"We willen van goede voetpaden een prioriteit maken, dat staat dus te lezen in onze beleidsnota als een van de prioriteiten", antwoordt schepen Patrick Roose (SP.A).

"Hoeveel geld ernaar toe gaat zal te lezen zijn in de budgetwijziging 2019 en het meerjarenplan 20-25. De Hoogweg is een langere weg waar sommige stukken goed liggen, andere slecht en sommige zelf ontbreken. We maken een inventaris op van alle voetpaden en hun toestand, de Hoogweg staat gecategoriseerd als hoogdringend. De slechte voetpaden daar worden dan ook heel binnenkort aangepakt."

(SLW)

"We willen van goede voetpaden een prioriteit maken, dat staat dus te lezen in onze beleidsnota als een van de prioriteiten", antwoordt schepen Patrick Roose (SP.A). "Hoeveel geld ernaar toe gaat zal te lezen zijn in de budgetwijziging 2019 en het meerjarenplan 20-25. De Hoogweg is een langere weg waar sommige stukken goed liggen, andere slecht en sommige zelf ontbreken. We maken een inventaris op van alle voetpaden en hun toestand, de Hoogweg staat gecategoriseerd als hoogdringend. De slechte voetpaden daar worden dan ook heel binnenkort aangepakt." (SLW)