Groen vraagt meer aandacht voor kwalitatieve voetpaden in Menen

© SLW
Redactie KW

“De toestand van de voetpaden is vaak bedroevend”, bekritiseert Philippe Mingels (Groen). “De bewoners van de Hoogweg wezen ons erop dat de voetpaden voor heel wat problemen zorgen. Tijdens de verkiezingscampagne stond het onderhoud ervan bij alle partijen hoog op de prioriteitenlijst. In de beleidsnota staat echter nergens dat er extra budgetten worden vrijgemaakt.”

“We willen van goede voetpaden een prioriteit maken, dat staat dus te lezen in onze beleidsnota als een van de prioriteiten”, antwoordt schepen Patrick Roose (SP.A).

“Hoeveel geld ernaar toe gaat zal te lezen zijn in de budgetwijziging 2019 en het meerjarenplan 20-25. De Hoogweg is een langere weg waar sommige stukken goed liggen, andere slecht en sommige zelf ontbreken. We maken een inventaris op van alle voetpaden en hun toestand, de Hoogweg staat gecategoriseerd als hoogdringend. De slechte voetpaden daar worden dan ook heel binnenkort aangepakt.”

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.