Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

einde van de raad

alle details vrijdag in de krant van West-Vlaanderen

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

curieuzeneuzen

Vraag van raadslid Nic De Clercq.

In mei werd, via het curieuzeneuzen project, wetenschappelijk onderzoek gevoerd door 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen.

Ik dank de schepen dat ze beslist heeft dat alle deelnemende inwoners hun 10€ terug krijgen van de stad.

Maar er zijn nog andere projecten die de luchtkwaliteit continue meten. Ik vroeg mij af of de stad overweegt om net als o.a. Amsterdam en Barcelona zelf permanente metingen uit te voeren? De stad kan namelijk voor een 250$ een Smart Citizen Kit aankopen. In dat toestel zit niet alleen de permanente meetapparatuur vervat, maar ook de software kost om de meetgegevens te verzamelen en in volledige transparantie te tonen op het internet. En er zijn tal van alternatieven om luchtkwaliteit te meten.

Mijn vraag daarom: gaat de stad zelf ook investeren om de luchtkwaliteit in Menen, Lauwe én Rekkem permanent en transparant te meten?

schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat er 68 Meense deelnemers zijn en dat is best veel. Wat betreft de Smart Citizen Kit zal onderzocht worden of deze aankoop opportuun is.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Ondermande milieudienst

Philippe Mingels (SP.A/Groen) uit nogmaals zijn ongenoegen over de onderbemanning van de milieudienst die feitelijk bemand wordt door een milieuambtenaar die op vandaag na een lange afwezigheid progressief aan de slag is. En een tijdelijke full time kracht, met minder dan één jaar anciënniteit op de teller. Ze kunnen twee dagen per week beroep doen op een interimkracht, die op de loonlijst staat van Leiedal staat. En dat is onvoldoende, want het werk voor de cel milieu zal enkel nog toenemen.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

700.000 euro voor de jeugdlokalen

Schepen Griet Vanryckegem (N-VA) is er zich van bewust dat er een nood is, daarover bestaat geen discussie meer. De enige discussie is dan: hoe komen we aan de middelen. Wel, we kunnen hier positief op antwoorden. Er is een princiepsbeslissing om een infrastructuurssubsidiering toe te kennen van 750.000 euri. voor dit jaar 200.000, volgend jaar 250.000, en het jaar daarop nog eens 250.000 euro.

De jeugdbewegingen bekijken zelf wat ze hier mee doen. Alle jeugdbewegingen samen moeten dit bekijken. Er is een behoeftenonderzoek gebeurd, ze weten wat er dient te gebeuren. Ze zorgen voor een goed reglement om dit te verdelen.

Hoe ga je dit correct verdelen?

"Zelf besloten ze indertijd om "de bouwgroep" op te richten", zegt schepen Vanrijckegem. "Dus de nood aan een 'commissie' is een goed idee, maar die groep bestaat al. Is er nood aan een politieke commissie? Volgens ons niet. De jeugd heeft zelf het initiatief genomen om onderzoek te doen, een sterk dossier voor te leggen. Als ze raad nodig hebben dan kinnen ze te rade gaan bij alle diensten van de stad. Ik zou het eerder betuttelend zien om hen een politieke commissie op te leggen."

Waarom een spreiding over drie jaar?

"Sommigen staan al heel ver", antwoordt de schepen. "Andere jeugdbewegingen moeten nog beginnen nadenken. Plannen maken en indienen. De jeugdbewegingen zoeken ook eigen, goedkope en creatieve middelen om hun gebouwen te veranderen. Vader loodgieter bijvoorbeeld. Neemt de stad dit volledig in handen, dan moeten we alles afhandelen via openbare aanbesteding en zijn ze een stuk verantwoordelijkheid en creativiteit kwijt."

Dus geen 950.000 euro maar 750.000 euro waarvan er al 50.000 werd gegeven.

"Dit is een beslissing van het schepencollege ter voorbereiding van de budgetwijziging in juni. Het is al een duidelijke beslissing en zal terug komen op de gemeenteraad."

Wat kan er nog mislopen? "De jeugdraaad en de bouwgroep zullen enthousiast zijn", weet schepen Griet Vanryckegem (N-VA). "Het kan dat we even moeten wachten op een reglement. Dat is ook een vereiste voor verdere stappen."

"Sportzalen worden aangepakt door AGB Woonbedrijf", antwoordt raadslid Mingels. We hebben in huis heel wat expertise. Waarom die expertise niet gebruiken voor de bouw van jeugdlokalen.

De jeugd heeft inderdaad voorbereidend werk gedaan. OK. Zonder afbreuk te doen van wat de jeugd deed en zeker dat ze er bij betrokken worden. Ik hoor ook dat we werken met budgetten van drie jaar. Er is echter nood aan een lange termijnvisie. En niet te vergeten, zoals in het amendement staat, de prioriteit is veiligheid."

Een geanimeerde discussie volgt.

Raadslid Tommy Porte is heel tevreden dat er eindelijk met een positief bericht naar de jeugd kan gegaan worden. Het agendapunt wordt geschrapt en zal volgende maand terug op de agenda komen.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Amendement rond financiering van de jeugdlokalen

Philippe Mingels (SP.A/Groen) laat dit punt amenderen. Hij wil een grotere garantie dat het veiligheidsprobleem aangepakt wordt. "Ik vraag een gemeentelijke commissie zodat ten laatste in mei 2019 een bindend besluit wordt genomen. De commisie zal bestaan uit experten, lokale politici, jeugd en jeugdadviesorganen. Er moet een oplossing komen die er sneller komt dan wat de jeugdbewegingen vragen, vroeger dan 2024."

De zitting wordt 15 minuten geschorst om de gelegenheid te geven aan de partijen zich te beraadslagen over dit amendement.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Geld voor de jeugdlokalen

Ook dit punt werd op de agenda geplaatst door raadslid Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen)

Vanuit de jeugdraad kwam er een advies aan het schepencollege met de vraag om de investeringssubsidie voor jeugdbewegingen met eigen lokalen fors op te trekken. Ook wordt er gevraagd om het beloofde bedrag van €200 000 waarvan €50 000 reeds uitgekeerd werd aan de scouts niet gelijk te verdelen, zoals oorspronkelijk gepland, maar om dat toe te kennen aan de jeugdbeweging met de hoogste nood. Verder vragen ze aan het stadsbestuur om te garanderen dat de 4 resterende jeugdbewegingen ook de nodige subsidie kunnen ontvangen tegen 2024. In totaal gaat dit om een bedrag van €950 000 (waarvan er reeds €50 000 werd besteed).?

Dit advies kwam ook op het debat van de jeugdraad, dat op 28 april plaatsvond, aan bod. Tijdens het debat werd duidelijk dat niet enkel de sp.a dit advies wil volgen, maar dat ook de drie meerderheidspartijen er rotsvast van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is. Dat kan ik alleen maar toejuichen! Daarom dacht ik: laat ons de daad bij het woord voegen, en de stemming vragen op de gemeenteraad.?Bij deze vraag ik jullie om het advies van de jeugdraad te volgen, en de investeringen goed te keuren. Dit voor een totaal van €950 000.

Schepen van financiën Laurent Coppens (CD&V) 'laat de collegialiteit spelen' en laat collega schepen van jeugd Griet Vanryckegem (N-VA) antwoorden.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Fietsstraten in het centrum?

Dit punt werd werd op de agenda geplaatst door gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele.

"In het centrum van Menen is het niet altijd evident om als fietser veilig op je bestemming te geraken. In de vier straten die naar de markt leiden, mogen de fietsers in beide richtingen rijden, wat niet altijd duidelijk is voor de automobilisten. ?Daarom stel ik voor om in deze straten een fietsstraat in te richten, in beide richtingen"

- vanaf de Sint-Franciscuskerk (Ieperstraat 30) tot aan de Grote Markt;

- vanaf de Grote Markt tot aan het rondpunt aan het Leopoldplein (Kortrijkstraat 122);?

- vanaf de Grote Markt tot aan omgeving 't Schippershof (Rijselstraat 75);?

- vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Donkerstraat en de Esplanadestraat. ?I

"Graag voor de start van het nieuwe schooljaar", vraagt raadslid Vandecasteele.

"in het grootste deel van het plan is het nu al zone 30, waardoor er voor de snelheid van de weggebruikers weinig zal veranderen. Het is een signaal aan de zwakke weggebruiker dat ze meer dan welkom zijn in het centrum van Menen, iets waar ze tot op vandaag ongetwijfeld anders over denken."

"Fietsstraten zijn een goede zaak", bevestigt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Dit moet echter onderzocht worden vooraleer wij kunnen een goedkeuring geven door alle betrokken partijen."

"Fietsstraten zijn een goede zaak", bevestigt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Dit moet echter onderzocht worden vooraleer wij kunnen een goedkeuring geven door alle betrokken partijen."

Een beetje verwarring. Waarover stemmen we vragen de raadsleden zich af?

"Over het agendapunt!"

"Over het voorstel ?"

We stemmen over het agendapunt zoals het is voorgelegd" antwoordt voorzitter Sven Callewaert (CD&V).

Het agendapunt wordt verworpen.

Maar zal onderzocht worden....

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Geen winkels in het centrum

Sofie Pringels (SP.A/Groen) weet dat er bij heel wat 65+ ers een grote frustratie bestaat betreffende leegstand in het centrum en nood aan winkels in het centrum. Velen van hen komen van buiten het centrum wonen in de kern.

Schepen Eddy Lust (Open VLD) bevestigt dat dit een hekel punt blijft. "We kunnen niet vooruitlopen, grote winkels komen niet naar ons centrum omdat de sociale balans er niet naar is. De meerderheid doet zijn best om de leegstand aan te pakken. Anderzijds zie ik dat er toch een gezellige sfeer heerst in het centrum, dankzij de inbreng van één enkele café. En probeer eens een restaurant te reserveren in het centrum. Het is niet allemaal negatief, er zit een zekere evolutie in. Wie weet wat de Leiewerken zullen brengen. We leveren voldoende werk met deze bestuursgroep, maar in vijf jaar kunnen we niet van de hel naar de hemel."

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

betere spreiding voor toekennen woningen via vernieuwd toewijzingsreglement

De ministeriële omzendbrief W/2014/01 (in bijlage) betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen, dd. 23.01.2014, geeft de mogelijkheid aan gemeenten om een transparanter toewijzingsbeleid voor senioren in de sociale huisvesting te realiseren.?Vanuit de Intergemeentelijke Samenwerking 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek' Menen, Mesen en Wervik werd deze oefening uitgevoerd op vraag van de sociale woonactoren in 2013.

Het toewijzingsreglement voor ouderen werd goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 24.06.2013 met een geldigheid van een periode van 3 jaar.?In 2016 werd het huidige reglement geactualiseerd en trad in werking op 24.10.2016.?Op het Lokaal Woonoverleg op 8 maart 2018 stelde woonmaatschappij !Mpuls de vraag , nav de nieuw opgerichte woonmaatschappij, of een verschuiving mogelijk was in de voorbehouden lijst met patrimonium met het doel een betere spreiding te voorzien van het voorbehouden patrimonium voor 65+.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Sporthal Vauban is te laag

Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) legt uit: "Het uitganspunt was: bestaat er een bouwkundige mogelijkheid om de huidige sporthal Vauban als constructie te verhogen.?De reden hiertoe is dat het Volleybalteam Par-Ky die al jaren traint en speelt in deze sporthal op het hoogste niveau van de nationale volleybalcompetitie, in de moeilijkheden komt. Een Europese normering omtrent vrije speelruimte en bereik voor het publiek bij hoog niveau wedstrijden legt dit op.

De berekende conclusie luidt dat een dergelijk verhoging bouwkundig kan maar geen extra-belasting mag crëeren op de bestaande fundering.?Vermits de studie een gunstig perspectief afleidt rond verbouwingsmogelijkheden wenst het College te kunnen overgaan tot de aanstelling van een ontwerper.?Daartoe wordt bestek gepresenteerd.?

De ontwerpopdracht wordt geraamd op € 120.000 exclusief BTW 21%.?

Herman Ponnet (SP.A/Groen) vraagt zich af of de verlichting niet dient aangepast. En wat met de energievoorziening, is het niet het moment om een gescheiden infrastructuur daartoe te installeren?

Ook Rudy Nuytten (Open Stad) heeft een aantal bedenkingen. Er zijn nog een aantal andere zaken nodig zoals de verbouwing van de kleedkamers. Daarenboven komen daar volgens mij nog heel wat andere kosten aan te pas. De architect, de vloer,...

'Alles moet bekeken worden samen met de architect wat mogelijk is", antwoordt schepen Vlaeminck. Kunnen we de bestaande verlichting recupereren bijvoorbeeld. We zullen idd een gescheiden energievoorziening nastreven, er zijn vragen van de vele stakeholders - ook van de bibliotheek. Maar nu bekijken we de bouwkundige haalbaarheid om de zaal hoger te maken. Dit is een stap per stap proces.

Rudy Nuytten (Open Stad) : "Prima die topsportzaal, op maat van de volleybalclub. Wat als de volley binnen vijf jaar stopt? Dan staan we daar met een lege, mooie zaal."

"Het is een visitiekaartje", weerlegt de schepen. We kijken naar de huidige situatie. En die vraagt naar een nood die meot ingevuld worden. Helaas heb ik geen glazen bol.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Op de markt in Rekkem

In het schepencollege dd. 18.12.2017 werd de evaluatie van de wekelijkse markt te Rekkem besproken. Er werd geopteerd om 4 vaste voorbehouden standplaatsen te voorzien op de Plaats in Rekkem.?Er is geen omleiding meer voorzien voor de Priester Coulonstraat.?Het tijdelijk verkeersreglement kan omgezet worden in een aanvullend verkeersreglement.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Bijna tijd voor Grensrock

en dus voor het verkeersreglement

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er voor Grensrock (29 juni - 1 juli 2018) een tijdelijke politieverordening opgemaakt.?Dit houdt in:

Verbod op het gebruik van glas. Verbod op sampling op en rond de festivalweide + perimeter. Verbod op het plaatsen van mobiele eet-en drankkramen in de perimeter

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Er komt een nieuwe hakselaar

Aankoop nieuwe hakselaar op aanhangwagen, ter vervanging van huidige hakselaar Schliesing, bouwjaar 1994. Dit gelet op de ouderdom van de machine en de hoge kosten voor het terug op punt zetten:?- groot olie verlies?- motor moet worden gedemonteerd voor herstelling (hoge werkkosten) - vervangen van versleten intrekrollen?- verlies kracht van motor door ouderdom?- veiligheidssysteem niet meer betrouwbaar: omschakeling intrekrollen links en rechts draaien werkt niet Voor de huidige hakselaar wordt een overnamebod gevraagd in het bestek. ?Raming: +/- € 36.000,00 BTW incl.?

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Verplaatsbare trajectcontrole door camerabewaking in de politiezone

Conform de Vernieuwde Camerawet, is de plaatsing van een verplaatsbare trajectcontrole via ANPR-camera's aangewezen en effectief om zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren en concreet te kunnen vaststellen en aan te pakken.

Het zwaar vervoer dat de centra van onze deelgemeenten doorkruist, wordt als problematisch ervaren. Hoewel dit zwaar vervoer binnen de centra verboden is, blijkt de facto dat de verkeersborden die het zwaar vervoer uit de dorpskernen moeten bannen, vaak ontoereikend zijn. en dat heel wat zwaar vervoer het centrum inrijdt.

Door trajectcontrole via ANPR-camera's (met automatische nummerplaatherkenning) kan ook een maximale snelheid over een langere vast afstand worden afgedwongen, wat zorgt voor een homogene verkeersstroom en hogere verkeersveiligheid.

Verplaatsbare trajectcontrole is sneller, flexibeler en ruimer inzetbaar dan vaste trajectcontrole, waardoor zowel de objectieve als subjectieve pakkans van de overtreders wordt verhoogd, wat tegelijk ook .?een ontradend effect heeft.?Er wordt voorgesteld om - identiek aan eerdere beslissingen inzake camerabewaking op het openbaar domein - de PZ Grensleie aan te duiden als verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden, afkomstig van niet besloten openbare plaatsen. De inzet van de verplaatsbare trajectcontrole zal verlopen in samenspraak met de politiezone.

Op alle invalswegen tot grondgebied van Menen werden reeds signalisatieborden met het betreffende pictogram geplaatst ter melding van camerabewaking.

Rudy Nuytten (Open Stad) vraagt zich af wat de waarde van een ANPR camera. "Op basis van de vaststellingen van die camera's zullen boetes worden uitgeschreven. Er zullen heel wat manuren in kruipen, het zal de veiligheid ten goede komen", bevestigt burgemeester Martine Fournier (CD&V).

Herman Ponnet (SP.A/Groen) vraagt zich af of er al trajecten zijn. De Wahistraat, de Moeskroenstraat, de Wevelgemstraat komen zeker in aanmerking antwoordt de burgemeester.

De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven om dit dossier verder uit te werken.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

gronden en sportinfrastructuur Vauban worden overgedragen naar AGB Woonbedrijf

De administratieve exploitatie van de sportsite Vauban zal via het AGB Woonbedrijf Menen gebeuren, conform de doelstellingen van het AGB Woonbedrijf Menen."De werken tot heraanleg in kunstgras van de voetbalvelden op de Vaubansite, de hernieuwing van de looppiste en de plaatsing bijkomende kleedkamers zullen door het AGB worden uitgevoerd", aldus schepen Tom Vlaeminck (Open VLD).

Door deze overdracht zal het maatschappelijk kapitaal van het AGB Woonbedrijf Menen verhoogd worden van 1.245.000,00 € naar 2.289.000,00 € (+ 1.044.000,00 €). Door de eigendomsoverdracht van de sportsite Vauban in het patrimonium van het AGB, zal het AGB Woonbedrijf ook de exploitatie van deze sportinfrastructuur op zich nemen. De feitelijke exploitatie en het dagelijks beheer zal verder door de sportdienst worden opgenomen.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

sp.a reageert

Angelique Declercq (SP.A/Groen) maakt haar eigen evaluatie. "Er kwam geleidelijk aan een positief resultaat op de proppen. En weer ben ik daar: er werd vooral geïnvesteerd in stenen, niet in mensen. Ik weet dat ik tot treurens toe herhaal, maar niemand heeft mij tot het tegendeel kunnen overtuigen. Investeer eens in cultuur, jongeren en dienstverlening. De voornaamste slachtoffers van de eerste besparingsjaren.

Maak een aantal doordachte investeringskeuzes, en geef de bevolking de nodige zuurstof zodat ook voor iedere burger een meerwaarde wordt gecrëerd.

Ik ben het daar niet mee eens zegt schepen Coppens. U vervalt in slogans "De stad snakt naar zuurstof", "er is hier een doodse sfeer"... zonder voorbeelden te geven. Wij investeren in bakstenen, ook voor de jeugd. Wat moeten we nog meer doen? Onze gebouwen staan er om gebruikt te worden. Het zijn terechte keuzes, die ook warmte geven. Zoals de bezinningsruimte op het kerkhof in Rekkem.

"Er is vooral bespaard geweest in jeugd, cultuur en zorg", repliceert raadslid Declercq. "Ok, er komt een OC in Lauwe, maar er dient ook een aangepaste progammatie te komen. Er wordt niet enkel in bakstenen geïnvesteerd, maar er dient een evenwicht gezocht te worden. En kijk in eerste instantie naar die sectoren die het hardst getroffen zijn."

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Jaarrekening 2017 positief afgesloten

De budgetrekening van de Stad Menen voor 2017 sluit af met een positief saldo in de resultatenrekening van 5.438.282,69 euro. Ook de autofinancieringsmarge heeft een resultaat van 4.611.183,78 euro, wat aantoont dat de stad voldoende middelen heeft om zijn schulden te kunnen betalen.

Daar is schepen van financiën Laurent Coppens (CD&V) best trots op. "Er zijn iets meer inkomsten. De onroerende voorheffing zit op hetzelfde niveau als in 2016, ongeveer 9,5 miljoen euro. De personenbelasting bracht iets meer dan 8 miljoen euro binnen, ongeveer 100.000 euro minder.

In totaal noteerden we in 2017 42,1 miljoen euro, toch een stuk meer dan in 2016 (40,6 miljoen euro). Dat is vooral dankzij het onverwachte dividend van de Financieringsintercommunale voor de Gemeenten van Gaselwest (FIGGA). Zonder deze meevaller blijven onze inkomsten min of meer gelijk."

"Bij de uitgaven stelt het stadsbestuur vast dat de personeelskost prima geraamd was, met een overschot van 163.282 euro op een totaal budget van 13.319.010 euro. Dat is goed geraamd kunnen we zeggen."

Schepen Coppens: "Ook de werkingskosten houden we als spaarzame overheid vrij goed in bedwang. We hebben zelfs een overschot van 1.055.810 euro op een geraamd totaal van 6.223.920 euro. Dit is vooral te danken aan het omzichtig en beredeneerd om­sprin­gen met de werkingsmiddelen, de gevraagde besparingen, aankopen die in 2017 niet konden doorgaan, de lage quotering van de olieprijzen... Het is beter eerst een overschot te creëren, en het pas uit te geven als we het geld ook werkelijk hebben, dan omgekeerd."

Bij de overdrachten en de subsidies die de stad uitbetaalt, was er in 2017 een grotere afwijking met 1.116.272 euro minder uitgegeven dan voorzien. De grote overdrachten voor het OCMW, de politie en CC De Steiger werden in 2017 uitbetaald zoals voorzien. Maar voor de bijdrage aan de hulpverleningszone Fluvia kreeg het stadsbestuur een fikse korting, omdat het de waarde van de eigen brandweervoertuigen in mindering konden brengen. Ook de overdracht van vooral het AGB bleek veel lager te liggen dan geraamd. Overdrachten blijven de grote uitdaging voor de toekomst: ze maken immers het grootste deel uit van de totale uitgaven. De moederbegroting van de stad, die wordt geconfronteerd met gelijke inkomsten, zal dit alles moeten kunnen blijven dragen.

Daarnaast bleef de tendens van de historisch lage rentevoeten ook in 2017 voelbaar met 601.410 euro intrestlasten in totaal. Wat uiteindelijk één van de hoekstenen van de huidige bestuursploeg was: de totale schuldenlast naar beneden halen. Eind 2017 heeft de stad Menen nog een schuld van 27.973.718 euro (incl. schulden AGB), wat bij aanvang van de coalitie nog meer dan 40 miljoen euro was. Of anders gezegd: de schuld per inwoner daalde tijdens deze legislatuur van 1.119 euro naar 844 euro per inwoner.

"We sluiten onze jaarrekening voor 2017 dus met een positieve noot af. Ondanks de moeizame financiële start, met vooral besparingen op de agenda, hebben we de afgelopen 5 jaar toch gericht kunnen investeren in onze stad. En dat binnen de uitgestippelde marges. Dat kan alleen maar van pas komen bij het opstellen van een volgend gezond financieel meerjarenplan", besluit schepen Coppens.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

De watergroep - vervanging watermeters

Naar aanleiding van een nieuwe AV van de Watergroep herhaalt Caroline Garreyn (SP.A/Groen) herhaalt de vraag van een vorige gemeenteraad. "Terugbetaling van de meter is enkel mogelijk indien de reçu kan voorgelegd worden. Dat is moeilijk voor meters uit de jaren '70. Kan daar geen mouw aangepast worden?"

schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) antwoordt dat ze de vraag heeft gesteld. Tot nu toe was dit onmogelijk voor de watergroep om dit zelf te traceren, omdat er heel wat intercommunales samen gebracht werden. Een officiële vraag was niet mogelijk. De schepen vreest dat er vanuit de watergroep een positief antwoord zal komen.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

In een notendop

De gemeenteraad in een notendop.

IG Roularta
© IG Roularta