Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Hoeveel ruimte nodig?

Schepen Vanryckegem : "De daling in De Steiger ligt voor een groot stuk aan een arbeidsorganisatie die er lange tijd gelogeerd heeft. Dat moet er uitgefilterd worden."

"We merken ook dat mensen bewuster gaan nadenken hoeveel ruimte ze nodig hebben. Dat drukt de verwarmingskosten."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

52 minder initiatieven

Angelique Declercq (SP.A) : "Ik heb cijfers gevraagd en ik zie dat het gebruik daalt. Voor De Steiger waren er 52 minder initiatieven. In het LDC Rekkem was het verschil nog groter. Bij de jeugdorganisaties is er een stijging. De prijzen van de jeugdsites zijn een stuk lager en volwassen verenigingen verhuizen naar die jeugdsites. Voor bepaalde situaties is 5 euro inderdaad niet veel, maar in andere gevallen gaat het om meer dan 100 euro."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Prijzen liggen al behoorlijk laag"

"De wijzigingen gaan vooral over materiaal", gaat de schepen verder. "De prijs zetten op basis van de vierkante meters, dat is niet haalbaar want de ruimtes zijn allemaal anders ingericht. Voor sommige lokalen vragen we amper 5 euro, dat vind ik niet veel. De prijzen liggen al behoorlijk laag, dus gaan we geen lokalen gratis aanbieden. We geven ook al veel subsidies aan onze verenigingen. De laagste subsidie bedraagt 140 euro."

"Een grote wijziging is dat een vereniging niet langer lid moet zijn van een adviesraad om toegang te krijgen tot de gemeentelijke zalen. Elk ad hoc initiatief van inwoners worden toegelaten."

"De staat van het cc in Lauwe is inderdaad bedenkelijk, maar toch blijft er personeel staan en moet die ruimte gepoetst worden. Dus blijven we er een prijs voor vragen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Elke adviesraad bevraagd

Schepen Griet Vanryckegem: "Naar mijn aanvoelen is er nog nooit zoveel en zo vaak iets georganiseerd geweest."

"Net iets langer dan een jaar geleden hebben we dat reglement goedgekeurd. Sindsdien hebben we elke adviesraad bevraagd. We hadden 54 vragen, opmerkingen. 23 gingen over de ruimte in het Dorpshuis. Daar werden de grootste wijzigingen doorgevoerd omdat het niet meer gratis is."

"Nu zijn we bezig om alle opmerkingen op te lijsten en oplossingen te formuleren. We willen daar ook nog de scholen bij betrekken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Gratis ruimte?

Angelique Declercq : "Een tijd geleden werd het gebruikersreglement van het zaalverhuur hier goedgekeurd. Er werd ons een evaluatie en bijsturing beloofd. Worden de prijzen gelijkgeschakeld tussen de drie gemeenten ? Kunnen vergaderingen in lokalen kleiner dan 50m2 gratis worden ? Kan de reglementering van het cultureel centrum in Lauwe pas ingaan na de bouw van het nieuwe centrum ?"

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Waar zijn de camera's?

Herman Ponnet : "Enige tijd geleden werd toestemming gegeven aan twee casino's om zich te vestigen mits een financiële tegemoetkoming en het plaatsen van camera's. Wat is daarmee gebeurd ?"

Burgemeester Martine Fournier : "Daar was twee keer 100.000 euro aan verbonden. Dat bedrag hebben we gebruikt om camera's aan te kopen. Die staan onder meer aan het Delorsplein en aan de rotonde van La Palma en nog op andere plaatsen in de Barakken. Er zijn nog toekomstplannen om camera's te plaatsen aan het zwembad, maar die werden al door het AGB bekostigd. Hopelijk op korte termijn komen er camera's aan het station, De Steiger en Grensland is ook vragende partij. Het is wel niet evident om camera's te plaatsen aan het station omdat de NMBS geen camera's van de stad op hun grond willen. En de NMBS heeft momenteel geen geld voor camera's aan het station in Menen. Dat is erg frustrerend. Toch willen we tot een compromis komen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Renaat Vandenbulcke : "Het Rode Kruis Opvangcentrum is momenteel volzet met 78 opvangcentrum. Er wordt extra personeel aangeworven omdat er meer niet-begeleide jongeren worden opgevangen. Er worden geen extra opvangplaatsen voorzien omdat het OCMW Menen de voorbije jaren geen plaatsen heeft afgebouwd zoals de naburige gemeenten. De vzw Seso zal een zestal gezinnen opvangen in onze stad. We voelen de toestroom bij onze stads- en OCMW-diensten."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Philippe Mingels zou graag van het stadsbestuur vernemen hoe het stadsbestuur staat tegenover de vraag van staatssecretaris Theo Francken om vluchtelingen op te vangen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Nieuw dak sporthal Rekkem

Het laag gedeelte van de dakbedekking van de sporthal in Rekkem wordt vernieuwd. De kostprijs wordt geraamd op 33.050 euro.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Dirk Vanholme : "De weg bestaat al 35 jaar. De wegen worden heel intensief gebruikt. We kunnen de asfalt gewoon vervangen. Maar we willen de situatie grondig aanpakken en meteen ook de riolering onder handen nemen. Als ons dossier aan alles voldoet, krijgen we 85 procent subsidies."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Dirk Vanholme vraagt de goedkeuring voor de financiering van de revitalisering van LAR.

Jelle Janssens (SP.A) "Er zijn inderdaad een deel subsidies mogelijk, maar het stadsbestuur investeert toch ook een belangrijk deel. Hoe zit het eigenlijk met de aandeelhouders ? Dragen zijn ook bij ? Is het niet interessant om eens te kijken of er een private participatie mogelijk is."

Voorzitter Caroline Vanraes neemt het op voor de aandeelhouders en zegt dat die al heel veel onroerende voorheffing betalen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Dirk Vanholme: "Bepaalde bewoners van Opstal vragen de opheffing van bepaalde stukken eenrichtingsverkeer. Volgens de verkeerscommissie en politie is dat niet veilig en wordt het eenrichtingsverkeer niet opgeheven. Er komen verbodsborden voor vrachtwagens groter dan 10 meter."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Herinrichting nodig

Herman Ponnet (SP.A) : "Het zou nuttig zijn om te denken aan een herinrichting van het plein. Dat plein is nu niet zo mooi en kan wel wat vernieuwing gebruiken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Spijtige zaak

Philippe Mingels (Groen) : "Ik vind het jammer dat men in Lauwe de auto's nog meer ruimte zal geven. Het is een spijtige kwestie voor de mobiliteit en omwille van het plein op zich. In overleg met de handelaars rond het plein waren betere alternatieven mogelijk. Gelukkig is het iets wat we kunnen terugdraaien. Modder gerust wat aan, we zullen wel terugdraaien als we de kans krijgen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Voorplein Lauweplaats wordt parking

Het voorplein op Lauweplaats wordt opengesteld om te parkeren. Het parkeren wordt ingericht met in- en uitgang ter hoogte van de kerk. De toegang vanuit de Larstraat wordt niet meer gebruikt.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Herman Ponnet vraagt om vroeger uit te nodigen voor de vergadering van de straatnamencommissie. Schepen Vanryckegem belooft beterschap.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Linnenstraat

Voor de verkaveling Leiestraat in Lauwe ging de voorkeur van de straatnamencommissie naar Linnenstraat rekening houdende met de historische activiteit, namen met betrekking op textielnijverheid van de Witte Lietaer.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Vierwereldhof of Wereldhof

Voor de verkaveling Binnenhof opteerde de straatnamencommissie voor Vierwereldhof verwijzend naar de beek die daar liep en naar de naam van het café - eerste vermelding 1728. Het College van Burgemeester en Schepenen nam kennis van de naam Vierwereldhof in de zitting van 17 augustus 2015, aangezien het schepencollege geen connotatie wou wekken met de Vierde Wereld, werd de naam aanpast naar Wereldhof.

Philippe Mingels: "Ik kan begrijpen dat u bezorgd bent over die connotatie, maar ik denk dat dat vooral in uw hoofd zit. Ik vind het jammer dat het bestuur er niet in slaagt om op een goede manier samen te werken met een adviescommissie. Waarom worden die mensen gepasseerd en niet eerst bij hen teruggekoppeld werd."

Schepen Griet Vanryckegem: "Met het college proberen we nog altijd in eer en geweten te beslissen. Dat u er een princiepskwestie van maakt, dan is dat misschien een beetje vergezocht."

SP.A/Groen stemt tegen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Brakelstraat

Voor de verkaveling Driemo aan de Zwingelstraat heeft de commissie van straatnamen de Brakelstraat gekozen, verwijzend naar de vlasnijverheid en concreet naar het brakelen. Dat breekt de houtstengel in het vlas.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Griet Vanryckegem geeft de raadsleden mee dat de gemeentelijke basisscholen een nieuwe naam kregen. Dat is Wonderwijzer in Lauwe en Barthel in Rekkem.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

SP.A/Groen stemt tegen de inrichtingsstudie site Bauduin.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Virginie Breye : "Eigenlijk moeten we er ons bewust van zijn dat de aanwezigheid van het ziekenhuis een bijdrage levert aan de lokale middenstand. Ik heb mij laten vertellen dat daar nu garages zijn."

Schepen Mieke Syssauw: "Er zal uiteraard een oplossing geboden worden voor de mensen die daar nu een garage hebben."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Mobiliteitsstudie

Schepen Mieke Syssauw : "We zijn 2015 en mijn voorgangers vonden het nooit nodig om het ziekenhuis uit te nodigen een mobiliteitsstudie te maken. We hebben twee jaar op de studie gewacht. Het personeel parkeert momenteel op het openbaar domein van de stad. We hebben aan het ziekenhuis verantwoordelijkheid gevraagd om parkeergelegenheid te voorzien voor het eigen personeel. Het is een overeenkomst tussen twee private partners. Als stad staan we aan de zijlijn en kijken we toe. Het eerste plan dat voorlag was nog veel erger. We hebben het ziekenhuis kunnen overtuigen om samen rond tafel te zitten. De eisen van onroerend erfgoed zullen moeten gevolgd worden. Door de ontwikkeling zal de site beter toegankelijk en een trekpleister kunnen worden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Ik mis ambitie van een private speler die oplossingen zoekt buiten de eigen site. Ik heb mijn bedenkingen bij een beleid dat dergelijke zaken aanmoedigt. Wij stemmen tegen", vertelt Philippe MIngels.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"In jullie masterplan komt de site Bauduin nergens voor", gaat Philippe Mingels verder. "Ik heb al mijn kritiek geuit op jullie masterplan dat te vaag bleef. Partners hadden zich geëngageerd om hun parkeerproblemen zelf op te lossen. Men heeft nu pieken van 204 parkeerplaatsen. Lossen we hiermee een probleem op ? Hoever gaat u erin meegaan om de omgeving aan de groene Leie nog meer op te offeren aan de auto. Ik hou mijn hart vast als ik dergelijke zaken zie."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

105 parkeerplaatsen

Philippe Mingels : "De site Bauduin is een bijzonder pareltje. Ik vind het bijzonder vreemd dat men met dergelijke site zo zal ontwikkelen. We hebben het hier over een parking van 105 plaatsen. Ik stel mij de vraag of het wel een veilige parking is. Als er iets gebeurt, hoe zullen de mensen veilig geëvacueerd kunnen worden?"

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Erfgoed

Sofie Pringels: "We vinden die site een mooie plaats. We vragen om in het ontwerpend onderzoek rekening te houden met behoud aan erfgoed, groen en het creëren aan een ontmoetingsplaats voor inwoners. Het is een heel mooie site die meerdere functies kan krijgen. Wie wordt op de driedaagse studie uitgenodigd ?"

Schepen Mieke Syssauw : "Er is een vraag van AZ Delta om daar parking te creëren. Er zal ook iemand van Leiedal zijn. Onroerend erfgoed zal de belangrijkste gesprekspartner zijn. Er zijn heel wat aspecten die zullen spelen. Ook het stadsbestuur zal de geest van het masterplan bewaken. De site is privé-eigendom, maar AZ Delta is blijkbaar ook overtuigd van de belangrijke historische waarde van de site en wil met ons aan tafel zitten."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Parking aan AZ Delta

Schepen Mieke Syssauw: "De gemeenteraad keurde eerder het 'Masterplan Menen' goed, zoals uitgewerkt in de brochure 'Samen de Stad ontwerpen- Masterplan Menen'.

Het Masterplan Menen biedt onder meer een toekomstvisie voor 11 strategische sites in de stad Menen, waaronder de site ziekenhuis AZ Delta/VTI St-Lucas. De site ziekenhuis AZ Delta/ VTI St-Lucas wordt hierbij vernoemd als belangrijke structuur in de stad waar de (her)ontwikkeling van de site bijdraagt tot de globale kwaliteit en samenhang van de stad. Het masterplan beoogt een ontwikkelingskader te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen , die de stad toelaat om stapsgewijs de ambitie van een leefbare en duurzame stad verder te realiseren.

In uitwerking van de besprekingen tussen de stad Menen en het Ziekenhuis AZ Delta omtrent de mobiliteitsaspecten rondom de ziekenhuissite, werd voorgesteld om concreter samen te werken om de mogelijkheden te onderzoeken om op de aanpalende site Bauduin een geïntegreerde inrichtingsstudie uit te laten werken ter realisatie van voldoende bijkomende parkeerplaatsen ten behoeve van AZ Delta, doch eveneens geïntegreerd binnen de visie van het Masterplan Menen.

In eerste instantie zal hiertoe een ontwerpend onderzoek worden uitgevoerd over de ruimtelijke haalbaarheid, de inpasbaarheid bij de omgevingsaanleg van het ziekenhuis en de omliggende open ruimte, kaderend binnen de visie van het masterplan Menen. Hiertoe zal o.a. een driedaagse ontwerpsessie worden georganiseerd door Leiedal in samenwerking met de stad Menen en AZ Delta.

Het eindresultaat is een inrichtingsstudie en -plan voor de Bauduin site en een beeld op de haalbaarheid ervan, in relatie met zijn omgeving en de eigendommen van AZ Delta te Menen.

Opdracht werd door de stad Menen gegeven aan Intercommunale Leiedal, ontwerper van het masterplan, en kaderend binnen de wederzijdse exclusiviteiten, bij wijze van goedkeuring van de afsprakennota 2015-41 'inrichtingsstudie Menen site Bauduin' door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31.07.2015. (onder voorbehoud van financiële afspraken met het AZ Delta in een samenwerkingsovereenkomst en de te respecteren timing).

De huidige samenwerkingsovereenkomst beoogt de concrete afspraken met het AZ Delta omtrent het onderzoek dat door Leiedal zal worden uitgewerkt m.b.t. de site Bauduin.

De kosten worden geraamd op maximaal 12.700,15 euro en zijn ten laste van AZ Delta.

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de inrichtingsstudie kan AZ Delta deze inrichtingsstudie toevoegen aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag tot realisatie en ontwikkeling van de site door AZ Delta, teneinde aan haar parkeerbehoeften te kunnen voldoen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Grond verkocht

De stad Menen heeft de besprekingen afgerond tot de verkoop van een stukje restgrond gelegen bij het Jean Jauresplein, de hoek vormend met het wandelpad naar de Geluwestraat", gaat de schepen nog verder. "Het deel van het wandelpad heeft geen enkel nut voor de stad. Het pad behoudt nog een voldoende breedte (2m). De verkoop gebeurt aan aanpalende eigenaar. De afbraak van de aanpalende muur zal de mobiliteit en zichtbaarheid van het pad eveneens verbeteren. De verkoop gebeurt tegen de prijs van 1.131 euro. Alle kosten zijn ten laste van de koper."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Aankoop woning

Schepen Tom Vlaeminck : "De stad Menen heeft recent de onderhandelingen afgerond omtrent de aankoop van de woning aan de Yv. Serruysstraat 10 in Menen. De aankoop kadert binnen het toekomstig project stadskernvernieuwing van Menen, waarbij de aanleg van een stadsplein is voorzien in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan RUP Stationsomgeving. Reeds eerder werden de panden Yv Serruysstraat 14 aangekocht en Yv. Serruysstraat 12 aangekocht. Nu kan dus ook het derde aanpalend pand in de rij worden aangekocht. De aankoop gebeurt voor de prijs van 142.500 euro. De aankoop gebeurt voor de realisatie van een stadsplein met groenzone."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Saaie dossiers

Laurent Coppens geeft toe dat hij met financiën de saaiste dossiers heeft.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Ik zie dat uw paraplu goed werkt, meneer Vanholme. Doe alstublieft eens uw botten aan zodat er wat meer beweegt in uw beleid", deed Angelique nog een oproep.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Angelique Declercq : "In Rekkem zijn er 23% minder ontleningen. Er zijn minder abonnementen op tijdschriften en er wordt minder geïnvesteerd in de collectie. Ik kan u niet volgen als u zegt dat cultuur geen kerntaak van het beleid is."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Fietspaden

Schepen Dirk Vanholme : "Bij de fietspaden was er bij het aantreden van deze coalitie een voorstel om bovenlokale fietspaden aan te pakken. Dat zou in samenwerking gebeuren bij de provincie, maar daar zijn onze dossiers in het slop geraakt. Bij het opstellen van bepaalde dossiers ondervinden we dat er heel wat tijd verloren gaat bij het opstellen van bestekken. De gunning van de Noordstraat zou al moeten bezig zijn, maar er is daar een en ander verkeerd gelopen. Het zal heel moeilijk zijn om de fietspaden af te werken die vooropgesteld werden deze legislatuur."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Skatespots

"De skatespots had ik inderdaad beloofd", vertelt schepen Griet Vanryckegem nog. "We hebben ze besteld, maar de leverancier uit Nederland heeft zich niet aan het contract gehouden. Ze werden nu pas geleverd. In Lauwe zal die binnenkort geplaatst worden aan het sportcentrum. In Rekkem gebeurt de plaatsing in samenspraak met de buurt. Ik had ze ook liever gezien dat de jongeren ze deze zomer hadden kunnen gebruiken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"We tonen de weg naar de bibliotheek via de kinderen", geeft de schepen nog mee.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Griet Vanryckegem: "Uw vraag over het doelgroepenbeleid van de bibliotheek. We hebben een enquête gehouden bij de gebruikers. In Rekkem zitten we met de bibliotheek in het dienstencentrum en bij het OCMW. Ik vind het belangrijk dat die diensten samenzitten. We zien een dalende trend wat het aantal ontleningen betreft, maar dat gebeurt overal. Daarom zetten we in op digitalisering, iets wat loont."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Lust : "Er is geen ondernemersloket, maar we geven alle uitleg die starters vragen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Ondernemersklimaat

Schepen Eddy Lust over het ondernemersklimaat : "Van de 37.320 euro die voorzien waren, was er goed 14.000 euro voor het ereloon van de centrummanager. We hebben daar maar 1.896 euro van opgenomen omdat we doorkruist waren door het masterplan. Waarom zouden we extra investeren als we afhankelijk zijn van dat masterplan. Er was ook 12.400 euro voorzien voor de passantenmonitoring. We hebben dat even gedaan, maar zijn daarmee gestopt omdat we daar na korte tijd al een duidelijk beeld van hadden. Er was 10.000 euro voorzien voor de acties Shop&Beleef. Dat is ook niet volledig opgesoepeerd. Het is niet omdat we daar een serieuze besparing op hebben geleverd, dat we niets doen voor onze ondernemers. Er zijn plannen voor de heraanleg van de Grote Markt. Daar moet ik afwachten. Ik moet toch geen geld uitgeven als het niet nodig is. Er is ook 10.000 euro gespendeerd aan de cadeaubon en het opzetten van de website. Onze ondernemers zijn daar heel tevreden over. Er is een stijging van het aantal leden van 100 naar 140."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Virginie Breye : "Nu is er een bende die de Barakken en een deel van Frankrijk terroriseert. Het is wel heel frustrerend dat mensen die geen parkeerticket nemen, een boete krijgen en die bende gewoon zijn gang kan gaan."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Minder inbraken

Burgemeester Martine Fournier : "We delen uw bezorgdheid over de veiligheid. We hebben veel contact met burgemeester Dassonville van Halluin. We proberen met de beschikbare middelen het nodige te doen om de overlast aan te pakken. Momenteel is het aantal inbraken de laatste maanden drastisch verminderd. Hopelijk blijft dat zo."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Berenice Bogaert : "We hebben inderdaad geen seniorenfeest gegeven omdat we beslist hebben om een infobeurs te geven en omdat Ter Walle niet beschikbaar was."

Angelique corrigeerde dat de vraag over de bib ging.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Schepen Laurent Coppens : "Het klopt zoals Virginie zegt dat we het patrimonium dat verkocht is niet meer opnieuw kunnen verkopen. We verkopen bakstenen voor bakstenen. Als we een gebouw verkopen, dan doen we dat om eenmalige investeringen te doen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Aanpak Delorsplein

Virginie Breye vraagt ook middelen voor de aanpak van het schrikbewind van een bende op het Delorsplein "waarbij een handelaar zelfs met de dood wordt bedreigd."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Virginie Breye (Nieuw): "Niemand zou hier pluimen op zijn hoed moeten steken. Gezonde financiën zijn een noodzaak. Hoe kunnen we nog meer inzetten om de lokale handel en horeca mee te laten profiteren ? Zoals de organisatie van Salto op zaterdag in plaats van zondag."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Tommy Porte (Open VLD) is tevreden met het resultaat. "Het bestuur heeft ervoor gekozen om te saneren in plaats van de belastingen te verhogen. Dit resultaat duidt erop dat de saneringen geslaagd zijn. Er is duidelijk een einde gesteld aan de negatieve financiën."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Bij het beleid voor de zwakke weggebruiker blijven we op onze honger zitten", gaat Angelique verder.

"Het doelgroepenbeleid binnen de bib kan wel wat ondersteuning krijgen; Er is geen aanbod in de woonzorgcentra omdat er geen vraag toe is. Misschien moet je de redenering eens omdraaien. Ik daag iedereen uit om de bib in Rekkem te gaan zoeken. Voldoende lezers hebben is moeilijk met 6 uur open per week en die onvindbaar is. Gaan we ze dan volgend jaar sluiten omdat er te weinig lezers zijn ?"

"De realisatie van de skatespots laat op zich wachten hoewel de schepen had beloofd. Misschien krijgen bepaalde schepenen te weinig slagkracht om hun budget te besteden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

SP.A vraagt ondernemersloket

Angelique Declercq (SP.A) : "We gaan het beleid aftoetsen aan de hand van de jaarrekening. Bij doelstelling van positief ondernemersklimaat : er is 26.000 euro voorzien niet uitgegeven. Dat vinden we toch wat vreemd. Misschien is de opstart van een ondernemersloket aangewezen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Er werden twee grote verkopen ingeschreven : de Veemarkt en de politiekazerne.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben we meer ontvangen dan de raming van Vlaanderen", gaat schepen Laurent Coppens verder.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Het is een operatie in twee boekjaren", legt de schepen nog uit. "Volgend boekjaar zullen we dan de omgekeerde beweging hebben."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

"Het resultaat op kasbasis," gaat schepen Laurent Coppens verder. "Technisch verlies van min 2 miljoen euro, maar in werkelijkheid betreft het een overschot van net geen 6 miljoen euro. Het verschil heeft te maken met de operatie exit van Electrabel bij Gaselwest."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Stadskas

Schepen Laurent Coppens geeft uitleg over de rekening. "Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge liggen volledig in de lijn van het financieel meerjarenplan."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Ook Nik De Clercq (N-VA) legt de eed af als nieuw raadslid.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Nieuwe raadsleden

Philippe Bille (N-VA) legt de eed af als raadslid

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Afscheid raadsleden

Dimitri Vandamme en Milo Baekelandt worden bedankt voor hun bijdrage in de gemeenteraad. Ze krijgen een fles drank als bedanking

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Minuut stilte

De gemeenteraad start met een minuut stilte voor het overlijden van twee oud-schepenen Constant Debrabandere en Eric Vandamme

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Afscheid van N-VA-politici

Dimitri Vandamme doet dat om persoonlijke redenen, Milo Baekelandt kan zijn dokterspraktijk niet meer combineren met een politiek mandaat.

Dimitri Vandamme en Milo Baekelandt worden in de raad opgevolgd door Philippe Bille (51) en Nik De Clercq. Philippe woont sinds kort in Rekkem. Hij werkt als technieker in de Sint-Jorisschool in Menen. Nik De Clercq is freelance softwareontwikkelaar. Hij woont in Menen maar is afkomstig uit Lauwe.

Nik is voorzitter van de plaatselijke N-VA-ploeg. Die taak zal hij voorlopig nog combineren met zijn functie als gemeenteraadslid.

De N-VA telt zes zitjes in de gemeenteraad in Menen. Ze vormen samen met Open VLD en CD&V de meerderheid.