Golf- en Countryclub 'De Palingbeek' wil uitbreiden van 18 naar 27 holes en vraagt daarom een bestemmingswijziging van een aantal gronden. De restpercelen met bestemming 'golfterrein' in het gewestplan komen echter niet in aanmerking voor de uitbreiding "omwille van golftechnische redenen", klinkt het in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golf De Palingbeek.
...