Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Einde van gemeenteraad

In bijna anderhalf uur en met een geanimeerd slotdebat over de vluchtelingen wordt deze gemeenteraad afgesloten. We wensen u - en de gemeenteraadsleden - nog een prettige avond!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Plaatsvervangende schaamte op 21 juli

Gerda Mylle (CD&V) had last van plaatsvervangende schaamte op de 21-juliviering. "Ik was er samen met OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe de enige aanwezige politicus. Dat kan toch niet? En daarnaast was het event ook erg gebrekkig georganiseerd. Na het Te Deum kwamen we in stoet naar het monument op de Melkmarkt, die lagen er erg slordig bij. Nergens waren vlaggen te zien aan de officiële gebouwen en in het Meilief werden we tussen de rommel ontvangen. Er was een glaasje voorzien, maar van een (kleine) speech was geen sprake. Ik til hier nu ook weer niet zo zwaar aan, maar graag respect voor de burgers die hier belang aan hechten."

Bert Maertens (N-VA): "Dit heeft niet te maken met politieke voorkeur. Ons schepencollege was op dat moment nagenoeg collectief op vakantie. En ik weet persoonlijk ook niet wat er met de staat van de monumenten fout was. Maar nogmaals: dit heeft niks, maar dan ook niks met politieke voorkeur te maken."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Monsterbrand in Rumbeke : "Izegem werd wel degelijk ingelicht"

Geert Leenknecht (Open VLD) : "Is de stad Izegem op de hoogte gebracht van de grote brand die in augustus woedde in Rumbeke ? Gezien de heersende westenwind, was dat toch wel nodig, vind ik".

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) : "Ik zat op dat moment in het zonnige Toscane, maar kreeg op mijn GSM toch een belletje van plaatsvervangend burgemeester Kris Declercq van Roeselare. Ik heb hem het nummer gegeven van onze plaatsvervangende burgemeester Frank Duhamel. De nodige maatregelen zijn genomen, en zo is in Izegem ook korte tijd opgeroepen om ramen en deuren, te sluiten. Maar al snel bleek dat niet meer nodig."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Welke toekomst heeft het oude postgebouw?

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft nog een vraag voor de burgemeester. "Bij de voorstelling van Visie 2030 werd er over kankergezwellen in onze stad gesproken. U mag daar het oude postgebouw aan toevoegen. Er zijn indertijd enkele herstellingen aan gedaan, maar wat zijn de plannen met dit pand?"

Bert Maertens (N-VA): "De huidige eigenaar heeft plannen om het postgebouw een nuttige invulling te geven en momenteel lopen de gesprekken. Het zal niet blijven verkrotten."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Wat nu met het kasteel Wolvenhof ?

Peter Defreyne (CD&V) tijdens het vragenkwartiertje : "We hebben vernomen dat de provincie haar streekhuis niet in kasteel Wolvenhof zal onderbrengen. Heeft het stadsbestuur ondertussen al initiatief genomen tot overleg ? Om te bekijken wat er nu moet geworden van het kasteel en wat eventuele andere mogelijkheden zijn om Izegem een centrumfunctie toe te bedelen ?"

Bert Maertens (N-VA) : "We zullen contact nemen met de deputatie."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Peter Defreyne (CD&V) sluit de gemeenteraad af met een stevige kluif. Hij vraagt zich af hoe het zit met de vluchtelingenproblematiek in Izegem. "Ik ben me ervan bewust dat dit een delicaat onderwerp is", zegt hij. "Hopelijk gaan we hier niet al te partijpolitiek in discussie."

"Er mogen twee fouten niet gemaakt worden. Het zou verkeerd zijn om het grootste deel van de vluchtelingen toe te wijzen aan de bepaalde steden. Daarnaas moeten we ook vermijden dat we alles zouden verwachten van de overheid. We kunnen niet alles op hen afwimpelen. Het zou beter zijn dat er vanuit de civiele samenleving initiatieven genomen worden. Daarom ben ik blij dat Voka en Unizo van plan is om vluchtelingen aan het werk te helpen."

Peter Defreyne heeft enkele vragen voor de burgemeester: "Is er sprake van een verhoogd aantal vluchtelingen of hoeveel zal die extra opvang bedragen? Hoe zit het met de beloofde en geplande opvang van Syrische christenen en is de stad bereid om bij allerhande private initiatieven coördinerend op te treden? Het zou mooi zijn mochten Izegemse scholen Nederlandse les willen organiseren voor de asielzoekers. Daar kan de stad zeker een rol in spelen."

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pikt in op Peter Defreyne: "Het verwondert me dat we hier niet aan politiek mogen doen, zoals collega Defreyne voorstelt. Ik wil graag enkele punten aanhalen over deze asieltsunami die aan de gang is. Wij gunnen iedereen een menswaardig bestaan, maar die zogezegde golf aan solidariteit onder de Vlamingen in schril contrast staat tegenover de wil om extra vluchtelingen op te vangen. Iedere vorm van rationaliteit is verdwenen. Men probeert ons zelfs een schuldgevoel aan te praten. Het creëren van meer opvang - op welk niveau dan ook - verhoogt alleen maar het aanzuigeffect. Waarom willen de vluchtelingen naar onze contreien komen? Omwille van onze sociale zekerheid en alle daaraan verbonden voordelen. En trouwens: niet alle vluchtelingen zijn gevlucht voor oorlog. Slechts één op de vijf geregistreerde asielzoekers is Syriër. De rest komt uit veilige landen, zoals Turkije. We moeten een verschil maken tussen asielzoekers en gelukszoekers. En over de islamdreiging zal ik het zelf niet hebben."

Sintobin vindt ook dat asielzoekers in eigen regio van herkomst moeten opgevangen worden. "En die opvang kunnen we zelfs steunen, vanuit België. Nu kost een asielzoeker in België 1.250 euro. Daarmee kan je in hun eigen land liefst 200 mensen helpen! En de opvang in eigen regio veroorzaakt ook minder integratieproblemen in ons land. En tot slot: de oproep van Peter Defreyne naar private initiatieven is niet erg gegrond. Er zijn in Vlaanderen 500.000 euro werkzoekenden. Laat Voka en Unizo eerst die mensen aan werk helpen. Ik steun dan ook zeker niet de eventuele plannen om in Izegem meer vluchtelingen op te vangen."

Filip Lombaert (Groen): "Een tsunami is fel overdreven. Wereldwijd zijn er zestig miljoen vluchtelingen. Het aantal vluchtelingen in Europa bedraagt amper 2 procent. Het leeuwendeel wordt in eigen regio opgevangen. In Libanon wonen 4 miljoen mensen en zijn er 1,2 miljoen vluchtelingen. Dáár is er pas een vluchtelingenproblematiek."

OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe (SP.A): "Momenteel hebben we 32 plaatsen voor asielzoekers in huis. Een paar jaar geleden waren dat nog 46 plaatsen. Van zodra we nog een woning vinden voor een zopas erkend gezin, komt dat aantal op 36 plaatsen. We roepen alvast huiseigenaars op om aan vluchtelingen te willen verhuren."

"Wat de Syrische christenen betreft: daar is niks van in huis gekomen. We hebben effectief acht plaatsen aangeboden, maar die zijn allemaal door Fedasil in gebruik genomen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Bijkomend probleem: de vluchtelingen komen nu rechtstreeks van Brussel naar Izegem. Vroeger verbleven ze eerst even in een asielcentrum en waren ze ons land al wat gewoon. Nu moeten onze maatschappelijk werkers hen veel intensiever begeleiden."

"Eventueel kunnen we de pastorijen van Sint-Rafaël en Kachtem nog als opvangplaatsen inschakelen, maar van privé-initiatieven heb ik nog niks vernomen. Maar we zijn wel bereid om op mogelijke vragen in te gaan."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Voorzitter Piet Seynaeve : “Hou het asieldebat Izegems aub”

Piet Seynaeve (N-VA), die Geert Bourgeois als voorzitter vervangt, vraagt met aandrang van het debat over de asielproblematiek, op gang getrokken door een interpellatie van Peter Defreyne (CD&V), enkel op Izegems niveau te voeren, maar daar heeft Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) geen oren naar : hij lanceert meteen een heel exposé dat eigenlijk in het parlement thuis hoort en trekt van leer tegen de nationale media, die volgens hem zwaar aan desinformatie doen en de bevolking een schuldgevoel aanpraten. De voorzitter grijpt niet in....

Jos Remaut
door Jos Remaut

Schepen Kurt Grymonprez : “En vergeet de onkruidbestrijdingsmachine niet !”

Kurt Grymonprez (SP.A) stuurt ons een sms'je om de aandacht te vestigen op de performante onkruidbestrijdingsmachine die de stad Izegem zal aankopen, en die we - het gaat hier allemaal zo snel - daarnet niet konden meenemen in ons overzicht.

Nu het even wat rustiger is (Peter Defreyne neemt een lange aanloop in zijn interpellatie over de asielzoekers) duiken we toch even het dossier in :

Het gaat om een combinatie werktuigdrager met onkruidkoker, die het onkruid bestrijdt met heet water. De machine kan bediend worden door personen met een rijbewijs B, wat een flexibele inzet mogelijk maakt. De kostprijs wordt geraamd op 140.000 euro.

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Nieuw meubilair voor kasteel Wallemote

Nu de renovatie van het stadskasteel haar einde nadert, moet er ook nog gezorgd worden voor wat nieuw meubilair. Het moet snel gaan, want op zaterdag 21 november is het kasteel voor een eerste keer al opnieuw verhuurd.

Schepen Caroline Maertens (N-VA) licht toe : "Voor het gelijkvloers voorzien we in het nodige meubilair voor feestelijkheden en activiteiten. De eerste verdieping wordt dan ingericht met vergadermeubilair. In totaal gaat het om 215 feest- en vergaderstoelen, 57 verrijdbare klaptafels en tien receptietafels. De totale kostprijs ramen we op 50.000 euro."

Dirk Van Walleghem (CD&V) : "De meeste schade aan de parketvloer is aangebracht wanneer mensen een mobiele bar installeerden met zwaar materieel van brouwers dat werd aangesleept. Daarom was er het idee om te investeren in verrijdbare koelkasten en barmeubilair. Ik hoor hier nog weinig over". Caroline Maertens : "Dat is inderdaad nog niet voorzien, maar er staat duidelijk in het reglement dat extra zwaar materieel niet toegelaten is. Maar als er nog geld over is, kunnen we die aankoop inderdaad nog doen."

GF
© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Bijna een uur ver, 17 van de 18 punten behandeld

De gemeenteraad verloopt erg vlot. Amper een uur ver en al 17 van de 18 punten behandeld. De gemeenteraadsleden hebben duidelijk nood aan even informeel bijpraten na de zitting!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Budget voor 2016 Izegemse kerkfabrieken lager dan geraamd

In het oorspronkelijke meerjarenplan bedroeg de totale toelage voor de Izegemse kerkfabrieken in 2016 428.711,66 euro. In de budgetten werd die echter verminderd naar 262.163,96 euro. "Een verschil van 166.547 euro. Er worden wel investeringen voorzien bij Sint-Hilonius (10.000 euro) en bij Sint-Jan (15.000 euro)", aldus schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). "In Sin-Jan De Doper zal de pastorie verder vernieuwd worden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vrachtwagenparking langs de Zuidkaai?

In de Abelestraat, Roeselaarsestraat, Oekensestraat en Zuidkaai worden binnenkort door Aquafin werken uitgevoerd. Schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A) vroeg daarvoor goedkeuring en kreeg die ook, al was er vanuit CD&V-hoek toch lichte kritiek te horen.

Peter Defreyne (CD&V): "Dit is toch een gemiste kans, zeker inzake de Zuidkaai. Waarom daar geen vrachtwagenparking aanleggen? Die staan nu langs de Rijksweg en vormen de aanblik voor mensen die onze stad binnenrijden. Aantrekkelijk is toch anders."

Noël Vansteeland (Open VLD) pareert zijn collega-gemeenteraadslid. "Ik weet niet wat er zo lelijk is aan vrachtwagens", knipoogt de man die beroepshalve Vansteeland Trucks & Trailers runt. "Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk nood is aan een dergelijke parking."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Meer personeel voor Eperon d'Or

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) : "Gezien de werking die wij in het nieuwe stedelijke museum willen ontplooien, hebben we nood aan extra mensen en de juiste mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan een baliemedewerker of een publiekswerker. De oproep hiervoor is al gelanceerd, en de respons is groot."

Deze uitspraak kwam er tijdens de toelichting bij de nieuwe personeelsformatie van de stad Izegem, die unaniem werd goedgekeurd.

Binnen deze nieuwe langer meer sprake van gesubsidieerde contractuelen (GEKO's). Zij worden voortaan als volwaardig contractueel personeelslid aanzien. De nieuwe personeelsformatie anticipeert ook maximaal op nakende pensioneringen.

Filip Buyse (Vlaams Belang) : "Mensen die met pensioen gaan zouden niet automatisch worden vervangen. In hoeverre blijft u in dit plan deze doelstelling trouw ?"

Bert Maertens : "De juiste cijfers heb ik niet bij, maar het zal in zijn totaliteit ongeveer een nuloperatie zijn. Bepaalde gepensioneerden worden inderdaad niet meer vervangen, maar anderzijds zijn we ambitieus wat een aantal nieuwe opdrachten betreft : Eperon d'Or, de dienst voor lokale economie, de inburgeringsambtenaar... Maar ik zal u de cijfers bezorgen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Stedelijke bibliotheek krijgt (na 26 jaar) nieuw meubilair

De stedelijke bibliotheek onderging de jongste maanden heel wat veranderingen.

"Na de vernieuwing van de onthaalruimte en de investering in een zelfscansysteem investeert de stad nu in nieuw meubilair", zegt bibliotheekschepen Kurt Himpe (N-VA).

"Na 26 jaar is een groot deel van het meubilair aan vernieuwing toe. Er komen nieuwe stoelen en bijpassende tafels voor de lezers en de studenten. Daarnaast investeren we ook in hoogwaardige zetels voor de tijdschriften- en krantenlezers. Om de nieuwe aanwinsten in de kijker te zetten, komen er een baliedisplay met opbergelementen en bijpassende hoge stoelen."

"De huidige tafels en stoelen uit onder andere de leeszaal verhuizen naar de Plantijnzaal in de bibliotheek. Die zullen gebruikt worden tijdens activiteiten als Blok@Bib en Babbel-Uit.

Met deze aankoop is 36.000 euro gemoeid.

GF
© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Organigram van de stadsdiensten wijzigt. En wat met de openingsuren van het stadhuis?

Het stadsbestuur wil het organigram van de stadsdiensten wijzigen. "Naast de wijzigingen aan de personeelsformatie is ook het optimaliseren van de organisatie noodzakelijk", aldus burgemeester Bert Maertens. "Het organigram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, net als de gezagsverhoudingen en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam verbonden is."

In het nieuwe organigram zijn er vijf clusters: financiën, juridische zaken (waaronder ook patrimonium), dienstverlening en organisatie, stadsontwikkeling en vrije tijd. In deze vijf clusters zijn alle mogelijke stedelijke diensten ondergebracht.

"Daarnaast zijn er nog enkele stafdiensten die onder de rechtstreekse hiërarchie van de stadssecretaris vallen, zoals het secretariaat." De vijf clusterhoofden vormen samen het managementteam.

Noël Vansteeland (Open VLD): "Ik mis enkel namen van wie zich in welke cluster bevindt. Onlangs kregen we ook de nieuwe openingsuren van het stadhuis. Als je die optelt, is het stadhuis slechts 24 uur per week toegankelijk voor de burger. Is dat wel voldoende, voor een dienstencentrum? Want dat is het stadhuis. Waarom kunnen er geen openingsuren zijn zoals bij een bank gehanteerd wordt?"

"Bepaalde diensten, zoals bevolking en stedenbouw, zouden toch meer open moeten zijn."

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "We opteren om minder, maar op betere tijdstippen geopend te zijn. Vroeger waren we op dinsdag tot 18 uur open, nu tot 19 uur. Op die manier bereiken we meer mensen. We zien het effect. Ook op maandagmiddag zijn we open om de burger te servicen. Op vraag van het personeel hebben we ervoor gekozen om opnieuw elke voormiddag geopend te zijn. Zo volgen we een algemene trend. En als we ons aantal openingsuren willen uitbreiden, heeft dat impact op het personeel en zouden we meer mensen in dienst moeten nemen. En wat belangrijk is: mensen kunnen altijd op afspraak langskomen bij alle mogelijke diensten. Zo kan de burger in alle rust zijn of haar dossier komen bespreken."

Dirk Van Walleghem (CD&V): "Ik hoor van veel verenigingen dat het nog steeds te moeilijk is om bijvoorbeeld stoelen te huren. Kan bekeken worden om dit te vereenvoudigen?"

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Er wordt inderdaad veel info gevraagd aan organisatoren van evenementen, maar dat is nodig omdat er veel info nodig is in het kader van de veiligheid. Veel van die parameters belanden immers bij de politie. Tegelijk zijn we al even bezig met het digitaliseren van deze procedure."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Organigram van de stadsdiensten wijzigt. En wat met de openingsuren van het stadhuis?

Het stadsbestuur wil het organigram van de stadsdiensten wijzigen. "Naast de wijzigingen aan de personeelsformatie is ook het optimaliseren van de organisatie noodzakelijk", aldus burgemeester Bert Maertens. "Het organigram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, net als de gezagsverhoudingen en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam verbonden is."

In het nieuwe organigram zijn er vijf clusters: financiën, juridische zaken (waaronder ook patrimonium), dienstverlening en organisatie, stadsontwikkeling en vrije tijd. In deze vijf clusters zijn alle mogelijke stedelijke diensten ondergebracht.

"Daarnaast zijn er nog enkele stafdiensten die onder de rechtstreekse hiërarchie van de stadssecretaris vallen, zoals het secretariaat." De vijf clusterhoofden vormen samen het managementteam.

Noël Vansteeland (Open VLD): "Ik mis enkel namen van wie zich in welke cluster bevindt. Onlangs kregen we ook de nieuwe openingsuren van het stadhuis. Als je die optelt, is het stadhuis slechts 24 uur per week toegankelijk voor de burger. Is dat wel voldoende, voor een dienstencentrum? Want dat is het stadhuis. Waarom kunnen er geen openingsuren zijn zoals bij een bank gehanteerd wordt?"

"Bepaalde diensten, zoals bevolking en stedenbouw, zouden toch meer open moeten zijn."

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "We opteren om minder, maar op betere tijdstippen geopend te zijn. Vroeger waren we op dinsdag tot 18 uur open, nu tot 19 uur. Op die manier bereiken we meer mensen. We zien het effect. Ook op maandagmiddag zijn we open om de burger te servicen. Op vraag van het personeel hebben we ervoor gekozen om opnieuw elke voormiddag geopend te zijn. Zo volgen we een algemene trend. En als we ons aantal openingsuren willen uitbreiden, heeft dat impact op het personeel en zouden we meer mensen in dienst moeten nemen. En wat belangrijk is: mensen kunnen altijd op afspraak langskomen bij alle mogelijke diensten. Zo kan de burger in alle rust zijn of haar dossier komen bespreken."

Dirk Van Walleghem (CD&V): "Ik hoor van veel verenigingen dat het nog steeds te moeilijk is om bijvoorbeeld stoelen te huren. Kan bekeken worden om dit te vereenvoudigen?"

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Er wordt inderdaad veel info gevraagd aan organisatoren van evenementen, maar dat is nodig omdat er veel info nodig is in het kader van de veiligheid. Veel van die parameters belanden immers bij de politie. Tegelijk zijn we al even bezig met het digitaliseren van deze procedure."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Personeelsleden met negatieve evaluatie zullen sneller ontslagen kunnen worden

De raad keurde de nieuwe rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed met eenparigheid van stemmen. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) : "In de nieuwe regeling wordt meer belang gehecht aan de tussentijdse evaluatie. We zullen vaker evalueren, in het eerste jaar na de aanwerving zelfs al na zes maanden. Want indien er geen evaluatie gebeurt, dan wordt dit onmiddellijk beschouwd als een positieve evaluatie. Wie een negatieve evaluatie krijgt, zal ook sneller kunnen worden ontslagen dan nu het geval is.".

Filip Buyse (Vlaams Belang) : "Zijn er bepaalde functies die specifiek voorbehouden blijven voor statutairen ?" Bert Maertens : "Dat is net niet de bedoeling. Mensen met een contract voor onbepaalde duur zullen kunnen deelnemen aan interne mobiliteit, en we willen dit ook aanmoedigen. Omgekeerd zullen statutairen die naar een contractuele functie overstappen, hun verworven rechten kunnen meenemen."

Dirk Van Walleghem (CD&V): "Is iets gelijkaardigs voorzien voor het OCMW ? Dit lijkt ons toch nuttig, gezien het feit dat er vanaf de volgende legislatuur tot een integratie komt. We zouden ook mobiliteit tussen stad en OCMW moeten kunnen bevorderen". "Op vandaag is dit nog niet mogelijk", antwoordde Bert Maertens, "omdat het nog twee verschillende juridische entiteiten zijn."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Stad Izegem stapt in gemeenschappelijke sociale dienst Gsd-v

De stad plant om in te stappen in de gemeenschappelijke sociale dienst Gsd-v. "Die zal de eigen sociale dienst vervangen", legt burgemeenster Bert Maertens (N-VA) uit. "Die laatste wordt dan meteen ook opgeheven."

De instap werd positief onthaald door zowel het managementteam als de vakbonden.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Miguel Beauprez volgt Jan Devaere op als directeur voor de Izegemse politiedienst

Er is een wissel bij de Izegemse politiepost. Hoofdinspecteur Jan Devaere keert terug naar de centrale diensten van PZ Riho en wordt opgevolgd door Miguel Beauprez uit Roeselare.

"We bedanken Jan alvast voor de jarenlange samenwerking", aldus Bert Maertens. "En we wensen Miguel alles succes toe. Samen zullen we de uitdagingen aangaan."

PZ Riho
© PZ Riho
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Joachim D'Eigens wordt aangeduid als nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar

Tijdens de besloten zitting wordt Izegemnaar Joachim D'Eigens aangeduid als de nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar van de stad. In die hoedanigheid volgt hij de Nederlander Willem Prinsen op. Willem Prinsen ging pas eind 2014 van start, maar hield het voor de start van de zomervakantie al voor bekeken. "Onze wegen zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan", legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. Joachim D'Eigens start eerst een jaar op proef, waarna een evaluatie volgt.

Foto a-SB
© Foto a-SB
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Hoe springt Izegem om met vluchtelingen?

Peter Defreyne (CD&V) zal op het einde van de zitting vragen hoe de stad omgaat met de vluchtelingenproblematiek.

Zo wil hij weten of er een verhoogd aantal politieke vluchtelingen in Izegem aanwezig is en hoe de opvang van de Syrische christenen verloopt. Daarvoor heeft de stad nog voor de zomervakantie drie appartementen vrijgemaakt.

Peter Defreyne vraagt zich tegelijk ook af of de stad bereid is om coördinerend op te treden ten aanzien van particuliere initiatieven, scholen, parochies en de bedrijfswereld.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notedop...

De gemeenteraad van Izegem telt 29 raadsleden.

Bert Maertens (N-VA) is er burgemeester.

De meerderheid bestaat uit N-VA (12) en SP.A-Groen (7).

CD&V (6), Open VLD (2) en Vlaams Belang (2) maken deel uit van de oppositie.