Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Foute openingsuren en tekort aan sportzalen ?

Yves Buysse (VB) heeft kritiek op de openingsuren van 'Mijn Brugge' : "Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de pendelaars."

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) weegt de kostprijs niet op tegen het mankement : "Te dure operatie voor de stad."

Hetzelfde oppositieraadslid hekelt ook het tekort aan indoor sportaccommodatie in Brugge, ondanks het feit dat een aantal scholen hun sporthal verhuren aan verenigingen : "Een aantal sportclubs doen nu een bedeltocht van de ene school naar de andere."

Volgens sportschepen Dolores David (SP.a) is de vraag niet veel groter dan het aanbod : "En er zijn nochtans 300 sport- en ontspanningsverenigingen."

Hiermee eindigt de Brugse gemeenteraadszitting. Hoezee ! Hoezee !

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Meer participatie ?

Marleen Ryelandt (Groen) vindt dat de stad meer moet inzetten op participatie bij ruimtelijke ordening : "Openbaar onderzoek komt er pas als er een uitgewerkt project is. Als er van in den beginne inspraak is, worden projecten meer gedragen door de bevolking. Er is nood aan een ontwerpend onderzoek bij grote projecten."

Renaat Landuyt (SP.a) stelt dat het principe van hoe vroeger de inspraak hoe minder processen jammer genoeg niet altijd geldt : "Dit zijn geen communicerende vaten. Brugge gaat via de inspraakprocedure van de Toekomst van Brugge nog een stapje verder : we vertrekken van een wit blad. Parkeerplan en mobiltieitsplan zijn uitgewerkt na 3000 voorstellen van mensen. Dat is inspraak van in den beginne. Ook de nieuwe Steenbrugge brug is blokje per blokje besproken met mensen uit de buurt."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Wordt kerk sportzaal ?

Arnold Bruynooghe (VB) vraagt zich af wat de plannen zijn voor de Sint-Franciscuskerk, die in oktober 2017 aan de eredienst werd onttrokken. Volgens schepen Boudewijn Laloo (CD&V) zijn er na schatting van de waarde van dit stadsgebouw meerdere pistes : "Verkoop met behoud bebouwing of sloop."

"De school Mariawende is geïnteressseerd om het gebouw te kopen en er een sporthal in onder te brengen. Maar de directie schrok van de prijs, met name 620.000 euro."

"Als we het gebouw slopen en verkavelen tot vijf woonpercelen, kan dit ons 900.000 euro opleveren. Maar we staan niet afkerig tegen de plannen van de school, die de sportzal ook voor de buurt zou ter beschikking stellen. Maar een officiële vraag van de school is er nog niet geweest."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

busverbinding naar luchthaven oostende

Noëlia Sanchez (N-va) pleitvoor een direct transport per bus tussen de luchthaven van Oostende en Brugge, nu VLM dagelijks tussen Manchester en Oostende vliegt : "Groot-Brittannië is een belangrijke markt voor het verblijfstoerisme in Brugge."

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) is bereid in te spelen op rendabele lijnen, maar we mogen niet één vliegmaatschappij bevoordelen : "Er zijn gesprekken bezig. Nu kunnen we partners zoeken om samen te werken."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Minder parkeerboetes

Volgens Geert Van tieghem (N-VA) werden er in 2016 en 2017 een record aantal parkeerretributies uitgeschreven, met name 70.000, door de private firma die hiermee belast werd. Hij hekelt het 'repressieve parkeerboetesbeleid'.

Burgemeesterv Renaat Landuyt (SP.a) nuanceert : "Sinds de invoering van het nieuw parkeerplan is het aantal vaststellingen gedaald tot 67.833, hoewel het te controleren gebied verdubbeld is. In 2016 waren het er nog 69.108."

"In 2015 en 2016 werd de reglementering niet nageleefd. Er was dus nood aan een nieuw parkeerreglement. Er zijn minder inbreuken vastgesteld, ondanks grondiger controles. Tot ieders verrassing, worden het nieuw parkeerplan en de blauwe zone beter nagegeefd dan vroeger ! U vergist u inzake repressdie van stad. In antwerpen gaat het er anders aan toe ! Brugge bezit de goedkoopste parkeerkosten en de beste naleving van het reglement."

i

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Brugge kandidaat voor wk wielrennen 2021

De Vlaamse Regering wil in september 2021 het WK wielrennen op de weg, dat dan 100 jaar zal bestaan, naar Vlaanderen halen. Brugge zou graag als aankomstplaats voor de vijf individuele tijdritten fungeren. Voor het binnenrijven van dit topsportevenement vraagt het organisatiecomité van Brugge 360.000 euro return. De gemeenteraad steutn voltallig de aanvraag.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Conservatorium is een zinkend schip als de titanic

Ann Soete (Open VLD Plus) vraagt welke visie Brugge heeft over de toekomst van het conservatorium : "In de laatste zes jaar is dit stedelijk onderwijs achteruit gegaan : een halvering van het aantal leerlingen op zes jaar tijd. Vroeger was het conservatiorium een cultuurambassadeur voor de stad. Het laatste jaar was het een zinkend schip. De gitaarklas was vroege de beste van heel Vlaanderen, nu moeten leerkrachten verdwijnen wegen gebrek aan leerlingen. Wat zult u dan om het tij te keren om te verhinderen dat het cosnervatorium als de Titanic zinkt?"

Martine Bruggeman (N-VA) verwijst naar een advies van de cultureel raad : "De Ryelandtzal moet gebruikt worden als leszaal voor het conservatorium dat lokalennood heeft."

Vollgens schepen Pablo Annys is er een beleidsteam opgericht voor het conservatorium : "Er is met steun van het lerarenkorps een visie ontwikkeld om het nieuw decreet toe te passen op het conservatorium. "Wat de infrastructuur betreft, hebben we subsidies voor de site in de Naaldenstraat en de Ryelandtzaal om inzake stadsvernieuwing een upgrade te realiseren."

"We willen een nieuwe dynamiek in het Conservatorium brengen. het is geen zinkedn schip, er is een kentering, met opniewu een stijging van het aantal leerlingen."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

11 nieuwe locaties voor de Academie

Onderwijsschepen Pablo Annys (SP.a) stelt een nieuwe structuur voor de stedelijke Academie voor : die krijgt elf nieuwe locaties, waarvan acht in Brugge en zelfs in Jabbeke, Zuienkerke en Varsenare.

Ann Soete (Open VLD Plus) vraagt of er ook cursusen zullen gegeven worden in de kapel van de Rode Nonnen.

Samen met Vives en Howest zullen er ook wetenschapsacademies ingericht worden : "In het kader van brede school zal dit wijkkgericht zijn", aldus Pablo Annys, op vraag van Yves Buysse (VB).

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Fiat voor nieuwe Cactus Club

Cactus Muziekcentrum krijgt het fiat ('het recht van opstal') van de gemeenteraad om een nieuwe club te bouwen op het Kanaaleiland. '"De kostprijs van dit project bedraagt 4 miljoen euro, los van de grond die de Stad voor 200.000 euro kocht van Vlaanderen. In dit cultureel bouwdossier komen Vlaanderen, de Stad en de Provincie samen voor 2 miljoen euro tussen. Het deel van de stad bedraagt 800.00 euro. Men start de werken op 1 oktober 2018", aldus schepen Boudewijn Laloo. (CD&V).

Martine Bruggeman (N-vA) vraagt extra veiligheidsmaatregelen wegens de aanwezigheid van water : "In het Entrepot zijn indertijd al jongeren in het water gesukkeld. Ik hioop dat er geen geluidshinder is voor het seniorenhotel Flandria dat in de buurt ligt."

Ann Soete (Open VLD PLus) vraagt zich af hoeveel concerten er nog in de MaZ zullen plaatsvinden.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

11 nieuwe windmolens

Er komen eind dit jaar nog 11 windmolens bij in Zeebrugge. Dat stelt Dirk De fauw (CD&V), die de Stad Brugge vertegenwoordigt in de intercommunale Zefier. Het Zeebrugs havenbestuur MBZ participeert hierin.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Steeds meer afval bij IVBO

IVBO-voorzitter Frank Vandevoorde legde de jaarekening van deze intercommunale voor 2017 voor : "Die vertoont een winst van 4,9 miljoen euro. "De aanvoer per inwoner bedroeg 207 kilo. Dat is een stijging met 2,4 kilo. De doelstelling van het afvalstoffenplan is nochtans om het omgekeerde te bereiken, tegen het jaar 2020 mag het nog 184 kilo verbrandbaar afval zijn. Er moet dus 20 kilo af per inwoner. We moeten nagaan hoe we dit kunnen realiseren."

Marleen Ryelandt (Groen) betreurt de stijging van het restafval per inwoner : "Het afvalstoffenplan stelt nochtans dat we minder moeten verbranden. IVBO heeft nood aan een nieuwe missie, met als prioriteit afval vermijden. En niet langer om afval vanuit Engeland te gaan invoeren."

Volgens Frank Vandevoorde wordt terzake een studie gefinaliseerd : "IVBO moet evolueren naar een innovatieve organisatie. Ook de vennoten moeten meewillen en de consequenties erbij nemen."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

148 nieuwe woningen

Patrick Daels (N-VA) heeft bemerkingen bij de ontsluiting van de nieuwe verkaveling in de Sint-Trudostraat, waar er 148 nieuwe woningen komen : "De nabijgelegen Benedictijnenstraat is al een sluipweg geworden."

Volgens schepen Franky Demon (CD&V) zijn er verkeersremmende maatregelen voorzien : "Een asverschuiving op de kosten van de ontwikkelaar."

Marleen Ryelandt (Groen) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) waarschuwen voor bijkomende verhardingen : "Er is al wateroverlast in die wijk."

Laatstgenoemde betreurt dat deze wellicht laatste nieuwe verkaveling in Brugge niet volgens de nieuwste principes van slim en duurzaam ruimtegebruik wordt gerealiseerd : "Het heeft te lang geduurd, eer er een fiat kwam in dit dossier."

Volgesn schepen Franky Demon (CD&V) is de vertraging te wijten aan de provincie die een wijziging eiste binnen het project.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Kortparkeren in winkelstraten

Brugge zal in vijf straten (Katelijnestraat, Langestraat, Schaarstraat, Ezelstraat en Smedenstraat) plaatsen voor kortparkeren invoeren."Er mag daar vanaf 1 juli maximaal dertig minuten geparkeerd worden om te shoppen. Het kortparkeren wordt trouwens overal in de binnenstad en op de kiss&ride zone aan het station uitgebreid van 15 naar 30 minuten", aldus burgemeester Renaat Landuyt.

Geert Van Tieghem (N-VA) vraagt om één uur gratis parkeren als lunchpauze over de middag toe te laten. Mercedes Van Volcem (Open VLD) hekelt het feit dat het zes jaar geduurd heeft eer kortparkeren ingevoerd wordt in winkelstraten : "Waarom de parkeerders 10 eurocent cash laten betalen ? Er bestaan toch modernere manieren om dat parkeergeld te innen, zoals in andere steden."

Volgens Marleen Ryelandt (Groen) kant zich tegen die aanpassing op het parkeerplan : "Er zijn al problemen met het bewonersparkeren. En waarom is er nog een rotatieparking nodig in de Hugo Losschaertstraat, als kortparkeren ingevoerd wordt in de Ezelstraat. Opnieuw wordt verkeer naar de binnenstad aangezogen."

Renaat Landuyt stelt dat mobiliteit een vloeibaar gegeven is, waaraan we ons als stad moeten aanpassen en waarop we moeten inspelen : "Misschien evolueren we naar een situatie dat bovengronds parkeren altijd kort is en er ondergronds lang wordt geparkeerd."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Politie krijgt elektrische scooters

De lokale politie krijgt vijf elektrische scooters om minder CO2 uitstoot te realiseren. "Dat is ook de reden waarom de politie ook meer met de fiets zal rijden", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

Daarnaast worden er zes beveiligingscamera's aangekocht voor instalaltie in De Gouden Driehoek, om toeristen met snode bedoelingen beter in het oog te kunnen houden.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Minuut stilte

Annick Lambrecht (SP.a) voorzitter van de gemeenteraad, start de zitting met de vraag om een minuut stilte : "Uit respect voor de nabestanden van de schietpartij in Luik vandaag."