Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Dierenasiel houdt zich niet aan de erfpachtovereenkomst

Volgens Hugo De bondt (N-Va) houdt het dierenasiel Het Blauwe Kruis zich niet aan de erfpachtovereenkomst : "De nieuwbouw zou er op 1 september staan, die datum werd niet gehaald. bijgeovlg moet de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden.

Schepen voor dierenwelzijn Mieke hoste (SP.A) stelt met een knipoog: "Wij hadden graag voor de verkiezingen een operationeel asiel. De milieuregelgeving inzake dierenasielen is verstrengd, waardoor de bouw vertraging opgelopen heeft. Er zijn onder meer onduidelijkheden over de lozing van de mest.... De afbraak van de oude gebouwen is wel al gestart, de dieren zitten vorolopig in de voormalige conciërgewoning."

Hiermee eindigt de Brugse gemeenteraad na amper een uur. Een record ?

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Stemmen in zorgcentra

Er zijn slechts twee interpellaties van raadsleden. Charlotte Storme (Groen) vraagt om voor de volgende verkiezingen in 2019 te voorzien in stembureaus in zorgcentra: "Dit geeft ouderen volop de kans om te participeren. In 2020 zijn een op vier bewoners ouder dan 60 jaar."

Volgens schepen Martine Matthys (CD&V) is dit niet zo eenvoudig: "De woonzorgcentra moeten over voldoende ruimte beschikken en toegankelijk zijn voor alle bewoners van die kieswijk. We hebben dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober nagegaan. Geen enkele locatie kwam in aanmerking."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Kunstgras is ongezonder

Volgens Charlotte Storme (Groen) is kunstgras ongezonder dan echt gras: "Als die korrels met regenwater afvloeien, hebben we een probleem. Overal wordt plastiek geweerd, Brugge legt voor 519.000 euro plastiek aan!"

Die vraag komt er nadat schepen Philip Pierins (SP.A) aankondigde dat voetbalploeg Male een kunstgrasveld krijgt.

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Kazerne Knaepen wordt onteigend

Brugge moet eerst de kazerne Knaepen in de Veerbootstraat in Zeebrugge onteigenen, vooraleer ze de site kan aankopen. Geert Van Tieghem (N-VA) vindt dat de site tegelijkertijd moet gesaneerd worden, om tijd te winnen.

Volgens Marleen Ryelandt (Groen) geeft burgemeester Renaat Landuyt de bewoners van Zeebrugge valse hoop geeft door hen op die site een stuk grond te beloven, als ze onteigend worden voor de nieuwe zeesluis.

De kazerne moet een groene buffer worden tussen Stationswijk en hoogspanningsstation Stevin. Hiervoor krijgt Brugge 8 miljoen euro van Elia. "Laat ons dat geld positief spenderen voor de mensen van Zeebrugge", zegt raadslid Mathijs Goderis (SP.a)

Jean-Marie De Plncke (Open VLD) wil een duidelijk antwoord van de stad: "Zult u die kazerne inrichten als groene zone of hebt u andere bouwplannen?"

Wanneer ook Geert Van Tieghem (N-VA) aandringt, zegt financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) fel : "U moet mij geen vragen meer stellen dit jaar, meneer Van Tieghem. U hebt al voldoende gelogen in uw verkiezingsfolders over het financieel beleid van de Stad Brugge."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Sammy is terug

Na enkele maanden afwezigheid wegens ziekte is gemeenteraadslid Sammy Roelant (Onafhankelijke) terug op post. Voor de resterende drie maanden van het jaar, want hij verzaakte aan de vijfde plaats op de SP.a-lijst....

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Wegen barslecht in transportzone

Jean-Marie De Plancke (Open VLD) klaagt de toestand van de wegenis in de Zeebrugse transportzone aan: "Die wegen zijn kapotgereden, de situatie is gevaarlijk met zelfs opengebarsten riooldeksels."

Stefan Vankerkhoven
door Stefan Vankerkhoven

Brugge wordt CETA-vrij verklaard

Een aantal wakkere burgers dienden een voorstel tot resolutie in. Zij vragen de gemeenteraad om een motie aan te nemen waarbij de stad Brugge symbolisch TTIP- en CETA-vrij verklaard wordt. Geert Van Tieghem (N-VA) verwerpt het voorstel van resolutie: "De internationale handel is te belangrijk voor Brugge. Internationale vrijhandelsakkoorden creëren welvaart."

Marleen Ryelandt (Groen) steunt de motie wel: "Er is een symbolische functie weggelegd voor Brugge, in het belang van een eerlijke handel en onze lokale handelaars."

Yves Buysse (VB) en Jean-Marie De Plancke (Open VLD) onthouden zich bij deze motie. De overige partijen stemmen voor. "Bijgevolg is de motie aanvaard", aldus Annick Lambrecht (SP.A), voorzitter van de gemeenteraad