In oktober 2015 keurde de provincieraad al een intentieverklaring goed om te komen tot verregaande samenwerking, integratie en indien nodig fusie met de scholengroep 26 'Mandel en Leie' van het gemeenschapsonderwijs GO! Er werd ook beslist een stuurgroep op te richten om een en ander verder uit te zoeken en voor te bereiden.
...