"Op het eerste gezicht lijkt het positief dat er alternatieven voor grond- of leidingwater gezocht worden", stelt Maarten Tavernier. "De vraag is echter of dit water niet beter voor andere doeleinden gebruikt wordt. De bedoeling is om het effluent van het waterzuiveringsstation te gebruiken als alternatieve waterbron bij waterschaarste zoals de voorbije jaren het geval was. Er hangt ook een stevig kostenplaatje aan: samen met een aantal wegeniswerken gaat het om een investering van zo'n 800.000 euro. Je zou al de vraag kunnen stellen of het opportuun is dat een gemeente zelf een golfterrein uitbaat. Maar hier zet de gemeente ook haar eigen noden op de eerste plaats. De normale bestemming van dit al verregaand gezuiverd afvalwater is nieuwe drinkwaterproductie via dit circulaire systeem. Een deel van dit water zal in de toekomst dus worden afgeleid naar het golfterrein in periodes van droogte waarin meestal het drinkwaterverbruik ook stijgt. Zou het niet beter zijn om, als er dan toch een overschot aan water is, dit te gebruiken voor de landbouwsector die de voorbije jaren, nog het meest in de Westkustpolders, geconfronteerd werd met een oppompverbod?"

Maarten Tavernier vindt dat de gemeente Koksijde beter het goede voorbeeld zou stellen als de overheid richtlijnen uitvaardigt om zuinig om te springen met water, waar net het verbod om gazons en tuinen te besproeien een van de eerste maatregelen is. Een persleiding die door een overheid is aangelegd, gebruiken om een golfterrein te besproeien, is volgens Tavernier een brug te ver. En al helemaal in een voor verzilting gevoelige regio waar duinen en natuurgebieden al last hebben van de droogte. Groen stelt zich hier ernstige vragen bij en pleit ervoor om bij waterschaarste prioriteit te geven aan drinkwaterproductie en de landbouwsector, eerder dan aan het eigen golfterrein.

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert: "Groen is blijkbaar verkeerd geïnformeerd. Het gaat om residueel water dat anders via het kanaal naar zee wordt afgevoerd, en dat nog economische kan gevaloriseerd wordt via een verkoop aan Golf Ter Hille, met een infiltratie in de grond... Het water dat naar de vaart wordt afgevoerd, wordt niet gebruikt als drinkwater, en het gesproeide water wordt in de grond geïnfiltreerd of in de vijvers gebufferd."

(MVQ)

"Op het eerste gezicht lijkt het positief dat er alternatieven voor grond- of leidingwater gezocht worden", stelt Maarten Tavernier. "De vraag is echter of dit water niet beter voor andere doeleinden gebruikt wordt. De bedoeling is om het effluent van het waterzuiveringsstation te gebruiken als alternatieve waterbron bij waterschaarste zoals de voorbije jaren het geval was. Er hangt ook een stevig kostenplaatje aan: samen met een aantal wegeniswerken gaat het om een investering van zo'n 800.000 euro. Je zou al de vraag kunnen stellen of het opportuun is dat een gemeente zelf een golfterrein uitbaat. Maar hier zet de gemeente ook haar eigen noden op de eerste plaats. De normale bestemming van dit al verregaand gezuiverd afvalwater is nieuwe drinkwaterproductie via dit circulaire systeem. Een deel van dit water zal in de toekomst dus worden afgeleid naar het golfterrein in periodes van droogte waarin meestal het drinkwaterverbruik ook stijgt. Zou het niet beter zijn om, als er dan toch een overschot aan water is, dit te gebruiken voor de landbouwsector die de voorbije jaren, nog het meest in de Westkustpolders, geconfronteerd werd met een oppompverbod?"Maarten Tavernier vindt dat de gemeente Koksijde beter het goede voorbeeld zou stellen als de overheid richtlijnen uitvaardigt om zuinig om te springen met water, waar net het verbod om gazons en tuinen te besproeien een van de eerste maatregelen is. Een persleiding die door een overheid is aangelegd, gebruiken om een golfterrein te besproeien, is volgens Tavernier een brug te ver. En al helemaal in een voor verzilting gevoelige regio waar duinen en natuurgebieden al last hebben van de droogte. Groen stelt zich hier ernstige vragen bij en pleit ervoor om bij waterschaarste prioriteit te geven aan drinkwaterproductie en de landbouwsector, eerder dan aan het eigen golfterrein.Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert: "Groen is blijkbaar verkeerd geïnformeerd. Het gaat om residueel water dat anders via het kanaal naar zee wordt afgevoerd, en dat nog economische kan gevaloriseerd wordt via een verkoop aan Golf Ter Hille, met een infiltratie in de grond... Het water dat naar de vaart wordt afgevoerd, wordt niet gebruikt als drinkwater, en het gesproeide water wordt in de grond geïnfiltreerd of in de vijvers gebufferd."(MVQ)