Met spijt in het hart neemt derde schepen Nathalie Delva afscheid van Veurne en draagt ze haar bevoegdheden onderwijs, nijverheid, communicatie, vrije tijd (cultuur, roerend erfgoed en archief, jeugd), speelpleinwerking, kinderopvang en gezin over aan haar collega's. Dat brengt enkele verschuivingen mee bij de verdeling van de bevoegdheden. Vijf oude getrouwen blijven op post. Opvallend nieuw gezicht, maar met best wel heel wat politiek bagage, is dat van Guido Hoste die wordt aangesteld als vijfde schepen.
...

Met spijt in het hart neemt derde schepen Nathalie Delva afscheid van Veurne en draagt ze haar bevoegdheden onderwijs, nijverheid, communicatie, vrije tijd (cultuur, roerend erfgoed en archief, jeugd), speelpleinwerking, kinderopvang en gezin over aan haar collega's. Dat brengt enkele verschuivingen mee bij de verdeling van de bevoegdheden. Vijf oude getrouwen blijven op post. Opvallend nieuw gezicht, maar met best wel heel wat politiek bagage, is dat van Guido Hoste die wordt aangesteld als vijfde schepen.Peter Roose (Veurne Plus) blijft burgemeester en neemt Algemeen Beleid, Burgerlijke Stand, Erediensten, Veiligheid, Personeel, ICT en Klimaatbeleid onder zijn hoede. Anne Dequidt (CD&V) blijft eerste schepen en krijgt de bevoegdheden Openbaar domein en patrimonium. Voor tweede schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) verandert er weinig. Hij blijft bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Leefmilieu en Sport. Derde schepen Jan Verfaillie (CD&V) blijft bevoegd voor Financiën, maar krijgt er ook Bedrijfsleven (met Landbouw, Dierenwelzijn en Industrie) en Communicatie bij. Celine Mouton (Veurne Plus) blijft op post als vierde schepen, maar haar bevoegdheden krijgen een lichtjes andere invulling. Zij wordt bevoegd voor Vrije Tijd (met Toerisme, Cultuur, Jeugd en Onderwijs). Voor vijfde schepen Guido Hoste (CD&V) liggen er nieuwe uitdagingen open: hij wordt Voorzitter Bijzonder Comité en schepen van Sociale Zaken (BKO, Huisvesting, en Welzijn) en Middenstand.Op zijn 75ste wordt Guido Hoste, die al jaren in de gemeenteraad zetelt, eindelijk schepen. Guido staat bekend als iemand die graag onder de mensen is, wiens hele leven in het teken van sociaal engagement en dienstbetoon staat. "Zo ben ik opgevoed door mijn ouders, vanuit een christelijke bewogenheid", aldus Guido. "Ik wil zo lang mogelijk actief blijven en mijn ervaring delen met de maatschappij. Ik zal mij 100 procent inzetten voor mijn bevoegdheden op het vlak van sociaal beleid en gezondheidszorg. We moeten de thuiszorg ondersteunen en uitbreiden. De 'Middenstand en zijn tewerkstelling' zijn nog steeds mijn troetelkind. Ik wil vooral een adviesgroep samenbrengen waarin alle beroepen vertegenwoordigd zijn om het beleid te informeren en te ondersteunen. Veurne moet een stad worden met leefbare buurten, waar niemand verarmt en zich eenzaam voelt."Het college van burgemeester en schepenen zal, samen met de vijftien andere gemeenteraadsleden, de eed afleggen tijdens de installatievergadering op donderdag 3 januari 2019.