Het schepencollege vroeg een gunstig advies voor Prup 't Veld op voorwaarde dat er geen onteigeningen zullen gebeuren van achtertuinen van eigenaars in de Bloemgatstraat.
...