In de vorige bestuursperiode waren er op de kabinetten van de zes gedeputeerden in totaal 17,3 FTE (voltijds-equivalenten) aan de slag. In de nieuwe bestuursperiode zijn dat nog 15,1 FTE voor vier gedeputeerden, zo leren we uit het antwoord dat Maarten Tavernier kreeg op de schriftelijke vraag die hij stelde aan eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Dat is een daling van 'maar' 12,7 %, terwijl het aantal gedeputeerden is gedaald met 33,3 %.
...