Groen Torhout breekt met secretaris Kevin Devos: “Uit de bocht gegaan, maar deze reactie is buiten proportie”

Kevin Devos blijft de zon zien aan de horizon: "Eerst had ik het erg moeilijk, maar ik heb de bladzijde omgeslagen." © foto JS
Redactie KW

Een op Facebook totaal uit de hand gelopen discussie tussen N-VA-gemeenteraadslid Koen Sap en Groen-secretaris Kevin Devos is laatstgenoemde zuur opgebroken. Kevin, die tevens als vertrouwenspersoon voor Groen-raadslid Sien Lagae optrad, pochte over diploma’s die hij nooit behaald heeft en daar kon zijn partij niet mee lachen. Hij verdwijnt uit het bestuur en mag Sien niet langer bijstaan.

“Officieel heb ik zélf ontslag genomen uit het Groen-bestuur en al mijn partijfuncties neergelegd, maar dat is in onderling overleg gebeurd met voorzitter Maxim Perseyn en de gemeenteraadsleden Bertrand Vander Donckt en Ruben Vangheluwe”, vertelt Kevin. “Of noem het onder zachte dwang, want dat trio kwam bij mij thuis met documenten waarin ik mijn terugtrekking diende te ondertekenen. Oké, ik ben in die Facebook-discussie met Koen Sap uit de bocht gegaan, maar ik vind wat Groen met me doet dik overdreven. Een jaar lang heb ik me als secretaris keihard voor de partij uitgesloofd en er tientallen uren energie in geïnvesteerd. En nu wordt dat in één keer zomaar onder de mat geveegd. Ik noem de reactie buiten proportie.”

Van CD&V naar Groen

Kevin Devos (36) woont met Rhecel Amodia (28), die van Filippijnse afkomst is, in een appartement in de Lichterveldestraat, pal tegenover het postkantoor. Toeval: ooit heeft burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) in precies dezelfde flat gewoond. Kevin heeft van 2004 tot 2010 het toenmalige café The Market op de Markt opengehouden. Daarna werkte hij enkele jaren in Horeca Totaal in Brugge en sinds 2014 is hij als bediende in dienst van een grote vervoersmaatschappij.

Hij is al lang politiek actief. Aanvankelijk was dat bij Jong CD&V en CD&V. “Al heb ik voor die partij nooit op een verkiezingslijst gestaan”, zegt hij. “Geleidelijk aan begon het groene verhaal van duurzaamheid en ecologie mij nadrukkelijk aan te spreken en toen CD&V in de zogenoemde Zweedse coalitie met N-VA regeerde, voelde ik me niet langer bij de christendemocraten thuis. Bijgevolg ben ik in 2017 met volle goesting lid van Groen geworden. Begin 2019 koos de lokale afdeling een nieuw bestuur en werd ik secretaris. Ik had me toen al uit de naad gewerkt tijdens de Groen-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Niemand in de partij kan mijn inzet in twijfel trekken.”

Johan Lagae volgt op

Kevin stond tijdens die verkiezingen ook zelf op de Groen-lijst, op een mooie vierde plaats dan nog, maar dat werd geen persoonlijk succes. Hij strandde in de middenmoot op 213 stemmen, maar werd als gevolg van zijn riante uitgangspositie wel eerste opvolger. Plus: de verkozen Sien Lagae, die een fysieke beperking heeft en daardoor een vertrouwenspersoon mag aanstellen, vroeg of hij die taak op zich wou nemen. Waarop hij graag inging.

De rechten en plichten van een vertrouwenspersoon zijn wettelijk geregeld. Zo iemand krijgt bij het verlenen van bijstand dezelfde middelen ter beschikking als het raadslid en heeft dezelfde verplichtingen, al mag hij uiteraard niet in de plaats van het raadslid optreden. De taak van een vertrouwenspersoon bestaat uit het bijstaan van de verkozene bij de uitoefening van het mandaat. Dat houdt in dat hij mee inzage kan krijgen in vertrouwelijke dossiers, wat niet minnetjes is.

Nu Sien niet langer met Kevin als vertrouwenspersoon scheep gaat, heeft ze haar vader Johan Lagae gevraagd om die functie op te nemen. Sinds vorige week donderdag is dat effectief het geval.

Discrete informatie

De verhitte discussie tussen Kevin en N-VA’er Koen Sap ontspon zich op maandag 13 januari op Facebook. “Hij had mij en mijn partij N-VA al meermaals aangevallen en serieus beledigd, wat hij nu ook deed met CD&V”, zegt Koen Sap, die uit voorzorg foto’s nam van de bewuste Facebook-posts, die nadien door Kevin verwijderd werden. “Iedereen mag zijn mening verkondigen, maar het mag niet grof worden. Ik heb tijdens dat fameuze Facebook-gekibbel gewaarschuwd dat ik zou onthullen dat hij bedrieglijke informatie over zijn zogezegde diploma’s verspreidt. Hij bleef beweren in 2003 aan de Torhoutse lerarenopleiding een bachelordiploma geschiedenis, technologie en informatica te hebben behaald, een richting die bij mijn weten niet eens bestond.”

“Tot overmaat beweerde hij dat hij jaren later aan de Gentse universiteit de studies van master in de geschiedenis met succes had voltooid. Grove leugens, want hij heeft de lerarenopleiding na een jaar zonder diploma vaarwel gezegd. Blijkbaar heeft hij er niet eens examens afgelegd. En aan de Gentse universiteit is zijn naam niet in de databank terug te vinden, laat staan dat hij er een diploma behaald zou hebben. Ik heb de bewijzen. Hij beweerde nochtans dat zijn masterdiploma in zijn bureau hing en dus vroeg ik er een foto van. Of de kans om het bij hem thuis te komen bekijken – ik wou nog een goede fles wijn meebrengen voor onze ontmoeting. Maar plots had hij geen tijd meer en was hij nooit thuis.”

“Ik vind dat iemand die foute info over zijn studies verspreidt, geen vertrouwenspersoon van een gemeenteraadslid kan zijn. Want hij heeft toegang tot discrete informatie. Dat zo iemand liegt, is ongehoord! Zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik heb Groen meteen over de kwestie ingelicht.”

Groen distantieert zich

Bij Groen zitten ze serieus verveeld met de zaak. “Ik spreek in naam van het bestuur van onze afdeling”, reageert Bertrand Vander Donckt. “We distantiëren ons nadrukkelijk van de onfatsoenlijke discussie die op Facebook heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding ervan zijn we in dialoog met Kevin getreden om de situatie op een waardige wijze op te lossen. Kevin heeft evenwel ons vertrouwen geschonden, waardoor zijn optreden als vertrouwenspersoon – uiteraard na ruggespraak met Sien Lagae – niet langer mogelijk bleef. Na onderling overleg heeft Kevin ook zijn mandaat als secretaris van Groen neergelegd. Hij is geen bestuurslid meer. Vandaag is hij wel nog lid van Groen, zowel nationaal als in de Torhoutse afdeling. Sowieso willen we hem bedanken voor alle geleverde inspanningen voor onze partij. We willen uit respect voor alle betrokkenen in geen geval dieper op deze zaak ingaan.”

Bladzijde omgeslagen

“Ik heb me in die hele Facebook-discussie met liefst 67 posts serieus door Koen Sap laten opfokken”, erkent Kevin. “In het heetst van de strijd zeg en doe je weleens dingen die achteraf gezien niet verstandig zijn. Ik heb me laten meeslepen, ook over die diploma’s. Ik ben uit de bocht gegaan, maar ik herhaal: dat Groen me daarvoor zo zwaar aanpakt, is buiten proportie. Al blijf ik de zon aan de horizon zien, hoor. Eerst had ik het erg moeilijk met de hele kwestie – het was de gruwel – maar nu heb ik de bladzijde omgeslagen. Wees er maar zeker van: dit is geen vaarwel van de politiek, maar een tot ziens.”

“In eerste instantie zal ik me eindelijk meer op het huishouden van mijn vriendin en mij toeleggen. In het nabije verleden was ik totaal opgeslorpt door mijn harde werk voor Groen. Er werd te vaak vergaderd óm te vergaderen!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.