Voor Groen is mobiliteit en verkeersveiligheid één van de belangrijkste verkiezingsthema's in Oostende. De partij werkte een visie uit op de binnenstad met als titel 'plan#SlimMobiel8400'. "We willen meer leefbaarheid, een aangenaam stadscentrum en een veiliger verkeer voor fietsers en voetgangers", zeggen fractieleider Wouter De Vriendt en gemeenteraadslid Natacha Waldmann. "Ons plan werd uitgewerkt in overleg met drie stedenbouwkundigen, waarvan twee uit Oostende."
...