De dertigtal bomen die palen aan het domein van Sport Vlaanderen zouden een gevaar vormen voor de paarden en de voorbijgangers. Günther Claes van Groen Diksmuide, zelf gecertificeerd boomverzorger: "De bomen zijn kerngezond en behoeven enkel een onderhoudsbeurt. Dit dient om evidente redenen op een vakkundige ma...

De dertigtal bomen die palen aan het domein van Sport Vlaanderen zouden een gevaar vormen voor de paarden en de voorbijgangers. Günther Claes van Groen Diksmuide, zelf gecertificeerd boomverzorger: "De bomen zijn kerngezond en behoeven enkel een onderhoudsbeurt. Dit dient om evidente redenen op een vakkundige manier te gebeuren. Maar dan is het zogenaamde probleem dan ook van de baan, er is helemaal geen gevaar voor paarden en wandelaars. Dit kan dus snel opgelost worden. De bomen zijn relatief jong en kunnen wel 300 jaar oud worden!" De Diksmuidse milieuraad gaf het advies de bomenrij niet te kappen. "Zonder evenwel ter plaatse te komen, keurde het schepencollege van Diksmuide de kapvergunning echter toch goed. Groen Diksmuide gaat hiermee niet akkoord en tekende beroep aan bij de bestendigde deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Hoewel de provinciale omgevingsambtenaar de argumenten van Groen Diksmuide helemaal volgde, cfr. het verslag van de hoorzitting, werd ook door de deputatie het bezwaar tegen deze kapvergunning niet gevolgd. Hiermee legt de deputatie én het advies van de Diksmuidse milieuraad én de deskundige bevindingen van haar eigen administratie naast zich neer", legt Erik Eloy namens Groen uit. "Dit is op z'n zachtst gezegd, een vreemde manier van handelen! We zijn ervan overtuigd dat er voldoende argumenten zijn om in beroep te gaan tegen de door de deputatie goedgekeurde kapvergunning. We hebben bijgevolg een verzoekschrift ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak wordt verwacht dit najaar."(ACK)