Henk Heyerick (CD&V) uitte dinsdagavond zijn bedenkingen op de gemeenteraad over de speeltuinen en de recente speelnamiddagen.
...

Henk Heyerick (CD&V) uitte dinsdagavond zijn bedenkingen op de gemeenteraad over de speeltuinen en de recente speelnamiddagen."Heel wat speeltuinen lagen en liggen er belabberd bij", liet Henk Heyerick horen. "Dat werd ook en vooral tijdens de paasvakantie nog eens duidelijk. Voor de kinderen was het allesbehalve plezant om zich daar uit te leven. In het zand werden zelfs hondendrollen ontdekt. Ik vraag een directe grondige poetsbeurt en verder is een regelmatig onderhoud gewenst".Volgens schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) heeft de jeugddienst de rondvraag gedaan om te beslissen waar wat moet gebeuren. Volgens Henk Heyerick had zoiets al lang moeten gebeuren.Philippe Van Steenberghe (Open Zulte) had iets anders gezien: "Ik bezocht twee speelpleinen en die lagen er heel netjes bij", liet hij horen. "Je zal dan wel niet in de deelgemeente Machelen op bezoek geweest zijn", sneerde Henk Heyerick daarop.Het vacant verklaren van de financieel directeur-functie was ook een been om aan te knagen. Sylvie Bohez is algemeen directeur maar ook door de integratie van het OCMW in de gemeentediensten, is er ook een financieel directeur nodig. De huidige financieel beheerder is geen kandidaat."Ik heb mijn bedenkingen", aldus Henk Heyerick. "Ik vraag mij af wat op jaarbasis de extra kost voor de gemeente zal zijn." Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) reageerde met drie mogelijkheden: het voorstel van het schepencollege en een financieel directeur aanstellen, met de huidige financieel beheerder verder doen of de kop in het zand steken en niets doen en de huidige financieel beheerder aanduiden als interim-financieel beheerder. "Van geen enkele optie heb ik een cijfer over een financiële meerkost gevonden. Er moet toch al een berekening gemaakt zijn. Wat hier verteld wordt, is een bestuur onwaardig", stelde Henk Heyerick scherp.Bij de stemming ging de bestuurscoalitie Open Zulte - GVZ - N-VA unaniem akkoord om de functie vacant te verklaren. CD&V stemde in blok tegen. (RMN)