De weigering van minister Schauvliege was gebaseerd op het negatieve advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, en dat had vooral te maken met wijzigingen die het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) in het plan had aangebracht om rekening te houden met opmerkingen van Natuur en Bos (ANB) en De Waterweg, Het Agentschap Wegen & Verkeer diende op 2 augustus een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de aanleg van de zuid...

De weigering van minister Schauvliege was gebaseerd op het negatieve advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, en dat had vooral te maken met wijzigingen die het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) in het plan had aangebracht om rekening te houden met opmerkingen van Natuur en Bos (ANB) en De Waterweg, Het Agentschap Wegen & Verkeer diende op 2 augustus een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Op 28 augustus kwam er goed nieuws: de aanvraag werd werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 6 september tot en met 5 oktober. Nog tot en met 5 oktober kunnen geïnteresseerden dit komen inkijken in het administratief centrum (Heernisse 6) van Diksmuide.Het is een belangrijke stap vooruit voor dit project. Het traject van de zuidwestelijke omleidingsweg loopt van de Kaaskerkestraat (N35) tot aan de Woumenweg (N369), waarvoor dus nu enkele wijzigingen zijn aangebracht in het plan. Een van de wijzigingen is om een extra zone te voorzien tussen de IJzer en de Walevaart. Die wordt afgeplagd (plaggen = het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing) als compensatie voor het verloren gegane oppervlak van waterberging in deze zone. Hiervoor werd een stuk weiland aangesproken tussen de Walevaart en Sparkenvaardeken. Daarnaast is de initieel voorziene ventweg door het natuurcompensatiegebied (ten zuiden van het bedrijventerrein Heernisse) geschrapt uit dit natuurgebied. Om de 2 restpercelen 666 en 624E nabij het natuurcompensatiegebied te kunnen ontsluiten, wordt aan de oostkant van het natuurcompensatiegebied een verhard steenslagpad voorzien. Deze ontsluiting is mee opgenomen in de aanvraag. Om het natuurcompensatiegebied af te schermen wordt de voorziene haag langs de omleidingsweg verder doorgetrokken richting de N369 (Woumenweg).De aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van de werken is opgestart op 28 augustus 2019. Deze eerste fase omhelst onder meer de ophogingen in functie van de later af te werken brug, de aanleg van een deel van de zuidwestelijke omleidingsweg (tussen de spoorweg en de brug over de IJzer) en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kapellestraat - IJzerdijk.(MVQ)