Groen Wevelgem wil een plan op tafel zien, burgemeester sust

Groen is ongerust. Het gemeentebestuur schiet volgens de oppositiepartij niet snel genoeg uit de startblokken. De beloofde inspraak in geladen dossiers, zoals het masterplan Wevelgem Centrum en het mobiliteitsplan, staat volgens hen op de helling. “Niets van”, repliceert CD&V-burgemeester Seynhaeve die vooral niet te snel wil handelen.

De bestuursleden van Groen vinden dat het lang stil blijft rond de opmaak van het beleidsplan. Op de foto herken je v.l.n.r. Patrick Gheysens, voorzitter Henk Vandenbroucke, Inge Goemaere, Jelle Stragier, Chloë Modaert, Lien Vanderjeugt, Arne Deflo en Carlo De Winter. © SLW

Het bestuur van Groen Wevelgem trekt aan de alarmbel. Vijf maanden na de verkiezingen blijft het CD&V bestuur opvallend stil rond het te voeren beleid. “We horen niet dat er iets beweegt”, verwoordt raadslid Carlo De Winter de ongerustheid.

Er werden beleidscommissies aangekondigd, maar tot op vandaag zijn er nog geen data waarop die worden samengeroepen. De adviesraden zouden een nieuwe invulling krijgen, ook daar hebben we nog niets van gehoord. Kloppen de geruchten dat de bibliotheekraad wordt opgeheven? En wat met de aanpak van het centrum en de opmaak van het mobiliteitsplan? We begrijpen dat er in het eerste beleidsjaar wat tijd wordt genomen om de plannen voor de komende zes jaar uit te werken, maar nu blijft het wel heel lang stil.”

Vijf na twaalf

Groen verwijst naar andere gemeenten zoals Zwevegem waar een milieuplan werd voorgesteld, Kortrijk waar zone 30 wordt gekoppeld aan fietsstraten en Harelbeke waar bewust gekozen wordt voor minder bouwprojecten. Telkens met actieve inspraak van de inwoners. “Het is vijf na twaalf, de tijd dringt”, zegt Groen.

Het is tijd dat ze hun burgers aanspreken zoals de slogan zegt – Carlo De Winter, raadslid Groen

“Het beleids- en meerjarenplan voor de komende zes jaar moet inderdaad pas klaar zijn tegen het einde van dit jaar”, nuanceert Carlo De Winter. “Maar als het bestuur andere fracties en inwoners daarbij wil betrekken, zoals ze steeds beweren, dan mogen ze daar toch dringend werk van maken. Ook het budget om die plannen te realiseren moet opgemaakt worden. Dit alles vergt tijd.”

We zijn nu begin april, tijdens de zomermaanden draaien alle diensten sowieso een lagere versnelling. Met deze actie porren wij het bestuur aan. Het is tijd dat ze hun burgers aanspreken zoals de slogan zegt. Hoe langer ze wachten hoe meer we de indruk krijgen dat de plannen zonder inspraak van partijen en burgers worden opgemaakt. Of als ze ons toch betrekken bij de voorbereiding, dit eerder een formaliteit zal zijn en ze een zo goed als klaar voorstel op tafel zullen leggen.”

“Snelheid is in deze niet aan de orde”

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) ontkent dat CD&V cavalier seul wil spelen bij de opmaak van het beleidsplan. Hij verwijst naar de vorige legislaturen waar een min of meer gelijkaardig tijdschema werd gevolgd.

“Snelheid is niet aan de orde”, beklemtoont de burgemeester. “Zoals de voorbije zes jaar willen wij een gedegen, inhoudelijk sterk beleidsplan opmaken. Alle goede voorstellen van alle partijen waar een consensus over is, komen in aanmerking. De commissies werden pas de voorbije gemeenteraad vastgesteld, in de gemeenteraad van vrijdag 5 april worden de data vastgelegd waarop we samenkomen. De eerste bijeenkomst zal inderdaad pas na Pasen zijn. Wellicht eind april, begin mei.”

De voorbereiding van het beleidsplan vergt wat tijd. De gemeente vroeg aan Belfius om aan de hand van een aantal sociaal-economische factoren een aanzet te geven tot een analyse die dan kan voorgelegd worden in de beleidscommissie. Tegelijkertijd werkt de administratie aan een overzicht van de programmapunten waar de verschillende politieke partijen voor staan.

Wij hebben een absolute meerderheid maar betrekken alle partijen via deze commissie“, aldus Jan Seynhaeve. “In de gemeenten waar Groen naar verwijst, is een coalitie aangetreden en daar hoort uiteraard een ‘bestuursakkoord’ bij dat wordt gesloten tussen de meerderheidspartijen. Een bestuursakkoord waar de oppositie geen inbreng in heeft.”

De uitwerking van het mobiliteitsplan waar Groen op aandringt, staat niet los van het beleidsplan maar wordt wel in een aparte commissie besproken. “We hebben een commissie opgericht die zich zal buigen over het mobiliteitsplan en het masterplan Wevelgem Centrum”, aldus de burgemeester. “Met de inbreng van de oppositiepartijen wordt wel degelijk rekening gehouden, als daar een consensus over is. Nog niet zo lang geleden gaf Groen gaf ons nog een pluim omdat acht van hun tien voorstellen in het vorige beleidsplan waren opgenomen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.