De nieuwe beleidsploeg met SP.A/Groen en CD&V, gaat na de ingrijpende Leie- en centrumwerken verder met de modernisering van de stad. De accenten zijn duidelijk. "Harelbeke wil een warme stad zijn waar iedereen thuis is, een zorgzame stad met voor iedereen gepaste zorg, een ondernemende stad met ruimte voor ondernemers, handel en horeca, een moderne stad met een goede dienstverlening op maat en duurzame gebouwen die klaar zijn voor de volgende 40 jaar", duidt burgemeester Alain Top (SP.A).
...

De nieuwe beleidsploeg met SP.A/Groen en CD&V, gaat na de ingrijpende Leie- en centrumwerken verder met de modernisering van de stad. De accenten zijn duidelijk. "Harelbeke wil een warme stad zijn waar iedereen thuis is, een zorgzame stad met voor iedereen gepaste zorg, een ondernemende stad met ruimte voor ondernemers, handel en horeca, een moderne stad met een goede dienstverlening op maat en duurzame gebouwen die klaar zijn voor de volgende 40 jaar", duidt burgemeester Alain Top (SP.A). "De uitdagingen van de toekomst werden eerder al gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG's of Sustainable Development Goals, van de Verenigde Naties. Daarvoor werden we verkozen tot de strafste SDG-gemeente van Vlaanderen", duidt schepen van Energie en Milieu Tijs Naert (Groen). Het sociaal beleid focust extra op kinderarmoede. "Het Huis van Welzijn zet daar samen met onze onderwijsinstellingen actief op in. Een nieuw aan te werven medewerker moet de brug slaan tussen gezinnen in moeilijkheden, het onderwijs en de welzijnssector. Het Huis krijgt extra budgetten voor de inzet op taal en huiswerkklassen", aldus Top. Met een jaarlijkse toelage van 4 miljoen euro aan het Zorgbedrijf investeert de stad verder in toegankelijke en kwalitatieve Ouderenzorg. Ook drughulpverlening krijgt aandacht. De vrijetijdsinfrastructuur wordt de komende 15 jaar volledig vernieuwd. "Het plan is om op De Mol een jeugd- en sportsite met bijkomend een evenementenhal te zetten, met ook plaats voor feestactiviteiten. Daarnaast gaan we op zoek naar een geschikte centraal gelegen plaats om cultuur en bibliotheek te combineren. Dit zou de huidige locaties vervangen." In Bavikhove wordt 6 miljoen euro geïnvesteerd om de site Sporthal De Vlasschaard uit te bouwen tot een socio-culturele plaats voor het Bavikhoofse verenigingsleven. De stad zet ook in op 'Harelbeke Weireldstad' en voorziet jaarlijks 300.000 euro voor allerlei wijkfeesten en op de Nieuwe Markt.Harelbeke zet ook in op een nieuw beleidsplan voor de handelskern. "Die wordt kleiner en bevattelijker. We investeren in ondersteuningspremies voor nieuwe handelszaken in oude panden in het kernhandelsgebied. Ook de handelskernen van de deelgemeenten worden niet vergeten." Na de grote investeringen in het centrum, wijk Eiland en de Arendswijk, is het de beurt aan de Collegewijk en de Zandberg voor een duurzame infrastructuur. "Wijken, deelgemeenten en het centrum worden met elkaar verbonden. We investeren ruim 1,3 miljoen euro in vernieuwing van voetpaden, 1,4 miljoen euro in vernieuwing van fietspaden en 610.000 euro in het heraanleggen van kerk- en voetwegels. Er wordt 10,3 miljoen euro uitgetrokken voor het herinrichten van cruciale verbindingen, zoals de Ballingenweg, de Beneluxlaan en de Kervijnstraat." Het beleidsplan voorziet ook meer bomen.Dit beleidsdocument werd mee vorm gegeven door heel veel inspraak- en participatiemomenten met de inwoners, enquêtes, interactieve websites, gesprekken met het verenigingsleven, bedrijven en handelaars en door de Ronde van Harelbeke en Hallo Harelbeke. "We voorzien een jaarlijks burgerbudget om mensen die ideeën aanbrengen, ze ook zelf te laten realiseren." Maar koken kost geld. "Het is een ambitieus programma. Naast nieuwe investeringen geven we ook nog eens 5,7 miljoen euro uit aan nieuw beleid in exploitatie: personeel, werkingsmiddelen en subsidies. We staan voor heel wat financiële uitdagingen", zegt schepen van Financiën Kathleen Duchi. "De reserves leden de afgelopen legislatuur onder de taxshift en onder de hervorming van de onroerende voorheffing. Ook de vergrijzing speelde in het nadeel. We zouden afstevenen op een tekort van 6 miljoen euro in 2025. Om dit te vermijden, gingen Stad, OCMW, Zorgbedrijf en Politiezone aan de slag om alles te verfijnen. Zo komen we tegen 2025 tot een globale besparing van 3,5 miljoen euro per jaar. Nog niet genoeg voor een meerjarenplan in evenwicht. Daarom vragen we een bijkomende inspanning aan de bevolking. Vanaf 2020 willen we de onroerende voorheffing verhogen van 1.134 naar 1.350 opcentiemen."