"In 1994 werd gevraagd of ik wilde deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen", vertelt Hedwig. "Toen zag ik dat echt niet zitten door tijdsgebrek. Ik was en ben nog altijd zelfstandig landbouwer op mijn bedrijf, ik engageerde mij voor de Boerenbond en mijn gezin telt zes kinderen. Zes kinderen die toen mijn volledige aandacht vroegen. Tot tien keer toe vroegen ze mij of ik echt niet in de gemeentepolitiek wilde stappen. Bij de elfde keer stemde ik in. Ik dacht: het zal wel lukken, uiteindelijk heb ik niets te verliezen."
...

"In 1994 werd gevraagd of ik wilde deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen", vertelt Hedwig. "Toen zag ik dat echt niet zitten door tijdsgebrek. Ik was en ben nog altijd zelfstandig landbouwer op mijn bedrijf, ik engageerde mij voor de Boerenbond en mijn gezin telt zes kinderen. Zes kinderen die toen mijn volledige aandacht vroegen. Tot tien keer toe vroegen ze mij of ik echt niet in de gemeentepolitiek wilde stappen. Bij de elfde keer stemde ik in. Ik dacht: het zal wel lukken, uiteindelijk heb ik niets te verliezen."Door de jaren heen groeide hij mee met de visie rond het gemeentelijk beleid. Hij is een luisteraar, is bescheiden en is ook een stuk rustiger geworden. "In mijn rol als schepen ben ik gegroeid. Toen ik voor het eerst verkozen werd, wist ik niet zoveel over de werking van een lokaal gemeentebestuur. Gelukkig werd ik goed omringd. In de beginjaren was ik te naïef maar dat veranderde door de jaren heen. Je vertrouwt op de experts die alles bestuderen, maar zij hebben het ook soms mis. En dan gebeurt het wel eens dat je met je kop tegen de muur loopt", klinkt het. "De marktvernieuwing in Zwevezele is daar een duidelijk voorbeeld van. De inplanting, het kader en de materialen zijn mooi van ver, maar de detailuitvoering is hier en daar ver van mooi. We moeten daar na twintig jaar corrigeren want duurzaam is altijd beter. Ik ben een luisteraar. Het is pas goed als het voor iedereen een beetje goed is, vind ik. Ik ben nog altijd bescheiden genoeg om mijn plaats te kennen. De eerste keer krijg je je stemmen, vanaf dan moet je ze elke dag verdienen. Vroeger nam ik bepaalde zaken wel eens persoonlijk op. Nu kan ik daar meer afstand van nemen. Die innerlijke rust heb je nodig om alles een plaats te geven."Tijdens de afgelopen 25 jaar zag Hedwig heel wat dossiers passeren: de grote oeververstevigingswerken aan de wal in het Kasteelpark, de integratie van de gemeenteschool in de koepel van het vrij onderwijs, de opstart van het mestdecreet met de komst van enkele lokale mestverwerkingsbedrijven en tal van andere dossiers. "Telkens probeerde ik mijn rol als schepen zo goed mogelijk op te nemen", haalt hij aan. "Ik ben en blijf een man van het terrein, maar dan eentje met een helikoptervisie. Nog altijd trek ik graag mijn laarzen aan, om alles met mijn eigen ogen te kunnen gaan bekijken. Bij de voorbereiding van het rioleringsdossier om en rond de Hille heb ik het volledige traject meermaals afgestapt om het studiewerk onder andere op vlak van waterhuishouding te toetsen aan de realiteit en aan de globale context. Om mijn collega-schepen te overtuigen om een rotonde aan te leggen op het Vanneke in Zwevezele heb ik zelf ook heel wat terreinwerk verricht. Nu is deze plaats een stuk veiliger geworden. Dat is een mooie beloning. Als je veel probeert te doen, beschikbaar bent en een eerlijk antwoord biedt dan weten de mensen dat op den duur wel." (NS)