben? In de toeristische zone mag pas gestart worden met afbraakwerken nadat de bouwvergunning voor het nieuw op te trekken pand verleend is", aldus Geert Verdonck.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Doet u maar meneer Dedecker, ze zijn aan't filmen"

Geert Verdonck (Progressief Kartel):"U vertelt vandaag verschillende dingen over het casinoproject. Is er nu een sloopvergunning of niet? Er is nog geen afbraakvergunning, er is nog geen bouwvergunning. Op één dag tijd communiceert u twee verschillende dingen aan de pers. Ik zou niet graag in uw schoenen staan. U weet dat de sloopvergunning er niet is, waarom zegt u dat dan? U maakt het hele schepencollege op die manier belachelijk. Dedju, Verdonck weet het dachten jullie toen ik de gemeentelijke diensten vandaag contacteerde om meer informatie te krijgen. Toen veranderde u uw woorden."

Jean-Marie Dedecker (LDD): "Drie jaar en drie maanden geleden zat u met Willy Michiels aan tafel om het casinoproject te bespreken. Intussen zitten we met een krot. We hebben een gerechtelijk onderzoek gehad, een politie-inval... Dit dossier stinkt aan alle kanten."

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD):"Doet u maar meneer Dedecker, ze zijn aan't filmen", wijst de burgemeester op de aanwezige cameramensen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Onderzoek ter discussie

"Jullie hebben meer dan 70.000 euro uitgegeven aan een onderzoek. Het resultaat verdwijnt in de kast, en enkele maanden blijkt dat maar 33 procent van het personeel in Middelkerke tevreden is", zegt Jean-Marie Dedecker.

"Het gaat over het aantal personeelsleden dat die enquête ingevuld heeft", merkt burgemeester Janna Rommel-Opstaele op. "Ik heb de resultaten van die enquête niet bij me en ik ken ze niet vanbuiten, maar ik weet wel dat Middelkerke als een van de beste gemeenten van West-Vlaanderen uit de bus kwam."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Weinig belangstelling voor teamdag Middelkerkse personeelsleden

Lode Maesen: "Op 15 juni was er een teamdag voor het personeel. Er waren maar 130 aanwezigen op 371. Slechts een 20-tal mensen was aanwezig op het aansluitend koud buffet. Hoe was de evaluatie van deze teamdag en wat zal het gemeentebestuur ondernemen tegen het hoge afwezigheidscijfer? Ik zie dat de OCMW-voorzitter de builing heeft verlaten intussen. Jammer, want dit kan ook gekoppeld worden aan het beleid bij het OCMW van Middelkerke."

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD):"Wij doen al een paar dagen een teammiddag. Normaal gebeurt dat per dienst en kunnen de diensten kiezen uit workshops. Dit jaar wilden we het over een andere boeg gooien, waarbij de verschillende diensten gemixt werden en ze zo nieuwe mensen leerden kennen. Dat kwam voordien uit bij het personeel. 'Daar doen wij niet aan mee, als we al niet mogen samenzitten met ons eigen groepje', was de teneur. Het was bovendien examenperiode. De teamdag was een succes, de afwezigen hadden ongelijk."

"Is dat nu echt uw evaluatieverslag? De spelletjes sloegen niet aan en het was in de examenperiode? Evaluaties hou je meteen achteraf, niet maanden later. Niet moeilijk dat een audit negatieve resultaten geeft voor Middelkerke personeelsleden", aldus Lode Maesen.

"U tracht een en ander te verbloemen. Als men niet naar de teamdag kwam, moest men verlof nemen. Dat betekent dat 65 procent van het personeel liever vakantie neemt dan naar een teamdag te komen", aldus Tom Dedecker.

"Misschien is dat niet meer van deze tijd om de groepen onderling te mengen", merkt Danny Van den Broucke op.

"Als dat de teneur is, van elk het zijne, dan vind ik dat een jammerlijke evolutie. De kans om zo'n middag mee te maken, hangt van jezelf af", aldus de burgemeester.

"Ga dit grondig evalueren, want het is belangrijk dat het gemeentepersoneel een samenhorigheidsgevoel heeft", aldus Lode Maesen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Nieuwe verkavelingen in Lombardsijde?

Lode Maesen (Progressief Kartel): "We vernamen opnieuw de berichten over het traject van de kusttram in Lombardsijde. Al in 2013 werd hetzelfde nieuws aangekondigd, in 2015 gebeurde dat opnieuw en deze keer wordt het 2018. Wat is reeds definitief in dit dossier? Wat worden de nieuwe haltes aan de kustbaan die Lombardsijde zouden moeten bedienen en wat zal de frequentie van de bussen richting Oostende zijn? Ik ben ook benieuwd naar wat er zal gebeuren met de oude trambedding als de tram definitief in zijn nieuwe bedding zal rijden."

Schepen van Openbare Werken Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V):"De tram zal in eigen bedding rijden met twee tramhaltes, daarna volgt de halte Nieuwpoort-Stad. Er zijn twee doorsteken voor auto's en vijf voor auto's. Bevoegd minister Ben Weyts zegt dat het nieuwe traject operationeel zal zijn tegen de zomer van 2018. Daarna kunnen de sporen uitgebroken worden. De lijnen 68 en 69 zullen dezelfde frequentie aanhouden. Er komt een nieuwe bushalte."

"Ik hoop dat genoeg gekeken wordt naar de veiligheid van de jongeren en ouderen in Lombardsijde. Blijkbaar blijft het oude principe van de bussen behouden, in tegenstelling tot wat er in de pers te lezen valt. Ik wil vandaag horen wat jullie gaan doen met die oude trambedding. Als je die bedding drie jaar laat liggen, dan zal daar onkruid groeien", aldus Lode Maesen.

"De bedding ligt op grond van het Vlaams gewest. Wij mogen daar niet op eigen initiatief beslissen", zegt de schepen.

"Ik wil niet dat jullie opnieuw die paraplu opentrekken. U moet daarvoor strijden", aldus Lode Maesen. "Schrap de subsidies voor de tennis en investeer in de Middelkerke jeugd."

"Telkens er verkiezingen zijn, beslist men om de tram te verleggen. Dat gevoel besloop mij toen jullie met dit plan afkwamen. De tramlijn snijdt vandaag Lombardsijde in twee. Gelukkig is de trambedding niet van jullie, anders was het al lang verkaveld", aldus Tom Dedecker.

"Ik zou het niet meer dan logisch vinden dat de gemeenteraad nieuwe plannen onder ogen krijgt", zegt Geert Verdonck even later. "De procedures schrijven dat niet voor", aldus schepen Dewulf. "Wie de plannen wil zien, weet waar hij ze kan zien."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Zitting weer gestart

Pers en publiek mogen weer naar binnen, de interpellatieronde kan beginnen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Nog steeds live vanuit de gang

Geert Verdonck en Lode Maesen van Progressief Kartel verlaten de gesloten zitting. "Ze zijn daar allemaal verhaaltjes aan het vertellen, maar ik vertel liever verhaaltjes aan mijn kinderen", foetert Lode Maesen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Gezellige sfeer in de gang

De verslaggeving van de gemeenteraad gebeurt tijdelijk in de gang van het gemeentehuis, want de pers moest alle opnamemateriaal meenemen uit de raadzaal.

Binnen worden de twee toegevoegde agendapunten besproken in besloten zitting, buiten heerst er een gezellige en luidruchtige sfeer bij het publiek.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Zitting geschorst, poppen aan het dansen

Danny Van den Broucke (onafhankelijke) verlaat de raadzaal bij de bespreking van de laatste twee agendapunten omdat hij een rechtstreeks belang heeft.

Het extra agendapunt komt er op vraag van Jean-Marie Dedecker (LDD). De punten gaan over het voorstel van Jean-Marie Dedecker tot 'het opschorten van betaling van subsidies tennistornooien in 2017 georganiseerd door vzw WTC Lacodam' en 'terugvordering van subsidies tennistornooien georganiseerd door vzw WTC Lacodam'.

"Het is duidelijk over welk raadslid het gaat, dus het gaat over aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer van het raadslid raken", aldus Michel Landuyt. Hij vraagt het publiek en de pers om de raad te verlaten. Daarop zit het spel op de wagen. "Dit is een doofpotoperatie. Jullie lopen weg van jullie verantwoordelijkheid omdat het publiek dit niet mag weten", roept Jean-Marie Dedecker.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Oppositie heeft vragen bij Kerkenbeleidsplan

Bij het punt over het Kerkenbeleidsplan Middelkerke herhaalt Lode Maesen zijn eerdere oproep om de kerk van Leffinge open te stellen tijdens Leffingeleuren.

"Ik weet dat we deze documenten moeten opmaken om subsidies te krijgen, maar het is jammer dat er geen beleidsdoelstellingen aan gekoppeld zijn. Een gemiste kans", vult Geert Verdonck aan.

"Wij hebben niets te zeggen over wat eigendom is van de Kerkfabriek. Of wij een visie hebben? Het is hun eigendom, dus hun beleid. Ik sta ook achter uw idee voor de kerk in Leffinge, Lode, maar we hebben het destijds geprobeerd", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

"Er zijn af en toe wel culturele activiteiten in de kerk", stelt de burgemeester. "Een champagneweekend?", smaalt Jean-Marie Dedecker.

"De restauratie van de kerk van Leffinge kostte de belastingbetaler 5 miljoen euro. De kerk in Koksijde wordt gebruikt als judozaal. Dat kwam omdat het lokaal bestuur druk uitoefende op het kerkbestuur. Daar blijven jullie in gebreke", stelt Tom Dedecker (LDD).

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Adviesraad voor dierenwelzijn

De gemeente stelt voor om een gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn op te richten. "Als we adviesraden oprichten, laten we er dan ook rekening mee houden", oppert Lode Maesen (Progressief Kartel).

"De goudvissen zullen content zijn", zegt Jean-Marie Dedecker sarcastisch na de stemming.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Opnieuw stemmen geblazen

De raadsleden moeten een vertegenwoordiger aanstellen voor het regionaal comité van de WVI. Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) heeft haar ontslag ingediend als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in het regionaal comité van de WVI. "De datum van de raad van bestuur komt mij niet goed uit", aldus de schepen.

Als enige kandidaat krijgt Kristof Devos (CD&V) 20 van de 25 stemmen als nieuwe vertegenwoordiger.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Sereniteit troef

Opvallend: de raad verloopt tot dusver in een algemene sereniteit - in tegenstelling tot de meeste andere zittingen in Middelkerke. Misschien heeft de opvallende aanwezigheid van de cameraploeg daar iets mee te maken.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Projectvereniging Perspectief

De deelname aan de Projectvereniging Perspectief ligt ter tafel. Het voorgestelde samenwerkingsverband komt er in plaats van de bestaande interlokale vereniging CollaboRegiO. "Waarom heeft dat gefaald", wil Jean-Marie Dedecker (LDD) weten. "Wij hebben hier destijds voor gewaarschuwd."

"Het was onze plicht om daaraan mee te doen, maar het werd niet goed getrokken", geeft burgemeester Janna Rommel-Opstaele toe.

De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een decreet rond wijk-werken, de toekomstige vervanger van de wetgeving rond PWA. Tijdens de bespreking van de interlokale vereniging CollaboRegiO weergalmt een woordspeling met 'collaboreren' door de raadzaal.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Wissel in de OCMW-raad

Jan Vandamme heeft ontslag ingediend als OCMW-raadslid. Zijn opvolgers hebben verzaakt of voldoen niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bijgevolg zijn er geen opvolgers meer ter opvolging van het OCMW-raadslid. Er werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend ondertekend door alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordrachtsakte van het te vervangen lid hadden ondertekend. Leen Verstraete wordt voorgedragen als kandidaat werkend lid van de OCMW-raad.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Audit bij het OCMW

OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert (CD&V) licht de jaarrekening 2016 van het OCMW toe. "We mogen fier zijn op de investeringen die we destijds deden in het dagverzorgingscentrum", klopt hij zichzelf op de borst. "We blijven aandacht besteden aan de sociaal zwakkeren. Nog een pijler is de optimalisatie van de thuiszorgdiensten, net als de bestrijding van de lokale kinderarmoede. We maakten een inventaris op van de bestaande situatie en de knelpunten."

Geert Verdonck (Progessief Kartel): "Ik mis iets in uw betoog. Er wordt gesproken over allerlei projecten, maar wat ik mis, is het personeel. Er was onlangs een audit bij het OCMW en de resultaten waren niet echt lovend."

"Nog niet de helft van onze personeelsleden heeft die enquête ingevuld. We hebben maatregelen genomen. Onze preventiemedewerker werd ingeschakeld, net als de bevoegde diensten. Er kwam een werkgroep en de reactie van de personeelsleden was erg constructief. Ze voelden zich gekwetst, want de overgrote meerderheid van de personeelsleden komt tevreden naar het werk. U wil iets op stang jagen, denk ik", zegt Dirk Gilliaert.

"Jullie hebben dat onderzoek georganiseerd, ik niet", repliceert Geert Verdonck. "Als mensen afzijdig blijven om deel te nemen aan het onderzoek, dan betekent dat iets. Er is wel degelijk een probleem. Dit is niet weer de schuld van de oppositie, zoals gebruikelijk. Er is ongenoegen bij sommige OCMW-werknemers en ze hebben niet allemaal ongelijk."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Sluipverkeer in Middelkerkse wijken

Lode Maesen (Progressief Kartel): "De werken op de N318 slepen al heel lang aan. De wijken worden overspoeld door sluipverkeer. Heel veel verkeer gaat door wegen die bedoeld zijn voor plaatselijk verkeer. Kan hierop meer gecontroleerd worden?"

Korpschef Joos Duchi: "De werken duren al lange tijd en het einde is nog niet voor morgen. De omleidingswegen worden vrij goed gevolgd, merken we. Controleren op 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' is niet evident. We hebben maatregelen genomen, onder meer door preventieve snelheidsborden."

"Een 30 km-zone zou meer gepast zijn. U schetst een vertekend beeld met de cijfers die u opnoemt. Meer controles zouden welkom zijn", aldus Lode Maesen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

En we zijn vertrokken

Zoals gebruikelijk stemt Jean-Marie Dedecker tegen bij het verslag van de vorige zitting. Anthony Goethaels (N-VA) komt ook tussen, maar voorzitter Michel Landuyt (Open VLD) wil niet antwoorden. "Hier stemmen we enkel het verslag."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

VRT aanwezig in de raadzaal voor Pano-reportage

Een cameraploeg van de VRT is aanwezig in de raadzaal voor een reportage voor Pano, het vroegere Panorama, over het casinodossier.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Vragen over kusttram, klachten tegen de oppositie en... het casinodossier

Lode Maesen (Progressief Kartel) komt tussen over de werken op de N318 en het traject van de kusttram in Lombardsijde.

Geert Verdonck (Progressief Kartel) en Jean-Marie Dedecker (LDD) komen dan weer tussen over het casinodossier. "Op 1 september werd het casino op de zeedijk definitief gesloten en overgeplaatst naar het Sporthotel. De aanbesteding voor de nieuwbouw werd negen maanden geleden goedgekeurd. Hoe ver staat het met de plannen en met de bouwaanvraag? Wat met de sloop van het bestaande gebouw", wil Geert Verdonck weten.

"In juli vernam ik via de media, bij monde van schepen Liliane Pylyser-Dewulf, dat het schepencollege beslist heeft om een klacht neer te leggen lastens de voltallige oppositie wegens laster en eerroof en een forse schadevergoeding te zullen eisen", interpelleert Tom Dedecker. "De schadevergoeding zou zowaar bestemd zijn voor het Kinderkankerfonds. Werd dergelijke klacht reeds ingediend door schepen Dewulf of door het schepencollege? Of sprak de schepen voor haar beurt? Is het de bedoeling om de oppositie monddood te maken door het dreigen met klachten en is het Kinderkankerfonds op de hoogte van de politieke recuperatie van de schepen?"

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Start van het politieke najaar

Na een maand afwezigheid komt de gemeenteraad van Middelkerke donderdagavond opnieuw samen. Op de agenda staan 20 punten, maar vooral de interpellatieronde belooft de moeite te worden.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

In een notendop

© KW