Groen gaat in Blankenberge campagne voeren rond vijf centrale thema's: aanpak van leegstand en verkrotting gekoppeld aan betaalbaar en energiezuinig wonen, mobiliteit op maat, een betere publieke dienstverlening, de armoedeproblematiek en milieu- en klimaatbeleid. "De huidige maatregelen om leegstand en verkrotting tegen te gaan hebben weinig effect, en ook de aanpak van het armoedeprobleem in onze stad is ontoereikend. Daarnaast willen we met Groen graag werk maken van een toegankelijker, transparanter beleid met meer inspraak en betere communicatie", aldus nog Rian De Rous. Groen wil bijvoorbeeld wijkraden installeren, en is ook voorstander van een openbaar vragenhalfuurtje voor aanvang van iedere ge...