In de acties om de overlast van de illegale vluchtelingen in te dijken is een versnelling hoger geschakeld sinds minister Jambon de diverse provinciegouverneurs heeft gevraagd om coördinerend op te treden. "De dag na de vraag van de minister zaten we al samen", aldus gouverneur Decaluwé, "en bij het overleg zijn alle mogelijke partners betrokken, ook de gerechtelijke overheid."
...