De weigering van minister Schauvliege was gebaseerd op het negatieve advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, en dat had vooral te maken met wijzigingen die het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) in het plan had aangebracht om rekening te houden met opmerkingen van Natuur en Bos (ANB) en De Waterweg, Het Agentschap Wegen & Verkeer diende op 2 augustus een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de aanleg van de zuid...