Groen Kortrijk: “Verkavelaar foefelde en stak zo 19.500 euro in eigen zak”

Axel Vandenheede

“Een verkavelaar heeft gefoefeld in Kooigem en stak zo 19.500 euro in eigen zak. Maar stad Kortrijk treedt niet op. Dat is dramatisch.” Aan het woord is Matti Vandemaele, die aanklaagt dat een terrein in de Hoogplaatsstraat werd verkocht in plaats van het als groenzone aan te leggen. Schepen Wout Maddens is formeel: “We hebben een werkbare oplossing voorhanden met respect voor de rechten van de kopers.”

De Hoogplaatsstraat in Kooigem is een rustige buurt, al woedt er over deze plaats momenteel een felle discussie tussen Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen, en schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD). “In de Hoogplaatsstraat werden in 2009 tien huizen gebouwd“, legt Matti Vandemaele uit. “Het ging om de realisatie van een eerste deel van een grote verkaveling. Het stadsbestuur legde de ontwikkelaar wel op om een groenzone van 300 vierkante meter aan te leggen achteraan de loten 2, 3, 4 en 5.”

Dramatisch

“Maar wat blijkt nu? De gronden die nu groenzone zouden moeten zijn, zijn nu private tuinen. De verkavelaar heeft die gronden gewoon verkocht aan de eigenaars van de loten 2,3,4 en 5. Als je weet dat de prijs toen 65 euro per vierkante meter bedroeg, heeft die dus 19.500 euro in eigen zak gestoken.”

Het Heulse gemeenteraadslid vindt dat absoluut niet kunnen. Maar er is volgens hem nog meer… “Enkele jaren geleden hadden enkele buurtbewoners contact met het kabinet van schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens. Toen ging het over bouwvoorschriften voor die ruimte. Iets wat te gek voor woorden is, want in die zone mag niet gebouwd worden… Enkele weken geleden namen enkele buren dan opnieuw contact op met stad Kortrijk, maar weer zonder resultaat.”

“Dat dit mogelijk is in onze stad, is dramatisch” – Matti Vandemaele

Groen Kortrijk eist alvast verduidelijking van schepen Maddens. “Ging het stadsbestuur ermee akkoord om die groenzone niet te realiseren? Komt er een sanctie voor de ontwikkelaar en moet die de groenzone alsnog aanleggen? Verder wil Groen weten of die tuinen geregulariseerd zullen worden. In elk geval is duidelijk dat er gefoefeld werd door de verkavelaar die zo 19.500 euro in eigen zak stak. Dat dit mogelijk is in onze stad, is dramatisch. Een sterke schepen van Ruimtelijke Ordening moet dit soort wantoestanden kunnen voorkomen.”

Afweging maken

Schepen Wout Maddens, sinds 2007 al bevoegd voor ruimtelijke ordening, valt eerst uit de lucht als hij de uitleg van Matti Vandemaele hoort. “Ik moet dit eerst allemaal natrekken, want ik weet van niets”, fulmineert hij. Wat later kan hij toch de nodige uitleg geven.

“Al in 2003 werd een vergunning verleend voor tien woningen in de Hoogplaatsstraat in Kooigem”, legt de schepen uit. “Daarbij werd ook de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied daar bekeken. De vergunning werd afgeleverd, met als voorwaarde om achteraan de loten 2 tot en met 5 een recreatieve groenzone te voorzien. Maar de huizen werden toen niet gebouwd. In 2008 werd een nieuwe vergunning voor de bouw van tien woningen voorzien. Opnieuw met de voorwaarde om een recreatieve groenzone aan te leggen, waarbij die 300 vierkante meter aan de stad werd overgedragen.”

Wout Maddens.
Wout Maddens.© JVGK

“Ofwel komt de groenzone er alsnog, ofwel wordt het resterende deel niet meer verkaveld” – Wout Maddens

De huizen werden gebouwd, maar daarna bleef het stil, aldus Wout Maddens. “Pas toen iemand uit die straat een tuinhuis wilde plaatsen, dat was in 2013, zijn we te weten gekomen dat de verkavelaar die 300 vierkante meter in loten had opgedeeld en verkocht. De stadsdiensten hebben dit toen bekeken en een afweging gemaakt. Welke meerwaarde had het spietje grond van 300 vierkante meter voor de stad? En wat is het belang van de kopers die te goeder trouw handelden?”

Gezien de beperkte meerwaarde hebben de stadsdiensten toen geoordeeld om niet aan te dringen op de overdracht van die gronden naar de stad. Ook te vermelden is dat de recreatieve zone enkel toegankelijk zou zijn geweest via het niet-ontwikkelde binnengebied en dus niet ontsloten zou zijn…”

Te goeder trouw

Blijft natuurlijk wel het onomstotelijke feit dat de verkavelaar serieus in de fout ging en onterecht 19.500 euro opstreek. “We hebben een werkbare oplossing klaar, waarbij we het volste respect zullen hebben voor de kopers die te goeder trouw een stukje grond bijkochten”, benadrukt de schepen. “Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zal de ontwikkelaar de recreatieve groenzone alsnog moeten realiseren en aan de stad overdragen als het woonuitbreidingsgebied (een gebied dat aansluit bij woongebieden en waar mits toestemming van de overheid nog kan worden gebouwd, red.) beperkt wordt ontwikkeld. Ofwel zal de ontwikkelaar helemaal niet meer mogen verkavelen en blijft de resterende 1,24 hectare open ruimte.”

Stad Kortrijk plant de komende tijd alvast het schrappen van een aantal woonuitbreidingsgebieden.

Kritiek onterecht

“Wat tot slot de recente contacten tussen stad Kortrijk en een buurtbewoner betreft: een persoon is inderdaad langs gekomen en heeft informatie gevraagd. De diensten wilden hem zeker helpen, maar Ik durf het me, met een kind in dezelfde leeftijd als Mila, niet eens voorstellen zonder mij een oog uit te janken., zodat er geen half werk wordt geleverd. De kritiek als zouden de stadsdiensten niet willen meewerken is dus volledig onterecht”, besluit Wout Maddens.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.