Groen gaat in Blankenberge campagne voeren rond vijf centrale thema's: aanpak van leegstand en verkrotting gekoppeld aan betaalbaar en energiezuinig wonen, mobiliteit op maat, een betere publieke dienstverlening, de armoedeproblematiek en milieu- en klimaatbeleid. "De huidige maatregelen om leegstand en verkrotting tegen te gaan hebben weinig effect, en ook de aanpak van het armoedeprobleem in onze stad is ontoereikend. Daarnaast willen we met Groen graag werk maken van een toegankelijker, transparanter beleid met meer inspraak en betere communicatie", aldus nog Rian De Rous. Groen wil bijvoorbeeld wijkraden installeren, en is ook voorstander van een openbaar vragenhalfuurtje voor aanvang van iedere ge...

Groen gaat in Blankenberge campagne voeren rond vijf centrale thema's: aanpak van leegstand en verkrotting gekoppeld aan betaalbaar en energiezuinig wonen, mobiliteit op maat, een betere publieke dienstverlening, de armoedeproblematiek en milieu- en klimaatbeleid. "De huidige maatregelen om leegstand en verkrotting tegen te gaan hebben weinig effect, en ook de aanpak van het armoedeprobleem in onze stad is ontoereikend. Daarnaast willen we met Groen graag werk maken van een toegankelijker, transparanter beleid met meer inspraak en betere communicatie", aldus nog Rian De Rous. Groen wil bijvoorbeeld wijkraden installeren, en is ook voorstander van een openbaar vragenhalfuurtje voor aanvang van iedere gemeenteraadszitting. Op vlak van mobiliteit, stelt Groen voor om onder het kruispunt aan het station een fietstunnel te realiseren met drie ingangen: eentje op het stationsplein, een tweede ter hoogte van de Sint-Antoniuskerk en ook eentje net vóór het station. "Een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers, maar het zou ook voor een betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer zorgen. De verkeerslichten voor het station zouden dan immers overbodig worden", klinkt het. Om het aantal leegstaande en verwaarloosde panden in Blankenberge naar beneden te krijgen, denkt Groen aan de oprichting van een woningfonds dat de panden opkoopt en renoveert. "Maar betaalbaar en energiezuinig wonen zijn voor ons ook twee belangrijke aandachtspunten. Dit kan de armoede doen afnemen en extra werkgelegenheid creëren."Voorts pleit Groen Blankenberge-Uitkerke ook nog voor de uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheek, het stadhuis en het Sociaal Huis. "Nu kan je tijdens het weekend niet terecht in het stadhuis, en is de bib gesloten op zaterdagmiddag. Betere openingsuren voor het Sociaal Huis zouden daar de drempel kunnen verlagen", klinkt het nog. Wat tenslotte het parkeerbeleid betreft, is Groen van mening dat toeristen en bezoekers zoveel mogelijk naar randparkings met aantrekkelijke dagtarieven geleid moeten worden. "We willen er met Groen voor zorgen dat de bewoners en tweedeverblijvers zoveel mogelijk bij hen in de buurt kunnen parkeren. De Blankenbergenaar willen we daarbij tegemoetkomen met een gratis parkeerkaart of -abonnement", besluit De Rous.Wat de lijstvorming betreft, heeft Groen nu twaalf kandidaten waarvan er zondag alvast twee werden voorgesteld. Het gaat om de 62-jarige ambtenaar op rust Anita Aerts en Dirk De Busschere (55), officier bij Defensie. Waar CD&V Blankenberge-Uitkerke het in oktober doet met een bewakingsagent en een gewezen politie-inspecteur, versterken de Blankenbergse groenen hun rangen dus met een beroepsmilitair. "Wat mij in Blankenberge mateloos stoort, is het gebrek aan burgerinspraak: hier wordt van alles beslist boven de hoofden van de inwoners heen, een manier van werken die ik op professioneel gebied niet gewoon ben. Ik hecht persoonlijk ook enorm veel belang aan solidariteit en engagement", zegt hij. "En daarnaast wil ik met Groen graag iets doen aan de decadente uitgaven van dit stadsbestuur: 600.000 euro voor kerstversiering; is dat je centen beheren als een goede huisvader?" Anita Aerts en Dirk De Busschere krijgen respectievelijk de tweede en derde plaats bij Groen. Op de vierde plaats komt Mieke Van Geel, de lijstduwer wordt Nancy Lezaire. "De andere kandidaten zullen we in de loop van de zomer bekendmaken, maar er zijn ook nog enkele plaatsen vrij op onze lijst", klinkt het. Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@groenblankenberge.be.(KW - Foto KW)