De voordrachtakte voor voorzitter van de gemeenteraad van de gewezen schepen Chantal Vande Vyvere werd op de installatievergadering van de gemeenteraad ingetrokken omdat de gewezen schepen alle voordrachtaktes toen in twijfel trok. Daarom moest er binnen de 14 dagen een extra gemeenteraad bijeengeroepen worden om een voorzitter te kiezen.

Woensdagavond waren er drie voordrachtaktes voor gemeenteraadsvoorzitter: Chantal Vande Vyvere en Hein Defour van Groep 82 en Kimara Goethals van Samenplus.

Burgemeester Karlos Callens zei dat de voordrachtakte van Chantal Vande Vyvere niet geldig was omdat er gekopieerde handtekeningen op stonden. "Dat is zelfs schriftvervalsing", zei hij.

De gewezen schepen vond het niet kunnen dat de burgemeester haar niet had ingelicht over die ongeldigheid van de akte. "Ik diende die op 7 januari in, de dag na de installatievergadering", reageerde Chantal Vande Vyvere. "U had tijd genoeg om me daarvan op de hoogte te brengen en u had me zelfs beloofd dat u me zou opbellen. U doet er alles aan om me buiten de partij te zetten en dat toont alleen aan hoe ondemocratisch u bent. Maar ik zal blijven vechten en dien klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen."

De burgemeester zei alleen nog dat hij de wet volgt.

Hein Defour werd dan verkozen als gemeenteraadsvoorzitter met 13 stemmen. Er was één blanco stem.

(IB)