Het bestuur van Groen Wevelgem trekt aan de alarmbel. Vijf maanden na de verkiezingen blijft het CD&V bestuur opvallend stil rond het te voeren beleid. "We horen niet dat er iets beweegt", verwoordt raadslid Carlo De Winter de ongerustheid.
...

Het bestuur van Groen Wevelgem trekt aan de alarmbel. Vijf maanden na de verkiezingen blijft het CD&V bestuur opvallend stil rond het te voeren beleid. "We horen niet dat er iets beweegt", verwoordt raadslid Carlo De Winter de ongerustheid."Er werden beleidscommissies aangekondigd, maar tot op vandaag zijn er nog geen data waarop die worden samengeroepen. De adviesraden zouden een nieuwe invulling krijgen, ook daar hebben we nog niets van gehoord. Kloppen de geruchten dat de bibliotheekraad wordt opgeheven? En wat met de aanpak van het centrum en de opmaak van het mobiliteitsplan? We begrijpen dat er in het eerste beleidsjaar wat tijd wordt genomen om de plannen voor de komende zes jaar uit te werken, maar nu blijft het wel heel lang stil."Groen verwijst naar andere gemeenten zoals Zwevegem waar een milieuplan werd voorgesteld, Kortrijk waar zone 30 wordt gekoppeld aan fietsstraten en Harelbeke waar bewust gekozen wordt voor minder bouwprojecten. Telkens met actieve inspraak van de inwoners. "Het is vijf na twaalf, de tijd dringt", zegt Groen."Het beleids- en meerjarenplan voor de komende zes jaar moet inderdaad pas klaar zijn tegen het einde van dit jaar", nuanceert Carlo De Winter. "Maar als het bestuur andere fracties en inwoners daarbij wil betrekken, zoals ze steeds beweren, dan mogen ze daar toch dringend werk van maken. Ook het budget om die plannen te realiseren moet opgemaakt worden. Dit alles vergt tijd.""We zijn nu begin april, tijdens de zomermaanden draaien alle diensten sowieso een lagere versnelling. Met deze actie porren wij het bestuur aan. Het is tijd dat ze hun burgers aanspreken zoals de slogan zegt. Hoe langer ze wachten hoe meer we de indruk krijgen dat de plannen zonder inspraak van partijen en burgers worden opgemaakt. Of als ze ons toch betrekken bij de voorbereiding, dit eerder een formaliteit zal zijn en ze een zo goed als klaar voorstel op tafel zullen leggen."