Op vraag van enkele bewoners deed Jordy Sabels (Groen) enkele huisbezoeken in Brielen. "Ik kwam tot de constatatie dat er voor de verkiezingen heel wat beloftes werden gemaakt, maar deze tot nu toe nog maar weinig gehoor krijgen. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de bezorgde burgers", aldus Jordy Sabels. "We namen contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer en kregen daar te horen dat de weg geen prioritaire zaak is op dit moment, van de burgemeester dat het moeilijk was om meer gedaan te krijgen dan de suggestiestroken die er nu zullen komen."
...

Op vraag van enkele bewoners deed Jordy Sabels (Groen) enkele huisbezoeken in Brielen. "Ik kwam tot de constatatie dat er voor de verkiezingen heel wat beloftes werden gemaakt, maar deze tot nu toe nog maar weinig gehoor krijgen. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de bezorgde burgers", aldus Jordy Sabels. "We namen contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer en kregen daar te horen dat de weg geen prioritaire zaak is op dit moment, van de burgemeester dat het moeilijk was om meer gedaan te krijgen dan de suggestiestroken die er nu zullen komen."Groen is alvast geen voorstander van de fietssuggestiestroken. "Fietssuggestiestroken op dit deel van de N8 en de fietsers dan als verkeersremmers gebruiken is voor Groen geen optie", aldus Sabels. "Het is een lapje voor het bloeden op één van de zwaarste verkeersknelpunten van de gemeente. De 50.000 euro van hun beperkt budget dat er blijkbaar naar verkeer in de Westhoek kan gaan, zouden ze beter elders investeren. In het verbeteren van de kwaliteit van de weg bijvoorbeeld, alvast beter dan in een vals gevoel van veiligheid voor de fietsers.""Er moet volgens ons vooral een totaalaanpak komen waarbij we bepaalde slecht liggende delen van de weg oplappen, waarbij er wordt gekozen voor echte maatregelen die de veiligheid van de fietsers garanderen, extra snelheidscontroles en remmende maatregelen zoals vluchtheuvels of andere remmende obstakels. Hier zou een trajectcontrole door de dorpskern alvast een stuk nuttiger zijn dan op de A19.""Dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit niet als een prioriteit ziet - staat letterlijk zo in de mails die de inwoners krijgen - maakt de bewoners logischerwijs kwaad", aldus nog Jordy Sabels. "Ik raad het stadsbestuur en ook het AWV aan om eens langs te gaan bij de mensen. De mankementen aan de weg zorgen voor wegzakkende tegels, een afbrokkelende veranda en het weegt daarnaast gewoon echt op de mensen hun gemoedsrust. Deze interpellatie is hun voorlaatste stap, daarna volgt een doorgedreven perscommunicatie en als laatste stap stellen ze het AWV gewoon in gebreke. Het valt dus wel degelijk aan te raden om er een prioriteit van te maken.""Als de N8 geen sluitende oplossing krijgt, dan blijft elke maatregel een pleister op een open wonde. Het vrachtverkeer blijft de verkeersveiligheid bemoeilijken. Ik vind het op dat vlak zeer jammer dat er steeds rond de hete brij wordt gefietst, door de zwarte piet door te schuiven naar een ander politiek niveau. Er is via inspraak een tracé gekozen waar de 'Ring rond Brielen' deel van was. We weten dat dit geen voorkeur van Open Ieper wegdraagt, maar zonder oplossing blijven zitten is echt niet meer mogelijk. Open VLD zit op elk niveau in de meerderheid, het is duidelijk dringend tijd om op elk niveau op dit pijnpunt te gaan drukken en beweging te krijgen in dit dossier. Liever vandaag dan morgen, de Brielenaars verdienen dat. Brielen verdient beter. Dat Brielen een totaalaanpak nodig heeft maken andere wegen ook duidelijk. Het pad aan het voetbalplein, de Drietorenweg waar een deel van de kasteelheer is en een deel niet en waar de druk vanuit het bestuur groter moet worden, het sukkelstraatje waar nu veel commotie rond is en de stad nu als bemiddelaar op gaat treden. Helaas blijkt dat de stad straks bemiddelaar zal worden voor heel Brielen. De mensen verwachten actie en zullen de druk blijven opvoeren tot er iets gaat gebeuren", besloot Jordy Sabels."Wij delen uiteraard uw bezorgdheid wat betreft de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Brielen, dit staat ook uitdrukkelijk in ons bestuursakkoord", antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "De verschillende pijnpunten door u aangehaald in uw interpellatie zijn ons bekend en we zijn er ook al mee aan de slag. We zijn nu goed drie maanden ver in deze nieuwe legislatuur, dus het is wel wat onfair om te verwijzen naar verkiezingsbeloftes die nog niet zijn ingevuld en u zegt het zelf de weg valt onder het beheer van Vlaanderen, wij zitten dus niet zelf aan het roer. Maar we zitten ook niet stil, verre van. Meer nog, we zijn er in geslaagd om voor het eerst in vele jaren centen los te krijgen van het AWV voor Brielen, dit was geen evidentie aan het einde van een legislatuur waar alle budgetten reeds zijn toegewezen. Uw conclusie dat het AWV haar centen beter elders had kunnen investeren is dan ook nogal bevreemdend, temeer dat u nu al hekelt dat er op drie maanden te weinig is gebeurd. De geplande fietssuggestiestroken zijn wel degelijk een belangrijke verbetering voor de doortocht in Brielen, de duidelijke wegmarkering zal er voor zorgen dat fietsers gezien worden. De stroken lossen ook nog een ander pijnpunt op: u hebt tijdens uw huisbezoeken ongetwijfeld opgemerkt dat het fietspad nu stopt net voor de kern van Brielen om dan net buiten de kern terug gemarkeerd te zijn. De suggestiestroken zorgen dus ook bijkomend voor een aaneengesloten fietsnetwerk.""Wat de snelheid betreft, dat is terecht een groot werkpunt", aldus nog burgemeester Talpe. "Er worden regelmatig snelheidscontroles georganiseerd, voornamelijk in de schoolomgeving, de laatste maanden waren er een achttal controles, telkens toen de zone-30-beperking van toepassing was. Gemiddeld reed zo'n 14 % er te snel. Dat moet zeker naar omlaag, na het aanbrengen van de stroken volgt opnieuw een evaluatie maar ook trajectcontrole wordt onderzocht door onze diensten en in overleg met het AWV. Het preventieve snelheidsbord 'u rijdt' werd ook meermaals geplaatst. Dit kan en zal worden herhaald en daarnaast zal ter hoogte van het zebrapad aan de school bijkomende punctuele verlichting worden voorzien door AWV dat zal het zebrapad accentueren en verlichten.""Wat het grotere verhaal betreft rond de N8, u weet dat dit mij nauw aan het hart ligt. Heel wat van de problemen in Brielen zijn symptomen van het grotere vraagstuk, namelijk de ontsluiting van de hele Westhoek. Deze symptomen manifesteren zich ook in meer of minder mate in Elverdinge, Woesten, Vleteren en zo verder, maar in Brielen is de verkeersader het nauwst: de weg is er op het smalste deel amper 8,5 meter breed. Bovendien ligt Brielen het dichtst bij het hart van de verkeersstromen uit Ieper en de A19. Wat onvermijdelijk zorgt voor extra verkeersdruk. Ik heb de voorbije jaren als parlementslid herhaaldelijk bij het AWV gepleit om de verkeersdrukte in Brielen te meten, op vandaag zijn er enkel meetpunten voorbij Woesten. De vraag naar een meetpunt in Brielen zal ik blijven herhalen, alleen met duidelijke cijfers kun je tot een passende totaaloplossing komen", besloot nog Talpe. (TOGH)