In de vorige bestuursperiode waren er op de kabinetten van de zes gedeputeerden in totaal 17,3 FTE (voltijds-equivalenten) aan de slag. In de nieuwe bestuursperiode zijn dat nog 15,1 FTE voor vier gedeputeerden, zo leren we uit het antwoord dat Maarten Tavernier kreeg op de schriftelijke vraag die hij stelde aan eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Dat is een daling van 'maar' 12,7 %, terwijl het aantal gedeputeerden is gedaald met 33,3 %.
...

In de vorige bestuursperiode waren er op de kabinetten van de zes gedeputeerden in totaal 17,3 FTE (voltijds-equivalenten) aan de slag. In de nieuwe bestuursperiode zijn dat nog 15,1 FTE voor vier gedeputeerden, zo leren we uit het antwoord dat Maarten Tavernier kreeg op de schriftelijke vraag die hij stelde aan eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Dat is een daling van 'maar' 12,7 %, terwijl het aantal gedeputeerden is gedaald met 33,3 %."De persoonsgebonden bevoegdheden als cultuur, welzijn en sport vielen weg vanaf 1 januari 2018 en nu zijn er vier in plaats van zes gedeputeerden", zegt Maarten Tavernier. "Dat is te merken aan het aantal medewerkers bij de provincie : dat is gedaald met zo'n honderdtal. Verbazend genoeg is van die evolutie weinig te merken bij het politieke personeel in de kabinetten van de gedeputeerden. Daar is het aantal medewerkers per gedeputeerde gestegen."Groen vindt dit onbegrijpelijk: "De provincie gaat altijd prat op de kwaliteit van haar ambtenaren, maar maakt toch gebruik van de afslanking van de provincie om de politieke kabinetten aan te dikken. Kabinetsmedewerkers hebben hun rol, maar wij zien geen enkele reden om de kabinetten groter te maken dan vroeger het geval was. Dat getuigt van een oude politieke cultuur en de provincie bevestigt zich hier nogmaals zelf als een overheid waar nog wat vet op de soep is." Groen pleit ervoor om consequent te zijn en het bedrag voor kabinetspersoneel terug te brengen tot twee derden van de kostprijs uit de vorige bestuursperiode.Bart Naeyaert reageert op de aantijgingen van Groen. "Het aantal gedeputeerden is inderdaad van zes naar vier gegaan in 2019, maar de bevoegdheden zijn niet navenant gedaald. Dat betekent dat één gedeputeerde meer bevoegdheden moet opvolgen dan vroeger. Bovendien is de aard van de noodzakelijke kabinetsondersteuning veranderd. Een pure secretariaatswerking blijft belangrijk, maar is in een digitaal tijdperk toch wel verminderd. Maar tegelijk is de moeilijkheidsgraad gestegen, net als de gevraagde competenties. Daarom werd de loonmassa van de kabinetsmedewerkers van zes gedeputeerden over vier gedeputeerden verdeeld om medewerkers aan te werven. Dit betekent dat één gedeputeerde op die manier meer bevoegdheden aankan en dat de graad van ondersteuning naar diploma en capaciteit kan stijgen. Een secretaresse is iets anders dan een universitair. Het aantal personeelsleden van de provincie ligt overigens de boven de duizend als je de agentschappen meerekent."