Gerda Schotte is 62 jaar Ze woont in Brugge en is sinds één jaar met pensioen. Ze werkte voordien als inspecteur bij Zorginspectie, waar ze controles deed bij welzijnsvoorzieningen in de regio. In de provincieraad volgt zij onder andere de dossiers rond ruimtelijke ordening op. Het behoud van voldoende open ruimte in de provincie is hierbij het leidmotief.
...