"We gaan hiervoor aan tafel zitten met de betrokken verenigingen en op basis daarvan bekijken we de mogelijkheden om hen een boost te kunnen geven." Rock op het Plein krijgt andere jaren een subsidie van 2.850 euro, het Braderiecomité en het Gaperscomité elk 1.950 euro.
...

"We gaan hiervoor aan tafel zitten met de betrokken verenigingen en op basis daarvan bekijken we de mogelijkheden om hen een boost te kunnen geven." Rock op het Plein krijgt andere jaren een subsidie van 2.850 euro, het Braderiecomité en het Gaperscomité elk 1.950 euro.Door de stad werd al een reeks maatregelen genomen om de verenigingen en organisaties enige zuurstof te geven. Ondertussen wordt een aantal maatregelen verlengd en een aantal extra beslissingen genomen om de verenigingen te steunen. De stad maakt hiervoor gebruik van de 225.000 euro financiële steun voor jeugd, sport- en cultuur van de Vlaamse overheid."De beslissing om geen retributies of huur aan te rekenen voor het gebruik van stadsaccommodatie tijdens de coronacrisis houden we verder aan en verlengen we tot eind dit jaar", zegt de schepen. "Ook de huur van jeugdhuis De Bierpompe neemt de stad over tot de werking opnieuw van start gaat. Ook voor de Wervikse Zwemclub zal voor het gebruik van het zwembad geen retributie aangerekend worden tot het einde van het jaar. Als extra ondersteunende maatregel voor de verenigingen beslissen we ook dat voor het gebruik van feest- en uitleenmaterialen voor de periode van 13 maart tot eind dit jaar geen retributie zal worden aangerekend."Er is eerder ook al beslist dat erkende verenigingen die aangesloten zijn bij de sport-, jeugd- en/of cultuurraad en die in aanmerking komen voor de jaarlijkse werkingssubsidies dit jaar een bonus krijgen van 20 procent. "We houden deze bonus ook aan in 2021 en 2022.", vertelt schepen Geert Bossuyt.Eerder maakte het lokaal bestuur al bekend dat jaarlijkse evenementen die door de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden volgend jaar een duwtje in de rug krijgen Deze organisaties zien volgend jaar het subsidiebedrag dat voor dit jaar was voorzien met de helft vermeerderd. Het gaat onder meer over de Franco Belge Run, Tabakstreffen AMSC Leieland, 1 meiwandeling ruiters en menners, wielerwedstrijden, de 12 uren van Wervik.. Ook hier werd beslist de subsidiepot in 2022 nog eens te verhogen met de helft. En aan de marktkramers tenslotte zal geen standgeld worden aangerekend voor het tweede trimester. (EDB)