Minister Homans lanceerde de denkpiste tijdens haar Ronde van West-Vlaanderen, die op woensdag 4 maart het Provinciaal Hof in Brugge aandeed. "De minister zou gemeenten boven de 25.000 inwoners dus meer geld willen geven, maar waar zal dat geld vandaan komen ? Ik vrees dat dit onrechtstreeks zal leiden tot een verminderde dotatie uit het gemeent...