Gouverneur Decaluwé pleit voor klimaatrobuust watersysteem

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft tijdens zijn jaarlijkse rede een vurig pleidooi gedaan voor een klimaatrobuust watersysteem. Hij hield zijn redevoering ‘Het broodnodige water’ in het Provinciaal Hof in Brugge. In die toespraak pleitte hij onder meer voor ontzilting van zee- en oceaanwater, een datagedreven waterbeheer en een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolder.

Gouverneur Carl Decaluwé © Foto Belga

Water, zowel wateroverlast als waterschaarste, stond centraal in de jaarlijkse rede. “Veel Vlamingen zijn zich bewust van wateroverlast, te veel water. Minder bekend is het feit dat Vlaanderen waterschaars is en dat er perioden van watertekorten dreigen”, aldus Decaluwé.

Menselijke invloeden verstoren watercyclus

“En hoewel waterschaarste en overstromingen zich totaal verschillend manifesteren, liggen deels dezelfde oorzaken aan de basis ervan. Die gemeenschappelijke oorzaken zijn menselijke invloeden die de watercyclus verstoren“, aldus Decaluwé.

De gouverneur stelde enkele maatregelen voor om water beter te bufferen en te beheren, en de waterbehoefte te reduceren. Hij pleitte onder meer voor minder verharding zodat regenwater beter insijpelt, het opnieuw openmaken van zoveel mogelijk waterlopen en het herstellen van het watersysteem, het slim hergebruik van water, en het overstroombaar maken van de vele graslanden in de polders.

Hoewel waterschaarste en overstromingen zich totaal verschillend manifesteren, liggen deels dezelfde oorzaken aan de basis ervan.

Die ingrepen moeten zorgen voor een meer flexibel waterpeil. Nu is er een natuurlijk peil in sloten en grachten dat de seizoenen volgt. Anderzijds moet er ook rekening worden gehouden met verzilting. Zo kan de landbouw zich klaarstomen voor langere droogteperiodes en verzilting en op die manier zijn teelten aanpassen.

Nieuwe technologie

De gouverneur wil voor dat alles ook nieuwe technologie inzetten, zoals drones om de verzilting in kaart te brengen, maar hij wil vooral zorgen voor een kennisplatform om kennis, data en monitorgegevens uit te wisselen. “Een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders kan ervoor zorgen dat er heel gericht en effectief experstise wordt gebundeld”, aldus de gouverneur.

Op die manier wil hij alle betrokkenen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams Kenniscentrum Water, de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Landbouw en Visserij en kenniscentrum Inagro, samen krijgen. “Er is veel expertise en vakbekwaamheid onder de waterbeheerders. Professionals en waterbeheerders werken aan een doordachte en vlotte transitie naar een meer veerkrachtig watermanagement, dat de impact van de klimaatverandering op het water kan stroomlijnen.”

Zeewater ontzilten

De gouverneur had ook oog voor drinkwater. Een van de opvallende voorstellen was om werk te maken van een proefproject rond de ontzilting van zeewater. “Ondanks hun zoutgehalte zijn de oceanen een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst.”

“Ik pleit er dan ook voor dat er aan onze kust een proefproject voor zeewaterontzilting wordt opgestart van de Blauwe Cluster. Argumenten over de hoge kostprijs van het ontziltingsprocedure zijn voor mij niet de kwestie. Ons drinkwater wordt hoe dan ook duurder in de toekomst”, aldus Decaluwé.

(BELGA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.