Door Jonathan Folens
...

Door Jonathan FolensTegen juli 2021 moet Waregem nog slechts twee parochies en drie kerkgebouwen bevatten. De gemeente wil daarom de Heilige Hubertuskerk, de Heilige Familiekerk en de Heilige Jozefkerk uit dienst nemen. (zie pagina 10) Dit punt werd goedgekeurd door de gemeenteraad.Stad Waregem besliste ook om 1.500 euro noodhulp te schenken aan de slachtoffers van de aardbevingen in de Filipijnen. Eind oktober werd het land door opeenvolgende aardbevingen getroffen en hulpgroep de Belgian-Filipino Friendship Association vraagt steun. Daarna was het uitkijken naar de door de oppositie toegevoegde agendapunten en vragen. Zo vroeg raadslid Maxime Laporte (N-VA/Open VLD) om rolstoelen beschikbaar te stellen op de Waregemse begraafplaatsen. "Begraafplaatsen zijn een kluwen van groen en wandelpaadjes, niet evident voor minder mobiele mensen." Schepen Jo Neirynck (CD&V) ging akkoord om een testproject op poten te zetten. "We zullen beginnen met één rolstoel te plaatsen onder het afdak van begraafplaats De Barakke, met aan de ondergrond aangepaste mountainbikebanden."De vraag van Marij Vanlauwe (Groen) kon eveneens op de goedkeuring van Jo Neirynck rekenen. Binnenkort zullen de Waregemnaars zich online kunnen registreren als orgaandonor. "Voorlopig gebeurt dit nog door middel van een formulier via mail maar in de toekomst zal dit ook kunnen via digitale ondertekening met de elektronische identiteitskaart. Het is wachten op de goedkeuring door de federale regering van een Koninklijk Besluit dat dit mogelijk maakt."Vanuit N-VA/Open VLD kwam opnieuw de vraag om de gemeenteraad live te streamen. Raadslid Michiel Vandewalle ving opnieuw bot bij het schepencollege. Schepen voor Communicatie en ICT Pietro Iacopucci (CD&V): "De audio van de gemeenteraad wordt reeds in hoge kwaliteit opgenomen en online gezet. Iedereen kan deze - ironisch misschien - terugvinden in de beeldbank op de website van stad Waregem. Wij zien de meerwaarde van videobeelden niet in, de kostprijs is te hoog en in andere steden zien we dat dergelijke livestreams niet populair zijn."Raadslid Vanlauwe (Groen) schaarde zich aan de zijde van raadslid Vandewalle: "Ik vind dat het live-aspect hier vooral belangrijk is, kunnen we dan de audio niet live uitzenden?" "Als een Radio Raadzaal Waregem?", suggereerde schepen Iacopucci met een glimlach. Vandewalle besloot met nogmaals te benadrukken dat zijn fractie de transparantie hoog in het vaandel draagt: "Al kosten die livestreams 1.000 euro per zitting, dat is de kostprijs van de democratie." Desondanks stemde de meerderheid en de tweekoppige fractie van Vlaams Belang tegen. Tom Demunter (SP.A) maakte zich boos over de problematiek rond de stationsparking. De parking is te duur en veroorzaakt overlast voor de buurtbewoners, alle straten in de buurt staan vol auto's, tot de parkings van de Lidl en de Brico toe. Het gemeentebestuur vergaderde hierover met de NMBS en dat leverde resultaten op. De parking wordt uitgebaat door B-parking maar deze firma is bereid de tarieven te verlagen en de parking zelfs gratis ter beschikking te stellen in het weekend en 's avonds, als de gemeente instaat voor enkele onderhoudstaken op de parking zoals zout strooien in de winter en snoeiwerk in de zomer. Deze beloftes volstonden evenwel niet voor raadslid Demunter.Tot slot liepen de gemoederen hoog op bij een uitgebreide discussie over winterbar Eisbear. De bar is open sinds vrijdag 22 november maar is nog steeds niet helemaal in orde met de voorschriften. Zo was er een negatief advies van de brandweer, is de aparte rookruimte niet correct geplaatst en zijn er niet voldoende voorzieningen voor mensen met een beperking. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) erkende de tekortkomingen. "Al deze opmerkingen zijn doorgegeven aan de organisatie van Eisbear en zij zullen deze punten zo snel mogelijk in orde brengen." Dit antwoord volstond echter niet voor raadslid Maxime Laporte en hij verweet de gemeente met twee maten en twee gewichten te werken. "U legt de lat te laag voor deze organisatie in vergelijking met onze vaste horecazaken. Bovendien veroorzaakt de winterbar heel wat overlast voor de buurtbewoners en die horecazaken."Michiel Vandewalle dreef de discussie nog verder op de spits: "Verenigingen, horeca-uitbaters en handelaars durven niet klagen tegen mensen van CD&V en vragen aan ons of wij hun bezorgdheden op de gemeenteraad willen brengen. Ze zijn bang om in een slecht blaadje te komen voor als zij eens iets nodig hebben."Deze laatste uitspraak deed schepen Kristof Chanterie (CD&V) af als 'tendentieuze zever', al verontschuldigde hij zich later voor deze verwoording. "Ik zit elke dag samen met handelaars en horeca-uitbaters, wij horen zowel de positieve als negatieve opmerkingen."