Het college besliste de ontwerpopdracht voor de opdracht 'Bouwen paviljoen en plaatsen buiten-mindervalidenlift' toe te wijzen aan de Tijdelijke Vereniging Architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche uit Brussel. Voor deze opdracht werd een bestek opgemaakt door de ontwerper. De uitgave wordt geraamd op 595.886,17 euro exclusief btw. De raming omvat enerzijds het bouwen van het paviljoen casco en anderzijds de mindervalidenlift die vanaf het nieuw aan te leggen Marktplein toegang verleent tot de verlaagde kade en voorzien wordt aan het paviljoen.
...