Het liep allemaal fout door een aanpassing van de Cobra-software. Daardoor kregen een aantal gemeenteraadsleden niet op tijd elektronisch toegang tot de inhoud van de dossiers die op de agenda stonden voor de gemeente- en OCMW-raad van maandagavond. Om die reden bleef Inspraak weg op de bewuste zitting. N-VA was wel aanwezig, maar onthield zich zowel van alle commentaar als tijdens de stemming op...

Het liep allemaal fout door een aanpassing van de Cobra-software. Daardoor kregen een aantal gemeenteraadsleden niet op tijd elektronisch toegang tot de inhoud van de dossiers die op de agenda stonden voor de gemeente- en OCMW-raad van maandagavond. Om die reden bleef Inspraak weg op de bewuste zitting. N-VA was wel aanwezig, maar onthield zich zowel van alle commentaar als tijdens de stemming op alle punten van de dagorde.Volgens burgemeester Roose (Veurne Plus) bevestigt de gouverneur dat de stad binnen de voorziene decretale termijnen en in respect van haar eigen huishoudelijk reglement de noodzakelijke documenten voor de gemeenteraad heeft ter beschikking gesteld aan alle raadsleden. Daarenboven wijst de gouverneur erop dat het bestuur alles in het werk heeft gesteld om raadsleden met inlogproblemen technische ondersteuning te bieden. Dergelijke politieke spelletjes van de oppositie zijn volgens de burgemeester niet in het belang van de Veurnse inwoners. "De gouverneur merkt trouwens zelf op waarom het doormailen van een jaarrekening, het inloggen via een private pc (i.p.v. het exemplaar van de stad) of het inkijken van een dossier op papier - indien noodzakelijk - niet kon getolereerd worden door de oppositie in dit geval", stelt burgemeester Roose. Stijn Hommez van !NSPRAAK meent dat het antwoord van de gouverneur wel genuanceerder was, en dat de burgemeester dit 'vergeet' te vermelden: "Eigenlijk blijkt uit de brief van de gouverneur dat hij ons in het gelijk stelt, want dat het niet zo had mogen verlopen. Waarom werd onze vraag om uitstel van de gemeenteraad geweigerd? Er staat duidelijk in de brief van de gouverneur dat het aan te raden is bij veranderingen in de software om aan de implementatie een testfase te laten voorafgaan en om pragmatisch om te gaan met eventuele problemen of storingen zodat het recht op informatie van de gemeenteraadsleden niet in het gedrang komt. Dat hij het gemeentebestuur daarop heeft gewezen, wordt ook niet verteld..."(MVQ)