Groen Ieper in de clinch met SP.A-schepen over groot woonproject in Haiglaan

Schepen Philip Bolle in de Haiglaan. De woonblokken zouden onder meer komen aansluitend op de bestaande appartementsgebouwen links op de foto. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Groen Ieper richt zijn pijlen op een groot woonproject in de Haiglaan voor 144 gezinnen om de stijgende ruimtelijke voetdruk in Ieper aan te klagen. Schepen Philip Bolle (SP.A) verdedigt inbreiding op die locatie: “In 2019 bedroeg het aantal appartementen in Ieper 15,3% van het woonaanbod, in vergelijkbare steden in Vlaanderen bedraagt het aantal appartementen 26,4%. Bijna het dubbele.”

Vastgoedmakelaar Sofimo wil tussen de Haiglaan en de Vaart Komen-Ieper appartementsblokken voor in totaal 144 gezinnen optrekken. Omdat de bouwheer een twintigtal afwijkingen vraagt op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Marschalk Haiglaan moest het stadsbestuur een openbaar onderzoek organiseren. Die liep tot 15 juni. Meer dan 25 partijen tekenden bezwaar aan, ook Groen Ieper.

“Maar liefst 20% van de oppervlakte in Ieper is bebouwd en de ruimtelijke voetafdruk per inwoner stijgt, terwijl het aantal inwoners daalt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?”, vroeg Sam Vancayseele (Groen) zich af op de gemeenteraad van 6 juli. “Als stadsbestuur hebben jullie de handvaten om een vergunning af te keuren, in plaats daarvan laten jullie een ontwikkelingsproject voor 144 gezinnen passeren zonder MER-rapport, vol ongemotiveerde afwijkingen en met een volledig strijdige aanleg van wegenis. Jullie laten met je voeten spelen en ondertussen spelen bouwpromotoren voor schepen. Bouwpromotoren die woonblokken neerpoten voor investeerders en niet voor mensen. Want de huidige manier van bouwen is vaak van lage kwaliteit en nog altijd onbetaalbaar voor singles.”

Inbreiding

“Zeggen dat dit inbreiding is, is ronduit belachelijk”, ging Vancayseele verder. “Inbreiding is meer doen met dezelfde ruimte. Hier wil men de grond volgieten met beton voor een ondergrondse parking van 1,2 hectare. Monofunctionele uitbreiding geeft geen toekomst meer en u kan een beter en betaalbaarder woonbeleid realiseren. We moeten stoppen met onszelf wijs te maken dat dit soort bouwpromotoren inzit met de mensen die er zullen wonen.”

“Het is correct dat het centrum van Ieper historisch vrij versteend is, maar u gaat voorbij aan het feit dat met inbegrip van de vestinggordel Ieper één van de meest groene steden in Vlaanderen is”, reageerde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). “En of het aantal inwoners dalende is valt sterk te betwijfelen. Het aantal is al decennia zeer stabiel, maar dit is niet het punt. Het punt is dat er tussen 2010 en 2020 met een bewonersaantal dat zich stabiliseert rond de 35.000 inwoners door gezinsverdunning een aangroei geweest is van 14.797 huishoudens tot 15.598 of een stijging van 801 huishoudens in tien jaar. En die moeten onderdak vinden. In diezelfde periode steeg het aantal woongelegenheden van 15.852 tot 16.886 of omgerekend 1.034 extra. En die woongelegenheden, of dat nu grondgebonden woningen zijn of woonentiteiten in een meergezinswoning, moeten dus ergens gebouwd worden om onder andere aan die voortdurende gezinsverdunning tegemoet te komen.”

“De logica is dat ze in hoofdzaak in Ieper zelf worden gerealiseerd”, legde Bolle verder uit. “Hier is het voorzieningenniveau het hoogst en hier is ook de vraag het hoogst. Ter illustratie kan ik u meegeven dat van alle kandidaat huurders op de wachtlijst van Ons Onderdak – en daar staan er een kleine 800 op – zo’n 85% uitdrukkelijk kiest voor wonen in het stedelijk gebied. Wij gaan dus bij voorkeur geen open ruimte aansnijden in het buitengebied. Wij proberen zo goed als mogelijk die realisaties neer te laten poten onder de vorm van inbreiding.”

Lees verder onder de foto.

De projectontwikkelaar wil deze vier huizen in de Haiglaan slopen om de toegangsweg naar de woonblokken mogelijk te maken. (Foto TOGH)
De projectontwikkelaar wil deze vier huizen in de Haiglaan slopen om de toegangsweg naar de woonblokken mogelijk te maken. (Foto TOGH)

Volgens de schepen gebeurt inbreiding het best zoveel mogelijk binnen de stadsmuren, maar stellen er zich problemen. “Om te beginnen is de leegstand in Ieper laag – daar zorgt de leegstandheffing mee voor – en daarenboven is de binnenstad een moeilijk projectgebied voor massale inbreiding. De stad heeft een zeer gave aanblik van wederopbouwarchitectuur en dat soort panden laat zich niet gemakkelijk opdelen in appartementen. Wie meer dan vier woonentiteiten wil creëren, moet zorgen voor parkeerruimte op eigen grond en dat is niet vanzelfsprekend in het centrum. Dit alles heeft tot gevolg dat densifiëring, verticalisering en compactere woonvormen zich noodgedwongen verplaatst naar de rand van het centrum, maar nog steeds zeer aanleunend bij het hart van de stad. Bijvoorbeeld aan de Haiglaan.”

Ook op de kritiek op de ondergrondse parking had schepen Bolle een reactie. “Legt u mij eens uit of u een betere manier kent om de wagens van 144 appartementen aan het oog te onttrekken. Als we ze boven de grond stallen, dan kunnen we fluiten naar de groene omgeving. Uw uithaal over ‘de grond volgieten met beton voor een ondergrondse parking van 1,2 hectare’ is op zijn minst dubieus in uw denkkader”, sneerde Philip Bolle.

Extra woonaanbod creëren

Volgens de schepen is het belangrijk om extra woonaanbod te creëren. “Schaarste op de woningmarkt vertaalt zich in hoge huurprijzen en toenemende druk op de sociale woningmarkt. Het komt er dus op aan vraag en aanbod in evenwicht te houden. Met compacte woonvormen, zonder nodeloze inname van landbouwgrond, op plaatsen waar mensen graag willen wonen zoals aan een kanaal of een vaart en dicht bij de stedelijke voorzieningen. De site aan de Haiglaan is zo’n plaats. Waar nu slechts twee eigenaars als koningen leven in de hof van Eden, wordt mogelijk een thuis gecreëerd voor een paar 100 Ieperlingen, oude en nieuwe. Ik zeg wel mogelijk, want als het aan Groen ligt, blijft die belangrijke inbreidingszone een goed bewaard geheim voor de happy few.”

“De tijd van 15 grondgebonden woningen per ha is definitief voorbij, alle romantici ten spijt. En wat dat betreft staat Ieper pas aan het begin van een nieuwe ontwikkeling van woontypologieën. Ter illustratie, in 2019 bedroeg het aantal appartementen in Ieper 15,3% van het woonaanbod, in vergelijkbare steden in Vlaanderen met een inwonersaantal tussen 30.000 en 50.000 zielen, bedraagt het aantal appartementen 26,4%. Bijna het dubbele. Sprekende cijfers en indicatief voor de richting die we wellicht uitgaan”, aldus nog schepen Philip Bolle. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten