Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Demarches voor zendvergunning Villa Bota ?

Yves Buysse (VB) heeft vragen over de zendvergunning voor Villa Bota: "Er wordt op sociale media beweerd dat er demarches waren door leden van het schepencollege. Die zouden actief gelobbyd hebben. Hoe zit het met de subsidies en de personeelsleden van Villa Bota?"

Voor jeugdschepen Franky Demon (CD&V) is er geen vuiltje aan de lucht: "Dit is fake news! Er is niet gelobbyd, maar ik ben fier dat Villa Bota de vergunning kreeg dank zij een stevig dossier."

"Het Entrepot krijgt in totaal 790.000 euro, daaronder ressorteert Villa bota. Ze krijgen amper 26.000 euro. Er zijn zestien personeelsleden van Entrepot, één ervan houdt zich bzig met Villa Bota!"

Daarmee eindigt de gemeenteraad.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Betaalzone containerpark kapot

Yves Buysse (VB) hekelt het feit dat de betaalzone van het containerpark maandenlang kapot was: "Wat slecht is voor de stadskas. Hoe zwaar is het verlies ? Waren er in die periode ommerkelijk minder feiten van sluikstorten ?"

Philip Pierins (SP.a) zegt niet over exacte cijfers te beschikken: "Maar het systeem werkt nu opnieuw."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Vrachtwagens moeten weg uit Evendijk West

Jean-Marie De Plancke (Open VLD) klaagt de slechte toestand van het wegdek aan in de Evendijk West in Zeebrugge door het vele vrachtverkeer: "Men heeft enkel wat putten opgevuld. De bewoners worden bijna van hun sokken gereden. er is nood aan zone 30 en beperking tot 3,5 ton. deze weg wordt misbrukkt als sluipweg. Het vrachtverkeer moet er weg!"

Schepen Philip Pierins (SP.a) geeft toe dat de weg er slecht bij ligt; "Het is een gewestweg die Vlaanderen wil overdragen aan de Stad. Indien dit gebeurt, krijgt de stad en subsidie voor de heraanleg."

Jean-Marie De PlLncke stelt: "U mag zich niet schuilen achter het Vlaams gewest. De Stad kan zelf het vrachtverkeer weren."

Renat Landuyt: "We zijn ermee bezig, maar moeten nog met Blankenberge overeenkomen. We doen trouwens ook snelheidscontroles."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Gevaarlijk kruispunt

Jean-Marie De Plancke (Open VLD) wijst op de gevaarlijke situatie ter hoogte van het kruispunt Weinebrugge in de Albertlaan in Sint-Michiels: "109 bewoners van de wijk Tillegem hebben een petitie ondertekend. Zeker voor fietsers en kinderen is het aanstormend verkeer levensgevaarlijk. Ze vragen verkeersremmende maatregelen : slimme lichten, een rotonde of fietsersbrug. Saarnast is er nodo aan extra verlichting aan de Fazantendreef."

"Een ander probleem is het sluipverkeer bij voetbalmatchen in deze wijk. Er zouden geluidsschermen moeten komen. De Stad moet het dossier aankaarten bij de Vlaamse overheid."

Burgemeester Renaat Landuyt kreeg de petitie voor de gemeenteraad : "Ik wil ze eerst nog bstuderen en zal de petitie overhandigen aan minister Ben Weyts."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Vaudeville in dossier Les Acasias

Marleen Ryelandt (Groen) noemt het dossier van Les Acasias in Sint-Andries een vaudeville: "De Stad is teruggefloten door de provincie, want er was geen vergunning voor de openstelling van het park. Een voorwaarde voor die vergunning is een maximaal behoud van de waardevolle bomen. Hoeveel bomen heeft de Stad al gekapt ?"

"Er zijn veel bezwaren van omwonenden tegen het aanpalend project voor asistentiewoningen rondom het kasteel. Het is te zwaar voor de buurt. Er zijn daar opnieuw bomen gerooid midden juni door een cowboy van een aannemer. Er is zelfs een boom op een auto gevallen. Wat is nu de houding van de Stad in dit dossier ?"

Schepen Philip Pierins (SP.a) stelt dat het opmaakplan na inspraak opgemaakt werd: "De gemeenteraad heeft het al goedgekeurd in juni 2016. De werken werden stilgelegd na klacht over vermeende inbreuken op het bosdecreet. Inmiddels is al een deel van het park opengesteld, los van de vergunning. Er is nu een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend, met boscompensatievoorstel. Er zijn 22 bomen geveld."

Over het woonproject zegt schepen Franky Demon (CD&V) dat de Stad zich niet neergelegd heeft bij de beslissing van de Deputite : "Samen met enkele buren zijn we naar de raad voor vergunningsbetwistingen getrokken, maar werkt niet opschortend. De Deputatie liet bomen kappen...."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Weinig passagiers voor shuttlebusjes

Marleen Ryelandt (Groen) vindt dat de shuttlebusjes moeten bijgestuurd worden : "Het is spijtig dat het om dieselbusjes gaat. Er zitten nauwelijks passagiers in. Veel Bruggelingen denken dat ze enkel bestemd zijn voor toeristen. Laat ze tot aan de randparking van Steenbrugge rijden of leg ze in voor Feest in 't Park en het Cactusfestival. Maak afspraken met de hotelsector, zodat toeristen onnodig het centrum binnen rijden."

Volgens Renaat Landuyt (SP.a) heeft het project tijd nodig om te groeien: "Dit centrumbusje is niet bedoeld voor de toeristen, wel voor de winkelende mensen of wie moe is. Van en naar het station heb je een andere trafiek. wie zijn auot parkeert aan het station, kan van daar gratis op de bus."

"De eeste weekends zat men aan 50 mensen, nu is het al 150 geworden. Vanaf 3 september komt er een extra circuit bij."

Marleen Ryelandt (Groen): "300.000 euro voor 150 passagiers per weekend is veel geld voor de Stad Brugge. Ik zie toruwens niet dat hierdoor het autoverkeer in de binnenstad vermindert."

Geert Van Tieghem (N-VA) ziet in de busjes een verkiezingsstunt: "Gebruik dit budget voor de aanstelling van een bemiddelaar die de verzuurde relatie met De Lijn kan rechttrekken."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Schuilpaviljoen voor bushalte

Noelia Sanchez (N-VA) pleit voor een schuilpaviljoen aan de achterzijde van het station, waar de bussen staan richting Charleroi en Rijsel : "Laat een futuristisch ontwerp maken door de leerlingen van onze Academie."

Volgens Renaat Landuyt zijn er al vier busmaatschappijen die Brugge verbinden met Rijsel, Zaventem, Amsterdam, Chrleroi, Keulen en Parijs. De haltes zullen moeten herschikt en uitgebreid worden. In een volgende fase kunnen we kijken hoe we alles verder kunnen uitbouwen aan de kant van Sint-Michiels."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Veel auto's weggetakeld

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) werden er massaal fout geparkeerde wagens weggetakeld tijdens de Elfstedenronde.

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) noemt de Elfstedenronde een prachtige promotie voor de stad: "Veiligheid primeert, zo'n koers veilig door de binnenstad loodsen is neit makkelijk. Er wordt enkel getakeld als de veiligheid in het gedrang komt. Het ging om 60 fout gepakeerde voertuigen. Vooraf probeert de politie altijd eerst de chauffeur te identificeren en te contacteren. Een derde van de voertuigen werd uiteindelijk weggetakeld."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Files langs de Damse Vaart

Volgens Jasper Pillen (Open VLD) zijn er teveel files op de Damse Vaart door de foute heraanleg van het kruispunt met de Noorweegse Kaai: "Wagens schatten de nieuwe rijrichting verkeerd in, wat leidt tot gevaarlijke situaties."

Erik Lagrou (N-VA) beaamt: "Fietsers kunnen rechtdoor, dat zorgt voor gevaarlijke toestanden. Herstel de vorige toestand."

Schepen Philip Pierins (SP.a) legt uit : "Er moest een rijvak wijken voor een breder fietspad. Op termijn zal de doorstroming van het autoverkeer verbeteren, want het is slechts een tijdelijke maatregel."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Mishandeling wolhandkrabben

Hugo De Bondt (VU) klaagt de 'dierenmishandeling' van de wolhandkrabben in de Triënnale expo in de Poortersloge aan: "'s Nachts werken de zuurstoffilters niet in de aquaria. Bovendien peuzelen de krabben elkaar op bij gebrek aan voldoende voer."

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) situeert het probleem zich bij de vlaamse overheid:"Wolhandkrabben moet je verplicht vernietigen. Het is ongedierte. In het kader van het kunstproject mogen de exposanten van Vlaanderen de dieren langer laten leven, tot het einde van de Triënnale. Nu zijn dank zij de tussenkomst van Dierenwelzijn, na uw klacht, de krabben nu sneller dood dan voorzien."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Criminaliteit aan het station overroepen

Yves Buysse (VB) vraagt een strengere aanpak van de criminaliteit in de stationsomgeving: "Begin deze maand troefden twee bendes elkaar af op het stationsplein. Gaat het om een alleenstaand feit ? Herinner u ook de fratsen van de meisjesbende de Zehbi's vorig jaar. Komen er extra camera's ? Is er wel voldoende overleg met de spoorwegpolitie, die kampt met personeelstekort ?"

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) zijn er negen tussenkomsten geweest door de politie: "Niks ophefmakends, één feit werd door uw partij groter gemaakt dan het was omwille van een verspreid filmpje op Facebook. Er is een camera nabij de bushalte die goed gebruikt wordt. Bovendien reageren alerte burgers sneller en verwittigen ze de politie"

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Geen fietsvergoeding voor werknemers AZ Sint-Jan

Charlotte Storme (Groen) laakt het feit dat het personeel van het AZ Sint-Jan geen fietsvergoeding krijgt in tegenstelling tot het stadspersoneel.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw vroeg de gemeenteraad om de statutenwijziging voor het AZ sint-Jan goed te keuren : "Vanaf januari 2019 zullen er onder de 47 gemeenteraadsleden 13 OCMW-raadsleden moeten gekozen worden."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Besparingen op personeel ?

Volgens raadslid Charlotte Storme (Groen) wordt er teveel gesnoeid op stadspersoneel, vooral op de lagere echelons.

"Efficiëntie ten gunste van de klant en technische ploegen in eigen regie houden, is onze visie. U hebt het verkeerd voor", repliceert personeelsschepen Minou Esquenet (CD&V).

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

dure voetpaden

Patrick Daels (N-VA) betreurt dat het vernieuwen van voetpaden in diverse straten in Assebroek dubbel zoveel gekost heeft als voorzien : "Eandis moest snel een offerte opmaken, zonder de tijd gekregen te hebben om alles op te meten."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Extra randparking

Brugge wil een randparking aanleggen in de Waggelwaterstraat. Volgens schepen Philip Pierins (SP.a) zal de Rustenburgwijk mogelijks ontsloten worden via een tunnel onder de sporen.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Elektrisch varen op de reien

Geert Van Tieghem (N-Va) berekende dat de Stad 600.000 euro extra inkomsten krijgt door het optrekken van de tarieven van de reievaarten van 8 naar 10 euro.

Schepen Hilde Decleer (CD&V) wil het elektrisch varen in de reien gefaseerd invoeren.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Academie breidt uit

Raadslid Martine Bruggeman (N-VA) juicht toe dat de Academie uitbreidt en zijn ateliers vestigt in de kerk en het klooster van de Rode Nonnen.

Volgens financiënschepen Boudeijn Laloo (CD&V) is de huur teruggedrongen naar 78.000 euro per jaar: "Dat is evenveel als voor de drie ruimtes op andere plekken die we tot nu toe huurden. We gedragen ons als goede huisvaders."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Een gemiste kans ?

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) is de locatie van de voorziene expohal voor het Groeningemuseum een gemiste kans en historische fout: "Men had voor de site van Sint-Andreas moeten kiezen in plaats van KTA."

"Onderwijsminister Crevits had al subsidies voorzien voor een nieuw schoolgebouw voor Sint-Andreas op de KTA site!"

"Het project zal de stadskas 28 miljoen euro kosten. Maar er is nog niks op de begroting ingeschreven. Hoe zal de stad dit financieren ? Deels met Europese subsidies en mecenaat ?"

Ook Marleen Ryelandt (Groen) heeft vragen over de locatie en de financiering: "Men koos voor de snelste oplossing, maar die is niet de beste!"

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Zwemmen in de reitjes

Van 30 juni tot 2 september mag er recreatief gezwommen worden in de reitjes. Zij het enkel in een afgebakende zone aan het zwemplatform ter hoogte van de Coupure, tijdens de weekends van 12 tot 18 uur.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Petitie overhandigd

Chris Marain uit Sint-Michiels overhandigde een petitie met 120 handtekeningen van buurtbewoners uit de Tillegemwijk aan burgemeester Renaat Landuyt. De buurt vraagt een aanpassing van het levensgevaarlijk kruispunt nabij restaurant Weinebrugge.

© SVK
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Protestactie tegen nieuwe zeesluis

Voor de gemeenteraad protesteerden enkele leden van de actiegroep Zeebrugge Onder Druk tegen de inplanting van een nieuwe zeesluis op de plek van de huidige Visartsluis. Raadslid Ingrid Vandamme (CD&V) meldde ons : "Die actievoerders spreken niet in naam van alle buurtbewoners van de stationswijk. Zeker niet van al wie onteigend wordt. Ik heb andere ideeën over de nieuwe zeesluis en de belangen van de buurt!"

© SVK
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Twee acties aan het stadhuis vanavond

Voor de gemeenteraad zijn er twee acties aan het stadhuis gepland. Open VLD Plus hekelt de gevaarlijke situatie aan het kruispunt ter hoogte van restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels.

De actiegroep Zeebrugge Onder Druk wil protesteren tegen de voorziene locatie van de nieuwe zeesluis. Gemeenteraadslid Marleen Ryelandt (Groen) heeft een alternatief voorstel klaar voor de bussen in de Brugse binnenstad.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

In een notendop

© KW