Groen Ieper en Ieper2030 vinden voorwaarden uitbreiding terrassen te streng

De afbakening met paletten zoals hier in de Diksmuidestraat vorig jaar is niet meer toegelaten. (Foto TOGH)
De afbakening met paletten zoals hier in de Diksmuidestraat vorig jaar is niet meer toegelaten. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Net zoals vorig jaar laat het Ieperse stadsbestuur opnieuw toe dat horecazaken hun terrassen uitbreiden op parkeerplaatsen. De oppositie is echter niet te spreken over de strenge esthetische richtlijnen waaraan de terrassen moeten voldoen. “Wat maakt het uit dat de bloembakken minimum 80 cm hoog moeten zijn”, aldus Nancy Six (Ieper2030)

Op de gemeenteraad van maandag stond de goedkeuring van de specifieke voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke terrassen naar aanleiding van corona in 2021 op de agenda. Net zoals vorig jaar mogen horecazaken vanaf dat ze weer open mogen tot 11 november opnieuw hun terrassen uitbreiden, al lijken de voorwaarden nu strenger. Zo kan iedere horecazaak tot twee extra parkeerplaatsen innemen, al mogen dat niet de nieuwe shop&go-plaatsen zijn.

Grijze bloembakken

Indien dat niet mogelijk is, wordt uitbreiding van het terras op het voetpad ook toegestaan mits een minimale vrije doorgang van 1,50 meter te garanderen en mits schriftelijke goedkeuring van de buren. Er worden maximaal 32 losse stoelen en 8 tafeltjes per horecazaak toegelaten buiten de normale terraszone. De uitbater moet het terras afbakenen met rechthoekige grijze bloembakken, met een minimum hoogte 0,80 meter, voorzien van levend groen.

Verder mogen in het stadscentrum geen parasols gebruikt worden met reclame en het tijdelijke terras moet telkens om uiterlijk 23 uur worden opgeruimd. Overtredingen kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente intrekking van de vergunning, en zelfs geldboetes tot 5.000 euro.

Beschaamd

Voor Nancy Six van oppositiepartij Ieper2030 zijn de voorwaarden veel te streng. “Meneer de schepen van economie, u zou beschaamd moeten zijn om de horeca-uitbaters mee te delen hoe hun bloembakken er moeten uitzien”, sneerde ze. “Wat maakt het voor de consument uit of de bloembakken grijs, minimum 80 cm hoog is en al dan niet voorzien zijn van wat levendig groen. Het voornaamste is dat we met z’n allen weer gezellig een terrasje kunnen doen, en dat vooral de kassa van de uitbaters eindelijk opnieuw kan rinkelen.”

“Met de voorwaarden rond de bloembakken verplicht u de uitbaters om kosten te maken, terwijl er al maanden geen cent binnengekomen is. Of zal het stadsbestuur zelf bloembakken aankopen en beschikbaar stellen aan de getroffen horeca?”, vervolgde Six. “Dat er geen vloermarkeringen mogen aangebracht worden ter afbakening is nogal drastisch. Er bestaan voldoende middelen die niet permanent zijn, denk maar aan de krijtspuitbussen, tape… Nu zien we ook overal pijlen op het voetpad die de wandelrichting aangeven, dus wat maakt het uit als er wat extra strepen op het voetpad staat.”

Zotte kosten

Ook fractieleider Jordy Sabels van Groen gaat niet akkoord met de strenge voorwaarden. “De horeca-uitbaters moeten zotte kosten doen. Sommige voorwaarden zijn absurd. Waarom mag er geen sponsoring op parasols staan? Dat is kostenbesparend voor de horecazaken en kan een positieve impuls zijn voor andere bedrijven die het ook niet gemakkelijk hebben in deze coronatijden. Ook de beperking tot 32 stoelen is een verstrenging ten opzichte van vorig jaar. Toen mochten er nog 40 stoelen gezet worden op de extra terrasruimte”, aldus Jordy Sabels. “De boetes liggen echt wel heel hoog. 5.000 euro? Dat bedrag ligt momenteel in geen enkele horecakassa te blinken. Kan er trouwens met palletstructuren gewerkt worden?”

In samenspraak

Schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) verweerde zich door te benadrukken dat de opmaak van het reglement gebeurde in samenspraak met het voltallige bestuur van Horeca Ieper. “Wij zijn samen aan tafel gegaan en gekeken waar we naartoe moeten”, aldus Desmadryl. “Horeca-uitbaters hoeven geen kosten te maken want er staat ook in het reglement dat de terrassen ook kunnen uitgebreid worden met de huidige afbakening die reeds goedgekeurd werd. De shop&go-plaatsen willen we behouden omdat er ook andere sectoren getroffen worden door de coronacrisis. Ook de modesector krijgt zware klappen. Die shop&go-plaatsen zorgen ervoor dat we de ganse dag door mensen de kans kunnen geven om te shoppen in onze stad.”

De look van de binnenstad

“Over de reclame op de parasols kan ik hetzelfde antwoorden: ook dit werd afgetoetst met de horeca zelf. Bovendien hebben de brouwerijen het ook moeilijk”, vervolgde Desmadryl. “Het is niet zo dat zij nu plots heel wat meer parasols kunnen aanbieden. Dat willen we toch blijven aanhouden omwille van de look van onze binnenstad. Laat ons eerlijk zijn, we zullen als stadsbestuur heel wat investeren in het aantrekken van binnenlandse toeristen. Het is absoluut een must om die in een aangenaam kader te kunnen ontvangen. Daarom zullen inderdaad paletten niet meer worden toegelaten. De daling van 40 naar 32 stoelen is er gekomen vanuit de overweging dat je op twee parkeerplaatsen onmogelijk 40 mensen op een coronaveilige manier kunt zetten. Ik denk dat het belangrijk is dat we geval per geval bekijken en duidelijk communiceren, want net zoals jullie wens ik de horecasector het allerbeste toe.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.